Promotie S.P.I. (Samare) Huls

Saying Yes, Doing No? Investigating the internal and external validity of discrete choice experiments to inform healthcare decision making
Promotor

Prof. dr. N.J.A. van Exel

Promotor

Prof. dr. E.W. de Bekker-Grob

Promotor

Prof. dr. C.A. Uyl-de Groot

Datum
donderdag 1 dec 2022, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

S.P.I. Huls verdedigt haar proefschrift op donderdag 1 December 2022, getiteld: ’Saying Yes, Doing No? Investigating the internal and external validity of discrete choice experiments to inform healthcare decision making‘.

Samenvatting:

Beslissingen over gezondheid gaan altijd gepaard met afwegingen, zowel voor individuen als voor de samenleving. In een samenleving met schaarse middelen voor de gezondheidszorg en individuen met verschillende voorkeuren, worden op maatschappelijk niveau moeilijke beslissingen genomen en kan niet elk individu altijd de zorg krijgen die hij of zij zou willen. Een veelgebruikte manier om de afwegingen van individuen in de gezondheidszorg in kaart te brengen, is het discrete keuze-experiment (DCE). Deze kwantitatieve methode heeft een sterke theoretische basis en voorkeuren worden op een systematische manier gemeten door respondenten herhaaldelijk te laten kiezen tussen verschillende alternatieven. Echter, om deze methode daadwerkelijk te kunnen gebruiken voor besluitvorming in de gezondheidszorg, is het van groot belang dat de validiteit van de methode voldoende vaststaat, wat nu niet het geval is. Dit proefschrift biedt inzicht in de interne en externe validiteit van DCE's om de besluitvorming in de gezondheidszorg te informeren.

Dit proefschrift stelt dat de integratie van publieke- en patiëntvoorkeuren in de besluitvorming in de gezondheidszorg zowel individuen als de samenleving ten goede komt. Hoewel het onderzoek naar de validiteit van methoden om voorkeuren te meten al een lange weg heeft afgelegd, blijven er nog veel uitdagingen. Interne validiteit van DCE’s kan verbeterd worden door factoren te identificeren die respondenten beïnvloeden bij het nemen van beslissingen in bepaalde contexten, en door rekening te houden met deze factoren in de presentatie van keuzes en data-analyse van DCE's. Externe validiteit kan worden verbeterd door goed te letten op de steekproefprocedure, de complexiteit van het model en de veelzijdigheid van factoren die “hypothetical bias” veroorzaken. Om uiteindelijk voorkeuren in de besluitvorming in de gezondheidszorg op een meer systematische en wetenschappelijk verantwoorde manier te integreren, is een multi-stakeholderbenadering nodig waarbij onderzoekers, beleidsmakers, het algemene publiek, patiënten en andere belanghebbenden samenwerken als onderzoekspartners.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen