Rotterdam Kennisfestival

Begindatum

maandag, 28 okt 2019, 12:00

Einddatum

maandag, 28 okt 2019, 18:00

Locatie
WTC Rotterdam

De stad en de gemeente Rotterdam zijn samenwerkingspartners van de Erasmus Universiteit. Rotterdam is een laboratorium met veel (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen. Een stad met een grote diversiteit aan maatschappelijke vraagstukken. EUR-onderzoekers leveren met hun kennis en betrokkenheid daaraan een bijdrage. Vanuit deze samenwerking met de gemeente, is de Erasmus Universiteit nauw betrokken bij het Rotterdam Kennisfestival. 

Het kennisnetwerk van Rotterdam wordt onderhouden door verschillende partijen en organisaties. Gemeentelijke ambtenaren werken vanuit publieke waarde en gebruiken kennis bij het werk. Wetenschappers ‘moeten’ zich mengen in het (maatschappelijke) debat, kennis via (persoonlijk) contact neerleggen op de juiste plek en de gemeente Rotterdam daar helpen waar het kan. Veel partijen en organisaties doen dit goed in het Rotterdamse, met name de wetenschappers verbonden aan de gezamenlijke kennis- en academische werkplaatsen. Op het Rotterdam Kennisfestival komen ze met elkaar in contact, staat het ontmoeten centraal, wordt de kennis gedeeld met de juiste mensen en wordt gezocht naar mogelijkheden om deze kennis in een grotere straal te gaan gebruiken en zo te zorgen voor een optimale impact voor de stad.

Voor wie?

Het Rotterdam Kennisfestival is voor iedereen die kennis en onderzoek beter wil (laten) benutten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers. Denk aan beleidsmedewerkers, kennismakelaars, onderzoekers, informatiespecialisten, lectoren, professoren, overige wetenschappers en Rotterdamse ambtenaren die het kennisgedreven werken (willen) omarmen.