prof.mr. (Edwin) FW Bleichrodt

prof.mr. (Edwin) FW Bleichrodt
Full professor Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
f.bleichrodt@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Edwin Bleichrodt (2020) - Dynamiek tussen de wetgever en de strafrechter - Nederlands Juristenblad (NJB), 2020 (1500)
 • Edwin Bleichrodt (2016) - Twee studies over de voorwaardelijke straf - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2015 (47)
 • Edwin Bleichrodt (2013) - Noot bij: Hoge Raad 11 september 2012 (11/01243, 11/00549, 11/00550, 11/03781) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2013 (19), 2827-2885
 • Edwin Bleichrodt (2013) - Noot bij: Hoge Raad 3 juli 2012 (11/00079) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2013 (14), 1509-1525
 • Edwin Bleichrodt & EM Moerman (2013) - Enkele vormen van private bijdragen aan de opsporing belicht - Ars Aequi, 62 (07/08), 566-573
 • Edwin Bleichrodt (2012) - Toenemend appel in het penitentiair recht; achtergronden en voorstellen tot beheersing - Delikt en Delinkwent, 42 (3), 177-187
 • Edwin Bleichrodt (2012) - Herziening ten nadele: alleen voor uitzonderlijke gevallen - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 173 (3), 132-134
 • Edwin Bleichrodt & MCP (Miriam) Korten (2012) - Het onontgonnen terrein van getuigenbescherming - Nederlands Juristenblad (NJB), 2012 (1300), 1564-1571
 • Edwin Bleichrodt (2012) - Hoge Raad, 20-03-2012, 10/02739 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (30), 4844-4854
 • Edwin Bleichrodt (2012) - Hoge Raad, 29-05-2012, 10/05534 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (30), 4854-4856
 • Edwin Bleichrodt (2012) - Hoge Raad, 27-03-2012, 10/02988 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (36), 5363-5374
 • Edwin Bleichrodt (2012) - Hoge Raad, 22-05-2012, 10/04013 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (37/38), 5466-5472
 • Edwin Bleichrodt (2012) - Hoge Raad, 05-06-2012, 10/01701 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (50), 7465-7473
 • Edwin Bleichrodt (2009) - De strafrechter en de invulling van de straf - Delikt en Delinkwent, 2009 (66), 897-913
 • Edwin Bleichrodt (2009) - De herontdekking van de bijzondere voorwaarde - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (6), 304-313

 • Edwin Bleichrodt, N van Strien & J Bemelmans (2020) - Digitaal procederen bij de Hoge Raad in alle strafzaken mogelijk Nederlands - Nederlands Juristenblad (NJB), 2020 (493), 551
 • Edwin Bleichrodt (2018) - Vrijheidsbeperking - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2018 (63), 337-338
 • Edwin Bleichrodt (2016) - Verantwoorde sancties - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2016 (1)
 • Edwin Bleichrodt (2016) - Extra beveiligd - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2016 (1)
 • Edwin Bleichrodt (2016) - Van voor naar achter - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2016 (52)
 • Edwin Bleichrodt (2013) - Sancties overzee - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2013 (295)
 • Edwin Bleichrodt (2011) - Strafdoelen - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (3)
 • Edwin Bleichrodt (2010) - Een voortvarende tenuitvoerlegging van straffen - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2010 (5), 221-224
 • Edwin Bleichrodt (2009) - Tanend vertrouwen - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2009, 267-270

 • Edwin Bleichrodt & PC Vegter (2021) - Sanctierecht (3e druk) - Kluwer
 • Edwin Bleichrodt, Ch Lei & T Spronken (2019) - Detention necessity review (DNR) Wuhu Pilot Project research report: comparative perspectives of China and the EU - China Legal Publishing House
 • Jolande Beijerse, Sanne Struijk, Edwin Bleichrodt, Sven Bakker, Barbara Salverda & Paul Mevis (2018) - De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie - Boom Juridische Uitgevers
 • Edwin Bleichrodt, Joost Verbaan & RJ Verbeek (2017) - F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv - Wolters Kluwer
 • Edwin Bleichrodt & PC Vegter (2016) - Sanctierecht - Wolters Kluwer
 • Henk Bunt, Edwin Bleichrodt, Sanne Struijk, PHPM de Leeuw & D Struik (2013) - Gevangen in de EBI. Een empirisch onderzoek naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught - Boom / Lemma Uitgevers
 • Edwin Bleichrodt & PC Vegter (2013) - Sanctierecht - Kluwer
 • Paul Mevis, Edwin Bleichrodt & Beatrijs Volker (2012) - Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief - Boom Juridische Uitgevers
 • Edwin Bleichrodt, Joost Verbaan & RJ Verbeek (2010) - F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv - Kluwer

 • Edwin Bleichrodt, JP Balkema, M Barels, AJ Machielse & HJB Sackers (2019) - Praktisch en veelzijdig (vriendenboek voor Paul Vegter) - Wolters Kluwer
 • Barbara Salverda, Edwin Bleichrodt, AR Hartmann, Paul Mevis & LJJ Rogier (2013) - Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder - Wolf Legal Publishers
 • Edwin Bleichrodt (2011) - Herziening in strafzaken - Boom Juridische Uitgevers
 • Edwin Bleichrodt, JAW Lensing & PC Vegter (2011) - De rechter in het geding (liber amicorum J.P. Balkema) - Kluwer

 • Edwin Bleichrodt (2012) - Boekbespreking 'De strafrechtelijke overeenkomst' - Delikt en Delinkwent, 42, 508-512

 • Edwin Bleichrodt (2013) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (245), 2885-2891
 • Edwin Bleichrodt (2013) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (85), 970-994
 • Edwin Bleichrodt (2013) - NJ 2013, 11/02625, () - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (246), 2891-2894
 • Edwin Bleichrodt (2013) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (392), 4434-4444
 • Edwin Bleichrodt (2012) - Zwaar lichamelijk letsel door schuld in het verkeer - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2012 (489)

 • Edwin Bleichrodt (2018) - No Punishment without Law - Intersentia
 • Edwin Bleichrodt (2018) - Right to Liberty and Security - Intersentia
 • Edwin Bleichrodt (2018) - Vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking in het Strafrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Edwin Bleichrodt (2018) - Abolition of the Death Penalty in Time of War - Intersentia
 • Edwin Bleichrodt (2018) - Abolition of the Death Penalty - Intersentia
 • Sanne Struijk & Edwin Bleichrodt (2017) - Alles onder controle in de EBI? - Boom criminologie
 • Edwin Bleichrodt (2017) - Commentaar op de artikelen 457-482 - Wolters Kluwer
 • Edwin Bleichrodt (2017) - Strafrecht: Feitelijk leidinggeven - Wolters Kluwer
 • Edwin Bleichrodt (2016) - Responsieplichten in het strafproces - Wolters Kluwer
 • Edwin Bleichrodt & AJ Machielse (2015) - Enkele opmerkingen over gedwongen behandeling en gevaar in justitiële inrichtingen
 • Edwin Bleichrodt (2014) - De voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling in het licht van een geloofwaardig sanctiestelsel - Wolters Kluwer
 • Hans Doelder & Edwin Bleichrodt (2014) - Inbrekersrisico - Kluwer
 • Edwin Bleichrodt (2013) - Het nieuwe strafrechtelijk sanctiestelsel van Curaçao - Wolf Legal Publishers
 • Edwin Bleichrodt, Joost Verbaan & RJ Verbeek (2013) - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv - Kluwer
 • Edwin Bleichrodt & CJG Bleichrodt (2011) - De straftoemetingsbevoegdheid van de rechter in het geding - Kluwer
 • Edwin Bleichrodt (2011) - Bewijsminima: een nieuwe invulling? - Kluwer
 • Edwin Bleichrodt (2011) - Beperking van gedrag en beïnvloeding van bewegingsvrijheid in het Nederlands straf- en strafprocesrecht - Wolf Legal Publishers
 • Edwin Bleichrodt (2011) - De introductie van de herziening ten nadele in het Nederlands strafprocesrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Edwin Bleichrodt, Joost Verbaan & RJ Verbeek (2010) - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv - Kluwer
 • Edwin Bleichrodt (2010) - Cassatie in het belang der wet in strafzaken - Boom Juridische Uitgevers

 • Edwin Bleichrodt (2019) - Herziening van arresten en vonnissen, commentaar bij artikelen 457-481 Sv - Kluwer
 • Edwin Bleichrodt (2015) - Bijdrage - Wolters Kluwer
 • Edwin Bleichrodt (2013) - Commentaar bij artikelen 457-482 Sv - Deventer
 • Edwin Bleichrodt (2013) - Het ondergaan van behandeling als voorwaarde - Kluwer
 • Edwin Bleichrodt (2011) - Herziening van arresten en vonnissen - Kluwer
 • Edwin Bleichrodt (2010) - Herziening van arresten en vonnissen - Kluwer
 • Edwin Bleichrodt (2009) - Herziening van arresten en vonnissen - Kluwer
 • Edwin Bleichrodt (2009) - Herziening van arrest en vonnissen - Kluwer

 • Edwin Bleichrodt (2010) - Over burgers en opsporing - Kluwer

Sancties

Begindatum goedkeuring
januari 2011
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
NL
Beschrijving
voorzitter redactie

Universiteit Utrecht

Begindatum goedkeuring
januari 2014
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
UTRECHT
Beschrijving
Docent Voortgezette opleiding advocatuur

KNVB

Begindatum goedkeuring
januari 2015
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
ZEIST
Beschrijving
Lid commissie van beroep betaald voetbal

KNVB / ISR

Begindatum goedkeuring
januari 2016
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
ZEIST
Beschrijving
Lid commissie seksuele intimidatie

SSR

Begindatum goedkeuring
oktober 2016
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
UTRECHT
Beschrijving
docent

Stichting Appeltaartconcerten

Begindatum goedkeuring
januari 2017
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
UTRECHT
Beschrijving
Lid comité van aanbeveling

Sanction Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB50

Legal Practice in Theory & Practice

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB90

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen