Talentvolle wetenschappers en studenten in het zonnetje

Talentvolle wetenschappers en studenten in het zonnetje

Dinsdag 10 februari 2015 eert de Erasmus Universiteit Rotterdam tijdens de jaarlijkse Talent Day succesvolle wetenschappers en de meest talentvolle studenten. Alle laureaten hebben het afgelopen jaar met succes beurzen of subsidies weten te verwerven voor hun onderzoek of hebben een Erasmus of Erasmus MC Fellowship ontvangen. Naast de wetenschappers zijn op de bijeenkomst de studenten aanwezig die in  2014 met succes het Erasmus Honours Programme volgden.

De onderzoekers die op de Talent Day aandacht krijgen ontvingen afgelopen jaar een  ERC Starting Grant , of een subsidie van NWO (Veni, Vidi) of de Erasmus Universiteit Rotterdam/Erasmus MC (EUR Fellow, Erasmus MC Fellow). Zij krijgen van het College van Bestuur en van de Vereniging Trustfonds EUR een cadeau. 
De Honours-studenten ontvangen uit handen van rector magnificus prof.dr. Huibert Pols de  "Letter of Recommendation" en een geschenk  van het Erasmus Trustfonds.

Onderzoekstalent
Ook degenen die financiering van NWO Onderzoekstalent hebben gekregen, zijn aanwezig. Onderzoekstalent is een financieringsinstrument met vrije competitie voor hoogwaardig promotieonderzoek voor jonge talenten die een aantoonbare ambitie hebben een carrière als wetenschapper op te bouwen binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Nieuwe impulsen
De Erasmus Universiteit hecht eraan talent te behouden en te ontwikkelen. Het College van Bestuur is trots op deze onderzoekers. Ook deze lichting wetenschappers werkt aan de ontwikkeling, overdracht en toepassing van nieuwe kennis op het gebied van gezondheid en welvaart, bestuur en cultuur. Zij geven nieuwe impulsen aan het onderzoek en versterken de reputatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam als toponderzoeksinstelling.

De Talent Day wordt mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds.

Meer informatie

Team Persvoorlichting, T (010) 4081216 of E press@eur.nl