Lecturer

mr. (Ferry) F.J.H.L. Makkinga

Erasmus School of Law

Tax Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L3-006

T:+31 10 4082675, +31 10 4081647

E: makkinga@law.eur.nl

Local taxes and property valuation.

Fiscal autonomy and its boundaries

Role Researcher
 • Makkinga, F.J.H.L. (2016). Column in Uitvergroot: Juich nooit te vroeg in de fiscaliteit! Vakstudie Nieuws, 2016 (18-10-2016), 1.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Column in Uitvergroot: Een serieus gemeentelijk belastinggebied, prima, maar dan ook serieus meer kwaliteit. Vakstudie Nieuws, 2015 (09 juli), 1.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Column in Uitvergroot: Regels zijn regels... Vakstudie Nieuws, 2014 (09 juli), 1.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Nuis, J.W.C. (2009). Waardering in het kader van de wet WOZ. Fiscaal Praktijkblad, 2009 (15), 11-14.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2007). Is de onderbouwing van de WOZ-waarde wel gecheckt? Fiscaal Praktijkblad, 2007 (12), 9-13.
 • Goede, T. de, Jansen, J.J.M. & Makkinga, F.J.H.L. (2004). OZB en sport: geen gelopen race. Fiscaal Praktijkblad, 2004 (11), 14-18.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1995). Wet waardering onroerende zaken in werking. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 4 (6, juni), 14-17.
 • Makkinga, F.J.H.L., Burg, M.P. van der & Hoedt, A.J. ten (1995). Gemeentelijke belastingen door nieuwe wetgeving fors gewijzigd. Advies. Tijdschrift voor de Adviespraktijk, 4 (1), 10-13.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Sheer Mahomed, S. (1995). De stadsprovincie Rotterdam: de verdeling van de OZB in de lex specialis kan in de praktijk tot uitvoeringsproblemen leiden. B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 22 (okt.), 5-5.
 • Burg, M.P. van der & Makkinga, F.J.H.L. (1994). Kabinetsstandpunt inzake rapport Cie de Kam en de herverdeling van het Gemeentefonds behoeven nadere aandacht. B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 4.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Burg, M.P. van der (1994). Gemeentelijke belastingheffing; een doodlopend spoor? InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 1-7.
 • Burg, M.P. van der & Makkinga, F.J.H.L. (1994). Gemeentelijke belastingheffing niet op doodlopend spoor. B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 13-16.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1994). De Wet WOZ; inhoud en gevolgen. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen.
 • Burg, M.P. van der & Makkinga, F.J.H.L. (1994). Verslag symposium "Gemeentelijke belastingheffing: een doodlopend spoor? InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden).
 • Burg, M.P. van der & Makkinga, F.J.H.L. (1993). Samenvatting symposium Tariefdifferentiatie in de onroerende zaakbelastingen OZB. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 1-26.
 • Burg, M.P. van der & Makkinga, F.J.H.L. (1993). Verslag van het symposium Tariefdifferentiatie in de OZB. B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 5-8.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1992). Kwijtschelding. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 4-4.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1992). Amendementen Werktuigenvijstelling. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 3-4.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1992). Kwijtschelding: een lege dop? InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 1-3.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1992). Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 1-5.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1992). Commissie De Kam onderzoekt de verruiming van het gemeentelijke en provinciale belastinggebied. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 1-4.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1992). Verslag studiemiddag Rapport Commissie De Kam. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2-5.
 • Burg, M.P. van der, Groenewegen, G., Makkinga, F.J.H.L., Monsma, J.A. & Sheer Mahomed, G.I. (2005). Compendium gemeentelijke belastingen (vierde geheel herziene druk). Deventer: Kluwer.
 • Burg, M.P. van der, Groenewegen, G., Makkinga, F.J.H.L., Monsma, J.A. & Sheer Mahomed, G.I. (2002). Compendium gemeentelijke belastingen. Deventer: Kluwer.
 • Burg, M.P. van der, Groenewegen, G. & Makkinga, F.J.H.L. (2001). Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet woz (Wegwijsserie). Lelystad: SdU/Koninklijke Vermande.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2016). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2016). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2016). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Herziening hoofdstukken 2 (De wet waardering onroerende zaken), 3 (De onroerendezaakbelastingen). In M.P. van der Burg & e.a. (Eds.), Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ, negende geheel herziene druk (pp. hoofdstukken 2 en 3). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L., Groenewegen, G. & Burg, M.P. van der (2015). Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ. In Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ (pp. 39-111). Den Haag: Sdu.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L., Groenewegen, G. & Burg, M.P. van der (2013). Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ. In Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ (pp. 39-107). Den Haag: Sdu.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Herziening hoofdstukken 2, 3 en 6 Compendium Gemeentelijke Belastingen en de Wet WOZ. In Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ, zevende geheel herziene druk. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L., Groenewegen, G. & Burg, M.P. van der (2011). Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ. In Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ (pp. 23-87). Den Haag: Sdu.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2010). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2010). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2010). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2009). Wie goed doet, goed ontmoet. In Henk.P.A.M. van Arendonk & Dennis.J. Vecht (Eds.), 'Lofzang' op lokale heffingen, Vriendenbundel Jan Monsma (pp. 153-160). Amersfoort: Sdu.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2009). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, artikel 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2009). Herziening hoofdstukken 2, 3 en 6 Compendium Gemeentelijke Belastingen en de Wet WOZ. In Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ, zesde geheel herziene druk. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2009). Herziening hoofdstuk 2, 3, 7 en 8. In Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ (tweede geheel herziene druk). Den Haag: Sdu.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2009). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, artikel 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2009). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, artikel 17 Wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2008). Herziening hoofdstukken 2, 3 en 6 Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ. In Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ, vijfde geheel herziene druk. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2008). Lokale belastingen en milieuheffingen, art. 17 Wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2008). Lokale belastingen en milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2008). Lokale belastingen en milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2007). Bijdrage aan Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 Wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2007). Bijdrage aan Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2007). Bijdrage aan Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2004). Lokale Belastingen en Milieuheffingen. In T.J. Korthof (Ed.), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen (Supplement, 136). Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2002). Art. 223 en 224 Gemeentewet. In P. de Bruin & J.P. Kruimel (Eds.), Lokale belastingen en milieuheffingen (Fiscale encyclopedie De Vakstudie, 2002) (pp. 1-120). Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2001). Gemeentewet 1994. Commentaar 1994. Gemeentewet. Commentaar v.a. 1995. In P. de Bruin, J.P. Kruimel & J.A. Monsma (Eds.), Lokale belastingen en milieuheffingen (Supplement, 102) (pp. 1-80). Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2000). Artikel 223 (Forensenbelastingen), Commentaar 1995. Deel Lokale Belastingen en Milieuheffingen. In T.J. Korthof (Ed.), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie (Supplement, 79) (pp. 1-45). Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1998). Forensenbelasting, Commentaar Gemeentewet 1994, artikel 224. In J.A. Monsma, e.a. (Ed.), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, deel 13, Lokale belastingen en Milieuheffingen (pp. 1-92). Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1997). Toeristenbelasting, Commentaar Gemeente 1994, art.225 en Gemeentewet 1995, art.224. In J.A. Monsma (Ed.), Fiscale encyclopedie de vakstudie. Lokale belastingen en milieuheffingen (Vakstudie, 13) (pp. 1-154). Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Burg, M.P. van der (1996). Forensenbelasting. In J.A. Monsma (Ed.), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, deel 13, Lokale belastingen en milieuheffingen (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, 13) (pp. 1-54). Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1995). Lokale belastingen en milieuheffingen. In T.J. Korthof (Ed.), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie (pp. 1-112). Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Burg, M.P. van der (1994). De wens tot verruiming van de eigen middelen: de vader van de lokale gedachte of het kind van de noodzakelijkheid? In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Congresbundel van de landelijke aangiftedag (pp. 37-45). Rotterdam: ESBL.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1994). Supplement wijziging Baat- en bouwgrondbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. In P. de Bruin & J.P. Kruimel (Eds.), Lokale belastingen en milieuheffingen (pp. 1-45). Deventer: Kluwer.
 • Burg, M.P. van der & Makkinga, F.J.H.L. (1994). De wens tot verruiming van de eigen middelen van gemeenten: de vader van de lokale gedachte of het kind van de noodzakelijkheid? In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Congresbundel van de landelijke aangiftedag (pp. 37-45). Rotterdam: ESBL.
 • Monsma, J.A., Bruin, P. de, Kruimel, J.P., Burg, M.P. van der, Groenewegen, G. & Makkinga, F.J.H.L. (Eds.). (1999). Fiscale Encyclopedie De Vakstudie (Lokale belastingen en milieuheffingen. Deel, 13). Deventer: Kluwer.
 • Monsma, J.A., Schep, A.W., Bruin, P. de, Burg, M.P. van der, Groenewegen, G., Hoek, M.P. van der, Hoekstra-Krosenbrink, H.D.W., Makkinga, F.J.H.L., Smeets, R.T.N., Waterbolk, A.J. & Zon, B. van der (2001). Rapport gemeentelijke belastingen in de 21e eeuw. Heffing op goede grond(slag). (Extern rapport). 's-Gravenhage: VNG Uitgeverij.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2016). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, Maart 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-220, AWB_15_2297. ECLI:NL:RBGEL:2016:1536
 • Makkinga, F.J.H.L. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, September 23), NLF 2016-0197, 16/00025. ECLI:NL:HR:2016:2127
 • Makkinga, F.J.H.L. (2016). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2015, December 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-286, ROT 15/3490. ECLI:NL:RBROT:2015:9226
 • Makkinga, F.J.H.L. (2016). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, Oktober 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-503, AWB_15_6990. ECLI:NL:RBGEL:2016:5378
 • Makkinga, F.J.H.L. (2016). Noot bij: Rechtbank Zeeland - West-Brabant. (2016, Oktober 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-40, ABW_14_7668. ECLI:NL:RBZWB:2015:7281
 • Makkinga, F.J.H.L. (2016). Noot bij: Rechtbank Zeeland - West-Brabant. (2016, April 29), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-377, BRE_14_6771. ECLI:NL:RBZWB:2016:2657
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, Februari 03), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-176, 14/00490, 14/00491 e. ECLI:NL:GHARL:2015:781
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Januari 09), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-85, 14/03962. ECLI:NL:HR:2015:19
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Juni 05), Vakstudie Nieuws 2015-29.28, 15/00850. ECLI:NL:HR:2015:1486
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, Maart 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-263, 13/00480. ECLI:NL:GHARL:2015:2294
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, November 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-36, 13/01166. ECLI:NL:GHARL:2014:8844
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2015, Maart 19), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-202, AWB - 14 _ 5378. ECLI:NL:RBGEL:2015:1850
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, Juni 09), Vakstudie Nieuws 2015-48.22, 14/00627 en 14/00628. ECLI:NL:GHARL:2015:4164
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Noot bij: Hof Den Haag. (2015, Augustus 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-470, BK-14/01614. ECLI:NL:GHDHA:2015:2346
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, November 06), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-531, 14/02652. ECLI:NL:HR:2015:3222
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, Juni 30), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-427, 14/00966. ECLI:NL:GHARL:2015:4795
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015). Noot bij: Rechtbank Zeeland - West-Brabant. (2015, April 03), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-297, AWB - 14 _ 5394, (2015/297).. ECLI:NL:RBZWB:2015:2856
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2014, Februari 06), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 13/00214, (2014/170)..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2014, Maart 06), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 13/00062, (2014/236)..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hof Den Haag. (2014, April 09), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, Bk-13-00431.su.mb.de, (2014/417)..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, November 07), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 11/00268, (2014/3)..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, December 05), Vakstudie Nieuws 2014-65.32, 14/01110.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2014, April 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 13/00081, (2014/283)..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Rechtbank Den Haag. (2013, November 05), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, AWB-12_11379, (2014/37)..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, November 05), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 12/00214 LEE, (2014/8)..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2014, September 09), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, AWB 14 2439, (2014/442)..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2014, Mei 22), Vakstudie Nieuws 2014-54.28, 12/00594 t/m12/00621.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, April 15), Vakstudie Nieuws 2014-39.27, 13/00239.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2014, Mei 01), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 12/00622, (2014/304)..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Juni 06), Vakstudie Nieuws 2014-30.20, 13/02504.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Juni 13), Vakstudie Nieuws 2014-34.27, 13/04053.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Juni 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 13/04053, (2014/324)..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Gerechtshof 's-Gravenhage. (2013, September 25), Vakstudie Nieuws 2014-7.3, BK-13-00008.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Januari 10), Vakstudie Nieuws 2014-10.25, 13/00857.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, Mei 16), Vakstudie Nieuws 2013-44.16, (12/00037 t/m 12/00041). p.84-86.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Januari 29), Vakstudie Nieuws 2013-25.27, 12/00018, p.101-102.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, Maart 21), Vakstudie Nieuws 2013-40.24, 11/00719, p.105-106.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, Augustus 09), Vakstudie Nieuws 2013-37.25, 12/03419, p.103-105.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, September 28), Vakstudie Nieuws 2013-11.24, 11/04400, p.108-110.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Oktober 11), Vakstudie Nieuws 2013-11.21, (11/00254 en 11/00255). p.104-106.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Rb. 's-Gravenhage. (2012, Maart 25), Vakstudie Nieuws 2013-39.28, SGR 12/10922, p.102-103.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, November 22), Vakstudie Nieuws 2013-59.26, 12/01928, p.105-106.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Rb. Zeeland-West-Brabant. (2013, Mei 07), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-338, 12/4919.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, November 15), Vakstudie Nieuws 2013-59.25, 11/05565, p.103-105.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Gerechtshof 's-Gravenhage. (2012, Oktober 31), Vakstudie Nieuws 2013-20.24, BK-11/00859, p.106-107.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, April 25), Vakstudie Nieuws 2013-40.22, (11/00780 tot en met 11/00782, 11/00812 tot en met 11/00814). p.103-104.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, Oktober 18), Vakstudie Nieuws 2013-11.25, 11/00655, p.110-111.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Mei 15), Vakstudie Nieuws 2013-51.23, BK 11/00292 WOZ, p.67-70.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, September 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-512, 12/00837.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, Juli 23), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-482, 11/00386.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, September 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-459, 12/00012.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, Oktober 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-540, 12/00310.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Juni 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-31, 12/00465.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, Juli 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-455, 12/00144bis.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Juli 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-347, 11/00203.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Rb. Rotterdam. (2013, December 06), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-169, AWB 10/4312.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, April 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-383, 11/00780.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Rb. Alkmaar. (2013, December 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-242, 11/3101.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Juni 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-30, 11/04401.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2013, Januari 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-142, AWB 12/1359.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, April 11), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-454, 12/00144.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, April 05), Vakstudie Nieuws 2012-37.36, 11/00032.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2012, November 02), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-560, 12/00081, LJN BY3310.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Hof Arnhem. (2012, Mei 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-338, 10/00294, LJN BW7237.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, Maart 22), Vakstudie Nieuws 2012-39.23, 11/00005.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2012, Mei 02), Vakstudie Nieuws 2012-37.34, 11/7065.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Oktober 12), Vakstudie Nieuws 2012-58.25, 11/3324.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Rechtbank Dordrecht. (2011, April 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-395, 11/1412, LJN BW2578.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, Augustus 23), Vakstudie Nieuws 2012-58.24, 11/00277.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2011, November 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-39, 11/1512, LJN BU4408.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, April 05), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-284, 11/00032, LJN BW3288.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2012, Juli 08), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-362, 11/00279, LJN BW8454.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Juli 13), Vakstudie Nieuws 2012-37.6, 11/00162.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Rechtbank Zutphen. (2011, November 02), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-8, 11/454, LJN BU3497.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Hof Arnhem. (2011, November 01), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-7, 11/00473, LJN BU4042.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Februari 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-136, 10/05194, LJN BV3270.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2012, Augustus 29), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-534, 10/7485, LJN BX8703.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Noot bij: Rechtbank 's-Hertogenbosch. (2012, Januari 06), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-268, 11/958, LJN BV2191.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Noot bij: Hof Arnhem. (2011, Mei 31), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 11/00023, LJN BQ8249.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, Oktober 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 10/01252, LJN BT8739.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Noot bij: Rb. Dordrecht. (2010, November 19), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-142, 09/47, LJN BO3702.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Noot bij: Hof Arnhem. (2011, September 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 10/00488, LJN BT6224.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2011, Juli 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, BK-10/00441.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, April 08), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 10/01134, LJN BQ0421.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, September 09), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 10/04967, LJN BQ4105.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2011, Januari 31), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 10/3827, LJN BP7596.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2011, April 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 09/00808, LJN BQ9844.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Noot bij: Rechtbank Breda. (2011, Juli 06), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 11/566, LJN BR5439.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2011). Noot bij: Rechtbank Arnhem. (2011, Januari 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, AWB 09/4581, BP1515.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2010). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2010, Oktober 07), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, 09/00474 LJN:BN9659, p.1488-1490.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2010). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2009, December 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, AWB08/7708 LJNBK9241, p.231-232.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Juni 04), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, 09/04225 LJN:BM6698, p.892-893.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, September 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, 09/03346 LJN:BN6300, p.1408-1409.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2010). Noot bij: Rechtbank Zwolle-Lelystad. (2010, Februari 19), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, AWB08/1833 LJNBL9864, p.783-784.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Februari 12), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, 09/02834 LJN:BL3592, p.375-376.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2010). Noot bij: Rechtbank Zutphen. (2010, Februari 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, 08/1712 LJN:BL8521, p.647-649.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2010). Noot bij: Rechtbank Breda. (2010, Maart 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, AWB08/5927 LJNBL9443, p.719-721.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2009). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2009, Januari 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2009-, 08/997 MK, p.477.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2009). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2009, November 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2009-, 08/00082, p.277.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2008, September 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2009-, 07/00309 MI, p.20.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2009). Noot bij: Rechtbank 's Hertogenbosch. (2008, Oktober 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2009-, 06/4320 MK, p.625.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, April 23), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2009-, 07/00659, M IV, p.1183.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, Augustus 08), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2008-, 41 654, p.1081-1081.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2008). Noot bij: Rechtbank Dordrecht. (2008, Februari 29), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2008-, 06/1309, p.622-..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2008). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2007, Juli 31), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2008-, 06/5390, p.515-..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2008). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2007, Juni 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2008-, 06/1144, p.69-..
 • Makkinga, F.J.H.L. (2007). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2006, Februari 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2007-, 05/3877, p.410-411.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2007). Noot bij: HR. (2007, Augustus 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2007-, 41318, p.1031.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2007). Noot bij: HR. (2007, Juli 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2007-, 40531, p.964-965.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Nuis, J.W.C. (2009). De invloed van de waarderingsficties en feitelijke omstandigheden op de WOZ-waarde (II). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2009, 879-885.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Nuis, J.W.C. (2009). De invloed van de waarderingsficties en feitelijke omstandigheden op de WOZ-waarde (I). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2009, 819-824.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2008). De invloed van bodemverontreiniging op de waardebepaling in de Wet WOZ. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (juni), 254-260.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2007). De WOZ-waarde steeds waardevoller: enige actuele ontwikklingen en recente jurisprudentie omtrent dit waardebegrip. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (664).
 • Makkinga, F.J.H.L. (2006). Werken aan winst: toepassing van de WOZ-waarde als bodemwaarde bij de afschrijving op gebouwen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (11), 399-407.
 • Legerstee, A.G. & Makkinga, F.J.H.L. (2005). De Wet WOZ vanaf 2005: doelmatiger en goedkoper, maar ook beter en breder toepasbaar? (I). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2005, 43-54.
 • Legerstee, A.G. & Makkinga, F.J.H.L. (2005). De Wet WOZ vanaf 2005: doelmatiger en goedkoper, maar ook beter en breder toepasbaar? (II). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2005, 187-196.
 • Legerstee, A.G. & Makkinga, F.J.H.L. (2005). De Wet WOZ vanaf 2005: doelmatiger en goedkoper, maar ook beter en breder toepasbaar? (III). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2005, 243-251.
 • Hoppenbrouwers, L.W.J., Makkinga, F.J.H.L. & Romijnders, E.A.G. (2003). Enkele civiel- en fiscaal-juridische overwegingen ten aanzien van ondergrondse infrastructuur. Maandblad Belastingbeschouwingen, 72 (9), 257-269.
 • Monsma, J.A. & Makkinga, F.J.H.L. (2000). Centraal of decentraal, dat is de kwestie. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2000 (23), 1075-1079.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Burg, M.P. van der (2000). De onroerendezaakbelastingen en de Wet waardering onroerende zaken: hoofdlijnen en ontwikkelingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (december), 424-433.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Sheer Mahomed, G.I. (1998). Het wetsvoorstel wijziging werktuigenvrijstelling: oude wijn in nieuwe zakken of is er sprake van een echte vernieuwing? Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (1), 24-31.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Sheer Mahomed, S. (1996). De baatbelasting nieuwe stijl: beter dan vroeger, maar blijft lastig als instrument voor grondexploitatie. Vastgoedrecht, 1 (5), 115-119.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Voskuilen, M. (1996). De Nieuwe Kerk te Amsterdam is volgens de Hoge Raad een waardeloos monument. Maandblad Belastingbeschouwingen, 65 (7/8), 246-252.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Sheer Mahomed, S. (1995). De stadsprovincie Rotterdam: een juiste verdeling van de OZB? Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 3-12.
 • Makkinga, F.J.H.L. (1994). De inhoudelijke veranderingen in de gemeentelijke belastingen als gevolg van de invoering van de Wet materiele belastingbepaling,. Maandblad Belastingbeschouwingen, 63 (12), 405-412.
 • Burg, M.P. van der, Groenewegen, G., Makkinga, F.J.H.L., Monsma, J.A. & Sheer Mahomed, G.I. (1997). Compendium gemeentelijke belastingen. Deventer: Kluwer.
 • Burg, M.P. van der, Groenewegen, G., Makkinga, F.J.H.L., Monsma, J.A. & Sheer Mahomed, G.I. (1997). Compendium Gemeentelijke Belastingen. Deventer: Kluwer.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Sheer Mahomed, S. (1997). Werktuigenvrijstelling in de OZB (ESBL-brochure). Rotterdam: ESBL.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012). Het Nederlandse gesloten gemeentelijke fiscale stelsel: grenzen, verboden en vrijheden. In Prof. dr. M. De Jonckheere (Ed.), Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen 2011-2012 (pp. 43-74). Brugge: die Keure (Belgie).
 • Makkinga, F.J.H.L. (1993). Hoofdstuk OZB. In H.P.A.M. Arendonk (Ed.), Landenrapport Nederland (pp. 1-4). Rotterdam: ESBL.
 • Makkinga, F.J.H.L., Ugur, S. & IJsseldijk, J.W.T.M. (1993). Tariefdifferentiatie in de onroerende zaakbelastingen. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL, EUR.
 • Makkinga, F.J.H.L. & Zutphen, G.N. van (1996). Analyse aanslag onroerende-zaakbelasting loont. Vastgoedmarkt, 23 (juli), 43-43.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2016, november 10). Guest Lecture Nyenrode University. Breukelen Nyenrode University, Guestlecture Master Fiscal Law.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015, oktober 08). Waarderingsmethodieken en enige andere WOZ-perikelen. Paleis van Justitie Den Haag, Lezing Landelijke dag van de kenniskring HLO van De Rechtspraak (rechterlijke macht).
 • Monsma, A.P. & Makkinga, F.J.H.L. (2015, november 05). Heffingen Lokale Overheden en WOZ. Nyenrode Business University, avondcollege voor het vak Indirecte Belastingen binnen de masteropleiding fiscaal recht.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2015, november 05). Guest Lecture Nyenrode University. Breukelen Nyenrode University, Guestlecture Master Fiscal Law.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2014, september 25). Guest Lecture Nyenrode University. Breukelen Nyenrode University, Guestlecture Master Fiscal Law.
 • Makkinga, F.J.H.L. (2012, mei 25). Het Nederlandse gesloten gemeentelijke fiscale stelsel: grenzen, verboden en vrijheden. Antwerpen, Lezing op studiedag Dubbel zicht op gemeentebelastingen te Antwerpen.

Makkinga WOZ-Advies

Description Directeur/Eigenaar
Place ROTTERDAM
Start date 2/2012
End date 12/9999

Makkinga WOZ-Advies

Role Directeur / eigenaar
Additional information Advisering inzake lokale belastingen en WOZ-waarderingen.
Obtained wage yes
Start date 2/2012

Rechtbank Noord-Nederland

Role Rechter-plaatsvervanger
Obtained wage yes
Start date 9/2005

Rechtbank Oost-Brabant

Role Rechter-plaatsvervanger
Obtained wage yes
Start date 6/2013

Wolters Kluwer

Role Bewerker Vakstudie Nieuws
Additional information Schrijven van annotaties
Obtained wage yes
Start date 6/2012

Wolters Kluwer

Role Bewerker Belastingblad
Additional information Schrijven van annotaties en artikelen
Obtained wage yes
Start date 1/2010

Wolters Kluwer

Role Bewerker Fisc Encycl De Vakstudie, onderdeel LBM
Additional information Bewerking artikelsgewijs commentaar.
Obtained wage yes
Start date 1/1995

Sdu Uitgeverij

Role Mede-auteur Wegwijs in de gemeentelijke belastingen en Wet WOZ
Obtained wage yes
Start date 1/2001

Wolters Kluwer

Role Mede-auteur Compendium Gemeentelijke Belastingen en de Wet WOZ
Obtained wage yes
Start date 1/1997

Lecturer

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Tax Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam