Terugblik op ‘dynamisch’ 2016

Een ‘dynamisch jaar’, zo typeert collegevoorzitter Kristel Baele 2016 in het recent gepubliceerde jaarverslag van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze verwijst daarbij naar diverse stappen die vorig jaar zijn gezet, zoals de nieuwe Erasmus Initiatives.

“Het 103e jaar van de universiteit was een dynamisch jaar. Het gaat goed met de universiteit, zowel inhoudelijk als financieel”, zo stelt Kristel Baele in de inleiding. “Ons onderzoek is internationaal erkend en draagt bij aan de kennis die nodig is voor het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken.” Bij dat laatste doelt ze op de lancering van drie multidisciplinaire onderzoekscentra, de Erasmus Initiatives. Onderzoekers en studenten uit verschillende disciplines en faculteiten werken hierin gezamenlijk aan thema’s die voor de samenleving én wetenschap van groot belang zijn.

Daarnaast wijst Baele op successen als de ERC Grant voor prof.dr. Xandra Kramer (Erasmus School of Law) en de Europese erkenning voor de samenwerking met TU Delft en Universiteit Leiden (LDE).

Onderwijs
Ook op het gebied van onderwijs is er vooruitgang geboekt, stelt Baele. Zo werd er een nieuwe onderwijsvisie geformuleerd die onder meer voortbouwt op kracht van de Erasmus Universiteit in activerend onderwijs.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat daarbij onder meer om het intensiveren van kleinschalig onderwijs, de ontwikkeling van feedbackprogramma’s, online of blended learning en meer praktijkoefening voor studenten. Een belangrijk internationaal succes in 2016 waren de zeven onderwijsvernieuwingsprojecten (Erasmus+) die aan de Erasmus Universiteit werden toegekend door de EU.

Prestatieafspraken
Baele wijst ook de op de prestatieafspraken met het ministerie van OCW. Vorig jaar bleek dat de Erasmus Universiteit de ambities volledig was nagekomen, zoals bij de verbetering van de onderwijskwaliteit.

Voortgang was er ook met de renovatie van de campus tot een steeds levendiger en aantrekkelijker ontmoetingsplek voor studenten, medewerkers en gasten. Verder wordt er gewerkt aan een betere bescherming tegen cybercriminaliteit, naar aanleiding van de hack van de website eind vorig jaar.

Vooruitblik
“2017 zal opnieuw een enerverend jaar worden”, zegt Baele. “De wereld verandert snel en de EUR wil voorop blijven lopen in het zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Dit betekent dat ons onderwijs en onderzoek zullen moeten aansluiten bij de vragen die morgen worden gesteld. We prijzen ons daarom gelukkig met een academische gemeenschap vol goede en vernieuwende ideeën en met de wil en het vermogen om gezamenlijk vorm te geven aan onze universiteit.”

Het volledige jaarverslag is hier te vinden.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen