Erasmus Research Programme

Wetenschapsknooppunt Voortgezet onderwijs

Helaas is ook het Wetenschapsknooppunt genoodzaakt om alle activiteiten tijdelijk te staken als gevolg van het nieuwe coronavirus. 

De EUR volgt de richtlijnen van het RIVM nauwgezet en heeft daarom besloten om alle (les)activiteiten in ieder geval tot en met 6 april af te zeggen. In een later stadium wordt geïnventariseerd of en hoe de geannuleerde activiteiten worden ingehaald of hervat. Voor deze en alle overige informatie betreffende de EUR en het Coronavirus wordt www.eur.nl/corona zeer regelmatig geüpdatet. 

Als onderdeel van het eindexamen maken leerlingen in de 5e en 6e klas het profielwerkstuk. Het Wetenschapsknooppunt biedt profielwerkstukbegeleiding in het Erasmus Research Programme.

Masterstudenten van de Erasmus Universiteit begeleiden uw leerlingen bij de verschillende stappen in het onderzoek van hun profielwerkstuk. Er wordt aandacht besteed aan academische en onderzoeksvaardigheden die uw leerlingen straks nodig hebben op de universiteit.

Opbouw Erasmus Research Programme

Het Erasmus Research Programme begint met een startcollege over onderzoek doen. Hierna volgen zes workshops op school, verzorgd door een student-docent. De onderzoekscyclus wordt als leidraad gebruikt voor de workshops.

Overzicht workshops

Workshop 1: verwonderen

Leerlingen leren het gekozen thema breed verkennen. Veel leerlingen willen te snel van start en nemen onvoldoende tijd voor deze fase. Dit kan ertoe leiden dat ze halverwege hun traject opnieuw moeten beginnen omdat ze vastlopen. Een goede voorbereiding is het halve werk. In deze workshop leren uw leerlingen een thema kiezen en gedegen vooronderzoek doen. Wat is er al bekend, wat weet men nog niet en wat is geschikt voor een onderzoek?

Workshop 2: verkennen

Hoe baken je je thema af? Hoe maak je een goede onderzoeksvraag? De juiste keuzes maken in de afbakening van het thema en het formuleren van een goede onderzoeksvraag worden vaak gezien als een van de moeilijkste vaardigheden bij het doen van een onderzoek. In deze workshop wordt stilgestaan bij wat je allemaal moet weten voor het opstellen van een goede vraag.

Workshop 3: onderzoek opzetten

In workshop 3 wordt stilgestaan bij de verschillende methoden van onderzoek. Welke methode leent zich het beste voor het beantwoorden van je vraag? Over welke zaken moet je goed nadenken voordat je kan starten bij het uitvoeren van je onderzoek.

Workshop 4: onderzoek uitvoeren

In deze workshop leren uw leerlingen om hun onderzoek zo uit te voeren dat er betrouwbare en valide metingen of haalbare plannen uitkomen. Hoe orden je gegevens? Welke gegevens gebruik je wel of niet? Wat zeggen de gegevens?

Workshop 5: concluderen

In workshop 5 leren uw leerlingen conclusies te trekken op basis van de verkregen data uit onderzoek. Wat zeggen de gevonden resultaten? Is de verwachting uitgekomen? Zijn er alternatieve verklaringen te vinden? Welke implicaties heeft het onderzoek? Welke vervolg onderzoeken kunnen interessant zijn op basis van de gegevens.

Workshop 6: presenteren

Onderzoekers delen graag de uitkomsten van hun onderzoek met anderen. Kennisdeling is erg belangrijk in de wetenschap. Maar hoe doe je dat nu op een dusdanige wijze dat anderen je onderzoek begrijpen en er enthousiast over worden terwijl je toch volledig bent? Hoe geef je een presentatie en hoe schrijf je een goed onderzoeksverslag?


Tijdens het programma worden de leerlingen begeleid bij het uitvoeren van hun onderzoek via een digitale leeromgeving. De leerlingen geven ter afsluiting een eindpresentatie op school en/of op de Erasmus Universiteit.

Kosten en planning

Scholen kunnen groepen van circa 15 leerlingen aanmelden voor dit project via het aanmeldformulier. Deze leerlingen kunnen uit verschillende klassen afkomstig zijn. Per groep betaalt de school een eigen bijdrage van 1700 euro. Het project wordt helemaal afgestemd op de profielwerkstukplanning bij u op school.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen