Promotie V. (Vincenzo) Romano

Op woensdag 3 juni 2020 verdedigt V. Romano zijn proefschrift, getiteld: ‘Cerebellar Supervision of Action. Small brother is watching you’.
Promotor
Prof.dr. C.I. de Zeeuw
Co-promotor
Dr. L.W.J. Bosman
Begindatum

woensdag 3 jun 2020, 11:30

Einddatum

woensdag 3 jun 2020, 13:00

Op woensdag 3 juni 2020 verdedigt V. Romano zijn proefschrift, getiteld: ‘Cerebellar Supervision of Action. Small brother is watching you’.

Van oudsher werd gedacht dat synaptische plasticiteit het belangrijkste mechanisme is waarmee zenuwcellen kunnen zorgen voor leren en geheugen. Aanvankelijk werd het vermogen van het cerebellum om bij te dragen aan motorisch leergedrag toegeschreven aan de verzwakking van de synapsen tussen parallelvezels en Purkinjecellen. Dit proefschrift laat, in samenspraak met andere resultaten van de laatste tien jaar, zien dat ook andere vormen van plasticiteit van belang zijn voor cerebellair leergedrag. Hierbij gaat het vooral om de versterking van Purkinjecellen. In het bijzonder ga ik hier in op het belang van deze vorm van plasticiteit voor aanpassingen in snorhaarbewegingen, likken en ademhaling. Gebaseerd op de resultaten, zoals samengevat in dit proefschrift, suggereer ik dat de intrinsieke prikkelbaarheid van Purkinjecellen samen met de versterking van de synapsen tussen parallelvezels en Purkinjecellen leidt tot een verhoogde activiteit van simple spikes. Dit leidt vervolgens tot een versnelde sensomotorische integratie. Deze resultaten geven reden om aan te nemen dat afwijkingen in zulke neuronale mechanismen bij kunnen dragen aan beperkingen in het aanleren en uitvoeren van snelle reflexen bij cerebellaire patiënten.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.