Bekijk het studieprogramma

Privaatrecht | Commercieel Vermogensrecht
campus Woudestein

In de mastervariant Privaatrecht | Commercieel Vermogensrecht staat de dynamiek van het privaatrecht centraal. Uitgangspunt is het Burgerlijk Wetboek, maar daarnaast zal je ruimschoots aandacht besteden aan de ontwikkelingen in de doctrine en jurisprudentie die tot ons huidige recht hebben geleid en aan actuele onderwerpen.

De kern van de master bestaat uit de vakken Onderzoekspracticum burgerlijk recht en Vermogensrecht in werking.

Het motto van het eerstgenoemde vak is: 'geef iemand een vis en hij heeft eten voor een dag, leer iemand vissen en hij heeft een leven lang te eten’. Samen met een docent ga je dieper op de stof in en leer je praktische vaardigheden. Je bent daardoor beter voorbereid op de scriptie en op de rechtspraktijk en doet meteen ervaring op met debatteren, onderzoek en het schrijven van artikelen en notities.

Het vak Vermogensrecht in werking richt zich op de vraag of geldend recht ook wenselijk recht is. Met behulp van inzichten uit de (rechts)psychologie, (rechts)sociologie en (rechts)economie worden privaatrechtelijke regels tegen het licht gehouden.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Veel rechtsregels in het commercieel vermogensrecht zijn gericht op het verstrekken van informatie aan een wederpartij. Kennelijk is de presumptie van die regels dat áls de wederpartij de informatie heeft, deze vervolgens een afgewogen besluit kan nemen. Maar is dat altijd wel het geval? En als het niet het geval is, hoe kunnen rechtsregels dan worden ingericht om toch tot een goede risicoverdeling te komen tussen beide partijen?

Gedurende de eerste weken van jouw master vindt het onderwijs in kleine groepen plaats, waardoor je snel studiegenoten leert kennen. Daarnaast worden gedurende het jaar allerlei activiteiten georganiseerd, zodat je ook in een informele sfeer met elkaar en de docenten kennis kunt maken. Zo wordt bij het vak Vermogensrecht in werking een ‘boekenophaalborrel’ georganiseerd. Jaarlijks neemt ook een groep studenten en docenten deel aan de Erasmus Charity Run in het team Privaatrecht in Beweging. Tot slot wordt de master afgesloten met een feestelijke buluitreiking voor alle studenten van de master.

Tijdens de gehele master wordt ook gewerkt aan een almanak waaraan, onder leiding van de in het begin van het jaar te vormen almanakcommissie, door alle studenten wordt bijdragen. De almanak wordt uitgereikt tijdens de buluitreiking ter afsluiting van de master en vormt een mooie herinnering aan jouw master Privaatrecht | Commercieel Vermogensrecht. De almanakcommissie zorgt ook voor het contact met onze alumni, bijvoorbeeld via social media zoals de linked-in pagina van onze master. Ook na de afronding van de master blijf je dus in contact met elkaar en met de sectie burgerlijk recht van Erasmus School of Law. 

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase kom je meer in contact met dit onderzoek. Uiteindelijk zal je zelf wetenschappelijk onderzoek moeten doen (de scriptie). Voor onderzoek en voor de rechtspraktijk zijn bepaalde academische en praktijkvaardigheden onontbeerlijk. Het Onderzoekspracticum stelt je in staat om deze vaardigheden te verwerven en te oefenen.

In dit mastervak komen verschillende elementen uit de civielrechtelijke rechtenstudie bij elkaar. Het vak biedt mede aan de hand van actuele thema’s theoretische verdieping van het privaatrecht en bouwt tegelijkertijd voort op de vaardigheden die zijn verworven in bijvoorbeeld het mastervak Onderzoekspracticum burgerlijk recht.

Na een introductie in de leerstukken, begrippen en rechtsregels van het internationaal privaatrecht, zullen wij ter aanvulling op en verdieping van het bachelorvak burgerlijk procesrecht een aantal actuele procesrechtelijke thema’s behandelen vanuit nationaal en internationaal perspectief.

De master bevat een gebonden keuzevak. Eén van de volgende gebonden keuzevakken dien je te kiezen:

Deze master biedt ruimte voor het volgen van een vrij keuzevak. Dit mag een juridisch keuzevak zijn van ESL of een juridisch keuzevak op wo-masterniveau van een andere WO-instelling in Nederland of het buitenland.

In dit vak wordt het Rotterdamse credo ‘where law meets business’ in de praktijk gebracht. Het vak rust inhoudelijk op de drie pijlers van het vermogensrecht: delictueel aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en goederen- en insolventierecht. Het vak omvat bedrijfs- en kantoorbezoeken, masterclasses, schriftelijke en mondelinge opdrachten en is geënt op problemen in de praktijk, die op een juridisch-academische wijze worden opgelost.

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase wordt je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit word verricht. Daarnaast zal je zelf je eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.

Ja, dat kan. De masteropleiding Privaatrecht is een voltijd dagopleiding van één jaar, die je in twee jaar kan volgen. Het onderwijs wordt niet in de avond aangeboden. Als je de master naast een (vrijwel) volledige baan of een andere studie wil volgen, zal het afronden van de master in één jaar niet in alle gevallen haalbaar zijn. Het masterniveau maakt dat het om een intensieve opleiding gaat, het onderwijs vindt op meerdere dagdelen in de week plaats en met name in het eerste blok geldt een verplichte aanwezigheid voor alle bijeenkomsten, zodat dit blok een grote inspanning vraagt. Indien de master niet in één jaar wordt gevolgd, kan advies worden gevraagd aan de mastercoördinator.

Dit kan zeker! Erasmus School of Law biedt de volgende twee mogelijkheden om de master te combineren. 

Wil jij jezelf onderscheiden? Wil jij twee volledige masteropleidingen volgen in anderhalf jaar? Dan is de Togamaster jouw master! 

Toga aan de Maas combineert theorie met praktijk. Je verdiept je academische kennis en past die kennis in de Rotterdamse rechtspraktijk toe. In masterclasses op locatie, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor, het OM of de rechtbank, leer je de fijne kneepjes van het vak. Je sluit je studie af met een stage en het schrijven van een scriptie. Samen met maximaal vierentwintig medestudenten word je voortdurend uitgedaagd en ontmoet je de toppers in de juridische professie.

Ben je benieuwd wie verantwoordelijk is voor schade? Heb je daarnaast het Burgerlijk Wetboek goed onder de knie? Dan is deze Dubbele master Privaatrecht | Commercieel Vermogensrecht & Aansprakelijkheid en Verzekering iets voor jou! In deze Dubbele master wordt ruimschoots aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de doctrine en jurisprudentie die tot ons huidige recht hebben geleid. Ook leert dit programma je slim verzekeren en adequaat handelen, waardoor je bedrijven geld en gezichtsverlies kunt besparen. 

Deze dubbele master werkt nauw samen met advocatenkantoren verzekeringsmaatschappijen. Daardoor schakelt het programma naadloos tussen theorie en praktijk. Daarnaast werk je aan vaardigheden die je in de praktijk nodig hebt: onderzoeken, schrijven en spreken. Een stage bij een advocatenkantoor of verzekeringsmaatschappij maakt deel uit van het programma.

Binnen de mastervariant Privaatrecht | Commercieel Vermogensrecht is het Privaatrechtelijk Dispuut Probus actief. Probus organiseert onder meer masterclasses, bezoeken aan advocatenkantoren en bedrijven, lezingen en borrels. Daarnaast is een van de activiteiten die niet te vergeten is de ‘keuzevakproeverij’, waarbij je een kijkje in de keuken van de diverse keuzevakken krijgt, zodat het eenvoudiger wordt om een keuze te maken. Het bestuur van het dispuut staat in contact met onze docenten, zodat alle activiteiten op het masterprogramma kunnen worden afgestemd. 

Zelf actief worden? Meld je aan voor de Almanakcommissie, het bestuur van Probus of als teamleider van Privaatrecht in Beweging!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen