prof.dr. (Jack) JPL Burgers

prof.dr. (Jack) JPL Burgers
Professor emeritus Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
burgers@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Jack Burgers is a sociologist and professor of urban studies at Erasmus University in Rotterdam.

He lectured at the Universities of Tilburg and Utrecht, and at the Academy of Architecture in Tilburg. In 1998, he was Visiting Fellow at The Institute for Human Sciences (IWM) in Vienna, Austria. On behalf of the Netherlands, he participated in two EU ‘COST Actions’ and in the 5th-Framework project ‘UGIS’.

He has been a member of the editorial board of leading Dutch journals of social science and spatial planning. His research interests focus on the local consequences of economic restructuring, migration and integration, urban renewal and local policies, the use and meaning of public space, housing and residential mobility, urban culture and leisure.

 • Jack Burgers, S (Saskia) Binken, Linda Zuijderwijk & D Van der Wilk (2012) - Is een levendige openbare ruimte wel zo noodzakelijk? - Stedelijk Interieur
 • Jack Burgers (2005) - De veronachtzaamde stedelijke middenklasse - Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 85 (5), 30-32
 • Jack Burgers & H van der Lugt (2004) - Black Flight. De geografische mobiliteit van middenklasse migranten - Vitale Stad, 7, 18-20
 • Jack Burgers (2003) - De gefragmenteerde stad - Eutopia: Podium voor Politiek, Cultuur en Kunst, 5 (oktober), 39-51
 • Jack Burgers (2002) - De buurt in - Tijdschrift voor de Sociale Sector, 56 (5), 29-29
 • Jack Burgers (2002) - De valkuilen van integraal beleid - Tijdschrift voor de Sociale Sector, 56 (7/8), 13-13
 • Jack Burgers (2002) - Liefde van twee kanten - Tijdschrift voor de Sociale Sector, 56 (10), 23-23
 • Jack Burgers (2002) - De schizofrene samenleving - Tijdschrift voor de Sociale Sector, 56 (12), 35-35
 • Jack Burgers (2002) - Multicultureel kapitaal - Tijdschrift voor de Sociale Sector, 56 (3), 15-15
 • Jack Burgers (2001) - Honderd jaar zorgzaamheid - Geografie (Kon.Ned.Aardrijkskundig Genootschap), 10 (3), 14-18
 • Jack Burgers (2001) - Schakering en verschil - Vitale Stad, 4 (november), 22-23
 • Jack Burgers (2001) - Onveiligheid in de stad - Justitiele Verkenningen, 27 (1), 25-34
 • Jack Burgers (2001) - In plaats van kaarten - Amsterdamse Boekengids, 28 (augustus), 8-11
 • Jack Burgers (1998) - Automerken - Tijdschrift voor de Sociale Sector, (5), 19-19
 • Jack Burgers (1998) - Oranje - Tijdschrift voor de Sociale Sector, (juli 1998), 11

 • Jack Burgers & J Vranken (2008) - Réussir un programme de développement urbain. Expériences issues de neuf pays européens.Guide pour l'action - Les Éditions de la DIV
 • ME Halbertsma, Jack Burgers, R Muis & W Wessels (2007) - Graffiti in Rotterdam - NAi Uitgevers
 • Jack Burgers & J Vranken (2004) - How To Make a Succesful Urban Development Programme. Experiences from nine European Countries - Garant
 • A Komter, Jack Burgers & Godfried Engbersen (2004) - Het cement van de samenleving. Een verkennende studie naar solidariteit en cohesie - Amsterdam University Press
 • Jack Burgers, J Vranken, J Friedrichs & C Hommerich (2003) - Anleitung für ein erfolgreiches Stadtentwicklungsprogramm - VS Verlag für Sozialwissenschaften
 • Jack Burgers & J Vranken (2003) - How To Make a Successful Urban Development Programme: Experiences from 9 European Countries - Garant
 • Jack Burgers (2002) - De gefragmenteerde stad - Boom
 • Jack Burgers, A Komter & Godfried Engbersen (2000) - Het cement van de samenleving - Amsterdam University Press
 • Jack Burgers & Godfried Engbersen (1999) - Illegale vreemdelingen in Rotterdam - Boom

 • Jack Burgers (2006) - Hoe maak je een succesvol stedelijk ontwikkelingsprogramma? Een handboek gebaseerd op ervaringen in negen Europese landen - Garant
 • Jack Burgers (2001) - De verborgen stad. Een sociologische stadswandeling door Rotterdam - Amsterdam University Press

 • Jack Burgers & Erik Snel (2004) - Normen en waarden: het debat over fatsoen en moraal - Boom
 • Jack Burgers & Godfried Engbersen (2003) - De ongekende stad 1: Illegale vreemdelingen in Rotterdam - Boom
 • J Rath & Jack Burgers (2002) - Het WRR-rapport "Nederland als Immigratiesamenleving" - Bohn Stafleu van Loghum
 • Godfried Engbersen & Jack Burgers (2001) - De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam - Amsterdam University Press
 • Richard Staring, Jack Burgers, T Dukes, J Hoes, S Musterd & R van Kempen (2001) - The Netherlands: the cities of Amsterdam, Rotterdam and The Hague - Acco Uitgeverij

 • Marianne Bochove & Jack Burgers (2019) - Between Choice and Stigma: Identifications of Economically Successful Migrants - Springer
 • Marianne van Bochove & Jack Burgers (2018) - Between Choice and Stigma - doi: 10.1007/978-3-319-96041-8_4 - Springer Science+Business Media, Inc.
 • Linda Zuijderwijk & Jack Burgers (2015) - Making sense of others in a super-diverse city: ethnic categorization in public space - doi: 10.1108/S0163-239620150000045003 - Emerald Group Publishing Limited
 • JE Nijkamp, Jack Burgers & C Kuiper (2014) - The Afrikaander Cooperative: every resident’s cup of tea? - Academische Uitgeverij Eburon
 • Jack Burgers (2009) - Changing Society by Rebuilding Neighbourhoods: `On the Effects of Restructurering Deprived Urban Areas. Experiences from the Netherlands' - Ashgate
 • Jeroen Waal & Jack Burgers (2009) - Post-Industrialization and Ethnocentrism in Contemporary Dutch Cities. The Effects of Urban Job Opportunities and Spatial Segregation - Amsterdam University Press
 • Jack Burgers (2008) - Gecontroleerd hedonisme. De grote stad als criminogeen milieu - Boom
 • Jack Burgers & Jeroen Waal (2008) - De versplintering en de toenemende onzekerheid van de middenklasse - Boom
 • Jack Burgers & Jeroen Waal (2008) - Globalizing Urban Economies and Social Inequality: an Empirical Assessment: The Case of Amsterdam and Rotterdam - Springer
 • Jack Burgers (2006) - Globalisering als onderwerp van sociologisch onderzoek: een poging tot thematisering - Amsterdam University Press
 • Jack Burgers (2006) - Local consequences of globalisation: urban inequality and the fragmentation of cities - Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
 • Jack Burgers (2005) - Onveiligheid in de stad - Boom Juridische Uitgevers
 • Jack Burgers (2002) - Opvanghuis stad. De integratie van migranten in grote steden - Wiardi Beckman Stichting
 • Jack Burgers, T Dukes, J Hoes, S Musterd, Richard Staring & R van Kempen (2002) - National and city contexts, urban development programmes and neighbourhood selection: The Dutch Background Report - Garant
 • Godfried Engbersen & Jack Burgers (2001) - Inleiding - Amsterdam University Press
 • Jack Burgers (2001) - Rotterdam, kleine sociaal-economische geschiedenis van een havenstad - Amsterdam University Press
 • Jack Burgers & Godfried Engbersen (2001) - De stad van het illegale verblijf - Amsterdam University Press
 • Jack Burgers & Godfried Engbersen (2001) - De wrok van Spangen: opkomst en ondergang van een arbeidersbuurt - Amsterdam University Press
 • Jack Burgers & S Musterd (2001) - Global and Local Determinants of Social Exclusion: Amsterdam vs. Rotterdam - Aldershot
 • Jack Burgers (2000) - A World of Difference; Between the Global and the Local - Rowman & Littlefield
 • Erik Snel & Jack Burgers (2000) - The Comfort of Strangers. Etnische enclaves in de grote steden - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Jack Burgers (1999) - Rotterdam, wereldhaven - Boom
 • Jack Burgers (1999) - Illegale vreemdelingen en migratiebeleid - Boom
 • Jack Burgers (1999) - Gezondheid en zorg - Boom
 • Jack Burgers (1999) - De huisvesting van illegalen - Boom
 • Jack Burgers & RC Kloosterman (1998) - Dutch Comfort: Postindustrieller Übergang und soziale Ausgrenzing in Spangen. Rotterdam. - Suhrkamp
 • Godfried Engbersen & Jack Burgers (1995) - Mondialisering, migratie en illegale vreemdelingen - Wolters-Noordhoff

 • Jack Burgers (2003) - Stedelijke vernieuwing in een Europese context: trends en problemen - Sambabal
 • Jack Burgers (2002) - De vitale stad - Drukkerij Twente
 • Jack Burgers (2002) - Stedelijke transcripten. Een historisch-sociologische stadswandeling - Amsterdam University Press
 • Jack Burgers (1999) - Stedelijke landschappen. Over de openbare ruimte in de postindustriële stad - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Jack Burgers (1998) - Automerken - NIZW
 • Jack Burgers (1998) - Dronken mensen - NIZW
 • Jack Burgers (1998) - Oranje - NIZW

 • Jack Burgers, Giorgio Touburg & W Sonneveld (2011) - Indiase kenniswerkers binnen Capgemini: het bedrijf als 'nabijheid'

 • A Komter, Jack Burgers & Godfried Engbersen (1999) - Het Cement van de Samenleving. Een verkennende studie naar solidariteit en sociale cohesie - AWSB

 • Jack Burgers, Johan Heilbron, I (Ikram) Taouanza, Ph van Gorcum & F Kuijer (2014) - Sturen van de regionale economie in een tijdperk van mondialisering: De casus MSD/Organion in Oss - EUR
 • S (Saskia) Binken, Linda Zuijderwijk, Jack Burgers & D Van der Wilk (2012) - Openbare ruimte als professionele opgave en alledaagse omgeving. Een analyse van zes geselecteerde plekken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. - NICIS
 • Jack Burgers, Linda Zuijderwijk, S (Saskia) Binken & D Van der Wilk (2012) - Levendige en veilige openbare ruimte - Nicis Institute/Platform 31
 • KM Rusinovic, Godfried Engbersen, R (Robbert) van der Meij, S van de Pol, Erik Snel, M (Maria) Ilies & Jack Burgers (2011) - Oost-Europese arbeidsmigranten in Dordrecht. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. - NICIS institute
 • Erik Snel, S van de Pol, Jack Burgers, Godfried Engbersen, M (Maria) Ilies, R (Robbert) van der Meij & KM Rusinovic (2011) - Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije in Den Haag - NICIS institute
 • KM Rusinovic, Jack Burgers, R (Robbert) van der Meij, Godfried Engbersen, M (Maria) Ilies & Erik Snel (2011) - Oost-Europese Arbeidsmigranten in het Oostland. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. - NICIS institute
 • Godfried Engbersen, S van de Pol, Jack Burgers, Erik Snel, R (Robbert) van der Meij & KM Rusinovic (2011) - Poolse arbeidsmigranten in Westland. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. - NICIS institute
 • Erik Snel, Godfried Engbersen, Jack Burgers, M (Maria) Ilies, R (Robbert) van der Meij, S van de Pol & KM Rusinovic (2011) - Poolse arbeidsmigranten in Hillegom en Katwijk. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. - NICIS institute
 • Jack Burgers, S van de Pol, Erik Snel, Godfried Engbersen, M (Maria) Ilies, R (Robbert) van der Meij & KM Rusinovic (2011) - Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief - NICIS
 • Jack Burgers & Godfried Engbersen (2004) - De emancipatieve stad. Een onderzoeksagenda met betrekking tot de sociale liftfunctie van grote stede - SOCIOLOGIE
 • Erik Snel, J (Jan) de Boom, Jack Burgers & Godfried Engbersen (2000) - Migratie, integratie en criminaliteit: migranten uit voormalig Joegoslavie en de voormalige Sovjet-Unie - ALGEMENE SOCIOLOGIE

 • Arjen Leerkes, Jack Burgers, Erik Snel & Godfried Engbersen (2013) - Housing the Poor in World Cities. Urban Restructuring of World Cities in Different National Contexts.

 • Jack Burgers & Erik Snel (2004) - Sociologische Gids (Journal)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen