Onderwijs

Studeren aan de Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationaal gedreven, grensverleggende universiteit van wereldklasse die bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving. Wij integreren academisch toponderzoek met excellent, uitdagend en inspirerend onderwijs. Studiesucces staat centraal in onze onderwijsvisie. Extra gemotiveerde en getalenteerde studenten bieden we Honours onderwijs.

Nieuws over ons onderwijs

Onderwijsprofiel

De EUR biedt een scala aan Nederlandstalige en Engelstalige bachelor- en masteropleidingen, moderne studiefaciliteiten, intensieve studiebegeleiding en een uitdagende studiestad. Het onderwijs aan de EUR is academisch en pragmatisch tegelijk: overdracht en uitwisseling van hoogwaardige kennis is erop gericht om economische, sociale, juridische en medische vraagstukken van vandaag en morgen te leren analyseren en op te lossen.

Internationaal

De reputatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam is wereldwijd uitstekend, waardoor de aantrekkingskracht op buitenlandse studenten jaarlijks toeneemt.: voor bachelor-, master- en postinitiële programma’s. De atmosfeer op de campus bevestigt de internationale allure van de universiteit: international classrooms met meer dan 80 nationaliteiten. Van oudsher werkt de EUR nauw samen met universiteiten, faculteiten en Schools in Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten (Indonesië, Japan). De komende jaren investeert de universiteit met name in Zuid-Oost Azië (China, Thailand, Vietnam, Korea), bijvoorbeeld op het terrein van uitwisselingsprogramma’s.

Kwaliteitszorg

De universiteit investeert permanent in onderwijskwaliteit: permanente scholing van docenten, periodieke evaluatierondes zowel intern (zelfstudie) als extern (visitaties, international peer reviews), en satisfactie-onderzoek onder studenten. Steeds meer opleidingen mogen een internationaal keurmerk voeren. Daarmee trekt de Erasmus Universiteit Rotterdam studenten en docenten uit alle windstreken aan. De combinatie van kennis van hoge kwaliteit en de toepasbaarheid ervan resulteert regelmatig in uitstekende scores in nationale en internationale rankings..