Tussen perceptie en werkelijkheid

Worden verwachtingen en percepties van mensen bewaarheid? Robin L. Lumsdaine gaat onder andere op deze vraag in tijdens haar inaugurele rede op vrijdag 9 juni 2017. Ze aanvaardt daarmee het ambt van hoogleraar Toegepaste Econometrie aan Erasmus School of Economics.

In haar inaugurele rede ‘Econometric Perceptions and Complexities’ gaat Lumsdaine in op haar passie voor econometrie. Die heeft haar in haar carrière een breed scala van onderzoeksgebieden en -kansen geboden. Lumsdaines vroege theoretische werk op het gebied van tijdreekseconometrie was gericht op volatiliteitsmodellen en tests voor structurele veranderingen. De resultaten daarvan werden vervolgens gebruikt in toepassingen voor de obligatiemarkten, integratie van financiële markten en bedrijfscycli.

Complexiteit

Lumsdaines deed verder onderzoek naar de economie van veroudering en de stimulerende effecten van pensioenvoorzieningen. Dat bracht haar er uiteindelijk toe ook andere factoren te onderzoeken die een rol spelen bij beslissingen en conclusies omtrent pensionering, zoals zorgplicht en enquêteontwerp.

Voor de bankensector en de financiële sector ontwikkelt Lumsdaine op dit moment middelen om complexiteit te beoordelen. Die kunnen mogelijk als hulpmiddel dienen bij het vormgeven van systematisch belangrijke financiële instellingen.

Het recente onderzoek van Robin Lumsdaine gaat ook over de relatie tussen de percepties van deelnemers aan enquêtes over waarschijnlijke gebeurtenissen enerzijds en werkelijke gegevens (bijvoorbeeld gemeten statistische gegevens of optieprijzen) anderzijds. Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met studenten van Erasmus School of Economics.

Over Robin Lumsdaine
Robin Lumsdaine promoveerde aan Harvard University, is hoogleraar aan Kogod School of Business van American University en bekleedt de Crown Prince of Bahrain-leerstoel International Finance. Eerder was ze Associate Director van de afdeling Banking Supervision and Regulation en hoofd van de Quantitative Risk Management Group bij de Raad van Gouverneurs van het Federal Reserve System. Tevens is ze Research Associate bij het National Bureau of Economic Research, Senior Fellow bij de Society for Financial Econometrics, International Finance Fellow bij het Center for Financial Stability en Netspar-partner.

Meer informatie

Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics +31 6 53 641 846 of rdegroot@ese.eur.nl