Assistant Professor

dr. (Nick) N.S. Efthymiou

Erasmus School of Law

Constitutional Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L4-110

T:+31 10 4082662,

E: efthymiou@law.eur.nl

Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation

Rethinking the judicial guarantee of the rule of law in a globalising and (de)juridifying legal context

 • Efthymiou, N.S. (2014). The First World War and constitutional law for the Netherlands Indies. Erasmus Law Review, 7 (2), 54-66.
 • Efthymiou, N.S. & Wit, J.C. de (2013). The Role of Dutch Courts in the Protection of Fundamental Rights. Utrecht law review, 9 (2), 75-88.
 • Efthymiou, N.S. (2013). Godsdienst in Nederlands-Indië in constitutioneel-rechtelijk perspectief. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 15 (1), 32-67.
 • Efthymiou, N.S. (2012). Modern koningschap. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 3 (1), 29-53.
 • Efthymiou, N.S. (2007). Vooroorlogse lijnen naar het akkoord van Linggadjati. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 149-171.
 • Efthymiou, N.S. (2016). Onderwijs in Nederlands-Indië. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 • Efthymiou, N.S., Lange, R. de & Tienen, F van (2016). Gevaar voor de democratie beoordeeld in de rechtspraak van 5 landen: Duitsland, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. nog niet bekend: nog niet bekend.
 • Efthymiou, N.S. (2013). Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Efthymiou, N.S. (2011). Grondrechten in Nederlands-Indië. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Efthymiou, N.S. (2014). Artikel 56 EVRM. In J.H. Gerards, Y. Haeck, P. de Hert, M.K.G. Tjepkema, J. van der Velde & A.J.Th. Woltjer (Eds.), Sdu Commentaar EVRM. Deel II - Procedurele rechten (pp. 426-438). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Efthymiou, N.S. (2014). Ireland. In L. Besselink, P. Bovend'Eert, H. Broeksteeg, R. de Lange & W. Voermans (Eds.), Constitutional law of the EU member states (pp. 837-901). Deventer: Kluwer.
 • Koekkoek, A.K. & Efthymiou, N.S. (2009). Ierland. In L. Prakke & C.A.J.M. Kortmann (Eds.), Het staatsrecht van 15 landen van de Europese Unie (pp. 393-462). Deventer: Kluwer.
 • Efthymiou, N.S. & Noorlander, C.W. (2008). Democratie en monarchie. In J.W.L. Broeksteeg, N.S. Efthymiou, H.G. Hoogers & C.W. Noorlander (Eds.), Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw (pp. 243-263). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Efthymiou, N.S. & Vries, M.B.F.D. de (2008). Toegang tot de rechter in het vreemdelingenrecht. In L.J.J. Rogier & R. de Lange (Eds.), Toegang tot de rechter in het bestuursrecht (pp. 65-88). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Broeksteeg, J.W.L., Efthymiou, N.S., Hoogers, H.G. & Noorlander, C.W. (2008). Democratie: inleiding en aanleiding. In J.L.W. Broeksteeg, N.S. Efthymiou, H.G. Hoogers & C.W. Noorlander (Eds.), Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw. Nijmegen: Wolf Legal Publishersr.
 • Efthymiou, N.S., Henrard, K.A.M., Houten, M.L.P. van & Stoter, W.S.R. (2008). Wetgever en grondrechten. Enkele algemene en inleidende beschouwingen. In R. de Lange (Ed.), Wetgever en grondrechten, Staatsrechtconferentie 2007 (pp. 1-30). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Efthymiou, N.S. (2006). Het Koninkrijk Holland en Oost-Indië. In J. Hallebeek & A.J.B. Sirks (Eds.), Nederland in Franse schaduw : recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (pp. 249-270). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 • Efthymiou, N.S. (2005). Artikel 1 van de Grondwet vóór 1983. In A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis & J.H. Reestman (Eds.), Recht en Reede. Opstellen aangeboden aan mr. J.L. de Reede (pp. 43-51). Deventer: Kluwer.
 • Efthymiou, N.S. (2003). Uitingsvrijheid in Nederlands-Indië: een rechtshistorisch Overzicht. In A.W. Hins & A.J. Nieuwenhuis (Eds.), Van ontvanger naar zender. Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.M. de Meij (pp. 109-126). Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever.
 • Efthymiou, N.S. (2012). Contextualiteit als uitgangspunt van constitutioneel-rechtelijk onderzoek. Ars Aequi, 2012 (maart), 166-167.
 • Meij, Jan de, Efthymiou, N.S. & Faber, Sjoerd (2007). Makelaar van Linggadjati. Verslag van een gesprek met prof. mr. Piet Sanders. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 139-148.
 • Meij, Jan de, Efthymiou, N.S. & Faber, Sjoerd (2007). Redactioneel Themanummer Linggadjati. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2).
 • Meij, Jan de, Efthymiou, N.S. & Faber, Sjoerd (2007). Redactioneel. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 135-138.
 • Efthymiou, N.S. (2006). Deelname van politieke partijen aan Tweede-Kamerverkiezingen. Fiat Justitia (EUR), 2006 (nov.), 51-53.
 • Dragstra, L., Efthymiou, N.S., Hins, A.W. & Lange, R. de (2015). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 18e druk. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Dragstra, L., Efthymiou, N.S., Hins, A.W. & Lange, R. de (2012). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 17e druk. Deventer: Kluwer.
 • Dragstra, L., Efthymiou, N.S., Hins, A.W. & Lange, R. de (2008). Bewerking: Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van prof.dr. A.D. Belinfante, 16e druk. Deventer: Kluwer.
 • Meij, Jan de, Efthymiou, N.S. & Faber, Sjoerd (Eds.). (2007). Pro Memorie,. RD: Ik.
 • Efthymiou, N.S. (2006). Recensie [Bespreking van het boek De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië : 1855-1942]. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 2005(7.2), 337-339.
 • Efthymiou, N.S. (2013). Noot bij: European Court of Human Rights. (2012, December 11), European Human Rights Cases 2013-5, 90, p.1222-1224.
 • Efthymiou, N.S. (2012). Noot bij: ABRvS. (2011, Juli 13), Gst 2012-4, 201011441/1/H3, (Godsdienstvrijheid en geluidsoverlast. Redelijke uitleg; uitspraak ECLI:NL:RVS:2011:BR1448). p.16-19.
 • Efthymiou, N.S., Broeksteeg, J.W.L. & Hoogers, H.G. (Eds.). (2008). Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw. Nijmegen: Wolf Regal Publishers.
 • Efthymiou, N.S. (2015). Niels van Driel en Ron de Jong, De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen [Bespreking van het boek De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, jaargang 6(4), 404-408.
 • Efthymiou, N.S. (2013). Bespreking van 'Mart Rutjes, "Door gelijkheid gegrepen"' [Bespreking van het boek Door gelijkheid gegrepen (Democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801)]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 4(4), 380-385.
 • Efthymiou, N.S. (2010). [Bespreking van het boek Bestuurlijk organisatierecht]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 1(2), 218-220.
 • Efthymiou, N.S. (2010). [Bespreking van het boek Montesquieu and the logic of liberty]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2(1).
 • Efthymiou, N.S. (2010, september 28). Frans constitutioneel recht, met nadruk op het wetgevingsproces. Den Haag, bijeenkomst CZW.
 • Efthymiou, N.S. (2005, September 28). De organisatie van regelgeving voor Nederlands Oost-Indië: Stelsels en opvattingen (1602-1942). Universiteit van Amsterdam (672 pag.) (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam). Prom./coprom.: Prof.mr. J.M. de Meij.

Regeren en besturen

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2017-2018
Year level master Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht

Staatsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.1
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 4
Year 2017-2018
Year level master Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht

Comparative Constitutional Law

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 2, BLOK 4
Year 2017-2018
Year level master Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht

Verdiepend staatsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 4
Year 2017-2018
Year level master Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht

Staatsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.1
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid

Staatsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.1
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Nationaal studentenparlement

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 4
Year 2016-2017
Year level master Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht

Overheidsorganisatierecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2016-2017
Year level master Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht

Comparative Constitutional Law

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 2
Year 2016-2017
Year level master Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht

Verdiepend staatsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 4
Year 2016-2017
Year level master Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht

Staatsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.1
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid

Assistant Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Constitutional Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam