Promotie T.J. (Thomas) Hulst

Op woensdag 5 februari 2020 verdedigt T.J. Hulst zijn proefschrift, getiteld: ‘Cerebellar Motor Learning Deficits. Structural mapping, neuromodulation and training-related interventions’.
Promotor
Prof.dr. M.A. Frens
Co-promotor
Dr. N.J. van der Geest
Begindatum

woensdag 5 feb 2020, 15:30

Einddatum

woensdag 5 feb 2020, 17:00

Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC

Op woensdag 5 februari 2020 verdedigt T.J. Hulst zijn proefschrift, getiteld: ‘Cerebellar Motor Learning Deficits. Structural mapping, neuromodulation and training-related interventions’.

Door te bewegen kunnen wij objecten verplaatsen, onze directe omgeving manipuleren en met elkaar communiceren. Wij zijn ook in staat onze bewegingen aan te passen naar gelang de situatie en omstandigheden. Het vermogen om onze bewegingen aan te passen als reactie op veranderingen wordt ook wel motorisch leren genoemd. Het cerebellum is een belangrijke neurale structuur voor motorisch leren. Daarom zorgt ziekte van het cerebellum, naast het klinisch symptoom ataxie, ook voor diverse deficiënties in het motorisch leren. Ondersteunende therapie (bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie of spraaktherapie) kan ataxie symptomen verminderen in cerebellaire patiënten, maar men weet nog niet hoe deze verbeteringen tot stand komen, of hoe patiënten het meest voordeel kunnen doen met therapie. Daarnaast zijn deficiënties in het motorisch leren geassocieerd met verminderde effectiviteit van ondersteunende therapie. Met het werk beschreven in dit proefschrift hebben wij getracht de onderliggende structuren van cerebellaire ziekte verder te ontrafelen, alsmede de verbinding tussen cerebellaire integriteit en motorisch leren. Verder hebben wij onderzocht of deficiënties in het motorisch leren van cerebellaire patiënten kunnen worden verminderd, onder experimentele omstandigheden, met behulp van neuromodulatie dan wel training-gerelateerde interventies hopende dat dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van interventies relevant voor de kliniek.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.