Twee wetenschapstalenten naar buitenlandse topinstituten met Rubicon

Stanford en Carnegie Mellon University: dat worden de bestemmingen van twee onlangs gepromoveerde wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dr. Reinier Meester (Erasmus MC) en psycholoog dr. Stephanie Wassenburg gaan met een Rubiconfinanciering van NWO onderzoek doen aan deze buitenlandse onderzoeksinstellingen .

Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen aan topinstituten. Deze ronde krijgen vijftien onderzoekers een Rubicon toegekend. Allen gaan voor 24 maanden naar het buitenland. Ervaring daar opdoen is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière.

Deze keer krijgen twee onderzoekers van de Erasmus Universiteit een Rubicon-financiering:

Dr. R.G.S. (Reinier) Meester, Afdeling Public Health, Erasmus MC
Naar: Stanford University School of Medicine (VS), 24 maanden
Modelleren van de ontwikkeling van de serrated poliep tot dikke darmkanker.
Er is nog weinig bekend over de ontwikkeling van de serrated poliep tot dikke darmkanker, terwijl deze mogelijk een derde van alle ziektegevallen veroorzaakt. Doel is het ontwikkelen van een evidence-based simulatiemodel waarmee betere keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van screening naar darmkanker en de behandeling van patiënten met serrated poliepen.

Dr. S.I. (Stephanie) Wassenburg, post-doctoral researcher, Department of Psychology, Education & Child Studies, Faculteit der Sociale wetenschappen
Naar: Carnegie Mellon University (VS), Human-Computer Interaction Institute, 24 maanden
Onderzoek: Vloggen als moderne leerstrategie.
De groei in technologie vraagt om nieuwe vormen van pedagogiek. Dit project onderzoekt de effectiviteit van vloggen (videobloggen) in het onderwijs. Daarnaast wordt gekeken hoe innovatieve technologieën, zoals artificiële intelligentie en toegevoegde realiteit, het leerproces kunnen ondersteunen en bevorderen.

Over de Rubiconbeurs
Met een Rubicon-financiering kunnen wetenschappers tot 24 maanden onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO zo'n 60 jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon (voor een totaalbedrag van zeven miljoen euro, verdeeld over drie ronden).

80 onderzoekers dienden een aanvraag in voor Rubicon, waarvan 43 mannen en 37 vrouwen. Het totale honoreringspercentage is 19%. Onder de mannen is het honoreringspercentage 14% en onder de vrouwen 24%. Twaalf laureaten gaan naar de Verenigde Staten, een naar het Verenigd Koninkrijk, een naar België en een naar Zweden. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière.

Reinier Meester
Stephanie Wassenburg
Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 4081216 of
E press@eur.nl

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen