Het consortium wint € 3 miljoen euro aan EU-subsidie om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het onderzoek aan te pakken.

Professor Dianne Bevelander

Een samenwerkingsverband dat de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) omvat, heeft een subsidie van 3 miljoen euro van de Europese Unie gewonnen om te werken aan het wegnemen van belemmeringen voor de aanwerving, het behoud en de loopbaanontwikkeling van vrouwelijke onderzoekers. Het centraal EUR, het Erasmuscentrum voor vrouwen in organisaties (ECWO) en het Bureau voor diversiteit en inclusie (D&I@EUR) van EUR zijn verantwoordelijk voor de bijdrage van EUR aan EQUAL4EUROPE.

De voorzitter van de EUR, Kristel Baele, heeft deze belangrijke EU-subsidie ondertekend en verklaart dat: "De ontwikkeling en uitvoering van onpartijdige effectbeoordelingsprotocollen is volledig in overeenstemming met het nieuwe strategische plan van de EUR voor 2019-2024. Bovendien zorgt het ervoor dat de EUR een positieve impact blijft hebben op belangrijke maatschappelijke uitdagingen".

EQUAL4EUROPE bestaat uit acht instellingen die zullen kijken naar de ontwikkeling van hulpmiddelen en beste praktijken voor instellingen om genderongelijkheid in besluitvormingsprocessen aan te pakken; en een betere integratie van genderthema's in onderzoek en innovatie-inhoud. Dit komt bovenop het hoofddoel, namelijk het wegnemen van belemmeringen voor de werving, het behoud en de loopbaanontwikkeling van vrouwelijke onderzoekers.

De initiatiefnemer van het subsidievoorstel, Prof. Dianne Bevelander, uitvoerend directeur van ECWO, stelt: "Deze subsidie sluit perfect aan bij de kernmissie van ECWO en haar inzet voor toegepast onderzoek, onderwijs en belangenbehartiging gericht op het creëren van meer gendergelijkwaardige en inclusieve organisaties en samenlevingen.

Deze opvattingen worden bevestigd door de chief diversity officer van de EUR, Prof. Semiha Denktaş, die EQUAL4EUROPE ziet als "een belangrijke kans voor EUR om op feiten gebaseerde gendergelijkheidsplannen te creëren die daadwerkelijke verandering teweegbrengen en zo de dagelijkse impact van ECWO en D&I@EUR binnen onze instelling en daarbuiten te versterken".

Meer informatie

Voor algemene informatie over deze release kunt u contact opnemen met Rateb Abawi via press@eur.nl of +31 622 992 230.

Voor meer informatie over ECWO of deze release kunt u contact opnemen met Anita Otchere, via anotchere@rsm.nl , of +31 10 40 40 82728.

Voor meer informatie over D&I@EUR en verdere informatie kunt u contact opnemen met Frederick Ntow, communicatieadviseur voor D&I@EUR, via ntow@eur.nl of +31 646 813 332.