Over de Tachtigjarige Oorlog, de Spanish Tax Lease en andere Spaans/Nederlandse zee- en veldslagen

Over de Tachtigjarige Oorlog, de Spanish Tax Lease en andere

Onlangs verscheen in het toonaangevende internationale Europese fiscale blad “European Taxation” een bijdrage van Dick van Sprundel, promovendus aan Erasmus School of Economics. Hierin beschreef hij een onderzoek naar de verschillen tussen de diverse Spanish en Dutch Tax Lease-structuren en met name of en in welke mate er sprake kan zijn van staatssteunrisico’s. Dit artikel verscheen eerder ook al eens in het Weekblad Fiscaal Recht.

Van Sprundel is dit onderzoek gestart omdat binnen Europa de Nederlandse en Spaanse scheepsbouwers al jaren met elkaar overhoop liggen. Met ingang van 1 januari 2002 konden Spaanse scheepsbouwers tegen aanzienlijk lagere prijzen schepen produceren door een versnelde afschrijvingsmaatregel en de tonnageregeling volgtijdig met elkaar te combineren. De Europese Commissie heeft deze combinatie – de Spanish Tax Lease – als onrechtmatige staatssteun bestempeld die deels moet worden terugbetaald. In de jaren 2009, 2010, 2011 en deels in 2013 heeft Nederland ook een tijdelijke willekeurige afschrijving en een tonnageregeling gehad, de Dutch Tax Lease. Naar een aantal structuren wordt door de Belastingdienst nader onderzoek gedaan. Met ingang van 1 januari 2013 heeft Spanje een nieuwe financiële/fiscale maatregel ingevoerd die door de Europese Commissie is goedgekeurd. Deze lijkt echter op de zogenaamde Spanish tax lease uit 2002. Is deze maatregel terecht goedgekeurd? In de bijdrage van Dick van Sprundel geeft hij een gedegen analyse op deze en andere fiscale vragen.”

Meer informatie

Zie hieronder voor de volledige artikelen zoals verschenen in het Europese fiscale blad “European Taxation” en in het Weekblad Fiscaal Recht, d.d. 29 januari 2015. 

Dick van Sprundel is wetenschappelijk medewerker/promovendus en verbonden aan Erasmus School of Economics en werkzaam als International Tax Partner bij Mazars Paardekooper Hoffman N.V.