Innovatie - Basisonderwijs - Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam

In het Actieplan Kiezen voor Technologie wordt stevig ingezet op stimulering van wetenschap en technologie voor het primair en voortgezet onderwijs. Het WK EUR maakt met haar multidisciplinaire karakter verbindingen binnen het onderwijsveld en loopt voorop in de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van W&T vaardigheden. Innovatieve doelstellingen voor het wetenschapsknooppunt zijn:

  1. Brede toegankelijkheid van de wetenschap in een online leeromgeving.
  2. Doorlopende leerlijnen in W&T vaardigheden en onderzoekend leren die aansluiten bij het reguliere school curriculum.

Momenteel worden er online activiteiten en nieuwe en verbeterde programma’s ontwikkeld om dit te realiseren. Vindt u het interessant om bij te dragen en mee te denken in deze ontwikkeling, dan nodigen wij u van harte uit voor een gesprek.