Promotie M.A. (Maarten) Röling

Identifying and Modifying the Impinging Hip
Promotor

Prof.dr. J.A.N. Verhaar

Co-promotor

Dr. N.M.C. Mathijssen

Co-promotor

Dr. R.M Bloem

Datum
woensdag 31 aug 2022, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Spatie
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag, 31 Augustus 2022 verdedigt M.A. Röling zijn proefschrift, getiteld: ‘Identifying and Modifying the Impinging Hip’.

Proefschrift in het kort:

Femoroacetabulair impingement syndroom (FAI-syndroom is een bekende oorzaak van heupklachten bij jonge en actieve patiënten. Dit proefschrift bespreekt hoe het FAI-syndroom herkend kan worden en hoe vaak het voorkomt in de algemene populatie. Elke huisarts zou volgens onze studie jaarlijks minstens 3 patiënten met FAI-syndroom kunnen diagnosticeren.
Na herkenning van een FAI- syndroom is het belangrijk om de inklemmende gebieden van de heup te identificeren. CT-scans omgezet in 3D dynamische modellen kunnen gebruikt worden om deze afwijkingen te herkennen. Wij hebben de software hiervoor gevalideerd in een studie. Het gebruik van de software in de praktijk is vergelijkbaar voor specificiteit en sensitiviteit ten opzichte van reguliere röntgenfoto’s.

Behandeling van FAI-syndroom kan worden bewerkstelligd door chirurgische resectie van de inklemmende structuren: het modificeren van de heup. De krachten op de heup tijdens de operatie hebben wij geanalyseerd, en de relatie met specifieke complicaties. Uiteindelijke functionele uitkomsten van de behandeling kunnen gemeten worden middels hiervoor specifiek ontwikkelde vragenlijsten, de PROM; patient reported outcome measures. Een veel gebruikte vragenlijst (Hip Outcome Score) hebben wij in het Nederlands vertaald en gevalideerd. We hebben de functionele uitkomst in een grote groep patiënten beschreven en zien een significante daling in pijn en verbetering in functie postoperatief. Ook hebben wij een risico-model ontwikkeld dat preoperatief helpt voorspellen of een operatie succesvol is. In het laatste hoofdstuk beschrijven we twee verschillende herstel patronen, en risico factoren voor een ongunstig beloop: een preoperatief hoge pijnscore en artrose van de heupkop.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen