Full Professor

prof.mr.dr. (Helen) H.D. Stout

Erasmus School of Law

Administrative Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: J6-37

T:+31 10 4081510,

E: stout@law.eur.nl

Interdisciplinary rule of law research: methodological and conceptual aspects

Role Researcher

Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation

Role Researcher
 • Stout, H.D., de Jong, WM & Sun, L (2017). Seeing the People’s Republic of China through the eyes of Montesquieu; Why Sino-European collaboration on eco city development suffers from European misinterpretations of “good governance. Sustainability, 9 (2), 1-14. doi: 10.3390/ su9020151
 • Stout, H.D. (2017). TTIP tentatief in lokaal perspectief. Bestuurswetenschappen, 1, 54-67.
 • Stout, H.D. & de Jong, WM (2016). De rechtsstaat,de staat voorbij? Maatschappij en Politiek, 47 (3), 16-20.
 • Stout, H.D. (2015). Bottlenecks en free access in de podiumkunsten. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 105, 1-15.
 • Stout, H.D. (2015). Krokodillentranen voor het Afrikamuseum. Bestuurswetenschappen, 69 (3), 3-6.
 • Stout, H.D. (2014). Cultuur als bedrijf. Openbaar Bestuur, 2014 (2), 33-37.
 • Stout, H.D. (2013). Van oude wetten, de dingen die voorbijgaan. Disconnectie van wetten ten gevolge van technische noviteiten. Bestuurswetenschappen, 2013 (1), 55-75.
 • Stout, H.D. (2012). De derde macht: tanend of toenemend? Introductie op een serie van zes artikelen. Bestuurswetenschappen, 2012 (1), 57-61.
 • Stout, H.D. (2010). Solide Hybride: naar een hybridisering van de vennootschapsstructuur van nutsbedrijven. Bestuurswetenschappen, 2010 (1), 78-94.
 • Stout, H.D. (2009). Het legaliteitsbeginsel en de staatsrechtelijke verhouding tussen Koning en wetgever in de 19e eeuw. Bestuurswetenschappen, 2009 (1), 50-67.
 • Stout, H.D. (2009). Flexible Markets, Inert Law. Why accessibility and affordability to network services cannot be safeguarded through legal rules. International Journal of Public Policy, 4 (5), 376-395.
 • Stout, H.D. & Heuvelhof, E.F. ten (2008). Concurrentie in de postsector via de netwerktoegangsplicht: last of lust? Bestuurswetenschappen, 62 (4), 50-64.
 • Jong, M. de & Stout, H.D. (2007). The impact of government intervention in technological transitions: evidence from Dutch history. International Journal of Technology, Policy and Management, 2007 (1), 89-105.
 • Stout, H.D. & Saanen, N. (2006). Breedband in Appingedam: verloren bij de Commissie, gewonnen door de inwoners. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 2006 (10), 212-219.
 • Stout, H.D. & Jong, M. de (2006). De Koning en de spreektelegraaf. Een begrippenkader voor de bestudering van de invloed van overheidsincentives op innovatieve ondernemingen. Beleid & Maatschappij, 33 (2), 69-83.
 • Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2006). Privaat schaadt? De borging van publieke belangen in geprivatiseerde nutssectoren. Bestuurswetenschappen, 60 (5), 354-368.
 • Stout, H.D. & Heuvelhof, E.F. ten (2005). Consumer Protection: a licensing or seal-of-approval system? The case of Dutch small consumers of electriciy. International Journal of Technology, Policy and Management, 5 (3), 215-226. doi: http://dx.doi.org/10.1504/IJTPM.2005.008404
 • Jong, M. de & Stout, H.D. (2003). Strategic behaviour and the law: how legal authorities deal with factual strategic behaviour of former monopolists. International Journal of Technology, Policy and Management, 2003 (1), 38-55.
 • Meulen, B. van der & Stout, H.D. (2000). One-stop-shop. Verwijs- en doorzendverplichtingen op grond van de Awb. De gemeentestem, 2000 (7116), 153-164.
 • Stout, H.D. (1999). Debates in the States. Leerzame lessen over de rol van de wetgever bij de liberalisering van nutssectoren. Bestuurswetenschappen, 1999 (4), 307-325.
 • Huls, N.J.H. & Stout, H.D. (1995). De post-moderne Amerikaanse droom. Recht en Kritiek, 21 (3), 310-316.
 • Stout, H.D. (1994). Sprookjes bestáán! Het bestuursrecht als moderne Assepoester. Beleid & Maatschappij, 1994 (6), 322-333.
 • Stout, H.D. & Jong, M (2005). Over spreektelegraaf en beeldtelefoon. De rol van de overheid bij technologische transities in infrastructuurgebonden sectoren. Utrecht: Lemma.
 • Heuvelhof, E.F. ten, Jong, M. de, Kuit, M. & Stout, H.D. (2003). Infrastratego. Strategisch gedrag in infrastructuur gebonden sectoren. Utrecht: Lemma.
 • Bruijn, J.A. de, Bruijne, M.L.C ., Heuvelhof, E.F. ten, Stout, H.D. & Zalinge, K. van (2002). Samenloop bij toezicht (iter reeks, 50). Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Stout, H.D. (2010). Publieke belangen in de Awb. In T. Barkhuysen & e.a. (Eds.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (pp. 221-239). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Kars, M. & Stout, H.D. (2008). The Transatlantic Common Aviation Area: Competing Legal Orders and State Self-Interest. In A. Follesdal, R.A. Wessel & J. Wouters (Eds.), Multilevel Regulation and the EU: The Interplay between Global, European and National Normative Processes (pp. 185-210). Groningen: Martinus Nijhoff Publishers.
 • Borg, S.J.A. ter, Huls, N.J.H., Saanen, N., Stoter, W.S.R. & Stout, H.D. (2008). Doelgericht wetgeven. In Een onderzoek naar doelvoorschriften in de literatuur en praktijk. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2007). De doorgang in de Straat van Messina: privatiseren met geborgde publieke belangen. In D. Blokland (Ed.), Publieke belangen en aandeelhouderschap (pp. 71-89). Den Haag: Kenniscentrum voor Ordeningsvraagstukken.
 • Stout, H.D. & Jong, M (2007). Dutch Legal Culture and Technological Transition. The impact of Dutch government interventions on opportunities for innovative companies seen through the lens of qualitative game theory. In V. Gessner & D. Nelken (Eds.), European Ways of Law. Towards a European Sociology of Law (pp. 327-348). Oxford: Hart Publishing.
 • Stout, H.D. & Jong, M. de (2003). Site Sharing. In E.F. ten Heuvelhof, M. de Jong, M. Kuit & H.D. Stout (Eds.), Infrastratego. Strategisch gedrag in infrastructuurgebonden sectoren (pp. 183-200). Utrecht: Lemma.
 • Stout, H.D. & Ulbacht, J. (2003). UMTS-frequenties. In E. ten Heuvelhof, M. de Jong, M. Kuit & H.D. Stout (Eds.), Infrastratego. Strategisch gedrag in infrastructuurgebonden sectoren (pp. 167-182). Utrecht: Lemma.
 • Heuvelhof, E.F. ten, Kuit, M, Stout, H.D. & Bauer, C (2003). Capacity Management in Infrastructure Sectors: Lessons from the Dutch Experience. In W.A.H. Thissen & P.M. Herder (Eds.), Critical Infrastructures. State of the Art in Research and Application (pp. 265-280). Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Publishers.
 • Stout, H.D. & Jong, M. de (2003). Strategisch gedrag en het recht: verschuivingen van het speelveld. In E. ten Heuvelhof, M. de Jong, M. Kuit & H.D. Stout (Eds.), Infrastratego. Strategisch gedrag in infrastructuurgebonden sectoren (pp. 223-242). Utrecht: Lemma.
 • Stout, H.D. & Weening, H. (2002). De (on-)betrouwbare overheid: een juridische kijk op private verwachtingen. In J. Koppenjan & H. van Ham (Eds.), Publiek-private samenwerking bij transportinfrastructuur. Wenkend of wijkend perspectief? (pp. 153-180) Utrecht: Lemma.
 • Stout, H.D. (2001). Capaciteitsmanagement van luchthaven Schiphol. In E. ten Heuvelhof, K. Koolstra & H.D. Stout (Eds.), Capaciteitsmanagement. Beslising over capaciteit van infrastructuren (pp. 169-196). Utrecht: Lemma.
 • Stout, H.D. (2001). Convergentie. In H.D. Stout & R. Bergamin (Eds.), Recht op spanning. De kleinverbruiker in de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt (pp. 175-192). Utrecht: Lemma.
 • Stout, H.D. (2001). Naar algemene beginselen van behoorlijke nutsvoorziening. In H.D. Stout & R. Bergamin (Eds.), Recht op spanning. De kleinverbruiker in de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt (pp. 143-158). Utrecht: Lemma.
 • Stout, H.D. (1999). Personenvervoer door de lucht. In M.J.W. van Twist & W. Veeneman (Eds.), Marktwerking over de weg. Over concurrentiebevordering in infrastructuurgebonden sectoren (pp. 123-146). Utrecht: Lemma.
 • Stout, H.D. (1992). Rationaliteit en rechtsstatelijkheid van overheidsbeleid. In W.J. Witteveen & et. al. (Eds.), Het bereik van de wet (pp. 215-245). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Stout, H.D. (1989). Doelmatige bestuurlijke belangenafweging: een speciaal terrein. Is het specialiteitsbeginsel als fundamentele constitutionele beslissing en derhalve als ijkwaarde vanhet bestuursrecht nog wel hanteerbaar in de idee van de democratische en sociale rechtsstaat en de verandere opvatting over de overheidstaak daarin? In J.W.M. Engels (Ed.), De rechtsstaat herdacht (pp. 237-254). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Heuvelhof, E.F. ten, Kuit, M & Stout, H.D. (1999). Conceivable administrative and juridical variations. In M.P.C. Weijnen & E.F. ten Heuvelhof (Eds.), The infrastructure playing field in 2030 (pp. 63-82). Delft: Delft University Press.
 • Stoter, W.S.R., Stout, H.D. & Borg, S. ter (2008). Doelvoorschriften: een afwegingskader. Internationaal NGI-congres: Rotterdam (2011, januari 01).
 • Stout, H.D. (2013). Column 'Eb en vloed'. Bestuurswetenschappen, 2012 (4), 3-5.
 • Stout, H.D. (2010). Hybride Organisaties. Zegen of vloek! Introductie op een serie van zes artikelen. Bestuurswetenschappen, 2010 (1), 76-78.
 • Stout, H.D. (2009). Legaliteit. uit de tijd? Het openbaar bestuur en de wet, Introductie op een serie van zes artikelen. Bestuurswetenschappen, 2009 (1), 50.
 • Stout, H.D. (2005). Mijn favoriete klassieker: Gunther Teubner. Bestuurswetenschappen, 2005 (1), 82-83.
 • Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2002). De overheidscommissaris is dood, leve de publieke zaakwaarnemer. Openbaar Bestuur, 12 (9), 34-37.
 • Heuvelhof, E.F. ten, Kuit, M. & Stout, H.D. (2002). Monopoloïde infrastructuren: inrichting capaciteitsmanagement belangrijker dan wel of niet privatiseren. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1, 2-10.
 • Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2000). Sustainable utilities: new opportunities for sustainability through liberalization and privatization. Industry & Environment (United Nations), 23 (1), 59-62.
 • Stout, H.D. (1995). Onderhandelend bestuur. Nederlands Juristenblad (NJB), 1995 (21), 796-798.
 • Heijden, G.M.A. & Stout, H.D. (1995). Verslag van het 2e Congres van de European Association of Legislation (EAL), National Legislations in the European Framework, 24 en 25 maart 1995 te Rome. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1995 (2).
 • Hoek, E. & Stout, H.D. (1995). Wetgevingsbeleid 'an der schönen blauen Donau'. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1995 (2), 79-84.
 • Stout, H.D. (1994). Het labyrinth van de wetgeving en de alternatieve strategieën van De Ru en Sturing op maat. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1994 (3), 97-102.
 • Huls, N.J.H., Stout, H.D. & Vroom, B (1992). Welk effect mogen we van een wet verwachten? Tijdschrift voor Openbaar Bestuur (TVO), 1992 (6/7), 6-9.
 • Stoop, J & Stout, H.D. (1991). Autopoeise aan de Maas, ofwel: instrumentele wetgeving reddeloos verdronken. Een vraaggesprek met Gunther Teubner. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1991 (1), 5-9.
 • Stout, H.D. & Stoop, J (1991). Het falen van de wet. Een inleiding tot het autopoetisch denken van Gunther Teubner. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1991 (1), 3-4.
 • Stout, H.D. (2015). De Nederlandse Rechtsstaat (Elementaire Deeltjes, 29). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Stout, H.D. (2007). Weerbare waarden. Borging van publieke belangen in nutssectoren. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2006). Essay: De doorgang in de straat van Messina: privatiseren met geborgde publieke belangen. Den Haag: Kenniscentrum Ordeningsvraagstukken Ministerie van Economische Zaken.
 • Pront-van Bommel, S., Stout, H.D. & Vlies, I.C. van der (1998). Onderhandelend Bestuur: Juridische kwaliteiten van het onderhandelend bestuur. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Stout, H.D. (1996). De overheidstoezegging als juridisch figuur van onderhandelend bestuur. Een positiefrechtelijk onderzoek naar de enkele of eenzijdige overheidstoezegging met name in het bestuursrecht tegen de achtergrond van onderhandelend bestuur (Working paper, 52). Universiteit van Leiden: Onderzoekscentrum Recht & Bestuur.
 • Huls, N.J.H., Stout, H.D. & Vroom, B. de (1991). Regelgeving en verkeersgedrag (Working paper, 37). Leiden: Onderzoekscentrum Sturing en Samenleving.
 • Stout, H.D. (2008). Energie en milieu: een wankel evenwicht. In I. Larmuseau (Ed.), VVOR-verlsagboek 2008/2 (pp. 75-84). Gent: Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht.
 • Stout, H.D. (2007). Verschuivingen in het gebruik van het frequentiespectrum. In W. Lemstra (Ed.), Het effect van paradigma verschuivingen (Reflecties op elektronische communicatie, nr. 9) (pp. 59-71). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.
 • Bruijn, J.A. de, Bruijne, M.C. de, Eeten, M.J.G. van, Heuvelhof, E.F. ten, Veeneman, W., Stout, H.D., Wissing, S., Lemstra, P.J., Ubacht, J., Arnbak, J.C., Correlje, A.F. & Groenewegen, J. (2007). Verschuivingen in de publieke belangen: Van toegang naar gebruik. In J.A. de Bruijn, M.L.C. de Bruijne, M.J.G. van Eeten, E.F. ten Heuvelhof, W.W. Veeneman & W. Lemstra (Eds.), Reflecties op elektronische communicatie (pp. 34-52). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.
 • Stout, H.D. (2004). Podiumkunstensubsidies en het bestuursrecht. In T. Schiphof (Ed.), Podiumrechtwijzer. Juridisch Handboek voor podiumkunst (pp. 71-84). 's-Gravenhage: Elsevier Overheid.
 • Heuvelhof, E.F. ten, Kuit, M & Stout, H.D. (2004). Smart capacity management of intrastructures. In Innovations in infrastructures (new solutions to increase realibility of vital infrastructures) (pp. 18-24). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.
 • Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2002). De publieke zaakwaarnemer in het nutsbedrijf. In B.V. Berenschot (Ed.), Ruimte voor reflectie (pp. 93-97). Den Haag: Berenschot Procesmanagement.
 • Stout, H.D. & Bergamin, R. (2001). Slotbeschouwing. In H.D. Stout & R. Bergamin (Eds.), Recht op spanning. De kleinverbruiker in de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt (pp. 193-198). Utrecht: Lemma.
 • Stout, H.D. & Bergamin, R. (2001). Inleiding. In H.D. Stout & R. Bergamin (Eds.), Recht op spanning. De kleinverbruiker in de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt (pp. 13-21). Utrecht: Lemma.
 • Heuvelhof, E.F. ten, Jong, W.M. de, Kuit, M. & Stout, H.D. (Eds.). (2003). Infrastratego. Strategisch gedrag in infrastructuurgebonden sectoren. Utrecht: Lemma.
 • Hufen, H., Bolhuis, V. & Stout, H.D. (2007). Evaluatie vergunningverlening nieuwe beoordelingssystematiek warmtelozingen. (Extern rapport). Delft: TU Delft.
 • Elburg, J.C. van, Veldhuis, I. & Stout, H.D. (2007). Juridische vormgeving beprijzing in het buitenland. (Extern rapport). Rotterdam: Rebelgroup.
 • Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2006). De doorgang in de Straat van Messina: privatiseren met geborgde publieke belangen. (Extern rapport). Delft: Fac. TBM, TU Delft.
 • Veeneman, W., Stout, H.D. & Heuvelhof, E.F. ten (2004). Gemiste wissels. Beoordeling van de concessie voor het hoofdrailnet. (Extern rapport). Delft: TU Delft/TBM.
 • Dicke, W.M., Stout, H.D. & Heuvelhof, E.F. ten (2002). Leerervaringen Drinkwatersector. (Extern rapport). Delft: DIOC Design and Management of Infrastructures.
 • Bruijn, J.A. de, Bruijne, M.L.C ., Heuvelhof, E.F. ten, Stout, H.D. & Zalinge, K. van (2002). Samenloopvraagstukken bij algemeen en specifiek mededingingstoezicht. (Extern rapport). Deventer: ITeR.
 • Dicke, W., Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2002). Leerervaringen drinkwatersector. (Extern rapport). Delft: TU Delft.
 • Stout, H.D. (2001). Nut versus markt. Een internationaal vergelijkend onderzoek naar de wettelijke positie van de netbeheerder. (Extern rapport). Delft: TU Delft.
 • Künneke, R. & Stout, H.D. (2001). Innovatie in energienetwerken. Een studie naar de veranderende houding tussen regulering, techniek en markt in geliberaliseerde engergiemarkten. (Extern rapport). Delft: TU Delft.
 • Stout, H.D. (2000). Schiphol: een normale zaak (2). Een vergelijking tussen twee modellen voor de beheersing van milieueffecten. (Extern rapport). Delft: TU Delft.
 • Heuvelhof, E.F. ten, Kuit, M & Stout, H.D. (2000). Ontwikkelingen in de organisatie van de waterketen. (Extern rapport). Delft: DIOC.
 • Kuit, M, Kort, M.B., Stout, H.D., Twist, M.J.W. van, Heuvelhof, E.F. ten & Weijnen, M.P.C. (1999). Vergelijking nutssectoren. (Extern rapport). Delft: TU Delft/Interfacultair Onderzoekscentrum Ontwerp en Management van Infrastructuren.
 • Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (1999). Schiphol: een normale zaak (1). De luchthavengebruiksvergunning nader bekeken. (Extern rapport). Delft: TU Delft.
 • Heuvelhof, E.F. ten, Koolstra, K. & Stout, H.D. (Eds.). (2001). Capaciteitsmanagement. Beslissen over capaciteit van infrastructuren. Utrecht: Lemma.
 • Stout, H.D. & Bergamin, R. (Eds.). (2001). Recht op spanning. De kleinverbruiker in de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt. Utrecht: Lemma.
 • Stout, H.D. & Hoekema, A.J. (Eds.). (1994). Onderhandelend bestuur (Boekenreeks Nederlands Juristenbland, nr. 16). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Huls, N.J.H. & Stout, H.D. (Eds.). (1993). Recht in de multiculturele samenleving. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Huls, N.J.H. & Stout, H.D. (Eds.). (1992). Reflecties op reflexief recht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Witteveen, W.J., Stout, H.D. & Trappenburg, M.J. (Eds.). (1992). Het bereik van de wet. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Stout, H.D. (2001). Stellig bewijs ontbreekt [Bespreking van het boek De overtuigende wetgever]. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 2001(1), 103-109.
 • Stout, H.D. (1995). Belofte maakt schuld [Bespreking van het boek De toezegging in het privaatrecht. Een intern rechtsvergelijkende analyse met de toezegging in het bestuursrecht (dissertatie)]. Beleid en Maatschappij, 1995(3), 187-192.
 • Stoop, J & Stout, H.D. (1991). [Bespreking van het boek Recht als autopoietisches System]. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1991(1), 28-31.
 • Stout, H.D. (1989). [Bespreking van het boek De retoriek in het recht. Over retorica en interpretatie, staatsrecht en democratie (dissertatie)]. Bestuurswetenschappen, 1989(2), 117-120.
 • Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2002, Maart 04). Geef aparte status aan commissaris voor nutsbedrijven. Het Financieele Dagblad, pp. 9-9.
 • Stout, H.D. (2015, december 02). De rechtsstaat; de staat voorbij? Spui 25, Academisch en Cultureel Debatcentrum te Amsterdam, Debat Elementaire Deeltje "De Nederlandse Rechtsstaat".
 • Stout, H.D. (2013, juni 24). Publieke belangen: systeeminterne en -externe perspectieven. Eerste Kamer der Staten-Generaal, Expertmeeting over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten.
 • Stout, H.D., de Jong, W.M. & Sun, L. (2016). Applying Montesquieu to the People’s Republic of China; Why the governance of eco and low carbon city development in China is easily misunderstood in the West. ECPR Sixth Biennial Conference, ECPR Standing Group on Regulatory Governance: Tilburg (2016, juli 06 - 2016, juli 08).
 • Stout, H.D. (2009). Referaat. Symposium Law & Governance, Rijksuniversiteit Groningen/VU Amsterdam: Groningen (2009, november 16).
 • Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2008). Innovative Counterarrangements to combat Strategic Behaviour. Case study: Network-based Industries. NGI Conference: Rottedam, the Netherlands (2008, november 01).
 • Stout, H.D. (2008). The emergence of radio broadcasting in the Netherlands. NGI Conference: Rotterdam, the Netherlands (2008, november 01 - 2008, november 01).
 • Stout, H.D. (2007). Safeguarding Public Interests in Liberalized Utilities Sector, The Dutch Case. EGPA 2007, Annual Conference, Study Group XI Regulation and Management of Public Utilities: Madrid, Spain (2007, september 19 - 2007, september 22).
 • Jong, J de & Stout, H.D. (2007). The impact of government regulation on technological transitions through history. Evidence form five cases from the world of network-based industries. VSR 2007, Annual Conference: Schiermonnikoog, the Netherlands (2007, december 09 - 2007, december 11).
 • Jong, J de & Stout, H.D. (2007). Evolution of institutional patterns through history. Evidence from five cases from the world of network-based industries. The Netherlands Institute of Government (NIG), Annual Work Conference: Tilburg, the Netherlands (2007, november 08).
 • Jong, J de & Stout, H.D. (2006). International Transformation in Network-bound Infrastructures in the Netherlands. Do basic institutional patterns evolve through history? EAEPE Annual Conference: Instanbul, Turkey (2006, november 02 - 2006, november 04).
 • Stoter, W.S.R. & Stout, H.D. (2006). De Binnenvaartwet: kiezen tussen het anker of het schip. Een onderzoek naar de wijze waarop publieke belangen hun beslag krijgen in de Binnenvaartwet. Netherlands Institute of Government (NIG), Annual Work Conference 2006: VU Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands (2006, november 09).
 • Kars, M. & Stout, H.D. (2006). Open Skies and Hidden Agendas. The case of the Open Skies Treaty from the perspective of strategic behaviour. ECPR Standing Group on the European Union, Third Pan-European Conference on EU Politics: Istanbul, Turkey (2006, september 21 - 2006, september 23).
 • Stout, H.D. & Kars, M. (2006). Open Skies and Hidden Agendas. The case of the Open Skies Treaty in a multi-level governance perspective. Expert seminar on Multilevel Regulation organized by CONNEX (Connecting Excellence on European Governance) in close cooperation with the Hague Institute for the Internationalisation (HiiL): The Hague, the Netherlands (2006, juni 26 - 2006, juni 27).
 • Stout, H.D. & Jong, J de (2005). The role of law in technological transitions. The Dutch telecommunication case. Annual Conference of the Netherlands Institute of Government: Nijmegen, the Netherlands (2005, november 11).
 • Stout, H.D. & Jong, J. de (2005). The role of law in technological transitions. A preliminary attempt to create a qualitative game theory pespective to aid in the understanding of government incentives for innovative companies. First European Socio-Legal Conference: International Institute for the Sociology of Law (IISL), Oñati, Spain (2005, juli 06 - 2005, juli 08).
 • Jong, J de & Stout, H.D. (2005). Impact of Government Intervention in Technological Transitions. Evidence from Dutch History. 17th Annual Conference of the European Association for Evolutinary Political Economy (EAEPE): Bremen, Germany (2005, november 10 - 2005, november 12).
 • Jong, M. de & Stout, H.D. (2001). Strategic behaviour and the law. How legal authorities deal with strategic behaviour of former monopolists. International Research Symposium Public Management (IRSPM): Barcelona University, Spain (2001, april 09 - 2001, april 11).
 • Jong, J. de & Stout, H.D. (2001). Replication and Filtering of New Public Management Concepts. The Case of Road Management Liberalization in the Nordic Countries. 30th European Consortium for Political Research (ECPR): Turin, Italy (2002, maart 22 - 2002, maart 27).
 • Kuit, M, Heuvelhof, E.F. ten, Stout, H.D. & Bauer, J. (2001). Capacity management in infrastructures. Lessons from the Dutch experience. 5th International Conference on Technology, Policy and Innovation: Delft, the Netherlands (2001, juni 26 - 2001, juni 29).
 • Kuit, M, Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2001). Capacity management in infrastructures. Lessons from the Dutch experience. 20th Annual Conference Competitive Challenge in Network Industries, Advance Workshop in Regulation and Competition: Center for Research in Regulated Industries, Rutger University, New Jersey, USA (2001, mei 25 - 2001, mei 26).
 • Kuit, M, Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2000). Hybrid organizations in the network-based industries: Changes in public management. International Conference on Public Management and Governance in the New Millenium: City University of Hong Kong (2000, januari 10 - 2000, januari 11).
 • Kuit, M, Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2000). Management of infrastructure capacity. 3rd Delft Interfaculty Research Centre Design and Management of Infrastructure Symposium: Delft University of Technology (2000, november 10 - 2000, november 13).
 • Heuvelhof, E.F. ten, Twist, M.J.W. van, Kort, M, Kuit, M & Stout, H.D. (2000). The regulator's turn. Disruption of competition in utility sectors as a strategic game with technology as state. 19th Annual Conference Competitive Challenge in Network Industries, Advanced Workshop in Regulation and Competition: Center for Research in Regulated Industries, Rutgers University, New Jersey, USA (2000, mei 24 - 2000, mei 26).
 • Stout, H.D. (2000). Towards general principles of basic utility service. International Conference on Public Management and Governance in the New Millenium: City University of Hong Kong (2000, januari 10 - 2000, januari 11).
 • Stout, H.D. (1992). Autopoiesis and the rule of law. International Conference on Critical Legal Studies: Boston, USA (1992, april 10 - 1992, april 12).
 • Stout, H.D. (1991). Gentlemen's agreements and rechtsstaat administration. International Conference on Critical Legal Studies: Damwoude, The Netherlands (1991, juli 21 - 1991, juli 22).
 • Stout, H.D. (interview) (2009, Aug 28). Uitdieping Westerschelde. [radio-uitzending]. In Business News Radio.
 • Stout, H.D. (interview) (2008, May 16). Liberalisering postsector. [radio-uitzending]. In Business News Radio.
 • Stout, H.D. (2011, Augustus 01). Column 'Het goede doel: België'. Energie Actueel
 • Stout, H.D. (2011, December 01). Column 'Schaliegastronomie'. Energie Actueel
 • Stout, H.D. (2011, Februari 01). Column 'Metertoestanden'. Energie Actueel
 • Stout, H.D. (2011, April 01). Column 'Schade en schande'. Energie Actueel
 • Stout, H.D. (2010, April 01). Column 'Het Huis van Thorbecke gekraakt!'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2010, Juni 01). Column 'Recht hebben en rechten krijgen'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2010, December 01). Column 'Zure Zee'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2010, September 01). Column 'Mensenrechtelijke warmte'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2009, December 01). Column 'Grootnetwerkbezit'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2009, Februari 24). Column 'Hekele onderneming'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2009, Oktober 13). Column 'De kern van de zaak'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2010, Februari 01). Column 'Klimaatverandering gewenst!'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2009, Juli 01). Column 'Rijksvertragingsregeling'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2008, December 16). Column 'Roetzwakke Kolen'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2008, Februari 05). Column 'Heen en Weer'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2008, Maart 14). Opinie 'Met brievenbus niet stunten'. Het Financieele Dagblad
 • Stout, H.D. (2008, April 29). Column 'Gevecht voor windmolens'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2008, Oktober 13). Column 'Vlaanderen Boven'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2008, Augustus 12). Column 'Topinkomens met stip gestegen!'. Energie Nederland
 • Stout, H.D. (2007, September 21). Bestuur moet borgen. Marktwerking noch wet- en regelgeving volstaat om publieke belangen in nutssector te behartigen. Het Financieele Dagblad
 • Stout, H.D. (2007, November 06). Column 'A star is born'. Energie Nederland
 • Heuvelhof, E.F. ten & Stout, H.D. (2002, Maart 02). Geef aparte status aan commissaris van nutsbedrijven. Het Financieele Dagblad
 • Stout, H.D. (1994, Juni 16). De betekenissen van de wet. Theoretisch-kritische beschouwingen over het principe van wetmatigheid van bestuur. Universiteit van Amsterdam (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink). Prom./coprom.: Prof.Dr. I.C. van der Vlies.

TUD

Description Hoogleraar
Additional information Juridische aspecten van hybride organisaties
Place ONBEKEND
Start date 9/2014
End date 12/9999

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Administrative Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam