Assistant Professor

dr. (Tamar) T.F.C. Fischer

Erasmus School of Law

Criminology

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L3-125

T:+31 10 4081531, +31 10 4082540

E: fischer@law.eur.nl

Monitoring Safety & Security

Role Researcher
 • Reemst, L. van & Fischer, T.F.C. (2017). Meld- en aangiftegedrag bij agressie tegen hulpverleners. In Over de muren van stilzwijgen - liber amicorum Henk van de Bunt. Den Haag: Boom Criminologie.
 • Fischer, T.F.C. & Zwirs, B.W.C. (2013). Erkende Gedragsinterventies. In A. Menger, L. Krechtig & J. Bosker (Eds.), Werken in gedwongen kader, Methodiek voor het forensisch sociaal werk (pp. 449-457). Amsterdam: BV Uitgeverij SWP.
 • Fischer, T.F.C. & Graaf, PM de (2011). Verhuizen tijdens de schoolloopbaan en het bereikt opleidingsniveau. In Gerbert Kraaykamp, Mark Levels & Ariana Need (Eds.), Problemen en theorieen in onderzoek. Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie (pp. 77-91). Assen: Koninklijke van Gorcum b.v..
 • Fischer, T.F.C. & Reemst, L. van (2014). Slachtofferschap in de publieke taak. Een secundaire analyse op basis van monitoren van programma Veilige publieke taak. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.[go to publisher's site]
 • Reemst, L. van, Fischer, T.F.C. & Dongen, J.D.M. van (2013). Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap. (Extern rapport, WODC webpublicaties, no 2318A). Den Haag: WODC.
 • Fischer, T.F.C., Captein, W.J.M. & Zwirs, B.W.C. (2012). Gedragsinternventies voor volwassen justitiabelen (hoofdstukken 1 (Inleiding), 6 (Mogelijkheden voor innovatie van het aanbod) en 7 (Conclusies). (Extern rapport, Onderzoek en beleid, no 302). Den Haag: Boom/Lemma Uitgevers.
 • Fischer, T.F.C. (2012). Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen (hoofdstukken 2 (Dataverzameling en analysetechnieken), 4 (Inventarisatie gedragsinterventies: exclusie) en 5 (Non-participatie: no show en uitval). (Extern rapport, Onderzoek en Beleid, no 302). Den Haag: Boom/Lemma Uitgevers.
 • Fischer, T.F.C. (2011). Intermediaire eindpunten. Mens en Maatschappij, 2011 (86), 118-121.
 • Fischer, T.F.C. (2010). Kennisoverdracht: kennen en gekend worden. Mens en Maatschappij, 85 (1), 2-4.
 • Fischer, T.F.C. (2008). Effectevaluaties wetenschappelijker. Mens en Maatschappij, 83 (1), 2-4.
 • Fischer, T.F.C. (Ed.). (2015) Mens en Maatschappij.
 • Fischer, T.F.C. (Ed.). (2012) Mens en Maatschappij.
 • Fischer, T.F.C. (Ed.). (2011) Mens en Maatschappij.
 • Fischer, T.F.C. (Ed.). (2010) Mens en Maatschappij.
 • Fischer, T.F.C., Reemst, L. van & Struijk, S. (2016). Evaluatie strafrechtelijke beschermingsbevelen. Toegekende subsidieaanvraag: .
 • Fischer, T.F.C., Reemst, L. van & Dongen, J.D.M. van (2013). Indicatoren van herhaald slachtofferschap. Toegekende subsidieaanvraag: .
 • Fischer, T.F.C. & Reemst, L. van (2013). Data-analyse herhaald slachtofferschap. Toegekende subsidieaanvraag: .
 • Fischer, T.F.C. (2013). Predictors of offender program non-completion in Dutch probation. ESC EUROCRIM conference , September 2013: Budapest (2013, september 04 - 2013, september 07).
 • Fischer, T.F.C. (2013). Contra-indicaties voor de Cognitieve Vaardighedentraining (CoVa) in de adviseringspraktijk. NVC jaarcongres Leiden: Leiden.
 • Fischer, T.F.C. (2011). Onderzoekssubsidie RISc-indicatiestelling Reclassering Nederland. Toegekende subsidieaanvraag.
 • Fischer, T.F.C. & Zwirs, B.W.C. (2010). Innovatie aanbod gedragsinterventies volwassenen. Toegekende subsidieaanvraag: .
 • Fischer, T.F.C. & Zwirs, B.W.C. (2010). De rol van de sociale-informatieverwerking bij de inperking van frequentie en ernst van slachtofferschap onder politieagenten. Toegekende subsidieaanvraag: .
 • Fischer, T.F.C. (periode: 2013 t/m 2015). member - projectgroep herpositionering gedragsinterventies Ministerie Veiligheid en Justitie.
 • Fischer, T.F.C. (2004, September 10). Parental divorce, conflict, and resources : the effects on children's behavior problems, socioeconomic attainment, and transitions in the demographic career. Radboud Universiteit Nijmegen (216 pag.) ( Ponsen & Looijen). Prom./coprom.: promotor onbekend.

Methoden en technieken

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.3
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Bachelor Criminologie

Preventie en bestraffing

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.4
Year 2017-2018
Year level bachelor 3 Bachelor Criminologie

Doing Criminological Research: Methodolo

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2017-2018
Year level master Criminologie

Jeugdcriminaliteit en interventies

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2017-2018
Year level master Criminologie

Methoden en technieken

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Criminologie

Preventie en bestraffing

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.4
Year 2016-2017
Year level bachelor 3 Bachelor Criminologie

Doing Criminological Research: Methodolo

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2016-2017
Year level master Criminologie

Assistant Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Criminology
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam