Curriculum

Recht van de Gezondheidszorg

De gezondheidszorg verandert door vergrijzing van de bevolking en de introductie van veel, kostbare nieuwe medische behandelingen. Het is een uitdaging om (de toegang tot) goede en betaalbare zorg voor iedereen te waarborgen. Volgens het ministerie van Financiën dreigen de zorgkosten binnen 20 jaar te verdubbelen. Dat is maatschappelijk niet verantwoord. We staan voor lastige keuzes welke zorg wel of niet te vergoeden. Het recht van de gezondheidszorg kan hierbij inhoudelijk gemotiveerd, juridisch houvast en richting bieden.

Dat geldt eveneens bij vraagstukken rond leven en dood (bijvoorbeeld kunstmatige voortplanting, rechten van de ongeborene, en euthanasie), rechten van patiënten t.o.v. zorgaanbieders en -verzekeraars, kwaliteit van zorg en medische aansprakelijkheid, zorgschaarste (bijv. geneesmiddelentekorten, en wachtlijsten in GGZ en thuiszorg) en extreem dure, high-tech’ (kanker)geneesmiddelen.

Sinds de invoering van ‘marktwerking’ trekken ook verzakelijking en juridisering diepe sporen in de zorgsector. Zorgverzekeringsrecht (bijv. regulering van zorgverzekeraars), mededingingsrecht (bijv. kartelafspraken tussen zorgaanbieders), ondernemingsrecht in de zorg (bijv. medisch-specialistische bedrijven en privéklinieken) en zorggovernance zijn daarop van grote invloed. Ook deze thema’s komen in deze master uitvoerig aan bod.

Het programma is goed studeerbaar. Door de inzet van gekwalificeerde vakdocenten, die ook in de zorg werkzaam zijn, en vele gastdocenten uit het werkveld is er volop aandacht voor actuele ontwikkelingen in de praktijk.

  1. Je leert maatschappelijk actuele zorgvraagstukken zelfstandig analyseren én oplossen aan de hand van de relevante zorgwet- en regelgeving en met specifieke aandacht voor (bio)ethische aspecten.
  2. Je ontwikkelt bij de uitwerking van werkgroepsopdrachten vaardigheden op het gebied van (juridisch) onderzoek, samenwerken, en het ‘kort en krachtig’ verwoorden en presenteren van resultaten.
  3. Voor de praktische validering van je gezondheidsrechtelijke kennis en vaardigheden kun je desgewenst in de laatste fase van de master stagelopen bij o.a. advocatenkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

 

Voor gemotiveerde studenten met goede studieresultaten organiseert de opleiding buiten het verplichte curriculum om ook speciale activiteiten, zoals onderzoeksprojecten waarin de studenten kennis maken met topjuristen in de gezondheidszorg.

De Master Recht van de Gezondheidszorg wordt verzorgd op de campus. Bij de vormgeving van werkgroepsbijeenkomsten komt de nadruk te liggen op actieve participatie. 

Het vak Onderzoekspracticum gezondheidsrecht beoogt de student niet alleen kennis bij te brengen op de deelterreinen van de gezondheidsethiek en het gezondheidsrecht, maar vooral ook vaardigheden aan te leren die voor juridisch onderzoek en voor de beoefening van het gezondheidsrecht in de rechtspraktijk nodig zijn.

In dit vak vindt verdieping plaats van het zorgverleningsrecht: de beginselen en regels die de verhouding tussen zorgaanbieder (hulpverlener) en zorgvrager (patiënt) normeren.

In dit vak vindt verdieping plaats van het zorgfinancieringsrecht: de beginselen en regels die de verhouding zorgaanbieder (hulpverlener) en zorgfinancier (zorgverzekeraar) normeren, alsook van het zorgverzekeringsrecht: de beginselen en regels die de verhouding normeren tussen zorgverzekeraar en zorgverzekerde. 

Het vak Governance in de zorg focust zich op de drie partijen in de zorg, de zorgaanbieder, de zorgverzekeraar en de patiënten(vereniging). Vanuit het rechtspersonenrecht wordt deze drie partijen nader belicht.

Het vak Governance in de zorg focust zich op de drie partijen in de zorg, de zorgaanbieder, de zorgverzekeraar en de patiënten(vereniging). Vanuit het rechtspersonenrecht wordt deze drie partijen nader belicht.

Aanbevolen vrij keuzevak master Recht van de Gezondheidszorg:

The purpose of this course is to add a human rights dimension to the overall health law programme of the Erasmus School of Law master programme Recht van de gezondheidszorg. Students will be introduced to the human rights framework with a view to enable them to conceptualize issues from a human rights perspective.

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf je eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.

Dit kan zeker! Erasmus School of Law biedt de volgende mogelijkheid. 

Wil jij jezelf onderscheiden? Wil jij twee volledige masteropleidingen volgen in anderhalf jaar? Dan is de Togamaster jouw master! 

Toga aan de Maas combineert theorie met praktijk. Je verdiept je academische kennis en past die kennis in de Rotterdamse rechtspraktijk toe. In masterclasses op locatie, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor, het OM of de rechtbank, leer je de fijne kneepjes van het vak. Je sluit je studie af met een stage en het schrijven van een scriptie. Samen met maximaal vierentwintig medestudenten word je voortdurend uitgedaagd en ontmoet je de toppers in de juridische professie.

Ja, dit kan. Je kan de master Recht van de Gezondheidszorg volgen in deeltijd. Het onderwijs wordt echter niet ‘s avonds aangeboden. Het onderwijs wordt overdag op verschillende dagen van de week samen met de voltijdstudenten gevolgd. Je kan de master over twee jaar te verdelen.

Deeltijd adviesschema

BlokJaar 1Jaar 2
1Onderzoekspracticum Gezondheidsrecht 
2Zorgverleningsrecht 
3Zorgstelsel & zorgverzekeringsrecht Governance in de zorg
4 Vrij keuzevak
5 

International Health Law

Scriptie Recht van de Gezondheidszorg

Voor vragen aangaande deeltijdonderwijs voor Recht van de Gezondheidszorg kan je contact opnemen met de mastercoördinator: André den Exter

Het Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut, organiseert, al dan niet in samenwerking met de opleiding, diverse interessante activiteiten als lezingen, kantoorbezoeken, een jaarlijkse studiereis, maar natuurlijk ook informele borrels.

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen