Prof. Dr. Fred Paas

Current facets (Pre-Master)

Mensen hebben een enorm groot leervermogen. Alhoewel het leren van bepaalde taken vanzelf gaat kunnen de meeste vormen van leren alleen tot optimale ontwikkeling komen in een formele onderwijscontext. In dit programma verwerf je kennis over de omstandigheden waaronder mensen het beste kunnen leren en presteren, en hoe je deze kennis kunt gebruiken bij het ontwerpen van onderwijs en trainingen.
Prof. Dr. Fred Paas
Cöordinator