Full Professor

prof.mr. (Cees) C.J. Loonstra

Erasmus School of Law

Labour Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: M5-32

T:+31 10 4082659,

E: loonstra@law.eur.nl

Lex Mercatoria

Role Researcher
 • Loonstra, C.J. & Sick, P.Th. (2014). Het Wetsvoorstel werk en zekerheid (33818) in vogelvlucht: dekt de vlag de lading? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (7), 4-14.
 • Loonstra, C.J. (2012). De kwalificatievraag en bovenal: welke rechter is nu leidend? TAP. Tijdschrift voor Arbeid en Participatie, 148-153.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (2012). Grenzen aan de rechtsvormende taak van de rechter in het privaatrecht en het arbeidsrecht. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2012 (1), 3-21.
 • Loonstra, C.J. & Kruit, P. (2012). Statistiek Ontbindingsvergoedingen 2011: de representativiteit van de gepubliceerde ontbindingsbeschikkingen aangetoond. ArbeidsRecht, 2012, 3-15.
 • Kruit, P. & Loonstra, C.J. (2011). Statistiek ontslagvergoedingen 2010: the year after. ArbeidsRecht, 2011 (5), 7-21.
 • Loonstra, C.J. (2011). Arbeidsovereenkomst en privaatrechtelijke dienstbetrekking: dezelfde betekenis en uitleg? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2011 (2), 86-98.
 • Loonstra, C.J. & Houweling, A.R. (2011). Verprivatisering van het arbeidsrecht? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2011 (5), 172-181.
 • Kruit, P. & Loonstra, C.J. (2010). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2009: vuurwerk in ontslagland! ArbeidsRecht, 2010 (6/7), 3-20.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (2010). Art. 7:610 BW en de partijbedoeling. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2010 (1), 4-10.
 • Loonstra, C.J. (2010). De januskop van de Hoge Raad. Over de verhouding tussen art. 7:681 BW en afdeling 6.1.10 BW. ArbeidsRecht, 2010 (8/9), 6-15.
 • Loonstra, C.J. & Kruit, P. (2009). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2008: het einde van een tijdperk. ArbeidsRecht, 2009 (6/7), 7-23.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2009). Nietigheid van elk beding ex art. 12 WCAO na Teunissen/Welter: iets nieuws onder de zon? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (6), 212-218.
 • Loonstra, C.J. (2008). Gezichtspunten in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geïnventariseerd. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2008 (3), 4-30.
 • Loonstra, C.J. (2008). Toegang tot de ontbindingsrechter na inschakeling CWI? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2008 (1), 24-31.
 • Loonstra, C.J. & Molemans, E.J. (2008). Proeftijdbeding: stand van zaken 2003-2008 (deel 2). ArbeidsRecht, 2008 (49), 3-8.
 • Quist, J.P. & Loonstra, C.J. (2008). Gezichtspuntencatalogi in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geinventariseerd. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 3.
 • Loonstra, C.J. & Kruit, P. (2008). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2007: meer van hetzelfde? ArbeidsRecht, 2008 (5), 14-33.
 • Loonstra, C.J. & Molemans, E.J. (2008). Proeftijdbeding: stand van zaken 2003-2008 (deel 1). ArbeidsRecht, 2008 (45), 14-19.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (2007). De eeuw van de Wet op de arbeidsovereenkomst. Nederlands Juristenblad (NJB), 2007 (27), 1654-1661.
 • Loonstra, C.J. (2007). Hadden Osinga en Spaan meer eerder geleefd: over 'zwaarder drukken' en de werking van het concurrentiebeding. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2007 (3), 85-105.
 • Loonstra, C.J. & Voet, G.W. van der (2007). De kwaliteit en wenselijkheid van alternatieve geschillenprocedures in CAO's. Arbeid Integraal, 2007 (2), 65-78.
 • Loonstra, C.J. & Kruit, P. (2007). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2006: de stabiliteit voorbij? ArbeidsRecht, 2007 (5), 15-30.
 • Loonstra, C.J. & Westerbeek, M. (2007). Honderd jaar definitie van de arbeidsovereenkomst: moet het anders? SMA, 2007 (11/12), 414-422.
 • Loonstra, C.J., Fiselier, M. & Vink, B. (2007). Ontwikkelingen rechtspraak eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2007 (2), 39-46.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (2006). De zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 BW. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (3), 50-62.
 • Loonstra, C.J. & Kruit, P. (2006). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2005: een jaar van stabiliteit. ArbeidsRecht, 2006 (6/7, nr.38), 20-29.
 • Loonstra, C.J. (2006). Arbeidsovereenkomstenrecht 1996-2006: uniform, transparant en handhaafbaar? Arbeid Integraal, 2006 (3), 5-26.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (2006). Inhoud, stelplicht en bewijslast bewuste roekeloosheid. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (1), 46-63.
 • Loonstra, C.J. (2005). Snijden in het ontslagrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2005 (6), 290-297.
 • Loonstra, C.J. (2005). Het nieuwe art. 7:653 BW gewogen in het licht van art. 19 lid 3 Grondwet. Sociaal Maandblad Arbeid, 2005 (2), 61-74.
 • Loonstra, C.J. & Verburg, L.G. (2005). Hoe exclusief is exclusief? Over de juridische status van de 685-procedure en de contractuele vergoeding. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2005 (1), 48-75.
 • Loonstra, C.J. (2005). De gezagsverhouding ex art. 7:610 BW. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2005 (3), 96-102.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (2004). Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van wanprestatie. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 19 (2), 43-48.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2003). De bewust roekeloos handelende werknemer. Beschouwingen over het begrip 'bewuste roekeloosheid' in titel 7.10 BW. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2003 (3), 43-69.
 • Arkel, E.G. van, Boontje, P.A. & Loonstra, C.J. (2003). Het proeftijdontslag. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (5), 37-48.
 • Arkel, E.G. van, Boontje, P.A. & Loonstra, C.J. (2003). Ontslagrecht: het proeftijdontslag. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (2), 37-48.
 • Loonstra, C.J. (2003). 'Elk beding' in art. 12 Wet CAO: over rekkelijken en preciezen. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (5), 141-147.
 • Loonstra, C.J. (2002). Het sociaal plan: de mist is nog lang niet opgetrokken. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2002 (3), 41-56.
 • Loonstra, C.J. (2002). Het nieuwe wetvoorstel inzake het concurrentiebeding. Op zoek naar het evenwicht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2002 (8), 350-355.
 • Loonstra, C.J. (2002). Uitdijende werkgeversaansprakelijkheid. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2002 (11), 309-310.
 • Loonstra, C.J. (2002). De Hoge Raad en de problematiek van de samenloop in het licht van artikel 7:611 BW (het goed werkgeverschap). Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2002 (1), 4-31.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2001). Het begrip `werknemer' in nationaal, rechtvergelijkend en communautair perspectief. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1 (1), 4-29.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (2001). HR 28 april, JAR 2000. 120 (Guitoneau/Midnet Tax BV). Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1 (1), 30-44.
 • Loonstra, C.J. (2001). Over bruto- en netto-beloning. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (4), 99-101.
 • Koning, M. & Loonstra, C.J. (2001). De werking van het reïntegratieplan ex art. 7:685 BW opnieuw empirisch getoetst. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (6), 172-174.
 • Loonstra, C.J. (2001). De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen. ArbeidsRecht, 8 (8/9), 32-40.
 • Loonstra, C.J. (2001). `Laat de praktijk het maar uitzoeken'. Over de nieuwe vakantiewet. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (12), 323-324.
 • Loonstra, C.J. (2000). Afscheid van het duale ontslagrecht? Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 15 (12), 355-357.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2000). Ontslagvergoedingsrecht: stand van zaken en perspectief. Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (26), 1267-1277.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (2000). Verjaringsperikelen in asbestzaken. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 15 (9), 241-242.
 • Loonstra, C.J. (1999). Uitzend- of inleen-CAO? De loonverhoudingsnorm van art. 8 Waadi. Ondernemingsrecht, 1 (3), 69-73.
 • Loonstra, C.J. (1999). De aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters en het sociaal plan. Sociaal Maandblad Arbeid, 54 (3), 159-165.
 • Loonstra, C.J. (1998). Het gezicht van het arbeidsrecht. Sociaal Maandblad Arbeid, 53 (5), 203-206.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (1998). Erosie in de gezagsverhouding: de koers van de Hoge Raad. Nederlands Juristenblad (NJB), 73 (18), 817-821.
 • Loonstra, C.J. (1998). Bedrijfsovername, concurrentiebeding en bedrijfsgeheimen. Dossier Ondernemingszaken, 8 (33), 46-52.
 • Loonstra, C.J. (1998). Naar een Wet op het Sociaal Plan. Nederlands Juristenblad (NJB), 73 (8), 359-360.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (1997). Sijthoff/Ouwerkerk: Een opmerkelijke uitspraak van de Hoge Raad over opdracht, ontbinding en onvoorziene omstandigheden. Nederlands Juristenblad (NJB), 76 (24), 1074-1078.
 • Loonstra, C.J. (1997). De nieuwe jas van art.7: 653 BW. Een poging tot synthese naar aanleiding van het proefschrift van F.B.J. Grapperhaus. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 12 (6), 169-174.
 • Loonstra, C.J. (1997). Eindrapport MDW-werkgroep Concurrentiebeding. TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 40 (10), 309-310.
 • Loonstra, C.J. (1996). Het samengaan van de 1639w-en de 1637x-procedure. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11 (2), 32-37.
 • Loonstra, C.J. (1996). Verplichte vergoeding ex art. 7A: 1637x, vijfde lid BW? Een beoordeling aan de hand van de Duitse wettelijke regeling. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11 (9), 220-227.
 • Loonstra, C.J. (1996). Reactie op 'De zieke werknemer in het Sociaal Plan'. De juridische status van het sociaal plan. TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 40 (12), 359-360.
 • Loonstra, C.J. (1996). De 1639w-vergoeding in het licht van de weigering ander werk te aanvaarden. PS. Periodiek voor Sociale Verzekering, Sociale Voorzieningen en Arbeidsrecht, 3 (3), 3-6.
 • Loonstra, C.J. (1996). De reikwijdte van het arrest Brabant/Van Uffelen. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11 (4), 98-99.
 • Erkens, M.Y.H.G. & Loonstra, C.J. (1996). Deeltijd-VUT: enkele juridische kanttekeningen bij een verschijnsel in opmars. Sociaal Maandblad Arbeid, 51 (2), 106-115.
 • Loonstra, C.J. (1995). Ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. 7A: 1639w BW en het rekest-civiel. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 10 (2), 39-44.
 • Loonstra, C.J. (1995). Partiële opzegging en partiële ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (6), 204-210.
 • Loonstra, C.J. (1995). Medezeggenschap in het onderwijs: WMO of WOR? Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 7 (2), 67-76.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (1994). De inhoud van collectieve arbeidsovereenkomsten in het interbellum. Sociaal Maandblad Arbeid, 149-165.
 • Akveld, J.E.M. & Loonstra, C.J. (1994). De Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 315-327.
 • Loonstra, C.J. (1994). Over de toekomst van de Advies- en Arbitragecommissie. Sociaal Maandblad Arbeid, 531-540.
 • Loonstra, C.J. & Akveld, J.E.M. (1994). De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 315-326.
 • Loonstra, C.J. (1993). Enige tegendraadse uitspraken inzake het proeftijdbeding. Practijkgids, 30 (24), 855-860.
 • Loonstra, C.J. (1993). Appel en cassatie inzake art. 7A: 1639w BW nogmaals bezien. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 858-863.
 • Loonstra, C.J. (1991). Art. 1639w BW: een enquête onder kantonrechters inzake de vergoeding naar billijkheid. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 302-305.
 • Loonstra, C.J. (1991). De Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) en final-offer arbitrage. Negotiation Magazine, 4 (3), 115-125.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (1991). Het eerste onderwijs in 'het sociaal recht' aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen 1885-1940. Sociaal Maandblad Arbeid, 630-644.
 • Loonstra, C.J. (1991). CAO-onderhandelingen en de voorbereidende overeenkomst. Negotiation Magazine, 4 (1), 24-30.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (2013). Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, pp. 285.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2011). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2010). Arbeidsrechtelijke Themata (vierde druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2008). Arbeidsrechtelijk themata (3e substantieel gewijzigde druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2006). Arbeidsrechtelijke Themata (tweede druk) (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2004). Arbeidsrechtelijke Themata. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Loonstra, C.J. (2000). De kantonrechter als arbeidsrechter. Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1999). De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar. Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Gouda Quint.
 • Loonstra, C.J. (1999). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Den Haag: Elsevier.
 • Loonstra, C.J. (1998). Titel 7.10 BW compact (inclusief Flexibiliteit en Zekerheid). Den Haag: Elsevier.
 • Loonstra, C.J. (1997). Het bereik van de ontbindingsprocedure ex art. 7:685 BW (Sociaal-economisch recht, 1). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (1997). Functies onder spanning. Een nieuwe oriëntatie op de gezagsverhouding in de arbeidsovereenkomst. Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (1997). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. 's-Gravenhage: Vuga BV.
 • Loonstra, C.J. (1996). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (1995). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (1995). Het bereik van de ontbindingsprocedure ex art. 7A: 1639w BW. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Loonstra, C.J. (1994). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Den Haag: VUGA.
 • Loonstra, C.J. (1994). Casebook Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (1993). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (1992). Hoofdstukken Sociaal Zekerheidsrecht. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (1992). Kopstukken Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (1992). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (1991). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2017). Samenloop van arbeidsrecht en vennootschapsrecht bij aansprakelijkheid bestuurder: welk rechtsgebied gaat voor? In B.F. Assink (Ed.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 104) (pp. 35-45). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (2016). Het mensbeeld in het arbeidsrecht. 70 jaar Vereniging voor Arbeidsrecht. In A.R. Houweling & L.C.J. Sprengers (Eds.), 70 jaar VvA: einde van het begin (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, 44) (pp. 19-35). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (2016). Rijk en arm: arbeidsrecht als sturingsinstrument? In S. van Kampen & M. Milo (Eds.), Recht en armoede (pp. 75-87). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 • Loonstra, C.J. (2015). De WWZ en de flexibele schil: blijft de outsider buiten? In L.G. Verburg (Ed.), Werk en zekerheid in beweging (pp. 11-34). Den Haag: Sdu.
 • Loonstra, C.J. (2013). De wederkerige arbeidsbetrekking. In G. Heerma van Voss & E. Verhulp (Eds.), De waarde(n) van het arbeidsrecht, Liber Amicorum Paul van der Heijden (pp. 79-91). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. (2012). Uitlegvragen in het arbeidsrecht. In Arbeidsrechtelijke Bedingen (pp. 7-23). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2012). Waarom doorwerking van het vermogensrecht in het handels- en vervoerrecht wel, maar in het arbeidsrecht niet in de Haak is. In M.H. Claringbould, M.A.IH. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Eds.), Verbindend recht. Liber amicorum K.F. Haak (pp. 399-416). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (2011). Over normen, feiten en de uitleg van cao-bepalingen. In mr. S.F. Sagel (Ed.), Liber Amicorum mr. R.A.A. Duk (pp. 171-182). Deventer: Kluwer.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2011). Het concurrentiebeding in artikel 7:653 BW: welk regelingsmodel? In W. Plessen, H..van Drongelen & F. Hendrickx (Eds.), Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing (pp. 379-398). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 • Loonstra, C.J. (2010). De rechtsbescherming van werknemers en het concurrentiebeding. In A.R. Okur & e.a. (Eds.), Liber Amicorum voor prof.dr. A. Güzel (pp. 461-480). Istanbul: Beta.
 • Quist, J.P. & Loonstra, C.J. (2009). The Dutch Supreme Court versus the lower courts: summary dismissal an the catalogue of viewpoints. In N. Huls, M. Adams & J. Bomhoff (Ed.), The legetimacy of Highest Courts' Rulings (pp. 343-368). The Hague: TMC Asser Press.
 • Loonstra, C.J. & Quist, J.P. (2009). The Dutch Supreme Court versus the lower courts: Summary dismissal and the catalogue of viewpoints. In Nick Huls & e.a. (Eds.), The legitimacy of Highest Courts' Rulings; judicial deliberations and beyond (pp. 343-368). The Hague: T.M.C. Asser Press.
 • Loonstra, C.J. (2009). Het afbakeningsprobleem van de arbeidsovereenkomst. Kanttekeningen in internationaal en rechtsvergelijkend perspectief. In C.J. Loonstra & e.a. (Eds.), De werkgever in beweging (pp. 9-20). Den Haag: Sdu.
 • Koevoets, M.M., Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2008). Op de grens van strafrecht en arbeidsrecht: de strafrechtelijk vervolgde werknemer. In E. Verhulp & W.A. Zondag (Eds.), Disfunctioneren en wangedrag van werknemers (tweede druk) (pp. 245-283). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2007). Het concurrentiebeding: op zoek naar een nieuwe wettelijke regeling. In A. Jacobs & F. Pennings (Eds.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht (pp. 59-78).
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2006). Instructiebevoegdheid werkgever. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 101-114). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. (2006). Sociaal plan en collectief ontslag: enkele actuele thema's. In E. Lutjens (Ed.), De Le(e)nigheid van het Sociaal Recht. Liber Amicorum voor Leen van den Heuvel (pp. 165-197). Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Loonstra, C.J. (2006). Toezicht op en handhaving van arbeidsrechtelijke normen: de bestuurlijke boete. In S. Klosse e.a. (Ed.), Arbeid en Gezondheid. Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming. Had Geers dit geweten! (pp. 89-105) Maastricht: Universitaire Pers Maastricht.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2006). Begripsvorming in het civiele arbeidsrecht en socialeverzekeringsrecht. In M. Herweijer e.a. (Ed.), Sociale zekerheid voor het oog van de meester : opstellen voor F.M. Noordam (pp. 189-207). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (2005). Privatisering van veiligheid in het arbeidsrecht. In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (pp. 141-155). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Loonstra, C.J. (2005). De Hoge Raad en de zieke werknemer. In S.F. Sagel & E. Verhulp (Eds.), Voor De Laat: De Hoge Raad (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, ISSN 0167-6946, 34) (pp. 59-81). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2004). Bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht. In K.F. Haak & F.L. Koot (Eds.), Bewuste roekeloosheid in het privaatrecht (SI-EUR-reeks, 36) (pp. 53-82). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (2004). M.G. Levenbach (1896-1981). In C.J.H. Jansen, J.M. Smits & L.C. Winkel (Eds.), 16 juristen en hun filosofische inspiratie (pp. 109-126). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Loonstra, C.J. (2004). ADO en schuivende ontslagroutes. In E. Verhulp, C.J. Loonstra, L.G. Verburg, C.G. Scholtens & G.J.J. Heerma van Voss (Eds.), Ontslagrecht in beweging (pp. 25-45). Den Haag: SdU Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. (2004). Collectieve afvloeiingsregelingen: het sociaal plan. In F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra & C.G. Scholtens (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (3e geheel herziene druk) (pp. 219-294). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (2003). De (spannings)relatie tussen art. 7:658 en art. 7:611 BW. In C.J.M. Klaassen, e.a. (Ed.), Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt (Onderneming en Recht, 25) (pp. 91-112). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J., Koevoets, M.M. & Zondag, W.A. (2003). Op de grens van strafrecht en arbeidsrecht: de strafrechtelijk vervolgde werknemer. In E. Verhulp & W.A. Zondag (Eds.), Disfunctioneren en wangedrag van de wewrknemer (pp. 177-213). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (2003). De arbeidsovereenkomst. In van.den P.G.J. Berg & W.A. Zondag (Eds.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht. Specieszaak, status aparte os synergie? (SI-EUR, 34) (pp. 37-55) Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (2003). De werknemer: het individuele arbeidsrecht. In J.P. Balkenende (Ed.), Onderneming & Maatschappij: Op zoek naar vertrouwen (pp. 69-85). Assen: Van Gorcum.
 • Loonstra, C.J. (2002). De waarde(n) van het sociaal recht. In Secr. NJV (Ed.), Verslag Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging n.a.v. pre-advies F.P. van der Heijden en F.M. Noordam (pp. 21-25). Deventer: Kluwer.
 • Arkel, E.G. van & Loonstra, C.J. (2001). The Netherlands. In William.L. Keller & Timothy.J. Darby (Eds.), International Labor and Employment Laws. Volume II (Volume, II) (pp. 9-1-9-75). Washington D.C.: BNA Books.
 • Loonstra, C.J. (2001). Alternatieve geschillenbeslechting in het individuele arbeidsrecht: een lonkend perspectief? In E. Hey, R. de Lange, M.A. Loth, P.A.M. Mevis & E. Swart (Eds.), Grensverkenningen in het recht (SI-EUR, 26) (pp. 1-15). Deventer: Gouda Quint.
 • Loonstra, C.J. (2001). Afvloeiingsvergoedingen in het arbeidsrecht. In I.P. Asscher-Vonk, N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann & E. Loesberg (Eds.), Onderneming en werknemer (Onderneming en Recht, 22) (pp. 89-105). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (2001). De personele werkingssfeer van de sociale-verzekeringswetten 1900-1960. In A.Ph.C.M. Jaspers, F.M. Noordam, W.J.H. van Oorschot & F.J.L. Pennings (Eds.), `De gemeenschap is aansprakelijk...' Honderd jaar sociale verzekering 1901-2001 (pp. 89-103). Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (2001). Biografieën Lely, Talma, Treub en Aalberse. In A.Ph.C.M. Jaspers, e.a. (Ed.), `De gemeenschap is aansprakelijk...' Honderd jaar sociale verzekering 1901-2001 (pp. 45-148). Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Loonstra, C.J. (2000). Het systeem van het ontslagvergoedingsrecht. In C.J. Loonstra (Ed.), De onderneming en het arbeidsrecht in de 21e eeuw (pp. 309-326). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Loonstra, C.J. & Grapperhaus, F.B.J. (1999). Inleidende opmerkingen. In F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht, 8) (pp. 1-4). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (1999). Collectieve afvloeiingsregelingen: het sociaal plan. In F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht, 8) (pp. 169-225). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. & Grapperhaus, F.B.J. (1999). Uitleiding. Verdere ontwikkelingen rond de afvloeiingsregeling. In F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht, 8) (pp. 301-312). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (1998). Arbeidsconflictenrecht. In P.F. van der Heijden (Ed.), Arbeidsovereenkomst (pp. 1-42). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (1998). Inleiding. In P.F. van der Heijden (Ed.), Arbeidsovereenkomst (pp. 1-55). Deventer: Kluwer.
 • Grapperhaus, F.B.J. & Loonstra, C.J. (1997). Inleidende opmerkingen. In D.J. Buijs, F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra, R.J.G. Wilms & C.P.R. Goense (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (pp. 1-4). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (1997). Collectieve afvloeiingsregelingen: het sociaal plan. In D.J. Buijs, F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra, R.J.G. Wilms & C.P.R. Goense (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (pp. 75-124). Deventer: Kluwer.
 • Grapperhaus, F.B.J. & Loonstra, C.J. (1997). Uitleiding: verdere ontwikkelingen rond de afvloeiingsregelingen. In D.J. Buijs, F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra, R.J.G. Wilms & C.P.R. Goense (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (pp. 171-178). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (1997). Zelfregulering in het arbeidsrecht. In C.J. Loonstra, B. Hoogendijk, W.A. Zondag, J. Heinsius, M.Y.H.G. Erkens, K.F. Haak, F.J.M. De Ly, D. Dokter, F.G.M. Smeele, A.S.J. van Garderen-Groeneveld, P. IJdo, R.W. Holzhauer LL.M., S. Perrick, R. Zwitser & H. Beckman (Eds.), Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16) (pp. 13-31). Rotterdam: Gouda Quint.
 • Loonstra, C.J. (1997). Arbeidsconflictenrecht. In A.T.J.M. Jacobs (Ed.), Arbeidsovereenkomst (pp. 1-134). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (1996). Rechtshistorische kanttekeningen bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen. In R. van der Berg, O.E. Tellegen-Couperus & W.J. Witteveen (Eds.), Tussen Recht en Geschiedenis Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw, Studiedag Tilburg 1995 (pp. 145-156). Tilburg: Tilburg University Press.
 • Loonstra, C.J. & Vos, P.L. de (1996). Financiele compensatie van ontslag in het ambtenaren- en het civiele ontslagrecht. In C.P.M. Cleiren, R.M.G.E. Foqué, J.L.M. Gribnau, R.M. van Male & P.A.M. Mevis (Eds.), Voor risico van de overheid? (SI-EUR reeks, 13) (pp. 137-158) Deventer: Gouda Quint.
 • Loonstra, C.J. & Vos, P.L. de (1996). Financiële compensatie van ontslag in het ambtenaren- en het civiele ontslagrecht. In C.P.M. Cleiren, R.M.G.E. Foqué, J.L.M. Gribnau, R.M. van Male & P.A.M. Mevis (Eds.), Voor risico van de overheid? Vooruitzichten van de aansprakelijkheid van de overheid in bestuurs-, straf- en civielrechtelijk perspectief (SI-EUR, 322) (pp. 137-158). Deventer: Gouda Quint.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (1996). Vereniging voor Arbeidsrecht 1946-1996: ontwikkeling en thema's. In C.J. Loonstra, H.W.M.A. Staal & W. Zeijlstra (Eds.), Arbeidsrecht en Mensbeeld 1946-1996 (pp. 1-23). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (1993). Final-offer arbitrage als sluitstuk van collectief overleg. In K.M. Becking, Th.H. Dragt, W.S.P. Fortuyn & C.J. Loonstra (Eds.), Final-offer arbitrage (pp. 12-34). Den Haag: SDU.
 • Loonstra, C.J. & Wolters, T.J.J.B. (1991). Conflict Management and Comparative Industrial Relations, towards a Unifying Research Strategy. In W. Dercksen (Ed.), The future of Industrial Relations in Europe (pp. 68-76). Den Haag: SDU.
 • Loonstra, C.J. (1991). Inleiding. In E.P. de Jong (Ed.), Arbeidsovereenkomst (pp. 1-102). Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. (Ed.). (2000). De onderneming en het arbeidsrecht in de 21e eeuw. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Loonstra, C.J. (Ed.). (1999). Afvloeiingsregelingen (Monografieën Sociaal recht, 8). Deventer: Kluwer.
 • Buijs, D.J., Grapperhaus, F.B.J., Loonstra, C.J., Wilms, R.J.G. & Goense, C.P.R. (Eds.). (1997). Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht. Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J., Staal, H.W.M.A. & Zeijlstra, W. (Eds.). (1996). Arbeidsrecht en Mensbeeld 1946-1996. Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2000). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming]. .
 • Loonstra, C.J. (1998). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Internationale normen in het Nederlandse stakingsrecht]. .
 • Loonstra, C.J. (1997). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Werknemersconcurrentie. Beperkingen aan concurrerende activiteiten van de ex-werknemer ten opzichte van zijn voormalig werkgever]. .
 • Loonstra, C.J. (1998). Final-offer arbitrage (FOA). (Extern rapport, ECLA, no 2). Rotterdam: Erasmus Centre for Labour Law and Industrial Relations.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, December 10), JOR 2000-5, 1, (Aansprakelijkheid bestuurder voor verdwenen geld uit kas). p.57-58.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, April 28), JOR 2000-5, 7/8, (Aansprakelijkheid werkgever t.g.v. asbest ex art. 7:658 BW). p.938-942.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, September 11), JOR 1999-4, 1, (Bedrijfsongeval (art. 7: 658 BW)). p.152-153.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, September 18), JOR 1999-4, 2, (Bedrijfsongeval (art.7:658 BW)). p.353-354.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (1999). Noot bij: Hof Leeuwarden. (1998, Februari 11), JOR 1999-4, 2, (Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer). p.709-711.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, Januari 22), JOR 1999-4, 2, (Bedrijfsongeval (art.7:638 BW)). p.616-618.
 • Loonstra, C.J. (2009). Het TH-criterium: een bijzonder, op zichzelfstaand criterium. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (4), 145-146.
 • Loonstra, C.J. (2009). Overgang van onderneming en de eisen van het goed werkgeverschap ex art. 7:611 BW. Dossier Arbeid & Recht, 2009 (9).
 • Loonstra, C.J. (2009). Woon-werkverkeer en werk-werkverkeer: Werkgeversaansprakelijkheid. Dossier Arbeid & Recht, 2009 (3).
 • Loonstra, C.J. (2009). Ontbindingsvergoedingen in 2008. Dossier Arbeid & Recht, 2009 (6).
 • Loonstra, C.J. (2008). Betutteling af? Dossier Arbeid & Recht, special (juni).
 • Loonstra, C.J. (2008). Werkhervatting en arbeidstherapie. Dossier Arbeid & Recht, special (maart).
 • Loonstra, C.J. (2008). Van Taxi Hofman tot Mammoet. Dossier Arbeid & Recht, special (december).
 • Loonstra, C.J. (2008). Rondom de opzegging. Dossier Arbeid & Recht, 2008 (september).
 • Loonstra, C.J. & Kruit, P. (2007). Ontwikkelingen art. 7:685 BW. Dossier Arbeid & Recht, 2007 (juni).
 • Loonstra, C.J. (2006). Franse toestanden in Nederland? Het ontslagrecht in Zicht. Ars Aequi, 2006 (6/7).
 • Loonstra, C.J. (2006). Recente rechtspraak Hof van Justitie. Dossier Arbeid & Recht, 2006 (juni).
 • Loonstra, C.J. (2006). Ontknoping rampendossier. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2006 (5), 143-144.
 • Loonstra, C.J. (2006). Anciënniteit en afspiegeling bij collectief ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 2006 (maart).
 • Loonstra, C.J. (2005). De regeling van de opzegtermijn ex artikel 7:672 BW. Dossier Arbeid & Recht, 2005 (juni), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (2005). Bewuste roekeloosheid ex art. 7:658 en 7:661 BW: Gelijke uitleg! Dossier Arbeid & Recht, 2005 (december), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Jansen, C.J.H. (2005). De acquisitrice en de predikant. De gezagsverhouding revisited. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2005 (3), 87-99.
 • Loonstra, C.J. (2005). Het ontslag van de statutaire bestuurder. Dossier Arbeid & Recht, 2005 (september), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (2005). Artikel 7:681 BW na opzegging en ziekte. Dossier Arbeid & Recht, 2005 (maart), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (2004). Concurrentiebeding. Dossier Arbeid & Recht, 2004 (12), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (2004). Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel concurrentiebeding. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 19 (12), 401-402.
 • Loonstra, C.J. (2004). Overgang van Onderneming. Dossier Arbeid & Recht, 2004 (3), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (2004). Wulbz 2. Dossier Arbeid & Recht, 2004 (6), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (2004). Anciënniteit. Dossier Arbeid & Recht, 2004 (9), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (2004). Voortmodderen met concurrentiebeding. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 19 (5), 177-178.
 • Loonstra, C.J. (2003). De zorgplicht ex artikel 7:658 BW. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (7/8), 228-230.
 • Loonstra, C.J. (2003). Uitleg van CAO-bepalingen: op weg naar een (objectieve) redelijksheidstoets? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2003 (2), 82-99.
 • Loonstra, C.J. (2002). Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht. Dossier Arbeid & Recht, 2002 (12), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (2002). Lotgevallen rondom het concurrentiebeding. Dossier Arbeid & Recht, 2002 (6), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2001). Duaal ontslagrecht. Dossier Arbeid & Recht, 12 (7), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2001). Fictieve opzegtermijn artikel 16 lid 3 WW. Dossier Arbeid & Recht, 12 (6), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2001). Betaalde boetes loon? Dossier Arbeid & Recht, 12 (5), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2001). Gebod afgifte reïntegratieplan. Dossier Arbeid & Recht, 12 (8), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2001). Reïntegratieplan. Dossier Arbeid & Recht, 12 (9), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2001). Aansprakelijkheid op grond van redelijkheid en billijkheid. Dossier Arbeid & Recht, 12 (4), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2001). Ontslag op staande voet en arbeidsongeschiktheid. Dossier Arbeid & Recht, 12 (12), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2001). Proeftijdbeding en goed werkgeverschap. Dossier Arbeid & Recht, 12 (2), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2001). Duaal Ontslagrecht. Dossier Arbeid & Recht, 12 (1), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2001). Bewijslast artikel 7:681 BW. Dossier Arbeid & Recht, 12 (11), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2001). Optierecht als ontbindingsvergoeding. Dossier Arbeid & Recht, 12 (3), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2001). Bedrijfsongeval en bewijsopdracht. Dossier Arbeid & Recht, 12 (10), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (2000). De kantonrechter, het arbeidsrecht en het sociaal plan. Ars Aequi, 49 (10), 715-717.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (2000). Maandelijkse rubriek Arbeid & Recht. Dossier Arbeid & Recht, 11 (1 t/m 12), 1-19.
 • Loonstra, C.J. (2000). Kantonrechter en JAR. Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (41), 2001-2003.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1999). Arbeid en recht. Kennelijk onredelijk ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 10 (10), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (1999). De bescherming van de flexwerker. Dossier Arbeid & Recht, 10 (3), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1999). Verjaring vakantie; schadevergoeding naast ontbindingsvergoeding. Dossier Arbeid & Recht, 10 (5), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1999). Kennelijk onredelijk ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 10 (9), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1999). Interpretatie overwerkregeling in CAO. Dossier Arbeid & Recht, 10 (11), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1999). De reikwijdte van artikel 7:629 lid 3 sub c BW. Dossier Arbeid & Recht, 10 (2), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1999). Wanprestatie na beëindigingsovereenkomst. Dossier Arbeid & Recht, 10 (8), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1999). Artikel 7:685 BW en het reïntegratieplan. Dossier Arbeid & Recht, 10 (6), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1999). Bereik zorgplicht artikel 7:658 BW. Dossier Arbeid & Recht, 10 (3), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1999). Samenhang ontslag op staande voet en kennelijk onredelijk ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 10 (4), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (1999). De rechtspraak inzake het reïntegratieplan. Dossier Arbeid & Recht, 10 (9), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1999). Ontbinding en ontslag op staande voet. Dossier Arbeid & Recht, 10 (1), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1999). Reïntegratieplan en fictieve opzegtermijn. Dossier Arbeid & Recht, 10 (7), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1998). Hoogte schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 9 (1), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1998). Premieplichtig ingevolge de werknemersverzekeringen? Dossier Arbeid & Recht, 9 (4), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1998). Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst. Dossier Arbeid & Recht, 9 (3), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (1998). De factor C in de landelijke kantonrechtersformule. Dossier Arbeid & Recht, 9 (9), 1-2.
 • Loonstra, C.J. (1998). `Het Sociaal Plan'. Dossier Arbeid & Recht, 9 (3), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1998). Ontbinding en vernietiging concurrentiebeding in één procedure. Dossier Arbeid & Recht, 9 (2), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1998). Artikel 7:611 BW en andere werkzaamheden. Dossier Arbeid & Recht, 9 (11), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1998). Art. 6 BBA en de ontslaggronden. Dossier Arbeid & Recht, 9 (12), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1998). Bruto/netto-vergoedingen. Dossier Arbeid & Recht, 9 (5), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1998). Bewijslastverdeling bij bedrijfsongeval (artikel 7:658 BW). Dossier Arbeid & Recht, 9 (10), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1998). Inroepen van nietigheid bij ontslag op staande voet. Dossier Arbeid & Recht, 9 (9), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1998). Rechtsgeldigheid ontbindende voorwaarde. Dossier Arbeid & Recht, 9 (6), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1998). Wet Boeten en Maatregelen en geregelde ontbinding. Dossier Arbeid & Recht, 9 (7), 1-2.
 • Loonstra, C.J. & Hoogendijk, B. (1998). Ontbinding wegens dringende reden en artikel 7:677 lid 3 BW. Dossier Arbeid & Recht, 9 (8), 1-2.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (1997). Rechtsvraag (259) voor eerstejaars. Rechtsvinding en gevalsvergelijking. Ars Aequi, 46 (1), 60-61.
 • Jansen, C.J.H. & Loonstra, C.J. (1997). Beantwoording rechtsvraag (259) voor eerstejaars. Rechtsvinding en gevalsvergelijking. Ars Aequi, 46 (6), 451-455.
 • Loonstra, C.J. (1995). Naschrift bij reacties op 'Partiële opzegging en partiële ontbinding van de arbeidsovereenkomst'. Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (14), 531.
 • Loonstra, C.J. (1995). Naschrift bij reactie op 'Ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. 7A: 1639w BW en het rekest-civiel. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 10 (4), 122-123.
 • Loonstra, C.J. (1993). Arbitrage in het arbeidsrecht. Schering en Inslag, 6-33.
 • Loonstra, C.J. (1992). Arbeidsrechtelijke kopstukken. Kluwer Cahier, 5-6.
 • Loonstra, C.J. (1992). Naschrift bij reactie op "De Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) en final-offer arbitrage. Negotiation Magazine, 5 (1), 41-43.
 • Loonstra, C.J. (2016). Hoofdstukken Sociaal Recht (25e druk). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. (2015). Hoofdstukken Sociaal Recht (24e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers, p. 341.
 • Loonstra, C.J. (2015). Praktisch Arbeidsrecht. Groningen: Noordhoff Uitgevers, 308 p.
 • Loonstra, C.J. (2014). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V..
 • Loonstra, C.J. (2014). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V..
 • Kruit, P., Loonstra, C.J. & Vliet, E. van (2013). Praktisch Socialezekerheidsrecht. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
 • Kruit, P. & Loonstra, C.J. (2010). Praktisch Socialezekerheidsrecht. Groningen/Houten: Nordhoff Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. (2009). Hoofdstukken Sociaal Recht (18e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (2009). Hoofdlijnen Nederlands Recht (9e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. & Voet, G.W. van der (2007). Rechtsoriëntatie. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (2006). Hoofdstukken Sociaal Recht (15e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (2005). Rechtspraak Arbeidsrecht (Rechtspraak). Den Haag: Sdu.
 • Loonstra, C.J. (2003). Grondwet en politiek. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Loonstra, C.J. (2003). De jurist als mediator. Den Haag: Elsevier Juridisch.
 • Loonstra, C.J. (2003). Praktisch Arbeidsrecht. 's-Gravenhage: Elsevier Juridisch.
 • Helm, I. van der, Loonstra, C.J., Hoogendijk, B., Jaspers, A.PH.C.M., Konijn, Y. & Zondag, W.A. (2003). Arbeidsrecht. Den Haag: Vermande.
 • Loonstra, C.J. (2003). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (2002). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (2002). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (1999). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff B.V..
 • Loonstra, C.J. (1999). Caseboek Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff B.V..
 • Loonstra, C.J. (1997). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (1997). De jurist als bemiddelaar. 's-Gravenhage: VUGA.
 • Loonstra, C.J. & Meijer, J.C.M. (1997). Recht in beeld. Juridische vaardigheden voor hoger onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff Bv.
 • Loonstra, C.J., Hoogendijk, B., Zondag, W.A., Heinsius, J., Erkens, M.Y.H.G., Haak, K.F., Ly, F.J.M. De, Dokter, D., Smeele, F.G.M., Groeneveld, A.S.J., Holzhauer, R.W., Perrick, S., Zwitser, R., Beckman, H. & IJdo, P. (1997). Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16). Rotterdam: Gouda Quint.
 • Loonstra, C.J. (1996). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (1996). Caseboek Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer.
 • Loonstra, C.J. & Cliteur, P.B. (1995). Rechtsoriëntatie. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (1994). Hoofdlijnen Nederlands Recht, Wolters. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (1993). Vraagstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. & Cliteur, P.B. (1992). Rechtsoriëntatie. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (2016). Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? In P.F. van der Heijden (Ed.), Jubileumbundel «JAR» 25 jaar, een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid (pp. 68-70). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2014). Ten geleide. In C.J. Loonstra & A.R. Houweling (Eds.), Het sociaal recht uigedaagd (Bakelsreeks) (pp. 9-13). Den Haag: BJu.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2010). Inleidende opmerkingen. In J.H. Even & c.s. (Eds.), De ontbindingsrechter (pp. 7-12). Den Haag: Sdu.
 • Loonstra, C.J. & Arkel, E.G. van (2009). The Netherlands. In William.L. Keller & Timothy Darby (Eds.), International Labor and Employment Laws (pp. 16-1-16-95). Arlington: BNA Books.
 • Loonstra, C.J. & Voet, G.W. van der (2008). Rechtsoriëntatie. In Rechtsoriëntatie. Den Haag, Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (2008). Hoofdstukken Sociaal Recht. In Hoofdstukken Sociaal Recht (17e druk). Den Haag, Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. & Mok, M.M. (2008). Juridische Vaardigheden. In Juridische vaardigheden. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2006). CAO. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 653-697). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2006). Kwalificatie. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 1-26). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2006). Loon. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 209-253). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. & Boontje, P.A. (2006). De statutair bestuurder. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 1077-1109). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2005). Loon. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (Sdu commentaar) (pp. 175-217). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. (2005). Kwalificatie. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (Sdu commentaar) (pp. 1-23). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. & Arkel, E.G. van (2005). The Netherlands. In W.L. Keller & T.J. Darby (Eds.), International labor and employment laws (supplement) (pp. 12-1-12-4). Washington, DC: Bureau of National Affairs.
 • Loonstra, C.J. & Boontje, P.A. (2005). De statutair bestuurder. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (Sdu commentaar) (pp. 619-649). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Loonstra, C.J. & Arkel, E.G. van (2004). Netherlands. In William.L. Keller (Ed.), International Labor and employment Laws, Volume II (pp. 12-1-12-88). Washington D.C.: BNA.
 • Arkel, E.G. van & Loonstra, C.J. (2003). The Netherlands, Cumulative Supplement to Volume II. In William.L. Keller (Ed.), International Labor and Employment Laws (pp. 9-1-9-15). Washington DC: BNA.
 • Arkel, E.G. van & Loonstra, C.J. (2002). The Netherlands. In William.L. Keller (Ed.), International Labor and Employment Laws (pp. 9-1-9-11). Washington D.C.: BNA.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Thema (gezagsverhouding/redacteuren). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 125-127). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (Ontbinding . "Flexibiliteit en Zekerheid"). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 93-97). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (ontbinding bij arbeidsongeschiktheid(. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 103-106). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (kennelijk onredelijk ontslag/noodzaak van ontslag). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 82-86). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (kennelijk onredelijk ontslag/arbeidsongeschiktheid). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 78-81). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (ontbindende voorwaarde). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 107-112). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (Flexibiliteit en Zekerheid). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (Geen) (pp. 89-92). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (ontbindingsverzoek; Flexibiliteit en zekerheid). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 185-190). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (vrijheid van meningsuiting; ontslag op staande voet). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 168-173). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (voorwaardelijke ontbinding). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 191-194). Utrecht: Stichting quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (ontbinding; hoger beroep; appèlverbod). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 195-197). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (ontbinding; samenloop met opzegging; hoger beroep). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 198-200). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Arbeidsovereenkomst voor bepaald project/bepaalde tijd. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 112-114). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Arbeidsvoorwaarden/bonusbeleid. In .Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 152-154). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Thema (gezagsverhouding/redacteur). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 128-131). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Gezagsverhouding/min-max contract. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 132-136). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Arbeidsvoorwaarden/salarisverlaging. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 141-146). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Arbeidsvoorwaarden/wijzigingsbeding. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 147-151). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (ontslag op staande voet wegens overschrijding van controlevoorschriften bij ziekte). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 204-206). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Arbeidsvoorwaarden/verjaring ATV-dagen. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 155-158). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (Bereik BBA: publiekrechtelijk lichaam). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht 1999 (pp. 64-66). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Thema (gezagsverhouding/zangeres). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 121-124). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (beëindiging overeenkomst/misbruik van omstandigheden). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 115-120). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (ontslag tijdens proeftijd/discriminatie). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 70-73). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (ontslag tijdens proeftijd/andere vaardigheden). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 67-69). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (Flexibiliteit en zekerheid; rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 257-262). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (voorwaardelijk ontbindingsverzoek; ontbinding arbeidsovereenkomst met zieke werknemer). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 220-222). Utrecht: Stichting quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (ontbinding; arbeidsongeschiktheid; Flexibiliteit en zekerheid; reïntegratieplan). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 214-219). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (kennelijk onredelijk ontslag). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 223-227). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (arbeidsongeschiktheid wegens Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME)). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 228-231). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1999). Ontslagrecht (Ontbinding. "Flexibiliteit en Zekerheid": vergoeding met verhoging voor de fictieve opzegtermijn). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 207-213). Utrecht: Stichting Quod Iure.
 • Loonstra, C.J. (1992). Inleiding (supplement 133). In P.F. van der Heyden (Ed.), Arbeidsovereenkomst (losbladig) (pp. 1-8). Deventer: Kluwer.
 • Bart, F.M., Loth, M.A., Loonstra, C.J. & Broeke, M. van den (Eds.). (2003). De zaak berecht, het geschil geslecht, bijdragen aan de masterclass geschillenbeslechting 2000, faculteit der rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Helm, I. van der, Hoogendijk, B., Jaspers, A.PH.C.M., Konijn, Y., Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (Eds.). (2001). Rechtspraak Arbeidsrecht. Den Haag: Koninklijke Vermande.
 • Loonstra, C.J. (2001). Boekbespreking [Bespreking van het boek De waarde(n) van het sociaal recht. Over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking]. .
 • Loonstra, C.J. (2000). Boekbespreking [Bespreking van het boek Arbeid en loon]. .
 • Loonstra, C.J. (1995). Bespreking van dissertatie [Bespreking van het boek Grenzen aan het stakingsrecht (diss.)]. .
 • Loonstra, C.J. (1994). Boekbespreking [Bespreking van het boek Settling labour disputes in Europe]. .
 • Loonstra, C.J. (1991). Boekbespreking [Bespreking van het boek Medezeggenschap bij veiligheid en gezondheid (diss.)]. .
 • Loonstra, C.J. (1991). Boekbespreking [Bespreking van het boek Humanisme en Arbeid]. .
 • Hoogendijk, B. & Loonstra, C.J. (Eds.). (2002) Dossier Arbeid & Recht, 2002(jan.-dec.).
 • Loonstra, C.J. (1992, April 09). Gedwongen arbitrage geen oplossing voor conflict zorgsector. Volkskrant
 • Loonstra, C.J. (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, Januari 20), JIN 2006-90, p.343-345.
 • Loonstra, C.J. (2006). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2005, Oktober 19), JIN 2006-6, p.28-29.
 • Loonstra, C.J. (2006). Noot bij: Ktr. Emmen. (2006, September 06), JIN 2006-429, p.1473-1474.
 • Loonstra, C.J. (2006). Noot bij: Hof Den Haag. (2005, December 23), JIN 2006-94, p.355-355.
 • Loonstra, C.J. (2006). Noot bij: Hof Arnhem. (2005, November 01), JIN 2006-47, p.196-198.
 • Loonstra, C.J. (2006). Noot bij: Hof Arnhem. (2006, Februari 07), JIN 2006-135, p.495-496.
 • Loonstra, C.J. (2006). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2006, Maart 29), JIN 2006-276, p.972-972.
 • Loonstra, C.J. (2006). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2006, Mei 12), JIN 2006-277, p.975-976.
 • Loonstra, C.J. (2006). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2006, Maart 29), JIN 2006-181, p.659-660.
 • Loonstra, C.J. (2005). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2005, November 09), JIN 2005-2005, 454, (Annotatie bij Hof Leeuwarden 9 november 2005). p.1743-1743.
 • Loonstra, C.J. (2005). Noot bij: HR. (2005, Maart 18), JIN 2005-2005, 177, (Annotatie bij HR 18 maart 2005). p.689-691.
 • Loonstra, C.J. (2005). Noot bij: HR. (2004, December 10), JIN 2005-2005, 51, (Annotatie bij HR 10 december 2004). p.194-195.
 • Loonstra, C.J. (2005). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2005, Oktober 19), JIN 2005-2005, 453, (Annotatie bij Hof Leeuwarden 19 oktober 2005). p.1740-1741.
 • Loonstra, C.J. (2005). Noot bij: HR. (2004, December 03), JIN 2005-2005, 89, (Annotatie bij HR 3 december 2004). p.343-344.
 • Loonstra, C.J. (2005). Noot bij: HR. (2005, November 19), JIN 2005-2005, 129, (Annotatie bij HR 19 november 2004). p.517-517.
 • Loonstra, C.J. (2005). Noot bij: HR. (2005, Oktober 14), JIN 2005-2005, 407, (Annotatie bij HR 14 oktober 2005). p.1572-1573.
 • Loonstra, C.J. (2005). Noot bij: HR. (2005, April 22), JIN 2005-2005, 253, (Annotatie bij HR 22 april 2005). p.1001-1002.
 • Loonstra, C.J. (2005). Noot bij: HR. (2004, December 10), JIN 2005-2005, 49, (Annotatie bij HR 10 december 2004). p.181-182.
 • Loonstra, C.J. (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2004, November 05), JIN 2005-2005, 2, (Annotatie bij HR 5 november 2004). p.12-13.
 • Loonstra, C.J. (2005). Noot bij: HR. (2005, Maart 11), JIN 2005-2005, 215, (Annotatie bij HR 11 maart 2005). p.851-853.
 • Loonstra, C.J. (2005). Noot bij: Rb. Arnhem. (2005, Juli 20), JIN 2005-2005, 374, (Annotatie bij Rb. Arnhem 20 juli 2005). p.1448-1449.
 • Loonstra, C.J. (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, Oktober 08), JIN 2004-2004, 52, (Annotatie bij HR 8 oktober 2004). p.199-200.
 • Loonstra, C.J. (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, Juli 09), JIN 2004-2004, 1, (Annotatie). p.8-10.
 • Loonstra, C.J. (1998). Arbeidsrecht in de onderneming. Den Haag: VUGA.
 • Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (1998). Caseboek Nederlands Recht. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (1998). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Loonstra, C.J. (1998). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Grapperhaus, F.B.J., Baremans, J.M. & Loonstra, C.J. (Eds.). (1998). ABC van het arbeidscontract. Almere: Unique International N.V..
 • Loonstra, C.J. (2009). [Bespreking van het boek Arbeidsovereenkomstenrecht (22e druk)]. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2009(3), 30-31.
 • Loonstra, C.J.. Derden-interventie bij CAO conflicten : grenzen en mogelijkheden van wettelijke regulering. Universiteit van Utrecht (298 pag.) (Groningen: Wolters-Noordhoff). Prom./coprom.: promotor onbekend.

ZZP-er

Description -
Additional information Arbeidsrecht
Place DIV.
Start date 4/2015
End date 12/9999

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Labour Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam