Associate Professor

mr. (Roel) R. Westrik

Erasmus School of Law

Civil Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: T19-37

T:+31 10 4082615,

E: westrik@law.eur.nl

Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking

 • Westrik, R. (2017). Een kenprobleem in het privaatrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2017 (7151), 408-415.
 • Westrik, R. & Dooren, S.M.M. van (2013). De Hoge Raad en de eenheid in het vermogensrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2013 (6983), 580-583.
 • Westrik, R. & Dooren, S.M.M. van (2011). De 'samengestelde rechtshandeling' en de Actio Pauliana. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 142 (6879), 246-254.
 • Westrik, R. (2010). De enkele niet-inroepbaarheid bij beslag. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 141 (6827), 52-58.
 • Westrik, R. (2008). Zekerheidsrechten en insolventierecht: wat willen we eigenlijk? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139 (6760), 511-516.
 • Westrik, R. (2007). De rechtspositie van een DGA bij beslag en faillissement onder de nieuwe Pensioenwet. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 138 (6732), 990-999.
 • Westrik, R. (2006). Die Finanzsicherheitenrichtlinie und die europäische Rechtskultur - Zur Umsetzung der Richtlinie in den Niederlanden. Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, 2006 (18), 325-342.
 • Westrik, R. (2005). Wie is eigenaar van deze (on)roerende zaak? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 136 (6609), 119-121.
 • Westrik, R. (2004). Verwijdering van de Europese rechtscultuur. Het wetsvoorstel uitvoering Richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 135 (6592), 771-776.
 • Westrik, R. (2003). Op weg naar de toekomst. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2003 (6519), 122-128.
 • Westrik, R. (2000). Koop breekt geen huur in het Ontwerp BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 131 (6395), 214-217.
 • Westrik, R. (1997). Hoge Raad vult de bepaalbaarheidseis bij verpanding van vorderingen (mogelijk) verder in. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 128 (6289), 745-748.
 • Westrik, R. (1997). Reactie naar aanleiding van het artikel mr. D.J. van der Kwaak "Is levering vervreemding of is beslaglegging levering?" in WPNR (1996) 6238. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 128 (6269), 315-317.
 • Westrik, R. (1997). De executerende hypotheekhouder of beslaglegger geconfronteerd met een latere huurder. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (2), 30-37.
 • Westrik, R. (1996). De bepaalbaarheidseis bij verpanding van vorderingen nader afgebakend? Nieuwsbrief BW, 6 (7/8), 80-84.
 • Westrik, R. (1996). Achteraf inlezen van gegevens in een pandakte en de bepaalbaarheidseis; een recent arrest van het Hof 's-Hertogenbosch werpt nieuwe vragen op. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 127 (6232), 541-542.
 • Westrik, R. (1994). Het burenrecht en gebruikers/niet eigenaars. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 125 (6160), 831-837.
 • Westrik, R. (1993). Goederenrechtelijke binding in geval van beslag op en levering bij voorbaat van toekomstige vorderingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 1993 (6118), 973-981.
 • Westrik, R. (2016). Hidden Civil Law. How can you know what the applicable law is? Zutphen: Paris Publishers.
 • Westrik, R. (2016). Verborgen Privaatrecht. Hoe het geldende recht te kennen? Zutphen: Uitgeverij Paris.
 • Westrik, R. & Weide, J. van der (2011). Introduction. Party Autonomy in (International) Property Law: What is going on? In Party Autonomy in International Property Law (pp. 1-7). Munich: Sellier European Law Publishers GmbH.
 • Westrik, R. (2006). Eenvormig goederenrecht: een internationaal zekerheids-recht op vliegtuigen, treinen en ander mobile equipment? De Convention on International Interests in Mobile Equipment van 2001. In F. de Ly, K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 273-298) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Westrik, R. (2005). Het spook in de veilingzaal. In V.J.A.J.C. van Heeswijk, M.J.W. van Ingen, A.W. Jongbloed & R. Westrik (Eds.), De executieveiling. Enige aspecten nader toegelicht (pp. 27-49). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 • Nuytinck, A.J.M., Tuil, M.L., Lely, J.H., Beijer, F.M., Grapperhaus, J.J.M., Harreman, M.M.L., Mierlo, A.I.M. van, Imhoff, Z.H. van, Wamelen, C.G.M. van, Westrik, R. & Beekhoven Van Den Boezem, M.B. (2005). Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (OMV, 9) (pp. 195-213). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Westrik, R. & Bruijn, P. de (2013). Convenant, echtscheidingsbeschikking en executoriale kracht. EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2013 (7/8), 130-132.
 • Westrik, R. & Bruijn, P. de (2013). Convenant en echtscheidingsbeschikking: gezamenlijk gezag van gewijsde? Deel 2. EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2013 (5), 92-95.
 • Westrik, R. & Bruijn, P. de (2012). Convenant en echtscheidingsbeschikking: gezamenlijk gezag van gewijsde? EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2012 (1), 11-13.
 • Westrik, R. (2012). Bonuscultuur, 'machteloosheid' en het privaatrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 143 (6928), 325-326.
 • Westrik, R. (2010). Boek 10 BW (IPR): Titel 11 Trustrecht. Maandblad voor vermogensrecht, 2010 (7/8), 200-203.
 • Westrik, R. (2010). Boek 10 BW (IPR). Maandblad voor vermogensrecht, 2010 (7/8), 200-203.
 • Westrik, R. (2009). Kredietcrisis en insolventierecht. Maandblad voor vermogensrecht, 19 (7/8), 181-186.
 • Galenkamp, E.M. & Westrik, R. (2004). Naar een nieuw burenrecht. Grondrechten in een pluriforme samenleving. Opinie. Nederlands Juristenblad (NJB), 2004 (2), 67-67.
 • Westrik, R. (2004). Naschrift. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 135 (6601), 971-972.
 • Westrik, R. (2003). Onroerend, eigendom, natrekking en belastingheffing, HR 6 juni 2003, nrs. 36.075 en 36.076. Nieuwsbrief BW, 2003 (9), 130-136.
 • Beijer, F.M., Imhoff, Z.H. van, Fikkers, H.A.G. & Westrik, R. (2004). Jurisprudentie Goederen- en Faillissementsrecht 1987/2003. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Beijer, F.M., Imhoff, Z.H. van, Fikkers, H.A.G. & Westrik, R. (2000). Goederen- en Faillissementsrecht Jurisprudentie 1988-1999. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Westrik, R. (2008). [Bespreking van het boek Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139(6754), 373-379.
 • Westrik, R. (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, Februari 20), Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) 2009-6798, LJN:BG7729, (De blokkerende werking van beslag (Ontvanger/mr. De Jong q.q.)(RvdW 2009, 322)). p.383-385.
 • Westrik, R. (2002). Noot bij: Kantonrechter Den Haag. (2001, Mei 15), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2002-2002, 3, (Huuropzegging wegens beëindiging erfpacht door de gemeente). p.64-67.
 • Westrik, R. (2002). Noot bij: Kantonrechter 's-Gravenhage. (2001, Mei 15), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2002-2002, 5, (Naschrift bij reactie WR 2002,18: Huuropzegging wegens beëindiging erfpacht). p.111-112.
 • Westrik, R., Campen, M.M. van & Tuil, M.L. (Eds.). (2015). Ars Aequi Jurisprudentie Goederen- en Insolventierecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Westrik, R. & Weide, J. van der (Eds.). (2011). Party Autonomy in International Property Law. Munich: Sellier European Law Publishers GmbH.
 • Westrik, R. & Tuil, M.L. (Eds.). (2011). Ars Aequi Jurisprudentie Goederen- en Insolventierecht 1975-2011 (Ars Aequi Jurisprudentie). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Westrik, R. (2013). [Bespreking van het boek Cessie. Beschouwingen over kernthema's van de overdracht van vorderingen op naam tegen de achtergrond van de hedendaagse internationale financiële praktijk en securitisation in het bijzonder.]. Maandblad voor vermogensrecht, 2013(1), 16-21.
 • Westrik, R. (2011, februari 18). Property Law and Party Autonomy in Private International Law. Rotterdam, Seminar Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking.
 • Westrik, R. (2001, Maart 16). `Koop breekt geen huur' en het huurbeding. EUR (435 pag.) (Den Haag: Koninklijke Vermande/SdU). Prom./coprom.: Prof.Mr. H.J. Snijders.

Associate Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Civil Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam