prof.mr. (Hans) H. de Doelder

Erasmus School of Law

Criminal Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L5-117

T: ,

E: dedoelder@law.eur.nl

Specialisaties: Strafrecht wetgeving - zowel materieel als formeel Financieel-economische misdrijven - waaronder corruptie, witwassen en georganiseerde criminaliteit

 • Doelder, H. de (2012). M. Zwiers The European Public Prosecutor's Office, Analysis of a Multilevel Criminal Justice System. Delikt en Delinkwent, 2012 (10).
 • Doelder, H. de (2001). Koraal specht. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2001 (2), 45-46.
 • Doelder, H. de (1996). De IRT-zaak: een muis met een staartje? In M.B. van Voorthuizen (Ed.), Recht..... Hoe moet het verder? Een blik op de toekomst. Vierde Almanak der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (pp. 14-20). Rotterdam: Juridische Faculteitsvereniging.
 • Doelder, H. de (2010, Oktober 06). Minimumstraffen zijn volksverlakkerij. Trouw, pp. 2.
 • Doelder, H. de (2005, Juli 26). Verkeersdrempels. Rotterdams Dagblad, pp. 7-7.
 • Doelder, H. de (2005, Januari 11). De overheid faalt, de burger betaald. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
 • Doelder, H. de (2005, April 26). Verkeer in Shanghai. Rotterdams Dagblad, pp. 5-5.
 • Doelder, H. de (2004, Oktober 26). Nederland meer corrupt. Rotterdams Dagblad, pp. 1-1.
 • Doelder, H. de (2004, Mei 25). Snoepreisjes Kamerleden. Rotterdams Dagblad, pp. 1-1.
 • Doelder, H. de (2004, Februari 24). Zero tolerance. Rotterdams Dagblad, pp. 1-1.
 • Doelder, H. de (2004, November 25). Terrorisme. Rotterdams Dagblad, pp. 1-1.
 • Doelder, H. de (2003, Mei 06). Column. Rotterdams Dagblad, pp. 6-6.
 • Doelder, H. de (2003, Juli 23). Politiek en recht: debat moet worden gevoerd. NRC, pp. 4-4.
 • Doelder, H. de (2003, Juli 29). Noodweer van winkeliers. Rotterdams Dagblad, pp. 3-3.
 • Doelder, H. de (2003, November 24). Terrorisme. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
 • Doelder, H. de (2002, Februari 05). De minister van Justitie. Rotterdams Dagblad, pp. 5-5.
 • Doelder, H. de (2000, Juni 14). Witwassen in Europa. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
 • Doelder, H. de (1999, Februari 05). Eigen richting. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
 • Doelder, H. de (1999, Mei 21). Preventief arresteren. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
 • Doelder, H. de (1999, Augustus 17). Strafmaat. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
 • Doelder, H. de (1999, November 23). Europees strafrecht. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
 • Doelder, H. de (1998, November 06). 'Cola-justitie'. Rotterdamds Dagblad, pp. 1-1.
 • Doelder, H. de (1997, Maart 18). De Kroongetuige in het Nederlandse Strafrecht. Rotterdams dagblad
 • Doelder, H. de (1996, Januari 26). Wettelijke regeling voor kroongetuige helpt niet. Algemeen Dagblad. Rubriek Trefpunt, pp. 4-4.
 • Doelder, H. de (1996, Juli 18). Wegwezen voor Winnie Sorgdrager. Algemeen Dagblad, pp. 3-3.
 • Doelder, H. de (1996, Juni 28). IRT-nasleep. Rotterdams Dagblad, pp. 3-3.
 • Doelder, H. de (1996, Maart 19). Voorwetenschap. Rotterdams Dagblad, pp. 1149-1149.
 • Doelder, H. de (1996, September 27). Hogere straffen seksuele delinquenten helpen niet. Algemeen Dagblad, pp. 4-4.
 • Doelder, H. de (1996, September 24). Thuisrechtbank open; kantongerecht dicht? Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
 • Doelder, H. de (1995, December 12). De Officier van Justitie als ambtenaar. Rotterdams dagblad
 • Doelder, H. de (1995, Mei 28). Alcohol in het verkeer. Rotterdams dagblad
 • Doelder, H. de (1995, Juni 20). De arrogantie van de politiek. Rotterdams Dagblad
 • Doelder, H. de (1994, December 28). Wat de advocaat mag, mag de officier niet. Rotterdams Dagblad
 • Doelder, H. de (1993, Mei 04). De andere kant. Rotterdams Dagblad
 • Doelder, H. de (1990, Juli 01). Ademanalyse en tegenonderzoek. Fiat Justitia, Magazine Juridische Faculteits Vereniging Rotterdam, pp. 16-17.
 • Doelder, H. de (1990). De administratieve afhandeling van overtredingen. Voorzitter Congres Wet Mulder: .
 • Doelder, H. de (2011). Minimumstraffen en de scheiding der machten. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (6), 337-346.
 • Doelder, H. de (2010). Dissenting opinions en het geheim van de raadkamer. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2010 (9), 372-377.
 • Doelder, H. de & Wulp, M.T. van der (2009). Control letters - Side letters. Ondernemingsrecht, 2009 (151), 643-649.
 • Doelder, H. de (2009). De hervorming van de rechtshandhaving in de West. Justitiele Verkenningen, 35 (5), 99-112.
 • Doelder, H. de & Smid, G. (2006). Het verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie: waardevol voor Nederland? Delikt en Delinkwent, 36 (8), 833-854.
 • Doelder, H. de (2003). De Europese verdachte in Nederland. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 9 (10), 292-297.
 • Doelder, H. de (2002). Europese Opsporing en vervolging. Delikt en Delinkwent, 32 (5), 712-725.
 • Doelder, H. de & Bos, W. (2002). Berechting van 'sportief' wangedrag; aspecten van straf- en tuchtrecht in de sport. Justitiele Verkenningen, 28 (3), 58-71.
 • Doelder, H. de (2002). Een politiek OM. Het Tijdschrift voor de Politie, 64 (7/8), 4-7.
 • Doelder, H. de (2000). OM Mandaat. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2000 (7), 279-283.
 • Doelder, H. de (2000). The Public Prosecution Service in the Netherlands. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 8 (3), 187-209. doi: http://dx.doi.org/10.1163/15718170020519157
 • Doelder, H. de, Hessing, D.J., Elffers, H. & Giels, R.J. van (2000). De afstand tussen zittende en staande magistratuur. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2000 (2), 71-75.
 • Doelder, H. de & Hartmann, A.R. (1999). Criminal liability of private and public corporations. A Dutch perspective. Turku Law Journal, 1 (1), 75-92.
 • Doelder, H. de & Mul, V. (1997). Strafrechtelijke vrijwaring wet MOT te beperkt? Bank- en Effectenbedrijf, 46 (maart), 28-33.
 • Blom, T., Doelder, H. de, Mevis, P.A.M. & Mul, V. (1996). Ontnemingsperikelen. Doorwerking van het draagkracht-beginsel. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 19 (8), 252-253.
 • Blom, T., Doelder, H. de, Mevis, P.A.M. & Mul, V. (1996). Ontnemingsperikelen. Vereenzelviging van natuurlijke verdachte(n) met rechtspersoon. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 19 (6), 187-188.
 • Doelder, H. de (1996). Het OM als buitendienst van het departement van Justitie. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 20 (9), 294-298.
 • Blom, T., Doelder, H. de & Hessing, D.J. (1996). De paarse drugsnota en de aanpak van (hard)-drugsverslaafden; een drie-stromenaanpak. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 20 (3), 131-144.
 • Doelder, H. de, Hartmann, A.R. & Russen Groen, P.M. van (1995). Over de alternatieven van de Commissie-Korthals Altes. Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (38), 1392-1399.
 • Blom, T., Doelder, H. de, Mevis, P.A.M., Mul, V. & Groot, F.C.V. de (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (2), 59-60.
 • Doelder, H. de (1994). Steun voor Kosto bij verschillen in duur detentie. Rotterdams Dagblad.
 • Doelder, H. de (1994). Weggooien. Rotterdams Dagblad.
 • Doelder, H. de (1994). Boemarang. Rotterdams Dagblad.
 • Mul, V., Blom, T., Doelder, H. de, Groot, F.C.V. de & Mevis, P.A.M. (1994). Maandelijkse rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 434-437.
 • Doelder, H. de (1994). Het OM afgewezen. Nederlands Juristenblad (NJB), 69 (16), 541-542.
 • Doelder, H. de (1993). Het gevangeniswezen. Rotterdams Dagblad.
 • Doelder, H. de & Hulst, J.W. van der (1993). EEG-sancties en ne bis in idem. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, NOV (11), 722-733.
 • Doelder, H. de (1993). Geen taak voor strafrecht op voetbalveld. Rotterdams Dagblad.
 • Doelder, H. de (1993). Omgaan met drugs. Rotterdams Dagblad.
 • Doelder, H. de (1993). Plannen maken strafbaar? Fiat Justitia (EUR), 39.
 • Doelder, H. de & Hart, A.C. 't (1992). Aparte procedure voor bekennende verdachten? Nederlands Juristenblad (NJB), 629-630.
 • Doelder, H. de (1992). Van paasbrief tot herfstweer, Over de begroting van justitie 1993. Delikt en Delinkwent, 22 (9), 911-921.
 • Doelder, H. de (1992). Stupid Justice? Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 175-182.
 • Doelder, H. de, Hulst, J.W. van der, Rogier, L.J.J. & Russen Groen, P.M. van (1992). De Wet Mulder in de praktijk. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 141-147.
 • Blom, T. & Doelder, H. de (1992). Meer over: Europees belang op geschriften bij bedrijven. Delikt en Delinkwent, 350-352.
 • Doelder, H. de (1991). Een toekomstvisie op ons gerechtelijk vooronderzoek. Nederlands Juristenblad (NJB), 66 (9), 353-359.
 • Doelder, H. de & Blom, T. (1991). Het inbeslagnemen van geschriften. Delikt en Delinkwent, 21 (8), 842-858.
 • Doelder, H. de (1990). DNA-bewijs in strafzaken. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 15 (5), 555-565.
 • Doelder, H. de & Hart, A.C. 't (1990). De meerwaarde van het O.M. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 13 (6), 250-252.
 • Doelder, H. de (1990). Cassatie-ideeën in strafzaken. Nederlands Juristenblad (NJB), 65 (14), 525-527.
 • Doelder, H. de, Bakker, S.R., Salverda, B.A. & Verbaan, J.H.J. (2017). Wetboek van Strafrecht Curacao. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Doelder, H. de (2006). Terrorisme en de rol van de rechter. Winterlezing, uitgesproken op 6 februari 2006 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus law lectures, 3). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Doelder, H. de & Mul, V. (2004). Gebruik van voorwetenschap: het juridisch kader (Bankjuridische reeks, 49). Amsterdam: NIBE-SVV.
 • Doelder, H. de & Hoogenboom, A.B. (1997). Witteboordencriminaliteit in Nederland. Nieuwe instrumenten voor preventie en bestrijding van fraude. Deventer: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de & Mul, V. (1996). Misbruik van voorwetenschap: het strafrechtelijke kader (NIBE-bankjuridische reeks, 30). Amsterdam: NIBE Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf.
 • Doelder, H. de & Mul, V. (1994). Samenwerking Baat: Amerikaans-Nederlandse Strafrechtelijke Samenwerking. Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Doelder, H. de (1991). Criminal and administrative offences in the Netherlands. Rotterdam: EUR.
 • Doelder, H. de (1990). Bestrijding van EEG-Fraude. Arnhem/Antwerpen: Gouda Quint/Kluwer Bedrijfswetenschappen.
 • Doelder, H. de & Bleichrodt, F.W. (2014). Inbrekersrisico. In J.W. Fokkens, P.H. van Kempen, H. Sackers & P. Vegter (Eds.), Ad hunc modum, liber amicorum Ad Machielse: opstellen over materieel strafrecht (pp. 13-21). Deventer: Kluwer.
 • Doelder, H. de & Meijer, M.E. de (2014). Het openbaar ministerie als magistraat. In E. Muller & T. Cleiren (Eds.), Rechterlijke macht (pp. 127-143). Deventer: Kluwer.
 • Doelder, H. de (2013). An International Approach Towards Corruption. In S. Caneppele & F. Calderoni (Eds.), Organized Crime, Corruption and Crime Prevention, Essays in Honor of Ernesto U. Savona (pp. 151-158). Heidelberg New York Dordrecht London: Springer.
 • Doelder, H. de (2012). Wetboek van strafrecht Curacao. In Wetboek van strafrecht Curacao. Nijmegen: Wolf Productions.
 • Doelder, H. de (2012). Roekeloosheid. In Verbindend recht, Liber Amicorum K.F. Haak (pp. 227-239). Deventer: Kluwer.
 • Doelder, H. de (2011). Politiemisbruik door een strafrechtelijke bril. In Groenhuijsen e.a. (Ed.), Universalis; Liber Amicorum Cyrille Fijnaut (pp. 453-463). Antwerpen: Intersentia.
 • Doelder, H. de (2011). Computergebruik bij straftoemeting. In P. Kleve e.a. (Ed.), Something Bigger than Yourself - essays in honour of Richard de Mulder (pp. 15-24). Rotterdam: Erasmus School of Law.
 • Doelder, H. de & Smid, G. (2009). Corruptie. In Management van Compliance en integriteit, schriftelijke cursus deel 3 (pp. 28-44). Eindhoven: Euroforum Uitgeverij B.V..
 • Doelder, H. de (2008). De strafuitsluitingsgronden anders geschreven. In H. de Doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. 51-66). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Doelder, H. de (2008). Criminal Liability of Corporations: A Dutch Update. In Ulrich Sieber, Gerhard Dannecker, Urs Kindhäuser, Joachim Vogel & Tonio Walter (Eds.), Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht, Festschrift für Klaus Tiedemann (pp. 563-576). Carl Heymanns Verlag.
 • Doelder, H. de (2008). Algemeen overzicht. In H. de Doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. 7-24). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Doelder, H. de (2008). Reisverbod. In H. de Doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. 37-50). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Doelder, H. de (2008). De bijzondere positie van het OM in Aruba. In Aruba luridica (Publikatiereeks van de Universiteit van Aruba, 13) (pp. 1-12). Groningen: Universiteit van Aruba.
 • Doelder, H. de (2008). Wetende dat. In H. de Doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. 141-162). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Doelder, H. de & Blad, J.R. (2007). Hoofdstuk 3, Rechtshandhaving door het Openbaar Ministerie. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 65-93). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Doelder, H. de (2007). De strafuitsluitingsgronden anders opgeschreven. In M.M. Dolman, P.D. Duyx & H.G. van der Wilt (Eds.), Geleerde lessen : liber amicorum Simon Stolwijk (pp. 27-39). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Doelder, H. de (2007). Wetende dat. In B.F. Keulen e.a. (Ed.), Pet af, Liber amicorum D.H. de Jong (pp. 17-28). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Doelder, H. de (2007). Artikel 282a, pp. 1-8, Titel VII. Bijzondere bepalingen betreffende het rechtsgeding voor den politierechter. Artikel 367, pp. 1-8, Artikel 368, pp. 1-8, Artikel 369, pp. 1-14, Artikel 370, pp. 1-8, Artikel 370a, pp. 1-8, Artikel 371, pp. 1-2, Artikel 374, pp. 1-8, Artikel 375, pp. 1-14, Artikel 376, pp. 1-8, Artikel 377, pp. 1-8. In Het Wetboek van Strafvordering/IISS, Supplement 160, april 2007 (pp. diversen-diversen). Deventer: Kluwer.
 • Doelder, H. de (2006). Toezicht door de inlichtingendiensten. In L.J.J. Rogier & H. de Doelder (Eds.), Toezicht : opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht (OMV, 14) (pp. 25-40). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Doelder, H. de (2006). Het Openbaar Ministerie als magistraat (hoofdstuk 7). In E.R. Muller & C.P.M. Cleiren (Eds.), Rechterlijke macht : studies over rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland (Orde en veiligheid) (pp. 265-284). Deventer: Uitgeverij Kluwer.
 • Doelder, H. de (2005). De teloorgang van het opportuniteitsbeginsel. In A.H.E.C. Jordaans, P.A.M. Mevis & J. Wöretshofer (Eds.) (Eds.), J.M. Reijntjes, Praktisch Strafrecht, liber amoricum (pp. 109-122). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Doelder, H. de (2004). Bovenmenselijke rechters? In J.W. de Keijser & H. Elffers (Eds.), Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter: de wisselwerking tussen rechter en samenleving (pp. 186-198). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Doelder, H. de (2003). Onrechtmatig tuchtrecht. In J.H.C. Zwitser-Schouten, e.a. (Ed.), Recht op tuchtrecht, 50 jaar Hof van Discipline (pp. 161-167). Den Bosch: Hof van Discipline.
 • Doelder, H. de (2002). Decentrale overheid als strafbare dader. In P.M. van Russen Groen, D. Schreuders & C. Waling (Eds.), Iets bijzonders, liber amicorum prof.jhr.mr. M. Wladimiroff (pp. 145-155). Den Haag: SdU.
 • Doelder, H. de (2002). Beslissing omtrent verdere vervolging. Artt. 242 e.v. In A.L. Melai (Ed.), Wetboek van Strafvordering (Supplement, 128) (pp. 1-49). Deventer: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (2002). Richtlijnen en rechtshandhaving. In Klaas Boonen & August.C. 't Hart (Eds.), De weging van 't Hart; idealen, waarden en taken van het strafrecht (pp. 213-225). Deventer: Kluwer.
 • Otto, D., Meijer, M.E. de & Doelder, H. de (1999). De bestuurlijke boete in perspectief. In H. de Doelder, M.E. de Meijer & D. Otto (Eds.), De bestuurlijke boete in perspectief (SI-EUR, 20) (pp. 1-20). Deventer/Rotterdam: Gouda Quint/Sanders Instituut.
 • Doelder, H. de (1999). Grenzen tussen administratief en gerechtelijk onderzoek. In J.A.E. Vervaele (Ed.), Grenzen tussen administratief en gerechtelijk onderzoek (pp. 35-45). Antwerpen/Groningen: Intersentia Rechtswetenschappen.
 • Doelder, H. de (1999). Boundaries between Administrative and Judicial Investigation. In J.A.E Vervaele (Ed.), Transnational Enforcement of the Financial Interest of the European Union. Developments in the Treaty of Amsterdam and the Corpus Juris (pp. 31-41). Antwerpen/Groningen/Oxford: Intersentia Law Publishers.
 • Doelder, H. de (1998). Europese rechtshandhaving. In A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Zilver voor de Gouden Formule (pp. 143-157). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. ORP.
 • Doelder, H. de, Mul, V. & Enden, M.B. van den (1998). Regulation of financial markets with particular reference to market abuse: a perspective from the Netherlands. In E.H. Hondius (Ed.), Netherlands reports to the fifteenth International Congress of Comparative Law in Bristol (pp. 453-480). Antwerpen: Intersentia Rechtswetenschappen.
 • Doelder, H. de (1997). De veranderde verhouding tussen Openbaar Ministerie en de Rechter-Commissaris. In T.M. Schalken & S.W. Mul (Eds.), Het nieuwe wetboek van strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba (pp. 25-32). Deventer: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de & Meijer, M.E. de (1997). Vervolgen en Strafvordering. In P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het Hart van de Zaak (pp. 533-550). Deventer: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de & Mul, V. (1997). Tenuitvoerlegging beslissing tot voordeelontneming. In M.S. Groenhuijsen, J.B.M.L. Simmelink & J.L. van Neut (Eds.), Ontneming van voordeel in het strafrecht (pp. 241-252). Deventer: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1997). Eigen schuld in vergelijking. In J. ten Kate, R.J.P. Kottenhagen, A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Miscellanea. Jurisconculto vero Dedicata (pp. 15-26). Deventer: Kluwer.
 • Doelder, H. de & Mul, V. (1997). Beslagbevoegdheden. In M.S. Groenhuijsen, J.B.M.L. Simmelink & J.L. van Neut (Eds.), Ontneming van voordeel in het strafrecht (pp. 113-129). Deventer: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1996). Het OM ongeloofwaardig? In M. Fiege (Ed.), De eerbied waardig? Een bezinning op de positie van de rechter en de officier van justitie (pp. 51-62). Arnhem: Gouda Quint.
 • Blom, T., Doelder, H. de & Hessing, D.J. (1996). De paarse drugsnota en de aanpak van (hard)-drugsverslaagden; een drie-stromen aanpak. In T. Blom, H. de Doelder & D.J. Hessing (Eds.), Naar een consistent drugsbeleid (SI-EUR reeks, 11) (pp. 69-88). Deventer: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1996). De vereiste afstand tussen het OM en de politiek. In T.M. Schalken (Ed.), De inhoud van het gezag: vier preadviezen (OM Publikatiereeks) (pp. 115-125). Den Haag: Openbaar Ministerie.
 • Doelder, H. de & Mul, V. (1996). Strafrechtelijke aspecten van misbruik van voorwetenschap. In P.C. van Duyne (Ed.), Fraudepreventie. Handboek tegen bedrog en malversaties bij bedrijven en overheid (pp. E-1-E-24). Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie.
 • Doelder, H. de & Tiedemann, K. (1996). Criminal Liability of Corporations - Netherlands. In H. de Doelder & K. Tiedemann (Eds.), Criminal Liability of Corporations (pp. 289-310). The Hague/London/Boston: Kluwer Law International.
 • Doelder, H. de (1996). Dealing with criminal corporations in the Netherlands. In C.J.C.F. Fijnaut (Ed.), Changes in society, crime and criminal justice in Europe: a challenge for criminological education and research (pp. 247-266). Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen België.
 • Doelder, H. de (1995). La punibilidad de las personas juridicas en Holanda. In Hacia un derecho penal economico europeo (pp. 497-499). Madrid: Estudios juridicos.
 • Doelder, H. de (1995). Beurstuchtrecht. In A.B. Hoogenboom, V. Mul & A. Wielenga (Eds.), Financiële integriteit, Normafwijkend gedrag en zelfregulering binnen financiële instellingen (pp. 71-82). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1995). De politieke beïnvloeding van het O.M. In J.R. Blad (Ed.), Met recht op de vlucht (SI-EUR reeks, 9) (pp. 55-64). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1995). Criminalization of corporate behaviour in the Netherlands. In J.H.M. van Erp & E.H. Hondius (Eds.), Netherlands reports to the fourteenth international congress of comparative law (pp. 377-394). Den Haag: T.M.C. Asser instituut.
 • Doelder, H. de & Hulst, J.W. van der (1994). EG-sancties en ne bis in idem. In H. de Doelder & L.J.J. Rogier (Eds.), Opstellen over bestuursstrafrecht (pp. 217-230). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de & Rogier, L.J.J. (1994). Bestuursboeten in de visserij. In H. de Doelder & L.J.J. Rogier (Eds.), Opstellen over bestuursstrafrecht (pp. 141-156). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1994). Het Openbaar Ministerie in de nabije toekomst. In H. de Doelder, R.M.G.E. Foqué & R.A.F. Gerding (Eds.), Taak en functioneren van het Openbaar Ministerie (pp. 281-290). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1994). De thema's van de werkgroepen. In J.W. van der Hulst (Ed.), De wet Mulder in bedrijf (pp. 89-96). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1994). Zur Strafbarkeit juristischer Personen in den Niederlanden. In B. Schünemann, K. Tiedemann & C. Suårez Gonzålez (Eds.), Bausteine des europaischen Wirtschaftsstrafrechts (pp. 311-312). Berlin: Heymanns.
 • Doelder, H. de & Russen Groen, P.M. van (1994). De rol van het Openbaar Ministerie in het bestuursstrafrecht. In H. de Doelder, R.M.G.E. Foqué & R.A.F. Gerding (Eds.), Taak en functionerenvan het Openbaar Ministerie (pp. 221-238). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1994). Handhaving van economische regelgeving. In H. de Doelder & L.J.J. Rogier (Eds.), Opstellen over bestuursstrafrecht (pp. 205-216). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1994). The system of administrative and penal sanctions in the Netherlands. In H. de Doelder (Ed.), The system of administrative and penal sanctions in the Member States of the European Communities (pp. 299-320). Brussels/Luxembourg: National Reports.
 • Doelder, H. de (1994). Kriminalizace korporativního chování, moznosti trestního postihu korporace. In V. Kratochvíl (Ed.), Trestneprávní reforma v ceské repepublice (pp. 60-68). Brno: Masarykova univerzita.
 • Doelder, H. de (1994). Dwangmiddelen in het bestuursstrafrecht. In R. Foqué (Ed.), Geintegreerde rechtswetenschap (pp. 39-47). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1994). The enforcement of Economic Legislation. In J.A.E. Vervaele (Ed.), Administrative application and enforcement of Community Law in The Netherlands (pp. 133-142). Deventer/Boston: Kluwer.
 • Doelder, H. de (1993). Algehele herziening van hoofdstuk 65: Fraude, algemeen. In G.J.M. Corstens, N. Keyzer & E.Ph.R. Sutorius (Eds.), Vademecum Strafzaken (pp. 1-40). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1993). Algehele herziening Art. 243. In A.L. Melai (Ed.), Commentaar op het wetboek van strafvordering (losbladig) (pp. 249-253). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1993). Handhaving van economische regelgeving. In J.A.E. Vervaele (Ed.), Bestuurlijke toepassing en handhaving van gemeenschapsrecht in Nederland (Europese monografieën, 41) (pp. 137-147). Deventer: Kluwer.
 • Doelder, H. de & Cleiren, C.P.M. (1993). Art. 274 Sr: vergeten en overbodig? In A.A. Franken & A.M. van Woensel (Eds.), Een rariteitenkabinet (pp. 9-22). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Doelder, H. de (1993). The Dutch approach. In J. van der Hulst (Ed.), EC Fraud (pp. 91-98). Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation.
 • Doelder, H. de (1993). Straf, tucht en sport. In F.A. van Bakelen (Ed.), Sport en recht (pp. 27-34). Haarlem: De Vriescheborch.
 • Doelder, H. de (1993). Richtlijnen, Justitie en Rechter. In H.G. v.d. Bunt (Ed.), Richtlijnen van het Openbaar Ministerie (pp. 189-204). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Doelder, H. de (1993). DNA-bewijs in strafzaken. In H. de Doelder & J. Hielkema (Eds.), Goed gezien? Problemen bij identificatiemethoden in strafzaken (pp. 189-204). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1992). Straf- en tuchtrechtelijke aspecten van sport. In H.H. van Brug (Ed.), Sport en recht (pp. 13-25). Deventer: Tjeenk Willink.
 • Doelder, H. de (1992). De rechtsvormende rol van het Openbaar Ministerie, het OM als rechtshandhaver. In T.M. et al Schalken (Ed.), Magistraat met beleid. Opstellen aan C. van Steenderen (pp. 155-163). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1991). Agrarisch strafrecht. In W.M.J. Bekkers (Ed.), Met grond verbonden (pp. 113-120). Deventer: Kluwer.
 • Doelder, H. de (1991). Het gerechtelijk vooronderzoek herijkt. In C. Fijnaut & E. Kolthoff (Eds.), Afschaffing herziening van het gerechterlijk vooronderzoek (pp. 11-22). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1990). Commentaar op het Wetboek van Strafvordering, art. 243 t/m 249, 253 en 266/267. In M.G. Groenhuijsen (Ed.), A.L. Melai, Commentaar op het Wetboek van Strafvordering, supplement 73 (pp. 1-44). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1990). Van strafrecht naar administratief recht. In H. de Doelder, L.J.J. Rogier & P.M. van Russen Groen (Eds.), De Wet Mulder in perspectief (pp. 85-94). Arnhem: gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1990). De Euro-rechtsbescherming. In H. de Doelder (Ed.), Bestrijding van EEG-fraude (pp. 143-152). Arnhem, Arntwerpen: Gouda Quint, Kluwer Rechtswetenschappenm.
 • Doelder, H. de (1990). Het instrumentarium van de bijzondere politiediensten. In C.J.C.F. Fijnaut & F.G.A. Lely (Eds.), Economisch strafrecht en justitieël politie-optreden (pp. 47-57). Lochem: J.B. van den Brink.
 • Doelder, H. de (1990). Strafrechtelijk kort geding. In H. de Doelder (Ed.), Met Recht naar 2000 (pp. 151-158). Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Doelder, H. de (1990). Anders afdoen. In A.J. Maris (Ed.), De zorgzame samenleving, de samenleving een zorg? (pp. 104-110) Kampen: J.H. Kok.
 • Rogier, L.J.J. & Doelder, H. de (Eds.). (2006). Toezicht : opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht (OMV, 14). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Doelder, H. de, Meijer, M.E. de & Otto, D. (Eds.). (1999). De bestuurlijke boete in perspectief (SI-EUR, 20). Rotterdam: Gouda Quint/Sanders Instituut.
 • Doelder, H. de & Hoogenboom, A.B. (Eds.). (1998). Financieel rechercheren. Verbetering van samenwerking door integratie van disciplines (SI-EUR, 18). Deventer/Rotterdam: Gouda Quint/ Sanders Instituut.
 • Blom, T., Doelder, H. de & Hessing, D.J. (Eds.). (1996). Naar een consistent drugsbeleid (SI-EUR reeks, 11). Deventer: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de & Tiedemann, K. (Eds.). (1996). La Criminalisation du Comportement Collectif/Criminal Liability of Corporations. Den Haag: Kluwer Law International.
 • Doelder, H. de & Rogier, L.J.J. (Eds.). (1994). Opstellen over bestuursstrafrecht (SI-EUR, 3). Arnhem: Gouda Quint.
 • Foqué, R.M.G.E., Doelder, H. de & Gerding, R. (Eds.). (1994). Taak en functioneren van het Openbaar Ministerie (SI-EUR, 4). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de & Hielkema, J. (Eds.). (1993). DNA-bewijs in strafzaken. Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de & Zwetsloot, F.J.M. (Eds.). (1993). Indentificatieplicht. Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de & Hielkema, J. (Eds.). (1993). Goed gezien? Problemen bij identificatiemethoden in strafzaken. Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de, Russen Groen, P.M. van & Rogier, L.J.J. (Eds.). (1990). De Wet Mulder in perspectief. Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (Ed.). (1990). Met recht naar 2000. Lelystad: Vermande.
 • Doelder, H. de (2000). Boekbespreking [Bespreking van het boek Het Handhavingsonderzoek]. .
 • Doelder, H. de (1998). Boekbeschouwingen [Bespreking van het boek Effecten van bestuurlijke boetes]. .
 • Hessing, D.J., Giels, R.J. van, Elffers, H. & Doelder, H. de (1997). De afstand tussen zittende en staande magistratuur: Kunnen beide groeperingen lid blijven van de NVvR? (Extern rapport, no 1). Rotterdam: Erasmus Un iversiteit.
 • Doelder, H. de & Rogier, L.J.J. (1993). Wetsvoorstel bestuurlijke boeten visserij. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: EUR.
 • Doelder, H. de & Verloop, P.C. (2004). The lawyer in the pre-trial procedure: a European approach. International Seminar on Criminal Pre-trial Procedure Reforms: Beijing (2004, november 12).
 • Doelder, H. de (2006). Noot bij: Rechtspraak Jaarrekeningenrecht. Ondernemingsrecht, 2006 (13), 484-488.
 • Doelder, H. de & Bos, W. (2001). Het TVM-proces, doping en strafrecht. Politie en Justitie moeten sportdrugs gedogen. Het Tijdschrift voor de Politie, 63 (10), 28-30.
 • Doelder, H. de & Ladan, R. (2001). De juridische faculteiten, de bachelor-master-structuur en het civiel effect. Nederlands Juristenblad (NJB), 2001 (76), 154-157.
 • Doelder, H. de (2000). OM kan geen boetes opleggen. Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (12), 649-649.
 • Doelder, H. de (1996). Sporttuchtrecht. Ars Aequi, 45 (7/8), 484-492.
 • Mevis, P.A.M., Blom, T., Groot, F.C.V. de, Doelder, H. de & Mul, V. (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (1), 21-22.
 • Mevis, P.A.M., Mul, V., Groot, F.C.V. de, Doelder, H. de & Blom, T. (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (6), 198-199.
 • Mevis, P.A.M., Blom, T., Mul, V., Groot, F.C.V. de & Doelder, H. de (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (7), 234-235.
 • Mevis, P.A.M., Blom, T., Mul, V., Groot, F.C.V. de & Doelder, H. de (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (4), 131-132.
 • Doelder, H. de (1994). Het OM na Donner. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 445-451.
 • Doelder, H. de & Hart, A.C. 't (1993). Vertrouwenscrisis. Nederlands Juristenblad (NJB), 604-604.
 • Doelder, H. de (1992). Opsporing, vervolging en executie bij rechtspersonen. De onderneming en de strafvordering. Dossier, 2 (7), 22-31.
 • Doelder, H. de (1992). De onderneming en de strafvordering. Dossier, 2 (7), 22-30.
 • Doelder, H. de (1992). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 79-80.
 • Doelder, H. de & Camp, R. van (1992). Europese Verenigingen EEG-(straf)recht. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 13 (6), 603-605.
 • Doelder, H. de (1992). Het begrip fraude in een juridische context. Pacioli Journaal, 3-6.
 • Doelder, H. de (1991). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 21 (5), 508-509.
 • Doelder, H. de (1991). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 21 (2), 195-197.
 • Doelder, H. de (1991). Ook al onrechtmatige inbeslagneming? Nederlands Juristenblad (NJB), 943-944.
 • Doelder, H. de (1991). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 21 (8), 900-905.
 • Doelder, H. de (1991). Transactie, een onrechtmatige overheidsdaad? Nederlands Juristenblad (NJB), 481-482.
 • Doelder, H. de (1990). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 20 (6), 563-564.
 • Doelder, H. de (1990). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 20 (3), 255-256.
 • Doelder, H. de (1990). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 20 (9), 852-861.
 • Doelder, H. de (2013). Minder voorlopige hechtenis. In Roosachtig strafrecht, liber amicorum Theo de Roos (pp. 167-178). Deventer: Kluwer.
 • Doelder, H. de (2013). Strafrecht. In L.C. Winkel & L.J.J. Rogier (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 245-258). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Doelder, H. de (2010). Algemeen Overzicht. In H. de Doelder, R.J. Verbeek & M.T. van der Wulp (Eds.), Strafrecht in Antillen na '10-10-'10 (pp. 5-10). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Doelder, H. de (2009). Titel in het Chinees. In Mingde Lectures on Criminal Law by Outstanding Scholars vol. 1 (pp. 475-484). Peking: Peking University Press.
 • Blad, J.R. & Doelder, H. de (2008). Hoofdstuk 5: Rechtshandhaving door het openbaar ministerie. In Strafrechtelijke rechtshandhaving: Aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (pp. 105-132-5). Boom Juridische Uitgevers.
 • Doelder, H. de (2008). Inleiding. In H. de Doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. 1-5). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Doelder, H. de (2008). Voorwoord. In H. de doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. v). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Doelder, H. de (2007). Reisverbod. In Afscheidsbundel (pp. 47-55). Curaçao: Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
 • Doelder, H. de (2002). Fraude, algemeen. In G.J.M. Corstens (Ed.), Handboek strafzaken (pp. 101.1-101.37). Deventer: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1999). Tuchtrecht in het algemeen. In Raad voor Scheepvaart (Ed.), Tuchtrecht in de zeescheepvaart (pp. 11-21). Amsterdam: Raad voor de Scheepvaart.
 • Doelder, H. de (1990). Fraude-algemeen. In G.J.M. Corstens, N. Keyzer & E.Ph.R. Sutorius (Eds.), Vademecum Strafzaken, supplement 34 (pp. 1-80). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de (1990). Sociale zekerheidsfraude. In G.J.M. Corstens, N. Keyzer & E.Ph.R. Sutorius (Eds.), Vademecum Strafzaken, supplement 34 (pp. 1-40). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de, Enden, M.B. van den, Mul, V. & Pols, E.J.V. (Eds.). (1999). Wegwijzer in justitieland 1999/2000. Zeist: Kerckebosch BV.
 • Doelder, H. de & Wladimiroff, M. (Eds.). (1992). Dossier Onderneming, fraude en strafrecht. 's-Hertogenbosch: Account B.V..
 • Doelder, H. de (2004). Boekbespreking [Bespreking van het boek Het Openbaar Ministerie en de afhandeling van strafzaken in Nederland]. .
 • Doelder, H. de (1995). Boekbespreking [Bespreking van het boek De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten]. .
 • Doelder, H. de (1993). Boekbespreking [Bespreking van het boek Vervolgen in belastingzaken]. .
 • Doelder, H. de (1993). De fiscale behandeling v.h. wederrechtelijke [Bespreking van het boek De fiscus en criminele feiten]. .
 • Doelder, H. de (1992). Boekbespreking [Bespreking van het boek Bankbreuk, ons strafrechtelijk faillisementsrecht]. .
 • Doelder, H. de (1992). Boekbespreking [Bespreking van het boek De Nederlandse strafvordering]. .
 • Doelder, H. de (1991). Boekbespreking [Bespreking van het boek Fraude en misbruik in de sociale zekerheid]. .
 • Bunt, H.G. van de, Doelder, H. de, Nelen, J.M. & Vijver, C. van der (2002). Evaluatie Tol-team. Evaluatie van het opsporingsonderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. (Intern rapport, no 1). : .
 • Rogier, L.J.J., Doelder, H. de & Russen Groen, P.M. van (1990). Onderzoeksopzet Evaluatie Wet Mulder. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: EUR.
 • Doelder, H. de & Dierckx, J.M.L. (1994, Juni 01). EG-Fraude en de sanctiebevoegdheden op basis van het EG-recht. Euridical, pp. 16-22.
 • Doelder, H. de, Bakker, S.R., Salverda, B.A. & Verbaan, J.H.J. (Eds.). (2015). Wetboek van Strafrecht Sint Maarten. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Salverda, B.A., Doelder, H. de, Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (Eds.). (2014). Wetboek van Strafrecht Aruba. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Salverda, B.A., Doelder, H. de, Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (Eds.). (2013). Concept Caribisch Wetboek van Strafvordering. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 • Verbaan, J.H.J., Doelder, H. de & Verbeek, R.J. (Eds.). (2012). Wetboek van Strafrecht van Curacao. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Verbaan, J.H.J., Verbeek, R.J. & Doelder, H. de (Eds.). (2012). BOB-wetgeving Curacao, Sint Maarten en Aruba. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Verbeek, R.J., Doelder, H. de & Wulp, M.T. van der (Eds.). (2010). Strafrecht in de Antillen na '10-10-10'. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Doelder, H. de (2009). [Bespreking van het boek Grensoverschrijdende sfeercumulatie]. Delikt en Delinkwent, 2009(afl. 7/53), 725-730.
 • Doelder, H. de (1991, november 27). Strafrechtelijke aansprakelijkheid van adviseurs. Breda, Lezing voor het Juridisch Genootschap.
 • Doelder, H. de (1991, november 20). Artikel 51 in ontwikkeling. Zutphen, Lezing voor het Juridisch Genootschap.
 • Doelder, H. de (1991, januari 11). Medische fouten strafrechtelijk bezien. onbekend, Lezing op EUR-Hoboken.
 • Doelder, H. de (1991, januari 28). Recente jurisprudentie strafbaarheid van rechtspersonen. Leeuwarden, Lezing voor het Juridisch Genootschap te Leeuwarden.
 • Doelder, H. de (1991, mei 17). De voorlichtingsrapportage. onbekend, Lezing op de studiedag Voorlichtingsrapportage en straftoemeting.
 • Doelder, H. de (1990, april 19). De Europese Fraudebestrijding. onbekend, Lezing op congres voor leden van Nederlandse en Belgische magistratuur.
 • Doelder, H. de (1990, maart 28). Vroeghulp. onbekend, Lezing op studiedag Reclassering-R.M.
 • Doelder, H. de (1990, maart 13). Belasringrecht en zwijgplicht. onbekend, Lezing op Kluwer-seminar.
 • Doelder, H. de. Terrein en beginselen van tuchtrecht. Universiteit van Tilburg (221 pag.) (Tilburg: [S.l.] : [s.n.]). Prom./coprom.: promotor onbekend.

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Criminal Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam