Full Professor

prof.dr. (Maarten) M.W.C. Feteris

Erasmus School of Law

Tax Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: J5-35

T:+31 10 4081647,

E: feteris@law.eur.nl

Fiscal autonomy and its boundaries

 • Feteris, M.W.C. (2017). Rechtsbescherming door de belastingrechter anno 2016. Weekblad Fiscaal Recht, 2017 (7177), 154-161.
 • Feteris, M.W.C. (2009). Nieuw boetebeleid. Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6824), 1027-1033.
 • Feteris, M.W.C. (2007). De suppletiebetaling: wettelijke plicht of een stille dood? Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6731), 887-895.
 • Feteris, M.W.C. (2006). Belastingen en mensenrechten. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (3), 111-123.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Heffing van belasting door middel van betaling op aangifte. Fiscale monografieën, 2005 (114), 1-393.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Belastingen en Mensenrechten. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 30 (7), 920-941.
 • Feteris, M.W.C. (2004). Enige technische opmerkingen over het wetsvoorstel belanstingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Weekblad Fiscaal Recht, 2004 (6560), 56-62.
 • Feteris, M.W.C. (2004). Formele aspecten van het correctiebericht. Weekblad Fiscaal Recht, 2004 (6597), 1550-1556.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Belastingen en mensenrechten. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 27 (1), 43-60.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Aansprakelijkheidsprocedures: Eerherstel voor de belastingrechter. Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6475), 471-480.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Belasting en mensenrechten. Maandblad Belastingbeschouwingen, 71 (7/8), 190-205.
 • Feteris, M.W.C. (2000). De bestuurlijke boeten in het voorontwerp vierde tranche Awb. Weekblad Fiscaal Recht, 129 (6830), 465-478.
 • Feteris, M.W.C. (1999). De techniek van de conserverende aanslag onder de Wet Inkomstenbelasting 2001. Weekblad Fiscaal Recht, 128 (6363), 1551-1562.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Belastingen en mensenrechten. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 23 (2), 201-220.
 • Feteris, M.W.C. (1997). Fiscale journalistiek. Weekblad Fiscaal Recht, 126 (6235), 305-306.
 • Feteris, M.W.C. (1997). De belastingambtenaar als raadsheer-plaatsvervanger. Fiscaal Weekblad FED, 57 (2679), 2697-2703.
 • Feteris, M.W.C. (1997). Het wetsvoorstel herziening fiscaal procesrecht. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (4), 118-130.
 • Feteris, M.W.C. & Kamerling, R.N.J. (1997). Rechtsbescherming tijdens een belastingcontrole. Weekblad Fiscaal Recht, 126 (6254), 1027-1036.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Ruimere toegang tot de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure. Weekblad Fiscaal Recht, 125 (6225), 1827-1837.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Fiscale criminaliteitsbestrijding. Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6169), 1523-1524.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Wie bepaalt of een bezwaarschrift ontvankelijk is? Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6164), 1247-1254.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Herziening van het fiscale boetestelsel. Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6162), 1161-1168.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Belastingen en mensenrechten. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 20 (6), 767-784.
 • Feteris, M.W.C. (2014). Beroep in cassatie in belastingzaken (Fiscale monografieën, deel 142). Deventer: Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (2008). Hoe is het gesteld met de fiscale rechtsbescherming (Gielelezing 2008). Amersfoort: SDU.
 • Feteris, M.W.C. (2007). Formeel belastingrecht (tweede druk) (Fiscale handboeken, 9). Deventer: Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (2007). Aan wie kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Deventer: Kluwer.
 • Pechler, E.B. & Feteris, M.W.C. (2005). Evaluatie van het herziene fiscale procesrecht (SI-EUR, 37). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (1999). Formeel belastingrecht (Fiscale Hand- en Studieboeken). Deventer: Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Formeel belastingrecht, van vondeling tot troetelkind. Deventer: Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (2016). Gehoord de P-G in het bestuursrecht. In G. Knigge & e.a. (Eds.), Gehoord de procureur-generaal, opstellen aangeboden aan prof.mr. J.W. Fokkens ter gelegenheid van zijn afscheid als Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (pp. 75-85). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (2013). De vestiging van de Hoge Raad. In Th. Groeneveld & L.J.A. Pieterse (Eds.), Met oog voor detail. LiberAmicorum mr. J.W. van den Berge, scherpzinnig magistraat, erudiet inspirator (pp. 67-83). Den Haag: SdU.
 • Feteris, M.W.C. (2009). Schakelen tussen belasting en boete: wanneer moet de koppeling los? In Geschakeld recht, Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70e verjaardag van prof.mr. A.E. Alkema (pp. 149-168). Deventer: Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (2009). Nieuw formeelrechtelijke verschijnselen in de schenk- en erfbelasting. In R.E.C.M. Niessen & L.J.A. Pieterse (Eds.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, Vriendenbundel René Niessen (pp. 117-126). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Feteris, M.W.C. (2004). Bijdrage bespreking preadvies. In M.C.D. Embregts (Ed.), Hoger beroep in het belastingrecht (Geschriften van de verniging voor Belastingwetenschap, 222) (pp. 61-65). Deventer: Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (2004). De Europeanisering van het belastingrecht (directe belastingen). In G.J.M. Corstens, W.J.M. Davids & M.I. Veldt-Foglia (Eds.), Europeanisering van het Nederlandse recht. Opstellen aangeboden aan Mr. W.E. Haak (pp. 442-460). Deventer: Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (2003). De nieren proeven: over het bewijsaanbod in het fiscale procesrecht. In D.A. Albregtse (Ed.), In de fiscale vuurlinie. Liber Amicorum E. Aardema (pp. 205-225). Deventer: Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (2000). 50 jaar EVRM en het belastingrecht. In R.A. Lawson & E. Myjer (Eds.), 50 jaar EVRM: 50 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2000 (Meijersreeks, MI 18) (pp. 463-486). Leiden: Gouda Quint.
 • Feteris, M.W.C. (2000). De fiscale bestuurlijke boeten en de vierde tranche van de Awb. In L.J.J. Rogier (Ed.), Commentaren op het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche (SI-EUR, 22) (pp. 1-35). Rotterdam: Sanders Instituut/Gouda Quint.
 • Feteris, M.W.C. (1999). Naar een open stelsel van rechtsbescherming in belastingzaken? In J. Verburg, N.H. de Vries & O.I.M. Ydema (Eds.), Liberale Gifte (pp. 89-98). Deventer: Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Wordt vernietigen en verwijzen vanzelfsprekender? In E. Aardema (Ed.), Geppaart-bundel (pp. 87-98). Deventer: Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Oppositie tegen het preadvies van P.J. Wattel op de jaarvergadering van de NJV d.d. 9 juni 1995. In N JV (Ed.), Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging (pp. 11-14). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Feteris, M.W.C. & Pechler, E.B. (2004). Evaluatie van het herziene fiscale procesrecht. (Extern rapport, NPV, no 08). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Feteris, M.W.C. (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, Augustus 08), BNB 2003-2003, 359, (Annotatie bij Nr. 38 623). p.3999-4000.
 • Feteris, M.W.C. (2003). Noot bij: EHRM. (2002, Juli 23), BNB 2003-2003, 2, (Annotatie bij Nr. 36 985 Vaestberga). p.41-48.
 • Feteris, M.W.C. (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2002, September 27), BNB 2003-2003, 13, (Annotatie bij Nr. 36 676). p.176-179.
 • Feteris, M.W.C. (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, April 18), BNB 2003-2003, 267, (Annotatie bij Nr. 37 790). p.2890-2899.
 • Feteris, M.W.C. (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2002, November 01), BNB 2003-2003, 33, (Annotatie bij Nr. 37 738). p.386-386.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, Maart 08), BNB 2002-50, 224c, (Ongemotiveerd bezwaarschrift tegen navorderingsaanslag met verhoging ontvankelijk wegens ontbreken van motivering van de aanslag). p.2092-2104.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, Maart 29), BNB 2002-50, 255, (Na te melden navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen). p.2325-2341.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, Januari 25), BNB 2002-50, 136, (Omkering bewijslast. Opzettelijk verstrekken van onjuiste inlichtingen moet op één lijn worden gesteld met een weigering de gevraagde inlichtingen te verstrekken). p.1179-1182.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, Juli 12), BNB 2002-50, 316, (Gedeeltelijke kwijtschelding verhoging wegens overschrijden redelijke termijn). p.2925-2946.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, Maart 08), BNB 2002-50, 223c, (Recht op toegang tot de rechter). p.2059-2091.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Noot bij: EHRM. (1999, Maart 30), BNB 2002-50, 25, (Omkering bewijslast bestuurlijke boete. Vermoeden van onschuld niet geschonden, nu voldoende mogelijkheden tot tegenbewijs zijn gevonden). p.173-177.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2001, Juni 27), BNB 2002-50, 3A, (Weigering informatie te verstrekken bij controle onderzoek, gevolgen voor belastingheffing en boek). p.211-217.
 • Feteris, M.W.C. (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, Mei 02), BNB 2001-49, 18A, (Aan nieuwe inkeerbepaling, die gunstiger is voor de belastingplichtige, komt onmiddellijk werking toe). p.3023-3026.
 • Feteris, M.W.C. (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2000, Juli 25), BNB 2001-49, 2, (Noot bij HR 34787). p.205-208.
 • Feteris, M.W.C. (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, September 20), BNB 2001-49, 9A, (Vergoeding proceskosten en E.G.-recht). p.1419-1421.
 • Feteris, M.W.C. (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, Januari 10), BNB 2001-49, 16A, (Bedrag griffierecht geen belemmering van toegang tot de rechter). p.2611-2613.
 • Feteris, M.W.C. (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, April 04), BNB 2001-49, 18A, (Inspecteur wijzigt in vertoogschrift de juridische kwalificatie van de grondslag van de bij naheffing toegepaste verhoging van opzet in: opzet, subsidiair grove schuld). p.2629-2631.
 • Feteris, M.W.C. (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, Juli 20), BNB 1999-1999, 24A, (Nr. 34 422). p.3594-3599.
 • Feteris, M.W.C. (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, Oktober 30), Fiscaal Weekblad FED 1999-59, 2747, (Nr. 16 605). p.741-742.
 • Feteris, M.W.C. (2016). De taal van procederende advocaten. Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (2290), 3247-3252.
 • Feteris, M.W.C. (2014). Invloed van het strafrecht op het fiscale boeterecht. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7082), 140-144.
 • Feteris, M.W.C. (2008). Van gespecialiseerde advocaten, onervaren rechters en de processen die niet voorbij gaan. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2008, 107-109.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Een brug tussen twee eilanden. Weekblad Fiscaal Recht, 2005 (6610), 150-152.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Modernisering van de loonbelasting en algemene rechtsbeginselen - Steeds vaker gaan er stemmen op om na de inkomstenbelasting ook de loonbelasting structureel te herzien. Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6492), 1137-1144.
 • Feteris, M.W.C. (1997). Grafschrift voor het vertoogschrift. Fiscaal Weekblad FED, 57 (2685), 3271-3272.
 • Feteris, M.W.C., Engwerda, C.P. & Muijen, G.J. van (1998). Holdingstructuren. Deventer: Kluwer.
 • Feteris, M.W.C. (2017). De samenwerking tussen de Hoge Raad en de Afdeling. In B.J. van Ettekoven & e.a. (Eds.), De conclusie voorbij, liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak (pp. 209-212). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Feteris, M.W.C. (2006). Besluiteloosheid van de fiscus. In P. Wattel & R.P.C. Cornelisse (Eds.), Dat is verder geen probleem. Vriendenbundel Jaap Zwemmer (pp. 175-188). Amersfoort: SDU Fiscale & Financiele Uitgevers.
 • Feteris, M.W.C. (1997). Formeel belastingrecht in de volgende eeuw. In Fiscaal Wetenschappelijk College (Ed.), Ideeën over het fiscale stelsel voor de 21ste eeuw (pp. 65-80). Rotterdam: Stichting Fiscaal Wetenschappelijk College.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Boekbespreking [Bespreking van het boek Eerlijke berechting en bijzonder straf(proces)recht (oratie Utrecht)]. .
 • Feteris, M.W.C. (1997). Boekbespreking [Bespreking van het boek Behoorlijk fiscaal procesrecht]. .
 • Feteris, M.W.C. (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, Maart 21), BNB 2008-207, 43 696.
 • Feteris, M.W.C. (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, Augustus 10), BNB 2008-4, 43 651, p.6.
 • Feteris, M.W.C. (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, Maart 21), BNB 2008-206, 43 695.
 • Feteris, M.W.C. (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2006, Oktober 06), BNB 2007-138, 42253, (Nadere bewijsvoering ter zitting: goede procesorde). p.2603-2620.
 • Feteris, M.W.C. (2007). Noot bij: Europese Hof voor de Rechten van de Mens. (2006, November 23), BNB 2007-150, 73053/01, p.2603-2620.
 • Feteris, M.W.C. (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, Juni 15), BNB 2007-251, 42 687, p.4083-4086.
 • Feteris, M.W.C. (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2006, December 15), BNB 2007-, 40333, p.2262-2276.
 • Feteris, M.W.C. (2006). Noot bij: HR. (2005, September 16), BNB 2006-111, 38 156, p.1480-1481.
 • Feteris, M.W.C. (2006). Noot bij: HR. (2006, Maart 17), BNB 2006-247, 39 292, p.3346-3347.
 • Feteris, M.W.C. (2006). Noot bij: HR. (2005, Augustus 12), BNB 2006-110, 38 303, p.1452-1456.
 • Feteris, M.W.C. (2006). Noot bij: HR. (2006, Maart 17), BNB 2006-248, 39 997, p.3357.
 • Feteris, M.W.C. (2006). Noot bij: HR. (2006, Maart 17), BNB 2006-249, 39 998, p.3362-3363.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Noot bij: HR. (2004, Augustus 13), BNB 2005-42, 37 920, p.391-400.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Noot bij: HR. (2004, December 24), BNB 2005-122, 39 019, p.1443-1452.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Noot bij: HR. (2005, Februari 04), BNB 2005-155, 39 575, p.1870-1873.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Noot bij: HR (Eerste Kamer). (2004, December 17), BNB 2005-239, C03/114HR, p.2857-2862.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Noot bij: HR. (2004, Augustus 13), BNB 2005-41, 37 804, p.357-391.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Noot bij: HR. (2004, Oktober 01), BNB 2005-40, 40 074, p.339-356.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Noot bij: HR. (2005, April 22), BNB 2005-339, 38 693, p.4047-4050.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Noot bij: HR. (2004, Juli 09), BNB 2005-60, 39 819, p.647-655.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Noot bij: HR. (2004, Juni 11), BNB 2005-39, 39 500, p.321-338.
 • Feteris, M.W.C. (2005). Noot bij: HR. (2005, Juni 17), BNB 2005-338, 38 960, p.4018-4030.
 • Feteris, M.W.C. (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, September 12), BNB 2004-2004, 75, (Annotatie bij nr. 37 175). p.1-1.
 • Feteris, M.W.C. (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, November 07), BNB 2004-2004, 113, (Annotatie bij nr. 38 006). p.1-1.
 • Feteris, M.W.C. (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, September 26), BNB 2004-2004, 42, (Annotatie bij nr. 38 593). p.1-1.
 • Feteris, M.W.C. (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, December 23), BNB 2004-2004, 180, (Annotatie bij nr. 00 158/02 (strafkamer)). p.1-1.
 • Feteris, M.W.C. (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, November 14), BNB 2004-2004, 195, (Annotatie bij nr. 37 995). p.1-1.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Noot bij: EHRM. (2001, September 26), Fiscaal Weekblad FED 2002-2002, 215, (Klacht over lange procedure bij bestuurlijke boete). p.850-854.
 • Feteris, M.W.C. (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, Maart 29), BNB 2002-50, 255, (Onmiddellijke werking wetwijziging). p.2338-2341.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, Juni 28), Fiscaal Weekblad FED 2000-60, 2836, (AOW-pensioen dat in de geest van het Verdag met Marokko aan gehuwde vrouw is toegekend op basis van fictieve verzekeringstijdvakken, moet voor toepassing van art. 8, eerste lid, onderdeel d BUB 1989 worden aangemerkt als een aan haar man toekomende uitker). p.2661-2663.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Human Rights Committee. (2000, Juli 20), Fiscaal Weekblad FED 2000-60, 2839, (Cassatieberoep waarbij geen herbeoordeling van bewijs mogelijk is, is in strijd met art. 14, vijfde lid IVBPR). p.2827-2829.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, Oktober 27), BNB 2000-48, 2b, (Uitsluiting niet-ingezetene met VUT-uitkering van verzekering ingevolge de volksverzekeringen is niet in strijd met art. 14 EVRM; art. 26 IVBPR). p.184-185.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, Augustus 24), BNB 2000-48, 5a, (Door CBO vervaardigd aanslagbiljet i.c. niet aan te merken als door de inspecteur opgemaakt aanslagbiljet. Belang bij beroep in cassatie. Samenhangende zaken?). p.590-594.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, Maart 01), BNB 2000-48, 11, (Vergoeding beroepsmatig verleende rechtsbijstand in samenhangende zaken). p.1383-1383.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, Maart 22), BNB 2000-48, 15a, (Bij huiszoeking inbeslaggenomen stukken konden niet dienen tot bewijs onjuistheid navorderingsaanslag. Geen schade in bewijspositie). p.1815-1816.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, December 15), BNB 2000-48, 11, (Heffingsrente. Naheffingsaanslag omzetbelasting). p.1365-1367.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, Oktober 13), BNB 2000-48, 6a, (Getuige die vreest voor strafvervolging). p.720-722.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, Juni 14), BNB 2000-48, 20, (Wet BPM 1992 bevat geen technische specificatie in de zin van de Notificatierichtlijn). p.2754-2758.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, April 26), Fiscaal Weekblad FED 2000-60, 2821, (Premievervangende belasting voor gemoedsbezwaarden maakt geen inbreuk op art. 9 EVRM of art. 18 IVBPR). p.1828-1829.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Europees Hof RvdM. (2000, Februari 16), BNB 2000-48, 17a, (Criminal charge. Recht om kennis te nemen van relevant bewijsmateriaal). p.2163-2167.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, April 26), Fiscaal Weekblad FED 2000-60, 2821, (Aanslag inkomstenbelasting niet verlaagd in verband met gewetensbezwaren). p.1823-1825.
 • Feteris, M.W.C. (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, September 22), BNB 2000-48, 8a, (Verhoging bij navordering. Mededelingsplicht. Verwijt van opzet omvat niet grove schuld. Uiteindelijke juridische kwalificatie van een gedraging pas na opleggen van de navorderingsaanslag medegedeeld). p.1000-1003.
 • Feteris, M.W.C. (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, Juli 20), BNB 1999-47, 24A, (Nr. 34 421). p.3592-3594.
 • Feteris, M.W.C. (1999). Noot bij: Human Rights Committee. (1998, April 06), Fiscaal Weekblad FED 1999-59, 2759, (Nr. 263/1995). p.1405-1408.
 • Feteris, M.W.C. (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, Februari 24), BNB 1999-47, 15, (Nr. 34 135). p.2124-2126.
 • Feteris, M.W.C. (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, Augustus 26), BNB 1999-47, 4a, (Nr. 33 471). p.365-367.
 • Feteris, M.W.C. (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, Augustus 26), BNB 1999-47, 9a, (Nr. 319). p.1022-1023.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, Juli 15), BNB 1998-46, 20, (Omkering/verzwaring bewijslast). p.6-6.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, Juni 11), BNB 1998-45, 24, (Nr. 32 2111). p.1-1.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: ECRM. (1997, Februari 26), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2693, (Antwoorden ex art. 47 AWR als bewijs bij belastingfraude. Geen schending art. 6 EVRM). p.8-8.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: EHRM. (1998, Maart 27), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2702, (Art. 6 EVRM geschonden nu geen gelegenheid is gekregen te reageren op ongunstige conclusie van het OM). p.7-7.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: CRvB. (1998, Februari 06), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2709, (Verzenddatum vertaling bepalend indien rechtzoekende Nederlandse taal niet beheerst). p.3-3.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: EHRM. (1997, Augustus 26), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2688, (Onpartijdigheid van de rechter). p.10-10.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, November 21), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2700, (Reactie op conclusie OM in civiele zaak dient binnen twee weken na toezending te zijn ontvangen door de Hoge Raad). p.3-3.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: Europees Hof RvdM. (1997, Augustus 29), BNB 1998-46, 5a, (Nr. 61 Arrest E.L. e.a. vs Zwitserland). p.9-9.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, Mei 06), BNB 1998-46, 17b, (Aanvang 'redelijke termijn'). p.22-22.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, November 12), BNB 1998-46, 9, (Nr. 124 Gelijkheidsbeginsel). p.12-12.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, April 08), BNB 1998-46, 11b, (Nr. 174 Art. 52 EEG-Verdrag). p.29-29.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, December 17), BNB 1998-46, 8, (Nr. 112 Ontoereikend gemotiveerd bewijsoordeel). p.9-9.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: EHRM. (1998, Mei 22), Fiscaal Weekblad FED 1998-58, 2712, (Criminal charge. Redelijke termijn voor vooronderzoek). p.8-8.
 • Feteris, M.W.C. (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, Juli 08), Fiscaal Weekblad FED 1998-58, 2723, (Uitspraak niet naar gemachtigde gestuurd. Beroep na meer dan een jaar is ontvankelijk). p.8-8.
 • Feteris, M.W.C. (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1997, Juni 18), BNB 1997-45, 20, (Nr. 30 646). p.2751-2752.
 • Feteris, M.W.C. (1997). Noot bij: Comité van Ministers. (1996, November 15), Fiscaal Weekblad FED 1997-57, 2674, (Verhoor door FIOD en latere arrestatie. Criminal charge reeds bij verhoor aanwezig. Redelijke termijn overschreden). p.2427-2429.
 • Feteris, M.W.C. (1997). Noot bij: Europese Hof voor de RvdM. (1996, December 07), BNB 1997-45, 16A, (Nr. 43/1994/490/572). p.1922-1929.
 • Feteris, M.W.C. (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1997, Januari 22), BNB 1997-45, 16A, (Nr. 31 225). p.1960-1961.
 • Feteris, M.W.C. (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1997, Juli 08), Fiscaal Weekblad FED 1997-57, 2682, (Nr. 278). p.3066-3068.
 • Feteris, M.W.C. (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1996, November 27), BNB 1997-45, 6, (Nr. 31 691). p.870-874.
 • Feteris, M.W.C. (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1994, Juni 15), Fiscaal Weekblad FED 1997-57, 2684, (Nr. 1177). p.1-1.
 • Feteris, M.W.C. (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1996, Oktober 09), BNB 1997-45, 6, (Nr. 31 346). p.802-809.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1995, November 01), BNB 1996-44, 6, (Nr. 30 720). p.733-735.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: CRvB. (1995, Maart 02), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2590, (Nr. WUV 1994/169). p.370-370.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: CBB. (1994, November 02), Fiscaal Weekblad FED 1996-55, 2536, (Nr. 33 CBB 94/024/076/003). p.126-127.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1995, Februari 15), Fiscaal Weekblad FED 1996-55, 2546, (Nr. 29 407). p.759-771.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1996, April 10), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2613/2614, (Nr. 30 899). p.1815-1818.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Rechtbank Den Bosch. (1995, Augustus 08), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2585, (Nr. AWB 94/3654 RWW). p.17-20.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad (strafkamer). (1994, Oktober 18), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2591, (Nr. 267-94-V). p.489-491.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Rechtbank Assen. (1995, November 08), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2591, (Nr. 94/1730 BELEI P02 G06). p.483-489.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad nr. 258. (1996, April 17), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2620, (Nr. 258). p.686-695.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: CRvB. (1995, Augustus 28), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2585, (Nr. WW 1994/354). p.15-17.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1995, Februari 15), Fiscaal Weekblad FED 1996-55, 2548, (Nr. 28 205). p.900-903.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1995, Augustus 16), BNB 1996-44, 1a, (Nr. 29 901). p.34-36.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1996, Mei 29), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2620, (Nr. 267). p.2343-2371.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hof van Justitie. (1995, December 14), BNB 1996-44, 18a, (Nrs. C-430/93 en C-431/93). p.2223-2226.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1996, April 17), BNB 1996-44, 18a, (Nr. 29 868). p.2247-2281.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Europees Hof RvdM. (1995, November 20), BNB 1996-44, 8a, (Nr. 38/1994/485/567). p.1012-1013.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1995, November 08), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2595, (Nr. 263). p.718-732.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1996, April 17), BNB 1996-44, 16A, (Nr. 30 694). p.1943-1944.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Europees Hof RvdM. (1996, Februari 20), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2618, (Nr. 58/1994/505/587). p.2140-2143.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1995, Oktober 18), BNB 1996-44, 3, (Nr. 30 208). p.1839-1843.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1996, Maart 27), BNB 1996-44, 15, (Nr. 30 803). p.325-336.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Europees Hof RvdM. (1995, Oktober 23), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2596, (Nr. 31/1994/478/560). p.812-820.
 • Feteris, M.W.C. (1996). Noot bij: Hof van Justitie. (1995, Februari 16), BNB 1996-44, 1a, (C-425/93). p.5-23.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: CRvB. (1992, Oktober 15), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2548, (Nr. 275 CRvB AW 1990/612, Aw 1991/572). p.907-909.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1994, Oktober 18), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2550, (Nr. 3150). p.1015-1017.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1994, November 01), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2549, (Nr. 97 552). p.959-961.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1994, November 23), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2534, (Nr. 29 392). p.15-36.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: EHRM. (1990, Oktober 23), BNB 1995-43, 18a, (Nr. 17/1989/177/233). p.1997-2005.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: HR 29 332. (1994, December 21), Fiscaal Weekblad FED 1995-178, (Noot)..
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1994, December 21), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2544, (Nr. 29 332). p.623-639.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, Januari 25), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2546, (Nr. 29 536). p.757-759.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, Januari 11), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2548, (Nr. 29 539). p.923-927.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: ECRM. (1994, Mei 10), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2534, (Nr. 19187/91). p.4-15.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: EHRM. (1994, December 09), BNB 1995-43, 9, (Nrs. 48/1993/443/522 en 49/1993/444/523). p.895-898.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, Juni 07), Fiscaal Weekblad FED 1995-43, 19, (Nr. 29 978). p.2212-2215.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, Juni 14), BNB 1995-43, 18A, (Nr. 29 254). p.2118-2120.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, Oktober 04), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2582, (Nr. 29 594). p.2935-2945.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: CRvB. (1991, December 17), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2548, (Nr. 273 CRvB Aw 1990/493 en 494). p.904-905.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: CRvB. (1992, Mei 21), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2548, (Nr. 274 CRvB AW 1991/58). p.905-907.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, Februari 15), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2565, (Nr. 30 024). p.1986-1988.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: Rb Groningen. (1995, Februari 21), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2561, (Nr. 493 AWB 94/928 RWW V 09). p.1748-1750.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: CRvB. (1992, Februari 27), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2548, (Nr. 276 CRvB AW 1990/190-192). p.909-915.
 • Feteris, M.W.C. (1995). Noot bij: EHRM. (1995, Februari 23), BNB 1995-43, 19, (Nr. 43/1993/438/517). p.2169-2193.
 • Feteris, M.W.C. (2003). Zwartsparen behoort niet te lonen. Weekblad Fiscaal Recht, 132 (6516), 269-269.
 • Feteris, M.W.C. (2000, November 20). Mogelijkheid hoger beroep bij fiscale boete dringend nodig. Financieel Dagblad, pp. 9-9.
 • Feteris, M.W.C.. Fiscale administratieve sancties en het recht op een behoorlijk proces. Universiteit van Amsterdam (816 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: promotor onbekend.

Hoge Raad (Hoofdfunctie)

Description Raadsheer
Additional information Formeel Belastingrecht
Place 'S-GRAVENHAGE
Start date 1/2010
End date 12/9999

Sebastiaan Genootschap

Role Lid Comité van Aanbeveling
Obtained wage no
Start date 2/2016

Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Role Lid Commissie rechtseenheid bestuursrecht
Start date 12/2015

Stichting Meesterweek

Role Lid Comité van Aanbeveling
Obtained wage no
Start date 11/2015

Chopin Stichting Nederland

Role Lid Comité van Aanbeveling
Obtained wage no
Start date 9/2015

HIIL Hague Institute for the Internationalisation of Law

Role Lid Committee of Honorary Patrons
Obtained wage no
Start date 2/2015

Universiteit Utrecht

Role Lid maatschappelijke adviesraad instituties
Obtained wage no
Start date 1/2015

Kuyl's Fundatie

Role Beschermheer
Obtained wage no
Start date 11/2014

The Hague Judicial Club

Role Co-Chairman
Obtained wage no
Start date 11/2014

Juridische Faculteitsvereniging Groningen

Role Lid Comité van Aanbeveling
Obtained wage no
Start date 11/2014

Carnegie Stichting

Role Lid Raad van Advies
Obtained wage no
Start date 11/2014

Netherlands Institute for Law and Governance

Role Lid Raad van Advies
Obtained wage no
Start date 11/2014

Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts in the European Union

Role Member
Obtained wage no
Start date 11/2014

Raad van State

Role Staatsraad in buitengewone dienst
Obtained wage yes
Start date 3/2011

Kluwer

Role Voorzitter van de redactie Fiscaal Weekblad FED
Obtained wage yes
Start date 1/2011

Stichting Fiscaal Recht Erasmus Universiteit

Role Bestuurslidmaatschap wetenschappelijke stichting (toekenning bijzondere leerstoelen)
Obtained wage no
Start date 5/2008

Verenigde Feteris-De Baan en semper labor Stichting

Role Lid van de algemene bestuursraad
Obtained wage no
Start date 1/2003

Erasmus Universiteit

Role Hoogleraar formeel belastingrecht
Obtained wage no
Start date 9/1994

Kluwer

Role Lid redactie boekenserie Fiscale Monografieën
Obtained wage yes
Start date 2/1994

Anafi Holding BV

Role Directeur
Obtained wage no
Start date 4/1991

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Tax Law
Country The Netherlands

President

University Hoge Raad

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam