7 minuten met prof. Sigrid Hemels

Gulle gevers en kille technocraten

Nederland telt zo’n 65.000 Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De Hollandse regeldruk speelt vooral de kleinere instellingen parten. Daarbij komt nog dat de inkomsten van ANBI’s onder druk komen te staan. De Belastingdienst is strenger over periodieke giften en aarzelt niet om desnoods te procederen. Sigrid Hemels, hoogleraar Belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, constateert een ‘ambtelijke druk’ tegen de periodieke giftenregeling.

Bekijk het interview