Pedagoog Monica Walhout wint Unilever Research Prijs 2016 voor onderzoek naar kieskeurig eetgedrag kinderen

Afstudeerder Monica Walhout van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Unilever Research Prijs 2016 toegekend gekregen voor haar scriptie naar kieskeurig eetgedrag van kinderen en het gedrag van ouders, waarmee zij Cum Laude is afgestudeerd bij de Master Child and Family Studies van de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Unilever R&D in Vlaardingen is deze prijs op 1 december aan haar uitgereikt.

Kieskeurig eetgedrag is een veel voorkomend probleem in de vroege kindertijd waardoor grote bezorgdheid bij ouders ontstaat. Een kieskeurig eter verwerpt nieuwe voedingsmiddelen, of specifieke voedingsmiddelen, waardoor hun dieet weinig verscheidenheid kent. Aanhoudend kieskeurig eetgedrag kan leiden tot een dieet met een gebrek aan essentiële voedingsstoffen. Daarom is er bij deze kinderen verhoogd risico op ondergewicht, of, als ze compenseren met ongezonde snacks, op overgewicht. Omdat slechte voedingsgewoonten in de vroege kindertijd slechte voedingsgewoonten in volwassenheid voorspellen, is kieskeurig eten zorgelijk.

Gedrag ouders

Walhout onderzocht of mindere goede ouderschapsvaardigheden verband houden met kieskeurig eten. Minder goede ouderschapsvaardigheden zijn gekoppeld aan meer kieskeurig eten. Echter, uit het onderzoek blijkt dat de minder goede ouderschapsvaardigheden niet een risico zijn voor kieskeurig eten, maar eerder een gevolg van het kieskeurige eetgedrag van het kind. Walhout’s resultaten laten zien dat mindere ouderschapskwaliteiten een reactie kunnen zijn op het kieskeurig eetgedrag, in plaats van het omgekeerde. Vanwege hun ongerustheid en zorgen over de gezondheid van het kind letten ouders niet meer goed op de signalen van het kind, als het bijvoorbeeld aangeeft dat het genoeg heeft. Dit heeft tot gevolg dat er kans is op onder- of overgewicht. Dit is belangrijke informatie voor behandelaars die de werken met de gezinnen met eetproblemen.

Monica Walhout  krijgt de Unilever Researchprijs 2016 voor haar ambitieuze onderzoek. Ze heeft geavanceerde analyses uitgevoerd met de data van de Generation R Studie. De uitkomsten van het onderzoek leveren nieuwe inzichten voor de wijze van behandelen van gezinnen waarbij kieskeurig eetgedrag leidt tot onder- over overgewicht.

Haar scriptie, ‘Maternal sensitivity and food fussiness in early childhood: A Generation R Study’, is geschreven voor de Master Child and Family Studies, van de opleiding Pedagogische Wetenschappen, onder de begeleiding van dr. Maartje Luijk.

Unilever Researchprijs

Met de Unilever Research Prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een aantal onderzoekers, wil Unilever haar waardering uitspreken voor belangrijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van chemie, biologie, biotechnologie, agrarische wetenschappen, werktuigbouwkunde en sociale wetenschappen zoals dat aan de Nederlandse universiteiten wordt onderricht. 
De prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt, bestaat uit een cheque van 2500 euro. 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, e-mail: kooistra@fsw.eur.nl, tel. 010 4082135