Bas Jacobs te gast bij Buitenhof

Bas Jacobs te gast bij Buitenhof

In aanloop naar Prinsjesdag was Bas Jacobs, hoogleraar economisch beleid en overheidsfinanciën aan Erasmus School of Economics, de afgelopen dagen verschillende keren in de media. In Buitenhof ging Bas Jacobs in gesprek met Barbara Baarsma (directeur Kennisontwikkeling Rabobank) over de vraag welk economisch beleid het nieuwe kabinet het beste kan voeren. 

Volgens Jacobs is het met de historisch lage rente op staatsleningen belangrijk om juist nu na te denken over investeringen in onderwijs, duurzame energievoorzieningen en onderzoek. 'Heel veel overheidsinvesteringen zijn nu rendabel of rendabeler geworden. (…) Is er ruimte voor rendabele overheidsinvesteringen dan moeten die worden gedaan, los van of er in de komende regeerperiode wel of niet een miljard extra is.'

Verder gaf Jacobs eerder in de uitzending een toelichting op het houdbaarheidssaldo, een begrip dat volgens Jacobs vaak verkeerd wordt gebruikt. 'Het houdbaarheidssaldo is een soort gemiddeld verwacht toekomstig begrotingstekort. (...) Het wordt in de discussie vaak gezien als een criterium waarmee je bij deze kabinetsperiode al iets kunt zeggen over hoeveel geld de overheid heeft. Maar het hangt er helemaal vanaf wat er ook na de kabinetsperiode gebeurt. Als je nu goede hervormingen doorvoert, zoals in de arbeidsmarkt, dan komt er in de toekomst, na de kabinetsperiode, meer geld binnen.' Aldus Jacobs.

Meer informatie

Klik hier voor het volledige fragment van Buitenhof, d.d. 17 september 2017.