EFS-Seminar ‘Rechtsmisbruik, op zoek naar de aansluiting tussen Europees en Nederlands belastingrecht’

EFS-Seminar ‘Rechtsmisbruik, op zoek naar de aansluiting

Op donderdag 6 oktober a.s. organiseert Europese Fiscale Studies (EFS) het seminar ‘Rechtsmisbruik, op zoek naar de aansluiting tussen Europees en Nederlands belastingrecht'. Dit Nederlandstalige seminar richt zich op internationaal misbruik van recht in de fiscaliteit.

Misbruik van belastingen is met de ontwikkeling van BEPS sterk in de belangstelling komen te staan. We zien dat op allerlei terreinen regelgeving wordt voorbereid en is geïntroduceerd gericht tegen het ontwijken van belastingen. Een belangrijke ontwikkeling is het opnemen van antimisbruikregels in belastingverdragen en in richtlijnen van de EU. Misbruik van recht kennen we echter al veel langer uit de rechtspraak van het Hof van Justitie. Met name heeft zich een hele evolutie voltrokken bij de toepassing van de BTW. In dit seminar komen deze en andere ontwikkelingen aan de orde, zowel op het terrein van de directe, als op het terrein van de indirecte belastingen. Aandacht wordt onder andere ook besteed aan diverse vormen van verdragsmisbruik, zoals algemene en specifieke antimisbruikbepalingen

Fiscalisten uit de adviespraktijk, het bedrijfsleven, de wetenschap, de rechterlijke macht, de advocatuur, de ministeries en de Belastingdienst nodigen wij van harte uit om aan het seminar, dat tevens de officiële afsluiting is van de EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2016, deel te nemen.

Aan het bijwonen van dit seminar zijn geen kosten verbonden en u kunt in aanmerking komen voor 3 Permanente-Educatiepunten.

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op donderdag 6 oktober.

Meer informatie

Programma

13:30 – 14:00 - Ontvangst
14:00 – 14:15 - Introductie, Prof. Peter Kavelaars, dagvoorzitter
14:15 – 15.00 - ‘Misbruik van recht in de indirecte belastingen’ incl. debat, Prof. Ad van Doesum
15.00 – 15.45 - ‘Misbruik van recht in de directe belastingen’ incl. debat, Prof. Luc de Broe
15:45 – 16:15 - Pauze
16.15 – 17.00 - ‘Misbruik van recht: hoe nu verder?’ incl. debat, Prof. Reinout Kok
17:00 – 17:15 - Afsluiting
17.15 – 18.15 - Borrel


Sprekers

Prof. dr. Peter Kavelaars (Dagvoorzitter)
Hoogleraar Fiscale Economie Erasmus Universiteit Rotterdam
Buitengewoon hoogleraar University of Curaҫao
Directeur Wetenschappelijk Bureau Deloitte Belastingadviseurs Rotterdam
Secretaris – Penningmeester EFS

Prof. dr. Ad van Doesum
Hoogleraar kostprijsverhogende belastingen Universiteit van Maastricht
Belastingadviseur PwC

Prof. dr. Luc de Broe
Hoogleraar belastingrecht KU Universiteit van Leuven
Vennoot Laga

Prof. dr. Reinout Kok
Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Partner EY
Bestuurslid EFS


Locatie
Erasmus University Rotterdam
Campus Woudestein
Van der Groot Building (M)
Room Forum, M3-15 (3e verdieping)
Burgemeester Oudlaan 50
3052 PA Rotterdam