Associate Professor

mr.dr. J.S. Nan

Erasmus School of Law

Criminal Law

Erasmus University Rotterdam

Room: -

T: ,

E: nan@law.eur.nl

Criminal law Legalilty Appeal and cassation

Monitoring Safety & Security

 • Nan, J.S. & D. Bektesevic, D. (2017). Structurele vormverzuimen: een structureel probleem? Delikt en Delinkwent, 2017 (3), 197-213.
 • Nan, J.S. (2017). Kroniek van het straf(proces)recht (voorjaar 2017). Nederlands Juristenblad (NJB), 2017 (15), 1012-1026.
 • Nan, J.S. (2016). Kroniek van het straf(proces)recht (voorjaar 2016). Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (15), 988-1002.
 • Nan, J.S. & Boelhouwers, V. (2016). Wraking 2.0. Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (14), 924-930.
 • Nan, J.S. (2016). Richtlijn 2016/343, betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld; iets nieuws onder de zon? Delikt en Delinkwent, 2016 (64), 706-723.
 • Nan, J.S. (2016). Kroniek van het straf(proces)recht (najaar 2016). Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (35), 2522-2534.
 • Nan, J.S. (2015). Moderne onmiddellijkheid, onmiddellijkheid 'light'. Strafblad, 47 (4), 331-341.
 • Nan, J.S. (2015). De procureur-generaal bij de Hoge Raad en artikel 80a RO in strafzaken. Nederlands Juristenblad (NJB), 90 (3), 185-189.
 • Nan, J.S. (2015). De betekenis van artikel 7, eerste lid EVRM voor het Nederlandse sanctierecht. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 20 (3), 138-151.
 • Nan, J.S. (2015). Kroniek van het straf(proces)recht (najaar 2015). Nederlands Juristenblad (NJB), 90 (35), 2420-2430.
 • Nan, J.S. (2015). Kroniek van het straf(proces)recht (voorjaar 2015). Nederlands Juristenblad (NJB), 90 (15), 951-961.
 • Nan, J.S. (2014). Naar een vervanging van de unus-testisregel van artikel 342 lid 2 Sv. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2014 (3), 196-210.
 • Nan, J.S. (2014). Kroniek van het straf(proces)recht (najaar 2014). Nederlands Juristenblad (NJB), 2014 (35), 2436-2444.
 • Nan, J.S. & Rogier, L.J.J. (2014). Strafkamer Hoge Raad onduidelijk over verwjderingsbevel. Nederlands Juristenblad (NJB), 2014 (33), 2297-2303.
 • Verbaan, J.H.J. & Nan, J.S. (2014). Probleemoplossingsgericht denken bij witwassen van uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2014 (4), 272-288.
 • Nan, J.S. (2013). Motiveren in cassatie. Strafblad, 2013 (mei), 123-129.
 • Nan, J.S. (2013). Rechtspraak art. 80a RO. Delikt en Delinkwent, 2013 (70), 723-743.
 • Nan, J.S. (2011). Voorwetenschap en Europa. Strafblad, 2011 (1), 34-42.
 • Mevis, P.A.M., Nan, J.S. & Struijk, S. (2015). Kort geding en strafrecht: huidige en toekomstige plaatsbepaling. In R.J.N. Schössels (Ed.), De burgerlijke recht in het publiekrecht (pp. 379-400). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Nan, J.S. (2013). De schaduwzijde van art. 80a RO in strafzaken. In M. Groenhuijsen, T. Kooijmans & J. Ouwerkerk (Eds.), Roosachtig strafrecht, Liber amicorum Theo de Roos (pp. 463-478). Deventer: Kluwer.
 • Nan, J.S. (2017). Eenvoudig witwassen. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2017 (1), 50-56.
 • Nan, J.S. (2016). Een deugdelijk verweer inzake vormfouten. Advocatenblad, 2016 (3), 48-50.
 • Nan, J.S. (2016). Redactioneel: De (on)mogelijkheid van artikel 80a RO. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2016 (1), 1-2.
 • Nan, J.S. (2016). Het 'medeplegen' van openlijk geweld. Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, 2016 (19), 148-152.
 • Nan, J.S. (2015). Vaker aan de strafbeschikkingstafel. Advocatenblad, 2015 (3), 28-29.
 • Nan, J.S. (2014). Ingeblikte wederrechtelijkheid bij mishandeling. Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, 2014 (3), 52-54.
 • Nan, J.S. (2014). Witwassen van uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen. Advocatenblad, 2014-8, 22-24.
 • Nan, J.S. (2013). Art. 80a RO en (kansloze) strafcassaties. Advocatenblad, 2012 (16), 27-28.
 • Nan, J.S. (2015). Vormvouten in het voorbereidend onderzoek (Praktijkcahiers Strafrecht, 9). Den Haag: Sdu.
 • Nan, J.S. (2016). De Richtlijn versterking vermoeden van onschuld. In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van de Europese Unie op het strafrecht. Landelijke strafrechtsdag 2016 (pp. 107-115). Den Haag: Boom Juridisch.
 • Nan, J.S. (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2016, Oktober 11), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2017-229, (Annotatie over smaad).. ECLI:NL:HR:2016:2291
 • Nan, J.S. (2017). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2016, December 09), Nieuwsbrief strafrecht 2017-8, (Annotatie Wilders II).. ECLI:NL:RBAMS:2016:15014
 • Nan, J.S. (2016). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2016, Maart 09), TBS&H 2016-3, (Lex certa-beginsel). p.179-182. ECLI:NL:RBAMS:2016:1199
 • Nan, J.S. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, Maart 22), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-106, (Annotatie over noodweer).. ECLI:NL:HR:2016:456
 • Nan, J.S. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, Juli 05), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-153, (Annotatie over openlijk in verening plegen van geweld).. ECLI:NL:HR:2016:1320
 • Nan, J.S. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, September 29), SR Updates 2016-0404, (Annotatie over artikel 80a RO).. ECLI:NL:HR:2015:2860
 • Nan, J.S. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Oktober 13), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-263, (Annotatie medeplegen versus in vereniging).. ECLI:NL:HR:2015:3029
 • Nan, J.S. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, November 04), SR Updates 2015-0451, (Annotatie vormverzuim).. ECLI:NL:HR:2014:3109
 • Nan, J.S. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, December 02), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2015-24, (Annotatie Medeplegen).. ECLI:NL:HR:2014:3474
 • Nan, J.S. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Mei 19), SR Updates 2015-0232, (Annotatie unus testis-regel).. ECLI:NL:HR:2015:1247
 • Nan, J.S. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Maart 24), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2015-1000, (Annotatie medeplegen II).. ECLI:NL:HR:2015:713, 716 en 718
 • Nan, J.S. & Hofman, C. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Maart 20), TBS&H 2015-5, (Annotatie fiscale bewijsuitsluiting). p.214-222. ECLI:NL:HR:2015:643
 • Nan, J.S. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, December 10), SR Updates 2014-, 2013-0499, (Annotatie ondervragingsrecht)..
 • Nan, J.S. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, September 09), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-, 241, (Annotatie mishandeling). p.164-166.
 • Nan, J.S. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, December 10), SR Updates 2014-, 2013-0491, (Annotatie voorbedachte raad)..
 • Nan, J.S. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, December 10), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-, 103, (Annotatie Voorbedachte raad)..
 • Nan, J.S. & Volker-Jue, B.W.A. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, December 10), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-, 36, (Annotatie Wettelijk voorschrift art. 184 Sr)..
 • Nan, J.S. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, September 23), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-, 249, (Annotatie Nuancering Grenzen getuigenbewijs). p.168-171. NL:HR:2014:2753
 • Nan, J.S. & Schermer, B.W. (2014). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2014, Februari 13), Tijdschrift voor Internetrecht 2014-3, (Heling eindexamens Ibn Ghaldoun). p.83-86.
 • Nan, J.S. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, Maart 12), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2013-, 167+173, (Annotatie Tongzoen)..
 • Nan, J.S. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, Maart 12), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2013-166, (Annotatie Belaging)..
 • Nan, J.S. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, December 18), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2013-55, (Annotatie Medeplegen rechtspersoon)..
 • Nan, J.S. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Januari 31), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2012-, 103, (Annotatie Virtuele diefstal)..
 • Nan, J.S. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, September 04), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2012-316, (Annotatie Ontuchtige handelingen)..
 • Nan, J.S. (2011). Noot bij: EHRM. (2011, Juni 28), JV 2011-, 577/11, p.403.
 • Bakker, S.R., Moerman, E.M., Salverda, B.A. & Nan, J.S. (Eds.). (2015). Haat en liefde in het recht. Bundel seminar de Jonge NJV 2015. Zutphen: Uitgeverij Paris.
 • Nan, J.S. (2015). Moderator. Lezing Rob Bertholee over de AIVD: Erasmus Paviljoen (2015, oktober 20).
 • Nan, J.S. (2015). Moderator. Lezing Fred Teeven over de rechtspostitie van het slachtoffer: Erasmus Paviljoen (2015, februari 09).
 • Nan, J.S. (2014). Mediation en strafrecht. Interview: (2014, februari 01 - 2014, februari 28).
 • Nan, J.S. (Geinterviewde) (2014, Apr 30). Vervroegde vrijlating Volkert van der G. [televisie-uitzending]. In -. Rotterdam (Campus EUR): TV Rijnmond.
 • Nan, J.S. (2015, Mei 04). De uitspraak. NRC Handelsblad
 • Nan, J.S. (2015, Juni 30). De uitspraak. NRC Handelsblad
 • Nan, J.S. (2011, September 28). Het Lex-certa beginsel. Tilburg University (287 pag.) (Den Haag: Sdu Uitgevers). Prom./coprom.: Prof.mr. Th.A. de Roos & Mr. T. Kooijmans.

Eenmanszaak mr. dr. J.S. Nan

Description advocaat en docent
Additional information Strafrecht
Place LEIDEN
Start date 10/2016
End date 12/9999

Associate Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Criminal Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burgemeester Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam