Assistant Professor

mr.dr. (Elmira) E. van Vliet

Erasmus School of Law

Labour Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L7-015

T:+31 10 4081548,

E: vanvliet@law.eur.nl

Lex Mercatoria

 • Vliet, E. van (2014). Wet werk en zekerheid in het bijzonder onderwijs: begin van een nieuw tijdperk. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 7, 374-382.
 • Vliet, E. van (2013). Pro-formaprocedures en fictieve opzegtermijn na inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2013 (1), 4-10.
 • Kruit, P. & Vliet, E. van (2011). Van passende naar nieuw bedongen arbeid: rechtspraakoverzicht 2009-2010. ArbeidsRecht, 2011 (3), 12-16.
 • Kruit, P. & Vliet, E. van (2010). Ontslag op staande voet van een zieke werknemer: een 'no go'? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2010 (5), 188-194.
 • Vliet, E. van & Filippo, B. (2016). Arbeidsrecht & reorganisatie. Den Haag: Boom juridisch.
 • Houweling, A.R., Voet, G.W. van der, Even, J.H. & Vliet, E. van (2015). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Brekelmans, F.H.J.G. & Vliet, E. van (2017). De leraar. In G.W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 101-143). Den Haag: Boom Juridisch.
 • Voet, G.W. van der & Vliet, E. van (2012). Medezeggenschap van deelnemers in de bve-sector, goed geregeld? In W.T.G. Dresscher & e.a. (Eds.), Langzaam maar zeker. Maar wel zeker! (pp. 309-329) Utrecht: Aob.
 • Kruit, P., Loonstra, C.J. & Vliet, E. van (2013). Praktisch Socialezekerheidsrecht. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
 • Vliet, E. van & Filippo, B. (2012). Arbeidsrecht & Reorganisatie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Langedijk, L.J.M. & Vliet, E. van (2011). Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2010. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Vliet, E. van (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, Augustus 18), SZR Updates 2016-, 0880, (Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naast een al eerder bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd leidt tóch tot twee privaatrechtelijke dienstbetrekkingen).. ECLI:NL:CRVB:2016:3109
 • Vliet, E. van (2014). Noot bij: Ktr. Utrecht. (2014, September 02), JIN 2014-9, 185, p.997-1002.
 • Vliet, E. van (2012). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2012, Juli 17), JIN 2012-152, 200.107.415, (Medezeggenschap scholen, deelraad, adviesrecht, vergoeding deskundige, commissie van geschillen). p.1066-1068.
 • Vliet, E. van (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, September 30), JIN 2011-8, 758, p.1085-1088.
 • Vliet, E. van (2011). Noot bij: Kantonrechter Amersfoort. (2011, Maart 08), JIN 2011-322, p.438-442.
 • Vliet, E. van (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, April 16), JIN 2010-419, p.449-453.

Assistant Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Labour Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam