Avond/Dagprogramma

Onderwijspsychologie: Leren en Presteren

(Let op, niet alle onderdelen kunnen in de avond worden aangeboden)

Voor professionals die naast hun werk een academisch werk- en denkniveau willen verwerven binnen het vakgebied psychologie, bieden we de master Onderwijspsychologie: Leren en Presteren ook deels in de avond aan. Bij de avondvariant kunnen werkgroepen in de avond worden gevolgd bij de blokken 4.1, 4.2 en 4.3. Wat betreft blok 4.3 zijn er alleen werkgroepen in de avond indien gekozen wordt voor het blok 'Diversity in Education and Training'. Indien gekozen wordt voor het blok 'Online Learning' bestaat deze mogelijkheid niet. Het statistiekblok en -practicum wordt alleen als dagonderwijs aangeboden.

Je analyseert en onderzoekt complexe psychologische vraagstukken en zoekt samen met onze experts naar oplossingen. Je verdiept je kennis over actuele vraagstukken op het gebied van leren en presteren.

Als afgestudeerd professional heb je een streepje voor, omdat je in staat bent wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk. Je hebt na deze master een goede theoretische basis en beschikt over uitstekende onderzoeks- en praktijkvaardigheden.

Waarom een master in Psychologie in Rotterdam?

 • Je leert op een actieve manier en werkt in kleine groepen aan het oplossen van concrete problemen op het gebied van onderwijsinnovaties, toetsing en diversiteit;
 • Je master bij de Erasmus Universiteit Rotterdam behoort tot de beste masteropleidingen Psychologie van Nederland;
 • Deze masterspecialisatie Onderwijspsychologie: Leren en Presteren is alleen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te volgen.
Erasmus University Medical Center

Credits: Erasmus University Medical Center, Simulation

Waar gaat deze specialisatie over?

Het masterprogramma biedt een integrale aanpak van actuele vraagstukken op het gebied van leren en presteren. We kijken daarbij niet alleen naar hoe leermaterialen en de leeromgeving zo goed mogelijk kunnen worden vormgegeven, maar ook naar wat een individu moet doen om zich optimaal te ontwikkelen. 

Op welke manier ondersteun je optimaal het leerproces? Welke mogelijkheden biedt een computer en het internet in onderwijs en training? Wat moet iemand doen en laten om een expert te worden in een bepaald domein? Hoe zorg je ervoor dat ieder individu zich optimaal kan ontwikkelen? Deze en andere vraagstukken behandelen we vanuit wetenschappelijke inzichten uit onder andere de onderwijs-, cognitieve- en sociale psychologie. 

Voor wie?

De master is bedoeld voor professionals met een bachelordiploma in Psychologie, die naast hun werk een academisch werk-en denkniveau willen verwerven binnen het vakgebied Psychologie.

Avondprogramma voltijd (1 jaar)

Semester 1: vier vakken
Het eerste semester bestaat uit vier vakken met bijbehorend practicum. Je krijgt de vakken na elkaar aangeboden, zodat je je als student op één vak tegelijk kunt concentreren. We behandelen een vak in ongeveer vijf weken.

Semester 2: Stage en master thesis
Tijdens het tweede semester loop je stage en schrijf je je scriptie. Er zijn drie opties: 

 1. Een grote onderzoekstage die je volledig aan wetenschappelijk onderzoek besteedt (32 ECTS);
 2. Een kleine onderzoekstage (20 ECTS) en een praktijkstage (12 ECTS );
 3. Een gecombineerde onderzoek- en praktijkstage, waarbij je een onderzoekstage (van tenminste 20 ECTS) doet bij het bedrijf waar je ook de praktijkstage (12 ECTS ) doet.

Curriculum

De online hoorcolleges en het lesmateriaal zijn in het Engels. De voertaal in de werkgroepen is Nederlands. De werkgroepen en practica vinden op twee avonden per week plaats van 19.00 tot 22.00 uur. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Onderwijspsychologie: Leren en Presteren als van de specialisatie Onderwijswetenschappen.

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

StageResearch Proposal Thesis (blok 5 - blok 8)

32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend

Onderwijsprogramma avond (verdeeld over twee studiejaren)

(Let op, niet alle onderdelen kunnen in de avond worden aangeboden)

Jaar 1: vier vakken en deel I van de stage en masterthesis
Het eerste semester bestaat uit vier vakken. De vakken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één vak tegelijk kunnen concentreren. Een vak wordt gegeven gedurende vijf weken. Bij deze avondvariant kunnen werkgroepen in de avond worden gevolgd bij de blokken 4.1, 4.2 en 4.3. Wat betreft blok 4.3 zijn er alleen werkgroepen in de avond indien gekozen wordt voor het blok 'Diversity in Education and Training'. Indien gekozen wordt voor het blok 'Online Learning' bestaat deze mogelijkheid niet. Het statistiekblok (4.4) en -practicum wordt alleen als dagonderwijs aangeboden.

Tijdens het eerste jaar wordt er gestart met de afstudeerperiode. Er zijn voor de afstudeerperiode drie opties:

 1. Een grote onderzoekstage die volledig aan wetenschappelijk onderzoek wordt besteed (32 ECTS);
 2. Een kleine onderzoekstage (20 ECTS ) en een praktijkstage (12 ECTS);
 3. Een gecombineerde onderzoek- en praktijkstage, waarbij een onderzoekstage (van tenminste 20 ECTS) wordt gedaan bij het bedrijf waar ook de praktijkstage (12 ECTS) wordt gedaan.

Jaar 2: Drie practica en deel II van de stage en masterthesis
Tijdens het tweede jaar worden drie opeenvolgende practica gevolgd en vervolgens deel II van de afstudeerperiode.

Curriculum

In het eerste en tweede jaar vinden de colleges (onderwijsgroepen en practica) plaats op een avond tussen 19.00 tot 22.00 uur.

De online hoorcolleges en het lesmateriaal zijn in het Engels. De voertaal in de werkgroepen is Nederlands. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Onderwijspsychologie: Leren en Presteren als van de specialisatie Onderwijswetenschappen. 

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 1

Innovation in Education and Training

5 ECTS

Assessment in Education and Training 

5 ECTS

Keuze 1:

Diversity in Education and Training

5 ECTS

of keuze 2:

Online Learning

5 ECTS

 

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Research Proposal & Thesis - part I (blok 5 t/m 8)

Studielast jaar 1: 28 ECTS

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 2

 

 

Practical
Investigating
Educational
Innovations

2 ECTS

Practical
Assessment in
Education and
Training

2 ECTS

Behorend bij keuze 1 uit blok 3:

Practical Intercultural Sensitivity
and Intercultural Competences

2 ECTS

Behorend bij keuze 2 uit blok 3:

Practical: Learning analytics &
the design of online learning

2 ECTS

Practical Applied
Multivariate Data
Analysis using SPSS

2 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Research Proposal & Thesis - part II (blok 5 t/m 8)

Studielast jaar 2: 32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen