Nederlandse banken steeds vaker geconfronteerd met beslagen banktegoeden buitenlandse bijkantoren

Steeds meer zaken aan de rechter voorgelegd gaan over vragen die verband houden met grensoverschrijdende aspecten van het bankbeslag. In haar proefschrift behandelt Antoinette Oudshoorn de knelpunten die zich hierbij voordoen over rechterlijke bevoegdheid, de (extra)territoriale reikwijdte van het beslag en de rechtsgevolgen van een dergelijk beslag voor de derde-beslagene. Op 12 oktober 2018 verdedigt Oudshoorn haar proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Door steeds grotere internationalisering van het handels- en betalingsverkeer worden Nederlandse banken vaker geconfronteerd met beslagen op banktegoeden die bij een buitenlands bijkantoor van de betreffende bank worden aangehouden. Omdat deze situatie in de Nederlandse wet, rechtspraak en juridische literatuur nog onvoldoende is uitgewerkt, lopen advocaten en banken het risico verkeerd te handelen, terwijl de geldelijke belangen vaak zeer groot zijn.

Voor de betrokken advocaten, rechters, bankjuristen en deurwaarders spelen er belangrijke vragen als: welke rechter mag de zaak in behandeling mag nemen, wat is de omvang van het beslag en wat zijn de gevolgen van een dergelijk beslag voor de bank? Moet een bank bijvoorbeeld verklaren over buitenlandse banktegoeden van de rekeninghouder? Kan de bank ook worden verplicht deze buitenlandse tegoeden in Nederland aan de deurwaarder af te dragen, en zo ja, onder welke voorwaarden?

Oudshoorn geeft verder achtergrondinformatie over de bankrekening en het betalingsverkeer, het bankbeslag naar Nederlands recht en de Europese ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast biedt ze praktische handvatten voor juristen om de knelpunten over grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen te beantwoorden.

Het proefschrift ‘Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen’ is verschenen in de serie Recht&Praktijk Financieel Recht van Wolters Kluwer. ISBN 9789013151312

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief