Assistant Professor

mr.dr. (Annika) J.G.C.M. Galle

Erasmus School of Law

Corporate and Financial Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L7-053

T:+31 10 4082827, +31 10 4081568

E: galle@law.eur.nl

Financial law, internal supervision and corporate governance

Lex Mercatoria

Role Researcher
 • Galle, J.G.C.M., Bos, A. de & Jans, M.E.P.A.R. (2015). Research commissioned by the Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) on code compliance for 2014 (March-September 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law.
 • Galle, J.G.C.M. (2016). Transparantie over vrouwen- en mannenquotum nog een long shot? De geschiedenis èn toekomst van art. 2:391 lid 7 BW nader bezien. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2016 (2), 42-50.
 • Galle, J.G.C.M. (2016). Looking back and moving forward: A closer look at the Dutch gender quota. Journal of Governance & Regulation, 5 (4), 7-15.
 • Toorn, E. & Galle, J.G.C.M. (2014). Kanttekeningen bij geschiktheidstoets voor bestuurders en commissarissen. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 5/6, 132-139.
 • Bieman, K.A., Galle, J.G.C.M. & Jans-van Wieringen, M.E.P.A.R. (2014). Bankierseed: (g)een garantie voor de toekomst? De sanctionering en uitbreiding nader bezien. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2 (2), 51-60.
 • Galle, J.G.C.M. (2014). "Comply or Explain" in Belgium, Germany, Italy, The Netherlands and the UK: Insufficient explanations and an empirical analysis. Corporate Ownership & Control, 12 (1), 862-873.
 • Galle, J.G.C.M., Sprecher, D. & Jans-van Wieringen, M.E.P.A.R. (2014). De break-even-verplichting bij voetbalclubs. Naleven of aanvechten? Tijdschrift voor Sport en Recht, 2014 (1), 5-11.
 • Galle, J.G.C.M., Bieman, K.A. & Jans-van Wieringen, M.E.P.A.R. (2014). The Banker's Oath in the Netherlands and Abroad. European Company Law, 11 (4), 201-209.
 • Galle, J.G.C.M. (2013). Onvoldoende uitleg bij toepassing van het 'comply or explain'-principe in Europa. Een vergelijking tussen Nederland, België, Duitsland, Italië en het VK. MAB, 2013 (mei), 207-216.
 • Nieuwenhuijzen, S.J. van den, Galle, J.G.C.M. & Soppe, A.B.M. (2010). Shareholder Management - Naar een duurzaam aandeelhoudersbestand? Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2010 (1), 10-17.
 • Bos, A. de & Galle, J.G.C.M. (2008). De vereisten vanuit de wet- en regelgeving op een rij. Tijdschrift voor Goed Bestuur, 2008 (4), 40-49.
 • Galle, J.G.C.M. (2007). Het comply of explain-principe door Europa opgelegd. Tijdschrift voor Compliance, 2007 (3), 57-61.
 • Galle, J.G.C.M. (2006). Toezicht op de naleving van corporate-governanceregelgeving. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2006 (6), 219-227.
 • Galle, J.G.C.M. (2005). Certificering van aandelen, de actuele stand van zaken, een verbeterde positie voor de certificaathouder? Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2005 (4), 135-140.
 • Galle, J.G.C.M. (2005). De Europese vennootschap in samenhang met de nieuwe structuurregeling en de Code-Tabaksblat. Ondernemingsrecht, 2005 (7), 222-227.
 • Boonzaaijer, K.H., Galle, J.G.C.M. & Middelaar, K. van (2017). Intern toezicht in de pensioensector. Regelgeving en praktijk in transitie (IvO Center for Financial Law and Governance, 5). Den Haag: Boom Juridisch.
 • Bos, A. de, Galle, J.G.C.M. & Jans, M.E.P.A.R. (2015). Vier jaar Code Banken. Ontwikkelingen in regelgeving en praktijk (IvO Center for Financial Law and Governance, 2). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Galle, J.G.C.M. (2016). A Closer Look at the Dutch Gender Quota from Empirical and Theoretical Perspective. In D. Vasilenko & et al. (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance (pp. 118-128). UK: ACPI Ltd..
 • Galle, J.G.C.M. (2015). Door het comply or explain principe een flexibel en faciliterend BW2? Tegengestelde ontwikkelingen en een onduidelijke toekomst. In De toekomst van het Ondernemingsrecht - Het Ondernemingsrecht van de toekomst (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 99) (pp. 115-135). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Galle, J.G.C.M. (2013). Fusies en Overnames. In J.B.S. Hijink, K.A. Kralj & K. Raaijmakers (Eds.), Tien jaar financieel recht in Rotterdam, Lustrumbundel 2013 (pp. 185-203). Rotterdam: Erasmus School of Law.
 • Galle, J.G.C.M. (2013). Corporate Governance: Het comply or explain principe. In J.B.S. Hijink, K.A. Kralj & K. Raaijmakers (Eds.), Tien jaar financieel recht in Rotterdam, Lustrumbundel 2013 (pp. 205-218). Rotterdam: Erasmus School of Law.
 • Galle, J.G.C.M. (2012). Aanbevelingen ter verbetering van het gebruik van het 'pas toe of leg uit'-principe in de praktijk. In M. Luckerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees & M. Kaptein (Eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013 (pp. 57-71). Deventer: Kluwer.
 • Galle, J.G.C.M. (2007). Fusies en overnames. In A. de Bos & W.J. Slagter (Eds.), Financieel recht. Vanuit economisch en juridisch perspectief (pp. 119-137). Deventer: Kluwer.
 • Boonzaaijer, K.H., Galle, J.G.C.M. & Middelaar, K. van (2016). Intern toezicht in de pensioensector. Studie naar (de naleving van) de VITP-Toezichtcode. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law.
 • Galle, J.G.C.M. & Bos, A. de (2015). Research commissioned by the Vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties (Association of Supervisors of housing agencies) on the education of non-executives (June-October 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law.
 • Galle, J.G.C.M., Bos, A. de & Jans, M.E.P.A.R. (2015). Research commissioned by the Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) on code compliance for 2014 (March-September 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law.
 • Galle, J.G.C.M. (2014). Europese Commissie geeft meer guidance over gebruik comply or explain principe in 'Aanbeveling over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance'. Ondernemingsrecht, 2014 (148), 755-758.
 • Galle, J.G.C.M. (2013). Rapportage Naleving Code Banken December 2012 door de Monitoring Commissie Code Banken nader bezien. Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (8), 63-65.
 • Galle, J.G.C.M. (2006). SER-advies bruikbare rechtsorde verspilde moeite door toedoen van kabinet. Nederlands Juristenblad (NJB), 2006 (3), 147-148.
 • Galle, J.G.C.M. (2017). Noot bij: KIFID. (2016, Juli 15), Rechtspraak Financieel Recht 2017-, (Hypothecaire geldlening. Toerekenbare tekortkoming. Is de bank haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst nagekomen en wat is de door de consument geleden schade?)..
 • Bos, A. de & Galle, J.G.C.M. (2013, Juli 03). Banken moeten open zijn over naleven normen en zo de dialoog met de samenleveing aangaan. Het Financieele Dagblad
 • Jans-van Wieringen, M.E.P.A.R., De Bos, A. & Galle, J.G.C.M. (2013, Juli 03). Banken moeten open zijn over naleven normen en zo de dialoog met samenleving aangaan. Het Financieele Dagblad
 • Galle, J.G.C.M. (2007, November 29). Meer toezicht in nv. Het Financieele Dagblad
 • Galle, J.G.C.M. (2005, Juni 23). Baby Kelly is geen morele zaak. Het Financieele Dagblad
 • Galle, J.G.C.M. (2004, Oktober 08). Oprichting van een Europese vennootschap met als doel omzeiling van de structuurregeling. Het Financieele Dagblad
 • Galle, J.G.C.M. (2012, Mei 31). Consensus on the comply or explain principle within the EU corporate governance framework: legal and empirical reserach. EUR (440 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof.dr. A. de Bos & prof.mr. L. Timmerman.
 • Galle, J.G.C.M. (2016, april 14). A Closer Look at the Dutch Gender Quota from Empirical and Theoretical Perspective. St Peterburg, International Conference on Management, Leadership and Governance.
 • Galle, J.G.C.M. & Jans CCP, M.E.P.A.R. (2016, oktober 27). The Impact of the Dutch Banking Code on Restoring Trust in the Banking Sector. Milan, 13th Workshop on Corporate Governance of the European Institute for Advanced Studies in Management.
 • Galle, J.G.C.M. (2014). Presentation: 'Comply or explain in Belgium, Germany, Italy, the Netherlands and the UK: insufficient explains and an empirical analysis'. 37th Annual Congress of the European Accounting Association: Talinn, Estonia (2014, mei 21 - 2014, mei 23).
 • Galle, J.G.C.M. (2014). Chairman of Masterclass on Financial Crisis, Rabobank Leiden-Katwijk 28 November 2014.
 • Galle, J.G.C.M. (2014). Presentation 'Code Banken 2010 - 2013: impact of vertrouwen? ICFG Symposium of the ESL "Vertrouwensherstel en veranderd gedrag in de financiële sector': Rotterdam (2014, oktober 02).
 • Galle, J.G.C.M. (2014). Chairman of De Financiële Dag Meesterweek 2014.
 • Galle, J.G.C.M. (2008). Presentation at the International Conference on Corporate Governance of the Birmingham Business School in the UK in 2008.
 • Galle, J.G.C.M. (2006). Presentation at the International Conference on Corporate Governance of the Birmingham Business School in the UK in 2006.

Onderzoekspracticum financieel recht en

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2017-2018
Year level master Financieel recht

Company Law and Restructuring

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2017-2018
Year level master Commercial Law / Commercial and Company Law

Onderzoekspracticum financieel recht en

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2016-2017
Year level master Financieel recht, master Rechtsgeleerdheid / Generalistisch

Company Law and Restructuring

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2016-2017
Year level master Commercial Law / Commercial and Company Law

Assistant Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Corporate and Financial Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam