Felicitaties voor Han Bleichrodt met 25-jarig dienstverband aan Erasmus Universiteit Rotterdam

Felicitaties voor Han Bleichrodt met 25-jarig dienstverband

Op 25 augustus 2015 hebben collega’s van de capgroep Toegepaste Economie van Erasmus School of Economics prof.dr. Han Bleichrodt gefeliciteerd met zijn 25-jarige dienstverband aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Zichtbaar verrast ontving Han Bleichrodt de Umbra Erasmi penning uit handen van capgroepdirecteur prof.dr. Enrico Pennings, die zijn verdiensten prees voor de universiteit: “Han is een voorbeeld van een extreem begaafd docent en onderzoeker, en is één van de grondleggers van onze capaciteitsgroep.”

De bijzondere penning, die in 1988 door het College van Bestuur werd ingevoerd, wordt toegekend als uitzonderlijke blijk van waardering en/of erkentelijkheid aan medewerkers die 25 jaar in dienst zijn van de universiteit.

Op de achterzijde staat de tekst UMBRA ERASMI ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Erasmus gebruikte de woorden "Schaduw van Erasmus" in 1520 als aanduiding van zijn portretpenning.