Promotie A.C. (Cristina) Ribeiro da Silva

Op dinsdag 9 juni 2020 verdedigt A.C. Ribeiro da Silva haar proefschrift, getiteld: ‘Nucleotide Excision Repair Through the Looking Glass’.
Promotor
Prof.dr. W. Vermeulen
Co-promotor
Dr. W.J. Lans
Begindatum

dinsdag 9 jun 2020, 15:30

Einddatum

dinsdag 9 jun 2020, 17:00

Op dinsdag 9 juni 2020 verdedigt A.C. Ribeiro da Silva haar proefschrift, getiteld: ‘Nucleotide Excision Repair Through the Looking Glass’.

Het proefschrift getiteld "Nucleotide-excisieherstel door het kijkglas" bestudeert de regulering van de DNA-schadeherstelroute Nucleotide-excisieherstel (NER) door chromatine-modificerende enzymen en door het samenspel tussen NER-factoren onderling.

In dit boek wordt beschreven hoe SWI / SNF-chromatine-remodellerende eiwitten, die tot de meest gemuteerde eiwitten bij kanker behoren, herstel door NER moduleren door de stabiliteit en functionaliteit van de essentiële NER-factor, het TFIIH-complex, te bevorderen. Bovendien werd CHD1 geïdentificeerd als een nieuwe chromatine-remodeler met een (nog niet gekarakteriseerde) functie in NER. Er wordt diepgaand nagedacht over de implicaties van deze bevindingen, waarbij DNA-kwetsbare kwetsbaarheden die voortvloeien uit chromatine-remodelleringsstoornissen in verband worden gebracht met tumorigenese en hun potentiële exploitatie in precisietherapie. Bovendien onthulde dissectie van de temporele en ruimtelijke regulatie van NER tijdens de eerste stappen van schadeherkenning een ingewikkeld samenspel tussen de verschillende NER-stappen, afhankelijk van coöperatieve en competitieve interacties.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.