Promotie V.D.V. (Valérie) Sankatsing

Promotor

Prof.dr. H.J. de Koning

Co-promotor

Dr. N.T. van Ravesteyn

Datum
woensdag 3 feb 2021, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 3 februaru 2021 verdedigt V.D.V. Sankatsing haar proefschrift, getiteld: ‘Quantifying and Improving Outcomes of Breast Cancer Screening’.

Screening met mammografie kan leiden tot vroegere opsporing van borstkanker en daarmee mogelijk tot eerdere behandeling en betere prognose. In Nederland worden vrouwen tussen de 50-74 jaar om de twee jaar uitgenodigd om deel te nemen aan screening. Het doel van dit proefschrift was het in kaart brengen van de voordelige en nadelige effecten van de huidige screening in Nederland en het onderzoeken van alternatieve screeningsstrategieën met behulp van microsimulatie.

De huidig gebruikte digitale mammografie leidt tot een hogere borstkankerdetectie dan de eerder gebruikte analoge mammografie, maar ook tot meer verwijzingen en fout-positieven. Het aantal kankers dat in het interval tussen screeningsrondes wordt gevonden blijft ongewijzigd. Verder is de borstkankersterfte in Nederland sinds de introductie van screening tot en met 2010 afgenomen met 30%, in de leeftijdsgroep 55-74 jaar. Screening en (verbeteringen in) adjuvante therapie hebben bijgedragen aan deze afname.

Met behulp van microsimulatie hebben we aangetoond dat het eerder starten met screenen, tussen leeftijd 40-50, kosteneffectief is en de voordelen van screening vergroot, met name voor vrouwen met een hoog relatief risico op borstkanker, maar tegelijkertijd ook leidt tot meer fout-positieven. Verder zagen we dat driejaarlijkse screening voor vrouwen met een laag relatief risico resulteert in een betere balans tussen de voor- en nadelen. Tenslotte heeft de screeningstechniek digitale borst tomosynthese, die een soort 3D afbeelding van de borst creëert, een lagere kans om kosteneffectief te zijn dan digitale mammografie. Als er echter een iets hogere drempelwaarde voor kosteneffectiviteit wordt gehanteerd, dan wordt tomosynthese meer kosteneffectief dan digitale mammografie.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen