Full Professor

prof.mr. (Bastiaan F.) B.F. Assink

Erasmus School of Law

Corporate and Financial Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: T19-29

T:+31 10 4082797,

E: assink@law.eur.nl

Lex Mercatoria

Role Research leader
 • Assink, B.F. (2015). Belang van de vennootschap, overname en algemeen belang. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015 (7048), 103-117.
 • Assink, B.F. (2014). De bevoegdheid tot vaststelling van bestuurdersbezoldiging door bestuurders van NV's en BV's in een monistisch of dualistisch bestuursmodel - Een pleidooi voor restrictie (zonder wetswijziging). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 1144-1153.
 • Assink, B.F. (2014). De 'economische werkelijkheid' in het Nederlandse ondernemingsrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 1031-1043.
 • Assink, B.F. (2013). Verbindingen tussen bestuurderschap, bestuurdersaansprakelijkheid en civielrechtelijk bestuursverbod. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 565-580.
 • Assink, B.F. (2013). Een Nederlandse business judgment rule: quo vadis? Of een slag breder: over het streven naar zinvolle vernieuwing in het Nederlandse ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2013 (50), 255-260.
 • Assink, B.F. (2010). De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap. Ondernemingsrecht, 2010 (6), 248-259.
 • Assink, B.F. (2008). Naar een adequate tegenstrijdig belang regeling in Boek 2 BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 737-741.
 • Assink, B.F. (2006). Over vrijheid van ondernemingsbeleid en het enquêterecht. Ondernemingsrecht:91.
 • Assink, B.F. (2005). Enige gedachten omtrent interne bestuurdersaansprakelijkheid. Voert de Hoge Raad met zijn enquêterechtelijke Laurus-beschikking een koerswijziging door in het leerstuk van art. 2:9 BW? Ondernemingsrecht:141.
 • Assink, B.F. & Olden, P.D. (2005). Over bestuurdersaansprakelijkheid – De reikwijdte van de maatstaf ‘ernstig verwijt’, vrijtekening en vrijwaring nader bezien. Ondernemingsrecht:3.
 • Assink, B.F. (2013). Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1-3). Deventer: Kluwer (3041 pages).
 • Assink, B.F. (2010). De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap. Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. & Verbrugh, M.A. (2016). Over bestuur, beleidsvrijheid en vier mogelijke begrenzers daarvan (primair bezien vanuit het BV-recht). In M. van Olffen (Ed.), Handboek notarieel ondernemingsrecht (OO&R) (pp. 45-90). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Assink, B.F. (2016). De factor 'wetenschap van benadeling' in te onderscheiden grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid [forthcoming]. In M.Y. Nethe & e.a. (Eds.), Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht (Instituut voor Ondernemingsrecht, deel 98) (pp. 91-148). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. & Strine, Jr., L.E. (2016). Lessons for Luxembourg: Are Delaware and The Netherlands examples you can emulate? In A. Prüm (Ed.), 100 years of Luxembourg company law (pp. 375-412). Brussels: Larcier.
 • Assink, B.F. (2015). Dubbel denken in het vennootschaprecht (over 'precommitment strategies', via 'deal protection measures'). In Ik ben niet overtuigd (liber Ingelse) (pp. 29-42). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Assink, B.F. & De Jongh, J.M. (2015). Gedragsnorm, enquêterecht en aandeelhouder. In De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst (liber Timmerman) (Instituut voor Ondernemingsrecht, 99) (pp. 1-15). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. (2013). Sociale psychologie en vernieuwing in het ondernemingsrecht - Over beoefening van het Nederlandse ondernemingsrecht, gedragingen van bestuurders van kapitaalvennootschappen en het betrekken van relevante inzichten uit de sociale psychologie: naar een vernieuwende, opener verbinding? In W.H. Van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie (Civilologie | Civilology) (pp. 765-810). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Assink, B.F. (2012). Toerekening van wetenschap aan een rechtspersoon - Een verbindende benadering. In L. Timmerman e.a. (Ed.), Verbindend recht (pp. 21-47). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. (2012). Vraagtekens rond afgeleide schade. In P.J. van der Korst, R. Abma & G.T.M.J. Raaijmakers (Eds.), Handboek onderneming en aandeelhouder (OO&R Series) (pp. 305-350). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. (2011). Samenwerking in het bestuur - Over de wisselwerking tussen bestuurlijk gedrag, inzichten uit de sociale psychologie en het ondernemingsrecht. In L. Timmerman & B.F. Assink (Eds.), SamenWerken in het ondernemingsrecht (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 80) (pp. 9-38). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F., Bröring, H.E., Timmerman, L. & Valk, S.N. de (2011). Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. In Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (deel 76, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht) (pp. 5-80). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. & Kroeze, M.J. (2010). Rechterlijke toetsing van ondernemingsbeleid in het enquêterecht; hoe marginaal zou 'marginaal' eigenlijk moeten zijn? In K.M. van Hassel & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Willems' wegen (Willems bundel; opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.H.M. Willems) (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut) (pp. 11-32). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. (2009). Facetten van verantwoordelijkheid in hedendaags ondernemingsbestuur - De triade taakopdracht, eisen van verantwoord gedrag en afleggen van verantwoording nader bezien. In Ondernemingsbestuur en risicobeheersing op de drempel van een nieuw decennium: een ondernemingsrechtelijke analyse (Preadviezen 2009 voor de Vereeniging 'Handelsrecht') (pp. 3-195). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. (2015). Naschrift bij reactie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015 (7056), 309-310.
 • Assink, B.F., Haak, K.F., De Jongh, J.M., Kroeze, M.J. & Schild, A.J.P. (2015). De toekomst van het ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2015 (44).
 • Assink, B.F. (2015). Anders denken over de figuur 'gedelegeerd commissaris'. Ondernemingsrecht, 2015 (83).
 • Assink, B.F. (2014). If It Ain't Broke... Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 656-658.
 • Assink, B.F. & Verbrugh, M.A. (2012). Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak; Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad (2001-2010) (Ondernemingsrechtelijk deel). Tijdschrift voor Privaatrecht, 2012 (2), 871-1008.
 • Assink, B.F. (2012). The State of Dutch Corporate Law. European Company Law, 2012 (5), 263-266.
 • Assink, B.F. (2010). Polarisering in enquêterechtspraak. Ars Aequi, 2010 (11), 768-770.
 • Assink, B.F., Kroeze, M.J. & Verbrugh, M.A. (2010). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (15), 998-1007.
 • Assink, B.F. & Kroeze, M.J. (2010). Ja, wij willen! Ondernemingsrecht, 2010 (6), 246-247.
 • Assink, B.F. (2008). Kroniek van vennootschapsrechtelijke jurisprudentie uit Delaware (Deel II). Ondernemingsrecht:27.
 • Assink, B.F. (2008). Zwar(t)e tijden voor Conrad Black. Ondernemingsrecht:48.
 • Assink, B.F. (2008). Kroniek van vennootschapsrechtelijke jurisprudentie uit Delaware (Deel I). Ondernemingsrecht:16.
 • Assink, B.F. & Zanten, T.T. van (2008). Art. 2:9 BW in faillissement: tijd voor herwaardering! Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 2008:25.
 • Assink, B.F. (2006). (On)bevoegde vertegenwoordiging en onderzoeksplicht bij tegenstrijdig belang ex art. 2:146/256 BW. Bedrijfsjuridische Berichten:47.
 • Assink, B.F. (2006). De Mannesmann-zaak. Een verhaal over irrationeel gedrag, hoogmoed en de bijbehorende val. Ondernemingsrecht:50.
 • Assink, B.F. (2006). Over de business judgment rule – Enige recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht van met name Delaware en Duitsland. Ondernemingsrecht:24.
 • Assink, B.F. (2005). Enige beschouwingen over Duitse ontwerpwetgeving, de Amerikaanse business judgment rule en ontwikkelingen in het Nederlandse vennootschapsrecht. Ondernemingsrecht:131.
 • Assink, B.F. (2012). Schatgraven en vernieuwend ondernemingsrecht. In L. Timmerman e.a. (Ed.), Piet Sanders - Een honderdjarige vernieuwer (pp. 107-114). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. & Schild, A.J.P. (2015). Noot bij: Supreme Court, RvdW 2015/410 (Hoekzema/ Stichting BPBW). (2015, Maart 13), Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) 2015-7070, (Opnieuw een witte vlek in het Nederlandse personenvennootschapsrecht ingevuld door de Hoge Raad). p.632-641.
 • Assink, B.F. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, April 11), Ars Aequi 2014-, (Enquêtebevoegdheid ex art. 2:346 BW bij een kapitaalvennootschap en 'de strekking' van het enquêterecht - Van Chinese Workers naar Slotervaartziekenhuis). p.732-742. ECLI:NL:HR:2014:905
 • Assink, B.F. (2013). Noot bij: Hoge Raad (Chinese Workers). (2013, Maart 29), Ars Aequi 2013-, ('Chinese toestanden' - Een nieuwe impuls voor de economische realiteit in het Nederlandse enquêterecht). p.466-476.
 • Assink, B.F. (2013). Noot bij: Rechtbank 's-Hertogenbosch. (2012, Oktober 24), JOR 2013-3, HA ZA 10-1393, (Van der Meer q.q./Pieper). p.29-38.
 • Assink, B.F. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, Februari 11), Ars Aequi 2012-4, AA20120277, (Hoedanigheden en zorg(vuldigheids)plichten in het ondernemingsrecht (Ontvanger/Nilarco)). p.277-285.
 • Verbrugh, M.A. & Assink, B.F. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, Oktober 14), Ondernemingsrecht 2012-5, LJN BR0119, (Van Welie/M.E. Beheer)..
 • Assink, B.F. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, Mei 27), Ondernemingsrecht 2011-9, 72, (HR 27 mei 2011, LJN BQ6220 (Inter Access Group) - Een onverwachte nabrander: de Hoge Raad, verbetering van 'verschrijvingen' en art. 1 EP)..
 • Assink, B.F. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, Februari 25), Ondernemingsrecht 2011-5, 40, (Nogmaals over het plukken van mooie bloemen aan de rand van de afgrond). p.203-207.
 • Assink, B.F. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, Maart 18), Ondernemingsrecht 2011-9, 71, (HR 18 maart 2011, JOR 2011/144 (D Group Europe/Schreurs q.q.) - De buitenlandse rechtspersoon als tweedegraadsbestuurder en de fuik van art. 2:11 BW jo. 2:248 BW)..
 • Assink, B.F. (2010). Noot bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer). (2009, December 31), Ondernemingsrecht 2010-7, LJN:BL3680, ((Inter Acces Groep) ('Op de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen')(nr. 200.050.575 OK, RO 2010, 24, ARO 2010, 6, JOR 2010/60))..
 • Assink, B.F. & Pijls, A.C.W. (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Maart 26), Ondernemingsrecht 2010-9, 81, (Zandvliet/ING Bank - Bestuurdersaansprakelijkheid, selectieve betaling en afbakening van vermogensschade). p.401-404. ECLI:NL:HR:2010:BK9654
 • Assink, B.F. (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2008, Februari 19), JOR 2009-, 61, (Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2008, JOR 2009/61 (Bijl q.q./Van der Marel))..
 • Assink, B.F. (2008). Noot bij: Rechtbank Leeuwarden. (2007, Oktober 31), Ondernemingsrecht 2008-, 93, (re Rechtbank Leeuwarden 31 oktober 2007, Ondernemingsrecht 2008-8, nr. 93 (Gustenhoven q.q./Groen))..
 • Assink, B.F. (2008). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2008, Januari 30), JOR 2008-, 89, (Gerechtshof Leeuwarden 30 januari 2008, JOR 2008/89 (Roodhof q.q./Bokma Beheer Drachten))..
 • Assink, B.F. (2008). Noot bij: Ondernemingskamer. (2008, Mei 15), JOR 2008-, 196-198, (OK 15 mei 2008, JOR 2008/196-198 (ABN Amro Holding/Euronext/VNU Group))..
 • Assink, B.F. (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, September 14), JOR 2007-, 237, (HR 14 september 2007, JOR 2007/237 (Versatel Telecom International))..
 • Assink, B.F. (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, November 02), JOR 2007-, 302, (HR 2 november 2007, JOR 2007/302 (Kessock/S.F.T. Bank))..
 • Assink, B.F. (2006). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2006, April 11), Ondernemingsrecht 2006-144, (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 april 2006, Ondernemingsrecht 2006-8, nr. 144)..
 • Assink, B.F. (2005). Noot bij: Ondernemingskamer. (2004, December 21), Ondernemingsrecht 2005-, 35, (OK 21 december 2004, Ondernemingsrecht 2005-3, nr. 35 (Unilever))..
 • Assink, B.F., Haak, K.F., De Jongh, J.M., Kroeze, M.J. & Schild, A.J.P. (Eds.). (2015). De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst (liber Timmerman) (Instituut voor Ondernemingsrecht, 99). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F., Borrius, Y. & Brink, V. van den (Eds.). (2011). Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. (Ed.). (2011). Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (IVO-reeks, 76). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. (2009). Zeggenschap van de gezamenlijke aandeelhouders in kapitaalvennootschappen [Bespreking van het boek Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders (A.G.H. Klaassen)]. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 43-50.
 • Assink, B.F. (2007). Het schemergebied vóór faillissement; een onderzoek naar de wenselijke verdeling van verhaalsrisico’s van de onderneming vóór faillissement [Bespreking van het boek Het schemergebied vóór faillissement; een onderzoek naar de wenselijke verdeling van verhaalsrisico’s van de onderneming vóór faillissement (L.J. van Eeghen)]. Ondernemingsrecht.
 • Assink, B.F. (2010). De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap (2010, januari 21). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. (2009 januari 01). www.TheDefiningTension.com.
 • Assink, B.F. (2015, mei 22). Jurisprudentiële canon van vigerend Nederlands rechtspersonenrecht - Een gedachte-experiment over Hoge Raad, theorievorming en rechterlijk minimalisme. Rotterdam, Erasmus School of Law, Verschijning van Asser-Maeijer & Kroeze 2-I* 2015.
 • Assink, B.F. (2015, juni 16). De ontwikkeling van de ernstig verwijt maatstaf in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Den Haag, Hoge Raad der Nederlanden.
 • Assink, B.F. (2015, juni 24). Ronde tafel - Dilemma's voor bestuurders en commissarissen. Rotterdam, NautaDutilh ronde tafel.
 • Assink, B.F. (2015, juni 11). Gedachten over de gedelegeerd commissaris en fundamentele beoefening van het vennootschapsrecht - Reactie op de inleiding van José Blanco Fernández. Amsterdam, Ondernemingsrechtdiner.
 • Assink, B.F. (2014, februari 13). De 'economische werkelijkheid' in het Nederlandse ondernemingsrecht. Rotterdam, Erasmus School of Law - 'Corporate litigation bij de Ondernemingskamer'.
 • Assink, B.F. (2014, mei 20). Reflectie op tendensen in het Nederlandse ondernemingsrecht en de verbinding met ondernemerschap. Rotterdam, NautaDutilh - Congres over ondernemerschap en ondernemingsrecht.
 • Assink, B.F. (2014, september 30). Belang van de vennootschap, overname en algemeen belang. Rotterdam, Erasmus School of Law - 'Overname en algemeen belang'.
 • Assink, B.F. (2014, november 15). De factor 'wetenschap van benadeling' in te onderscheiden grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid. Groningen, Congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht - 'Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht'.
 • Assink, B.F. (2013, oktober 30). Het Compendium van Slagter. Rotterdam, Congres "Wiek Slagter 90 jaar!.
 • Assink, B.F. (2012, november 16). De open verbindingen van het ondernemingsrecht met o.a. de sociale psychologie, economische inzichten en het effectenrecht. ESL, Rotterdam, De Doelderdag 2012.
 • Assink, B.F. (2012, oktober 31). De open verbindingen van het Nederlandse ondernemingsrecht in het licht van nieuwe wetgeving. Rug, Groningen, S.G.O.R. congres 2012 'Het vennootschapsrecht in ontwikkeling'.
 • Assink, B.F. (2012, juni 20). Interne bestuurdersaansprakelijkheid en tegenstrijdig belang. ESL, Rotterdam, Symposium 'Nieuwe wetgeving rond bestuurdersaansprakelijkheid'.
 • Assink, B.F. (2011, april 13). Dissenting Opinions. Leiden, Lezing Dispuut Mordenate.
 • Assink, B.F. (2011, april 21). Procedurele aandachtspunten bij contractuele uitlegperikelen. Amsterdam, Cassatie seminar NautaDutilh.
 • Assink, B.F. (2011, november 04). Fiduciary Duties and Liabilities of Directors and Officers - Director Liability in Corporate Law and the Proper Interplay Between Contextualism and Doctrinal Conceptualization (or shorter: Why Doctrine Also Matters, Besides Context). University of Tilburg, Seminar ‘Fiduciary Duties in Corporate Law’, in honor of the appointment of Chancellor L.E. Strine, Jr. as the 2011-2012 Anton Philips Professor.
 • Assink, B.F. (2009, december 08). Facetten van verantwoordelijkheid in hedendaags ondernemingsbestuur - De triade taakopdracht, eisen van verantwoord gedrag en afleggen van verantwoording nader bezien. onbekend, Toelichting op Deel I van het Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 2009.
 • Assink, B.F. (2010, mei 27). Toekomstige ontwikkelingen in corporate governance: monistisch bestuur en tegenstrijdig belang. onbekend, Lezing voor de Notariële Stichting.
 • Assink, B.F. (2010, juni 22). Enkele ontwikkelingen in rechtspraak rond bestuurdersaansprakelijkheid. Amsterdam, Restructuring & Insolvency seminar NautaDutilh.
 • Assink, B.F. (2010, november 12). Samenwerking in het bestuur: de wisselwerking tussen bestuurlijk gedrag, inzichten uit de sociale psychologie en het ondernemingsrecht. Groningen, Instituut voor Ondernemingsrecht congres SamenWerken in het ondernemingsrecht.
 • Assink, B.F. (2010, oktober 27). 'Ernstig verwijt': een adequaat vehikel voor rechtsvinding en -ontwikkeling. Rotterdam, EUR Symposium: Evolutie in het bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Assink, B.F. (2010). Editor of www.thedefiningtension.com, providing daily commentary on developments in international corporate law and corporate governance (since January 2009).
 • Assink, B.F. (2010). Harry Honée Proefschriftprijs (over periode 1 januari 2005-30 juni 2008 ). (zie Ondernemingsrecht 2010/155): Amsterdam (2010, november 02). Overig.

Corporate Governance and Corporate Litig

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 2
Year 2017-2018
Year level master Ondernemingsrecht

Corporate Governance en Corporate Litiga

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 2
Year 2016-2017
Year level master Ondernemingsrecht

NautaDutilh N.V.

Description Advocaat (per: 01/12/02)
Additional information Ondernemingsrecht
Place AMSTERDAM
Start date 1/2004
End date 12/9999

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Corporate and Financial Law
Country The Netherlands

Advocaat

University NautaDutilh N.V.
URL http://www.nautadutilh.com

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam