Universiteiten verlagen generiek de norm voor BSA dit jaar met een bandbreedte van 10-15%

De 14 universiteiten kiezen ervoor, gezien de coronacrisis, de norm voor het BSA dit collegejaar te verlagen met een bandbreedte van 10-15%. Universiteiten maken binnenkort hun eigen uitwerking van dit besluit bekend. Dat betekent dat eerstejaarsstudenten minder studiepunten hoeven af te ronden om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar.

Daarnaast blijft het voor universiteiten mogelijk om op opleidingsniveau de regels van het BSA verder aan te passen als dat nodig is, gezien de specifieke omstandigheden van die opleiding. De bestaande regelingen bieden daarnaast zoals altijd de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor individuele studenten die in de knel zijn gekomen.

Afgelopen periode hebben de universiteiten het studieaanbod en de studievoortgang nauwkeurig gemonitord. Daaruit blijkt dat de studievoortgang net als in het laatste semester vorig jaar op peil is. De universiteiten vinden het daarom belangrijk om vast te houden aan het BSA. Wel is daarnaast gebleken dat het welzijn van de studenten stevig onder druk staat, en dat wordt versterkt door de deze week aangekondigde verlenging van de lockdown.

Daarom hebben de universiteiten besloten dat zij onder deze bijzondere omstandigheden het BSA generiek verlagen. Daarnaast blijven de universiteiten zich maximaal inspannen om de studenten te helpen bij de problemen die ze nu ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen. Voor voorbeelden van initiatieven rond studentenwelzijn, zie dit e-zine. Universiteiten en studentenbonden ISO en LSVb gaan nu gezamenlijk verder kijken welke andere maatregelen er nog mogelijk zijn om het welzijn van studenten te bevorderen.

Voor 1 februari

In november spraken de universiteiten af om vooralsnog geen generieke aanpassing van de BSA-regelingen door te voeren in dit collegejaar. Het onderwijs aan eerstejaars werd en wordt immers vrijwel volledig aangeboden, en bovendien bleek dat in het afgelopen collegejaar nauwelijks studievertraging was ontstaan. Afgesproken werd om wel nauwkeurig het studieaanbod en de studievoortgang te monitoren en indien nodig zou een specifieke opleiding in overleg met de opleidingscommissie alsnog kunnen besluiten het BSA aan te passen voor de eerstejaars in die opleiding. Bijvoorbeeld als een opleiding echt niet in staat zou zijn om (praktijk)vakken te verzorgen. Afgesproken werd de studenten van die opleiding hier voor 1 februari 2021 over te informeren.

Contact

E-mailadres
Rateb.abawi@eur.nl
Telefoonnummer
06 3649 5419

Voor al uw persgerelateerde vragen kunt u contact opnemen met: Rateb Abawi, Sr. Woordvoerder bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen