Prof. Ruben Houweling spreekt in Tweede Kamer over de WWZ

Op 2 maart jl. presenteerde prof. Ruben Houweling de eerste cijfers over het nieuwe ontslagrecht. Die cijfers tonen aan dat het ontslagrecht aanmerkelijk zwaarder is geworden, waardoor 'vast vaster' is geworden en de gewenste doorstroom van flex naar vast uitblijft.

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is op 1 juli 2015 in werking getreden. Prof. Ruben Houweling voorspelde al in maart 2015 dat door de wetswijziging de ontslagdrempel voor werkgevers hoger wordt, maar de vergoeding voor werknemers aanzienlijk wordt verlaagd. Ook stelde hij ‘dat het aanleggen van een ontslagdossier voor werkgevers veel belangrijker zal worden dan nu het geval is. Rechters zullen een incompleet dossier niet meer honoreren in het gewijzigde ontslagrecht.’

Deze voorspelling blijkt een juiste te zijn. Sinds de invoering van de WWZ is het aantal afgewezen ontslagverzoeken door de rechten flink toegenomen. Houweling stelt tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer dat het aantal geweigerde ontslagaanvragen in 2015 is verdubbeld en begin 2016 is deze verder gestegen.

Daarnaast stelt hij dat ‘Eén: de cumulatie van meer afwijzingen aan de ene kant. Lukt het mij als werkgevers wel om tot een ontslag over te kunnen gaan? En twee: de grote onzekerheid over een additionele vergoeding aan de andere kant. Wat valt er voor mij als werknemer eigenlijk nog te behalen in een juridische procedure? Maakt dat in de onderhandelingen de transitievergoeding op dit moment bodem is.’

Bekijk hier fragmenten van de hoorzitting.