Victor Bekkers nieuwe decaan ESSB

Victor Bekkers

Het College van Bestuur heeft prof.dr. Victor Bekkers per 1 januari 2018 benoemd tot nieuwe decaan van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

Bekkers (1963) is hoogleraar bestuurskunde en vice-decaan van ESSB. De afgelopen jaren heeft hij veel bestuurlijke ervaring opgebouwd als directeur onderzoek bestuurskunde, bouwdecaan van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities en als voorzitter van het Department of Public Administration and Sociology. 

Victor Bekkers wordt de opvolger van prof.dr. Henk van der Molen, die sinds 1 september 2009 decaan is en wiens (verlengde) tweede termijn op 1 januari 2018 eindigt. De tijd tot die datum wordt gebruikt als inwerkperiode. De Faculteitsraad heeft ingestemd met de benoeming van Bekkers.

Rector magnificus prof.dr. Huibert Pols: “Victor Bekkers is een verbinder, een dynamische en inspirerende persoonlijkheid die door middel van een open dialoog bruggen wil slaan. Hij heeft een breed draagvlak in de faculteit, ook door zijn affiniteit met alle wetenschapsgebieden binnen ESSB en daarbuiten. Ik ben ervan overtuigd dat hij ESSB met een nieuwe strategie verder kan ontwikkelen.”

Uitdaging
Victor Bekkers: “Ik zie deze benoeming als een prachtige uitdaging om met ESSB een volgende stap te zetten. Interdisciplinaire samenwerking binnen en buiten de faculteit, zowel op het terrein van onderwijs als van onderzoek, staat daarbij voorop. Ik vind het belangrijk om daarbij op overtuigende wijze zichtbaar te maken wat de toegevoegde waarde is van sociaal-en gedragswetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het gaat dan om de vitaliteit en veerkracht van de hedendaagse, ‘vloeibare’ samenleving en voor de nieuwe en veranderende rollen die steden en burgers daarin spelen. Dit kan alleen maar door wetenschappelijke kwaliteit te koppelen aan maatschappelijke relevantie. Om dit te kunnen bereiken zijn innovatie, talentontwikkeling en het vermogen om te kunnen samenwerken, om allianties te smeden, essentieel”. 

Over Victor Bekkers
Victor Bekkers studeerde cum laude af in de politicologie en de bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna hij promoveerde aan Tilburg University. Na verschillende jaren werkzaam geweest te zijn aan Tilburg University, verruilde hij deze betrekking voor verschillende posities in het bedrijfsleven. Bekkers combineerde dit gedurende enkele jaren met het bijzonder hoogleraarschap ICT infrastructuren in de publieke en private sector aan de Erasmus Universiteit. Sinds medio 2002 is hij als hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder de empirische studie van het overheidsbeleid, verbonden aan het Department of Public Administration and Sociology. 

Bekkers heeft een zeer groot aantal Engelstalige en Nederlandstalige publicaties op zijn naam staan op het terrein van ICT en innovatievraagstukken in de publieke sector. Vanuit deze expertise was hij ook betrokken bij veel advies- en onderzoeksprojecten. De afgelopen drie jaar gaf hij leiding aan een zeer groot internationaal vergelijkend onderzoeksprogramma dat gericht was op vraagstukken rondom sociale innovatie in de publieke sector (LIPSE), gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Zevende Kaderprogramma.

Meer informatie

Voor meer informatie: Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 010 4082135 of marjolein.kooistra@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen