Promotie D. (Davide) Bolignano

Promotor

Prof.dr. F.U.S. Mattace Raso

Promotor

Prof.dr.E.J.G. Sijbrands

Co-promotor

Dr. G. Tripepi

Datum
vrijdag 31 jan 2020, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 31 januari 2020 verdedigt D. Bolignano zijn proefschrift, getiteld: ‘Aging and Physical Activity at the Interface of Cardiovascular Risk in Renal Patients’.

Verwacht wordt dat het aantal ouderen wereldwijd de komende decennia dramatisch zal groeien. Daarom zal de toekomstige geneeskunde onvermijdelijk geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen met betrekking tot de verschillende, onverbiddelijke gevolgen van veroudering. De beoordeling van de nierfunctie in het kader van het ouder worden is problematisch en de vraag of nierveroudering moet worden beschouwd als een fysiologisch of pathologisch proces, blijft een open vraag. Geslacht, ras, genetische achtergrond en andere mediatoren zoals oxidatieve stress, het renine-angiotensine-aldosteron (RAAS) -systeem, verminderde niercapaciteit en cardiovasculaire aandoeningen zijn spelers van nierveroudering. Of op dit moment veelbelovende voedings- en farmacologische benaderingen die op sommige van deze factoren zijn gericht, de renale senescentie vertragen en chronische nieraandoeningen (CKD) voorkomen, worden momenteel getest. Er is zeker een dringende behoefte aan het identificeren van nieuwe prognostische biomarkers voor het verfijnen van de voorspelde uitkomst bij CKD-individuen. Pulmonale hypertensie (PH), een krachtige en onafhankelijke voorspeller van overlijden in de algemene bevolking en bij personen met hart- of longaandoeningen, komt ook veel voor bij nierpatiënten en kan hetzelfde prognostische nut hebben voor risicostratificatie en therapeutisch management, met name bij personen met vroege CKD-stadia. Wat de nier en andere organen betreft, is bekend dat senescentie ook de fysieke capaciteit schaadt. In een pilot-onderzoek met gezonde individuen van verschillende leeftijden, vond ik verhoogde bloeddrukniveaus na isometrische uitdaging en een sterke associatie tussen handgreepsterkte en verandering in bloeddrukniveaus en aortastijfheid bij oudere proefpersonen. Deze veranderde vasculaire hemodynamica kan vaatveroudering weerspiegelen, een opmaat naar een afname in fysieke activiteit en mobiliteit die kenmerkend is voor de meerderheid van de oude personen. Net als oudere patiënten hebben hemodialyse-individuen ook een verminderde fysieke activiteit. In een analyse van de EXCITE-test (Exercise Introduction to Enhance Performance in Dialysis), voorspelde een significant verminderde loopcapaciteit een hoog risico op mortaliteit, cardiovasculaire gebeurtenissen en ziekenhuisopnames bij dialysepatiënten; dit onderbouwt het belang van het opnemen van objectieve metingen van motorische fitheid bij het beoordelen van het algehele risicoprofiel van dialyse en oudere studiepopulaties. Ondanks meerdere verschillen in basislijnrisicofactoren, was een verminderde mobiliteit de enige variabele die het verschil in overlevingspercentage tussen deze twee subpopulaties duidelijk verklaarde. Toekomstige studies zijn nodig om te beoordelen of het verbeteren van conditie kan leiden tot betere klinische uitkomsten in hoog risico deze populatie.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 11.30 uur beginnen.  Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen