Benoeming Karen Maas tot lid Programmaraad van MVO Nederland en Sustainable Finance LabKaren Maas, neemt per 2015 zitting in de Programmaraad van MVO Nederland. Ook is zij lid geworden van het Sustainable Finance Lab (SFL).

Benoeming Karen Maas tot lid Programmaraad van MVO Nederland

Karen Maas,  neemt per 2015 zitting in de Programmaraad van MVO Nederland. Ook is zij lid geworden van het Sustainable Finance Lab (SFL).

Programmaraad 

MVO Nederland is in 2004 opgericht door het Ministerie van Economische zaken om het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren en te helpen om te verduurzamen. De Programmaraad adviseert de directeur-bestuurder op terreinen als de meerjarenstrategie en grote projecten. De raad komt tweemaal per jaar bijeen en bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders van MVO Nederland: het mainstream bedrijfsleven, de wetenschap, de rijksoverheid, MVO-koplopers uit zowel het grootbedrijf als het MKB, brancheorganisaties, werkgeverskoepels en NGO’s. 

Sustainable Finance Lab

Op initiatief van Herman Wijffels en Klaas van Egmond, beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute (USI) en Peter Blom van de Triodos Bank werd in 2010 het Sustainable Finance Lab opgericht. In dit Lab zijn wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines samengebracht. Doel is het ontwikkelen van ideeën voor een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector: een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiervoor zijn meer fundamentele veranderingen nodig dan wat nu op de maatschappelijke agenda staat.

Meer informatie

Maas is wetenschappelijk directeur van de postacademische MVO-opleidingen van ESAA (Erasmus School for Accounting & Assurance). Karen Maas studeerde economie aan de Erasmus School of Economics. Na haar afstuderen werkte zij 12 jaar als (senior) consultant en projectleider op het gebied van milieu-economie, duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In 2007 keerde zij terug naar de universiteit om een proefschrift te schrijven over de maatschappelijke impact van MVO en non-profit organisaties. Ze promoveerde in 2009 met haar proefschrift ‘Maatschappelijke prestaties van organisaties: van output meting naar impact meting’.