Lecturer

mr. (Z.H.) Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Erasmus School of Law

Civil Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L7-097

T:+31 10 4082687,

E: duijnstee@law.eur.nl

Research Capacity group Private Law

 • Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (2011). Samenvatting evaluatie campuscontracten. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2011 (3), 95.
 • Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (2009). Energieprestatiecertificaten, alias energielabels. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2008 (1), 1-2.
 • Imhoff, Z.H. van (2003). De gebrekenregeling sinds 29 oktober 2002. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2003 (4), 85-89.
 • Imhoff, Z.H. van (2003). Lijst van de huurrechtelijke bepalingen uit 7.4 BW die semi-dwingend of dwingendrechtelijk zijn. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2003 (11), 339-340.
 • Imhoff, Z.H. van (1997). Beantwoording rechtsvraag (260) Huurrecht. Hennepkweek. Ars Aequi, 46 (6), 455-458.
 • Imhoff, Z.H. van (1997). Rechtsvraag (260) Huurrecht. Ars Aequi, 46 (2), 114-114.
 • Snijders, H.J. & Imhoff, Z.H. van (1991). Overdracht naar NBW. Dossier, 2 (4), 22-28.
 • Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (2007). Huurrecht geschetst, 2e druk (Ars Aequi geschetst. Burgerlijk recht). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Beijer, F.M., Imhoff, Z.H. van, Fikkers, H.A.G. & Westrik, R. (2004). Jurisprudentie Goederen- en Faillissementsrecht 1987/2003. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Imhoff, Z.H. van (2003). Huurrecht geschetst (Ars Aequi Geschetst, III). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Beijer, F.M., Imhoff, Z.H. van, Fikkers, H.A.G. & Westrik, R. (2000). Goederen- en Faillissementsrecht Jurisprudentie 1988-1999. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Imhoff, Z.H. van (Ed.). (2003) WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2003(1-10).
 • Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (2011). Noot bij: HR. (2010, September 24), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2011-1, (Noot). p.14-17.
 • Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, September 24), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2011-1, p.14-17.
 • Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (2009). Noot bij: Vzngr.rb. Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht. (2008, September 16), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2009-109, p.388-390.
 • Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (2008). Noot bij: Rb. Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam. (2008, Februari 19), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2008-66, (Naschrift). p.218.
 • Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (2008). Noot bij: Kantoor Utrecht. (2008, September 16), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2008-10.
 • Imhoff, Z.H. van (2005). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2004, Oktober 12), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2005-2005, 2, (Annotatie Rechtbank Amsterdam: Overlast: vervolg van WR 2005, 45; de vordering tot ontruiming tegen de overlastveroorzaker wordt afgewezen (art. 6:265 BW)). p.322-323.
 • Imhoff, Z.H. van (2004). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2004, Februari 11), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2004-2004, 6, (Annotatie). p.175-176.
 • Imhoff, Z.H. van (2001). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2001, April 25), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2001-2001, 7, (Noot. Verklaringen voor recht in de 28d HW-procedure? Verder: voorvragen revisited). p.194-195.
 • Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (2010). Strafbare feiten en huur. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2010 (2), 49-54.
 • Dijk-Barkmeijer, ARG van, Duijnstee - van Imhoff, Z.H., Verbeek, J.J. & Schep, A.W. (2007). Waterwoningen in IJburg: tussen wal en schip? Enkele privaatrechtelijke, fiscale en ruimtelijk bestuursrechtelijke aspecten van wonen op het water. Bouwrecht, 2007 (2), 111-123.
 • Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (2007). Huur van drijvende woningen. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2007 (6), 240-243.
 • Imhoff, Z.H. van (2005). Woonruimte, de gebouwde onroerende zaak en gedeeltelijke verhuur. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2005 (2), 33-39.
 • Imhoff, Z.H. van (2002). Gebrekenregeling woonruimte. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2002 (9), 255-262.
 • Nauta, R.Y. & Imhoff, Z.H. van (2001). Procedurele ontwikkelingen in de 28d Hw-procedure? WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2001 (4), 93-99.
 • Zuidema, Tj. & Imhoff, Z.H. van (2000). Overheid, marktwerking en de krokodillentranen. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2000 (1), 1-8.
 • Imhoff, Z.H. van (1999). De gebouwde onroerende zaak in het huurrecht. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 1999 (9), 235-240.
 • Nuytinck, A.J.M., Tuil, M.L., Lely, J.H., Beijer, F.M., Grapperhaus, J.J.M., Harreman, M.M.L., Mierlo, A.I.M. van, Imhoff, Z.H. van, Wamelen, C.G.M. van, Westrik, R. & Beekhoven Van Den Boezem, M.B. (2005). Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (OMV, 9) (pp. 195-213). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Imhoff, Z.H. van (2003). De huurovereenkomst. In P.G.J. van den Berg & W.A. Zondag (Eds.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht. Species, status aparte of synergie? (SI-EUR, 34) (pp. 57-80) Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut.
 • Vinke, E.E. & Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (1999). Artikel 1623a, aant. 1-60 (geactualiseerd), 61-80 (nieuw). In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht (Supplement, 9) (pp. 1-28).
 • Vinke, E.E. & Imhoff, Z.H. van (1998). Artikel 1623e. Dringend eigen gebruik. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht. Artikelsgewijs commentaar (Losbladige Groene Kluwers) (pp. 7-10-315-363). Deventer: Kluwer.
 • Vinke, E.E. & Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (1997). Bewerking supplement Handboek Huurrecht. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht (pp. 1623e-3-1623e-98). Deventer: Kluwer.
 • Vinke, E.E. & Imhoff, Z.H. van (1996). Artikel 1623a. Algemeen, Begrip Woonruimte, Korte Duur, Woonwagens, Niet een zelfstandige woning, Onzelfstandig bij bedrijfsruimte. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht. Artikelsgewijs commentaar (Losbladige Groene Kluwers) (pp. 1-176). Deventer: Kluwer.
 • Vinke, E.E. & Imhoff, Z.H. van (1996). Artikel 1623e, aant. 121-160 en aant. 211-216. Dringend eigen gebruik (Dringend, Eigen, Gebruik, Huisvestingsvergunning, Rechtsopvolging), Belangenafweging als zelfstandige beëindigingsgrond. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht. Artikelsgewijs commentaar (Losbladige Groene Kluwers) (pp. 1-543). Deventer: Kluwer.
 • Vinke, E.E. & Imhoff, Z.H. van (1995). Commentaar bij art. 1623a. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Huurrecht (pp. 1-66). Deventer: Kluwer.
 • Vinke, E.E. & Imhoff, Z.H. van (1993). Woonruimte die niet een zelfstandige woning vormt. In H. van den Heuvel, A.S. Rueb, M.E.M. Vrolijk & E.E. Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Huurrecht (losbladig) (pp. 1-39). Deventer: Kluwer.
 • Imhoff, Z.H. van & Zwitser, R. (1992). Cessie van hypotheken. In R. Zwitser (Ed.), Tot Persistit! Opstellen aangeboden aan Prof.mr. H.J. Snijders (pp. 117-131). Arnhem: Gouda Quint.
 • Imhoff, Z.H. van (Ed.). (2000) WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2000(1-10).
 • Imhoff, Z.H. van (Ed.). (1999) WR Tijdschrift voor Huurrecht, 1999(1-10).
 • Imhoff, Z.H. van (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, November 19), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2000-2000, 2, (Noot bij Hoge Raad 19 november 1999). p.31-33.
 • Imhoff, Z.H. van (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, Juni 18), WR Tijdschrift voor Huurrecht 1999-1999, 8, (Dringend eigen gebruik). p.206-207.
 • Vinke, E.E. & Duijnstee - van Imhoff, Z.H. (1994). Noot bij: Ktr Arnhem. (1994, Juni 08), Woonrecht 1994-, 10, (Noot)..

Inleiding privaatrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.2
Year 2017-2018
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs, bachelor 1 Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs

Goederen- en insolventierecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.5
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs, bachelor 2 Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs

Onderzoekspracticum burgerlijk recht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2017-2018
Year level master Rechtsgeleerdheid / Privaatrecht

Inleiding privaatrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.2
Year 2017-2018
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid, bachelor 1 Bachelor Fiscaal recht

Goederen- en insolventierecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.5
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid, bachelor 2 Bachelor Fiscaal recht

Inleiding privaatrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.2
Year 2016-2017
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Goederen- en insolventierecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.5
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Onderzoekspracticum burgerlijk recht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2016-2017
Year level master Rechtsgeleerdheid / Privaatrecht, master Rechtsgeleerdheid / Generalistisch

Inleiding privaatrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.2
Year 2016-2017
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid, bachelor 1 Bachelor Fiscaal recht

Goederen- en insolventierecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.5
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid, bachelor 2 Bachelor Fiscaal recht

Lecturer

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Civil Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam