Associate Professor

mr.dr. (Jolande) J. uit Beijerse

Erasmus School of Law

Criminal Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L5-010

T:+31 10 4081553, +31 10 4081547

E: uitbeijerse@law.eur.nl

Monitoring Safety & Security

 • Beijerse, J. uit (2016). Jeugdigen in justitiele jeugdinrichtingen en jeugdzorgplus: gescheiden, maar ook een andere rechtspositie? Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 38 (2), 32-38.
 • Beijerse, J. uit (2016). De EU-Richtlijn procedurele waarborgen minderjarige verdachten in het Nederlandse jeugdstrafprocesrecht. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 22 (7), 230-236.
 • Beijerse, J. uit (2016). The new Dutch law and policy on young adult offenders. EuroVista, 4 (2), 1-8.
 • Beijerse, J. uit & Bouw, R (2015). Naar een duidelijk geregelde regierol van de rechter bij de toelating van slachtoffers en journalisten tot de besloten jeugdstrafzitting. Strafblad, 13 (3), 253-260.
 • Beijerse, J. uit (2012). De meerwaarde van de gedragsbeïnvloedende maatregel. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2012, 13-22.
 • Beijerse, J. uit (2011). Overdag naar de eigen school en 's nachts in detentie. Nachtdetentie als recht en niet beperkt tot de voorlopige hechtenis. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 90 (4), 197-206.
 • Beijerse, J. uit (2009). De toepassing van een volwassenensanctie op 16- en 17-jarigen: pro's, contra's en alternatieven. Delikt en Delinkwent, 10 (75), 1067-1088.
 • Beijerse, J. uit (2009). De nieuwe regeling van de schorsing van de voorlopige hechtenis bij jeugdigen in het licht van de onschuldpresumptie. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (6), 314-325.
 • Beijerse, J. uit (2008). Naar een bij onschuldpresumptie passend systeem van voorlopige hechtenis. Strafblad, 6 (5), 465-487.
 • Beijerse, J. uit & Boendermaker, L. (2008). Opvoedingsinternaat of jeugdgevangenis? Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 38 (5), 142-153.
 • Beijerse, J. uit (2007). 'Te gast' in de politiecel: naar een nieuwe praktijk en regelgeving. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (2), 58-64.
 • Beijerse, J. uit & Jonge, G. de (2006). Het Surinaamse jeugdstraf(proces)recht: wet en werkelijkheid. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 85 (1), 8-17.
 • Beijerse, J. uit (2005). De inverzekeringstelling: de wettelijke uitgangspunten en de eigen weg van de praktijk. Delikt en Delinkwent, 35 (9), 964-985.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (2004). Gevangen in Nederland. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 2004 (2), 172-186.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (2004). Electronisch toezicht in het strafrechtelijk sanctiestelsel. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2004 (5), 185-195.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (2003). Actualidad de la prisión en Holanda. Panoptico, 2003 (5), 78-92.
 • Beijerse, J. uit & Spengen, A.J. van (2003). Directe rechtsbijstand op het politiebureau. Advocatenblad, 83 (19), 836-841.
 • Beijerse, J. uit (2003). Schaking: cultureel delict of vrouwvijandig relikwie? Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 19 (5-6), 212-214.
 • Beijerse, J. uit (2000). Het huis van bewaring voorbij. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2000 (9), 417-422.
 • Beijerse, J. uit (2000). De belager belaagd. Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 16 (3), 67-69.
 • Beijerse, J. uit (2000). De Zuid-Afrikaanse renaissance: een impressie van de hervormingen in de strafrechtspraktijk. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 79 (9/10), 146-150.
 • Beijerse, J. uit (1999). Eindelijk aandacht voor recidiverende drugsverslaafden? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1999 (4), 217-226.
 • Beijerse, J. uit (1999). Van de bordeelhouder bevrijd. Tijd voor een rechtvaardiger exploitatie van sekswerk. Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 15 (2), 33-35.
 • Beijerse, J. uit (1997). Twee wensen in de geest van Nicolaas Muller's praktisch idealisme: het benutten van schorsingsvoorwaarden en discussie over de straftoemeting. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 1997 (6), 124-124.
 • Beijerse, J. uit (1994). Straatsburg: ijkpunt of breekpunt? De oriëntatie van de Nederlandse strafwetgever op internationaal erkende rechtbeginselen nader bekeken. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 19 (5), 482-502.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (1993). Social Control as a Policy: Pragmatic Moralism with a Structural Defit. Social & Legal Studies, 2 (3), 281-303.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (1993). Las paradojas en el sistema penal. Revista de Ciencas Sociais (Brazilia), 55-84.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (1993). From Punishment to Diversion and Back Again: The Debate on Non-Custodial Sanctions and Penal Reform in the Netherlands. Howard Journal of Criminal Justice, 32 (2), 136-157.
 • Beijerse, J. uit, Moerland, H. & Fijnaut, C.J.C.F. (1991). Criminaliteit in context. Focaal. European Journal of Anthropology, 82-105.
 • Fijnaut, C.J.C.F., Beijerse, J. uit & Moerland, H. (1991). Criminaliteit in context; de relatie tussen overlast en criminaliteit op een Rotterdamse winkelboulevard en de wijk eromheen. Focaal. European Journal of Anthropology, 81-104.
 • Fijnaut, C.J.C.F., Moerland, H. & Beijerse, J. uit (1991). Samenleving en criminaliteit in een grootstedelijk achterstandsgebied. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 12 (6), 592-605.
 • Beijerse, J. uit, Fijnaut, C.J.C.F. & Moerland, H. (1990). Het project Boulevard Zuid te Rotterdam. Tijdschrift voor Criminologie, 67-82.
 • Beijerse, J. uit (2017). Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk (2e herziene druk). Apeldoorn/Antwerpen: Maklu.
 • Legemaate, J., Ploem, M.C., Beijerse, J. uit, Mevis, P.A.M., Wolf, M.J.F. van der, Akerboom, C.P.M., Schol, M. & Winter, H (2014). Thematische wetsevaluatie gedwongen zorg (Evaluatie regelgeving). Den Haag: ZonMW.
 • Beijerse, J. uit (2013). Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk. Apeldoorn/Antwerpen: Maklu.
 • Beijerse, J. uit & Boendermaker, L. (2008). Opvoeding en bescherming achter 'tralies'. Jeugdinrichtingen tussen juridische beginselen en pedagogische praktijk. Amsterdam: SWP.
 • Fijnaut, C.J.C.F., Moerland, H. & Beijerse, J. uit (1991). Een winkelboulevard in problemen; samenleving en criminaliteit in twee Rotterdamse buurten. Arnhem: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit, Fijnaut, C.J.C.F. & Moerland, H. (1990). Problemen in een stadsvernieuwingswijk in Rotterdam-Zuid: meningen van mensen over de wijk waar ze werken en/of wonen. Rotterdam: EUR.
 • Beijerse, J. uit (2016). De vormgeving van procedurele waarborgen voor jeugdige verdachten in Nederland en de Europese Unie. In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van de Europese Unie op het strafrecht. Landelijke Strafrechtsdag 2016 (pp. 61-72). Den Haag: Boom juridisch.
 • Beijerse, J. uit & Struijk, S. (2015). De justitiële carrière van de jongvolwassen ‘bling-bling’ veelpleger. Van ITB naar ISD? In P.A.M. Mevis (Ed.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht (pp. 227-239). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Beijerse, J. uit (2013). Creativiteit en rechtsbescherming bij de buitengerechtelijke afdoening van jeugdstrafzaken. In Caroline.J. Forder (Ed.), Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind (pp. 81-95). Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Swaaningen, R. van & Beijerse, J. uit (2013). Bars in your head: electronic monitoring in the Netherlands. In M. Nellis, K. Beyens & D. Kaminski (Eds.), Electronically Monitored Punishment; international and critical perspectives (pp. 172-191). London/New York: Routledge.
 • Beijerse, J. uit (2013). Van Brogan naar Salduz: alsnog een praktische en principiële regeling van de inverzekeringstelling? In Edwin Bleichrodt, Arthur Hartmann, Paul Mevis, Lodewijk Rogier & Barbara Salverda (Eds.), Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder (pp. 159-170). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 • Beijerse, J. uit (2012). Een kindvriendelijk klimaat in de justitiële jeugdinrichtingen. Naar voorbeeld van de 'European Rules for juvenile offenders subject to sanctions and measures'. In C. Forder, W. Duijst & A. Wolthuis (Eds.), Kindvriendelijke opsluiting. Gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van de mensenrechten (pp. 65-81). Leiden: NJCM-Boekerij.
 • Beijerse, J. uit (2011). De waarde van gesprekken met gedetineerde jongeren. In J.P. van der Leun, E.R. Muller, N. van der Schee, P.M. Schuyt & M.A.H. van der Woude (Eds.), De vogel vrij, Liber amicorum prof.dr.mr. Martin Moerings (pp. 159-169). Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Beijerse, J. uit (2011). De politie en het Openbaar Ministerie in jeugdstrafzaken. In I. Weijers & F. Imkamp (Eds.), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 169-187). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Beijerse, J. uit (2011). De actualiteit van de strafrechtelijke Kinderwet: de toegang van raadslieden en ouders tot (de verhoren van) jeugdige verdachten en de verplichting van ouders om ter terechtzitting te verschijnen. In T. Spapens, M. Groenhuijsen & T. Kooijmans (Eds.), Universalis: Liber amicorum Cyrille Fijnaut (pp. 3-15). Antwerpen: Intersentia.
 • Beijerse, J. uit (2010). De noodzaak tot ingrijpende hervormingen van de vrijheidsbeneming van jeugdigen op de Nederlandse Antillen. In H. de Doelder, R.J. Verbeek & M.T. van der Wulp (Eds.), Strafrecht in de Antillen na '10-10-10' (pp. 25-47). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Swaaningen, R. van & Beijerse, J. uit (2008). Electronic monitoring and the Dutch penal system (in press). In M. Nellis, R. Bas, K. Beyens & D. Kaminski (Eds.), Electronically Monitored Punishment: International and critical perspectives. Cullompton: Willan.
 • Mevis, P.A.M., Beijerse, J. uit, Korenhof, A.N.J. & Verloop, P.C. (2008). Rechter-commissaris en inverzekeringstelling: een paar apart? In Rechter-commissaris en inverzekeringstelling: een paar apart? (pp. 1-106) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Beijerse, J. uit (2008). De politie en het Openbaar Ministerie in jeugdstrafzaken. In I. Weijers & F. Imkamp (Eds.), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 103-119). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Swaaningen, R. van & Beijerse, J. uit (2007). Non-custodal sanctions. In M. Boone & M. Moerings (Eds.), Dutch prisons (pp. 77-98). The Hague: BJu Legal publishers.
 • Beijerse, J. uit (2007). Hoofdstuk 11, Vrijheidsbenemende sancties: achtergrond, uitgangspunten en ontwikkelingen. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke Rechtshandhaving. Aspecten en actoren voor het academisch onderwijs belicht (Boom masterreeks) (pp. 277-307). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Swaaningen, R. van & Beijerse, J. uit (2006). The Netherlands: Penal Welfarism and Risk Management. In J. Muncie & B. Goldson (Eds.), Comparative youth justice : critical debates (pp. 65-78). London: SAGE.
 • Beijerse, J. uit (2006). Commentaar op artikel 57 Wetboek van Strafvordering, A.L. Melai, Losbladig commentaar op Het wetboek van strafvordering, (supplement 154, april 2006). In A.L. Melai (Ed.), Wetboek van Strafvordering (pp. 15). Deventer: Kluwer.
 • Beijerse, J. uit (2005). De SOV-maatregel 'in uitvoering' in de Rotterdamse stadsgevangenis. In G.J.N. Bruinsma (Ed.), Basisteksten in de criminologie II (pp. 349-355). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (2005). Gevangen in Nederland. In G.J.N. Bruinsma (Ed.), Basisteksten in de criminologie II (pp. 223-234). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Beijerse, J. uit (2003). Commentaar op artikel 62 Wetboek van Strafvordering. In A.L. Melai (Ed.), Het wetboek van Strafvordering (Supplement, 134) (pp. 1-12). Deventer: Kluwer.
 • Beijerse, J. uit (2002). Artikel 59b. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het wetboek van strafvordering (Supplement, 127) (pp. 1-8). Deventer: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit (2002). Commentaar op artikel 62a Wetboek van Strafvordering. In A.I. Melai (Ed.), Het wetboek van Strafvordering (Supplement, 134) (pp. 1-12). Deventer: Kluwer.
 • Beijerse, J. uit (2002). Artikel 58. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het wetboek van strafvordering (Supplement, 127) (pp. 1-8). Deventer: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit (2002). Artikel 59a. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het wetboek van strafvordering (Supplement, 127) (pp. 1-8). Deventer: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit (2002). Artikel 57. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het wetboek van strafvordering (Supplement, 127) (pp. 1-8). Deventer: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit (2002). Artikel 60. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het wetboek van strafvordering (Supplement, 127) (pp. 1-8). Deventer: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit (2002). Artikel 59c. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het wetboek van strafvordering (Supplement, 127) (pp. 1-8). Deventer: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit & Simmelink, J.B.H.M. (2001). Voorarrest. In M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (Eds.), Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 (pp. 589-670). Deventer: Gouda Quint.
 • Swaaningen, R. van & Beijerse, J. uit (1997). Social Control with a Structural Deficit. In Andrew Rutherford (Ed.), Criminal policy making (pp. 25-30). Dartmouth: Aldershot.
 • Beijerse, J. uit (1997). Eens een dief, altijd in voorarrest? Een herbezinning op de wettelijke grondslag van het voorarrest met het oog op het gelijkheidsbeginsel. In J.R. Blad & P.A.M. Mevis (Eds.), Het gelijkheidsbeginsel, Nederlandse strafrechtsdagen 1997 (pp. 9-26). Deventer: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (1997). From Punishment to Diversion and Back Again: The Debate on Non-Custodial Sanctions and Penal Reforms in the Netherlands. In Andrew Rutherford (Ed.), Criminal Policy Making. The international library of criminology, criminal justice & penology (pp. 451-472). England/USA: Dartmouth Publishing Company.
 • Beijerse, J. uit & Dane, N.M. (1996). Schadevergoeding voor strafvorderlijk overheidsoptreden: de rol van verdenking, verklaringsvrijheid en onschuldpresumptie. In C.P.M. Cleiren, R.M.G.E. Foqué, J.L.M. Gribnau, R.M. van Male & P.A.M. Mevis (Eds.), Voor risico van de overheid?; Vooruitzichten van de aansprakelijkheid van de overheid in bestuurs-, straf- en civielrechtelijk perspectief (SI-EUR, 13) (pp. 259-288). Deventer: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (1994). De zachte krachten zullen zeker winnen, op 't eind: een op de praktijk gericht strafrechtshervormend perspectief op alternatieven voor detentie. In M.J.M. Verpalen (Ed.), Druk en tegendruk. Constructieve bijdragen aan de discussie over het cellentekort (pp. 23-50). Arnhem: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit & Kool, R.S.B. (1994). La tentación del sistema penal: apariencias enganosas? El movimiento de mujeres holandés, la violencia contra las mujeres y el sistema penal. In E. Larrauri (Ed.), Mujeres, derecho penal y criminología (pp. 141-165). Madrid: Siglo Vientiuno de Espana Editores S.A.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (1993). Policy-Relevance and Structural Shortcomings of Control Theory. In P. Hungr & G. Smaus (Eds.), Normativität und Realität des Rechts (pp. 121-137). Brno: Masarykova univerzita.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (1993). Alternative Sanctions and their Potential for Penal Reform. In P. Hungr & G. Smaus (Eds.), Normativität und Realität des Rechts (pp. 210-231). Brno: Masarykova univerzita.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (1993). El control social como política estatal: moralismo pragmático con déficit estructural (La falacia de la prevención del delito en los Paísos Bajos). In R. Bergalli (Ed.), Sistema penal e intervenciones sociales, Algunas experiencias nacionales, regionales y locales en Europa (pp. 177-219). Barcelona: Hacer editorial.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (1993). Vyznam politiky a strukturální nedostatky teorie kontroly. In P. Hungr (Ed.), Normativnost a realita práva (pp. 107-123). Brno: Masarykova univerzita.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (1993). Od trestu k odklonu a opet zpátky. In P. Hungr (Ed.), Normativnost a realita práva (pp. 188-209). Brno: Masarykova univerzita.
 • Beijerse, J. uit & Kool, R.S.B. (1990). The traitorous temptation of criminal justice: deceptive appearances? The Dutch women's movement, violence against women and the criminal justice system. In B. Rolston & M. Tomlinson (Eds.), Gender, sexuality and social control (pp. 253-272). Bristol: University of Bristol.
 • Beijerse, J. uit, Fijnaut, C.J.C.F. & Moerland, H. (1990). De delicate positie van de universitaire onderzoeker in bestuurlijke preventieprojecten. In M.A. Zwanenburg & A.M.G. Smit (Eds.), Kleine criminaliteit en overheidsbeleid (pp. 253-272). Arnhem: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit (2013). Zomerreces: een welkome adempauze voor de strafrechtspleging. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 92 (4), 217-219.
 • Beijerse, J. uit (2012). Tuigdorpen, straatterroristen en straattuig: mag het wat minder in 2012? Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 91 (1), 3-4.
 • Beijerse, J. uit (2012). De actualiteit van de eerste jaargang van PROCES: 1922 versus 2012. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 91 (4), 205-209.
 • Beijerse, J. uit (2012). Herstelbemiddeling als alternatief voor voorlopige hechtenis. Tijdschrift voor Herstelrecht, 2012 (1), 3-6.
 • Beijerse, J. uit (2012). De berechting van jeugdstrafzaken: in de juridische sfeer of niet? Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 91 (4), 221-223.
 • Beijerse, J. uit (2011). Het strafrecht en ruimte voor bezinning. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 90 (3), 123-124.
 • Beijerse, J. uit (2010). De effectiviteit van de gevangenisstraf. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2010 (5), 273-274.
 • Beijerse, J. uit (2010). Populistische politici en het strafrecht: terug naar het ancien régime? Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2010 (1), 54-56.
 • Beijerse, J. uit (2010). Bijzondere voorwaarden om uitdrukking te geven aan de publieke afkeuring? Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2010 (6), 61-63.
 • Beijerse, J. uit (2009). Ten geleide: Ingrijpen op basis van voorwaarden: kansen en gevaren. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (6), 301-303.
 • Beijerse, J. uit (2009). De eigen verantwoordelijkheid van de rechter. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (2), 63-64.
 • Beijerse, J. uit (2009). De vastzetting van de pubers uit Weesp. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (2), 118-119.
 • Beijerse, J. uit (2009). In the Name of the Father. Een indringende confrontatie met de scherpe kanten van het strafproces. Ars Aequi, 2009 (6), 362-363.
 • Beijerse, J. uit (2008). PS van een redacteur. Een 13-jarige in de politiecel tijdens het vrije weekend van de rechter-commissaris. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 86 (3), 106-106.
 • Beijerse, J. uit (2008). Communicatie in het strafrecht. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 87 (1), 1.
 • Beijerse, J. uit (2007). Ten geleide. De mens in het strafrecht. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 86 (5), 185-185.
 • Beijerse, J. uit (2007). De mens in het strafrecht. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (5), 185.
 • Beijerse, J. uit (2007). Ten geleide, Vernieuwingsdrang in de strafrechtspleging. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (2), 47.
 • Beijerse, J. uit (2006). Een verfrissend perspectief op het strafrecht. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 85 (5), 169.
 • Beijerse, J. uit (2006). Radicalisering, marginalisering en andere persoonlijke factoren. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 85 (2), 43.
 • Beijerse, J. uit (2005). Een verlengd verblijf van jeugdigen in politiecellen: een wettelijke gelegitimeerde misstand. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2005 (3), 126-126.
 • Beijerse, J. uit (2005). Jeugdigen in politiecellen. Naschrift. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2005 (5), 208-208.
 • Beijerse, J. uit (2004). Andere detentienormen voor illegalen, bolletjesslikkers en veelplegers? Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2004 (3), 138-138.
 • Beijerse, J. uit (2004). Maatschappelijke spanningen en strafrechtelijk beleid. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2004 (4), 139-139.
 • Beijerse, J. uit (2002). Naar een verheldering van de uitgansgpunten van het straf(proces)recht met het oog op de maatschappelijke discussie. Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (40), 1989-1990.
 • Beijerse, J. uit (2002). Camera's in de cel om het publiek gerust te stellen. Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (29), 1414-1415.
 • Beijerse, J. uit (2002). De SOV-maatregel 'in uitvoering' in de Rotterdamse stasgevangenis. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2002 (6), 330-339.
 • Beijerse, J. uit (1995). Nieuwe wetgeving in verzekering en voorlopige hechtenis nader bezien. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (2), 34-41.
 • Beijerse, J. uit (1995). Vernieuwing van het werk van de reclassering: strafrechtelijke mogelijkheden en beperkingen. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 74 (3/4), 43-49.
 • Beijerse, J. uit (1994). Wijziging van bepalingen wet inverzekeringstelling (wet van 21 april 1994, Stb. 307). Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 481.
 • Beijerse, J. uit (1994). NJCM-commentaar op wetsontwerp 23178: Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Herziening bepalingen inzake gevallen waarin en gronden waarop voorlopige hechtenis kan worden toegepast). NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 19/2 (3), 296-300.
 • Beijerse, J. uit (1994). NJCM-Commentaar 'Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de mogelijkheid van bewaring in politiecellen (23718). NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 19 (6), 1108-1116.
 • Beijerse, J. uit (1993). De verwording van de vroeghulp. Vrij Spraak, 21-21.
 • Pieterman, R., Beijerse, J. uit & Spengen, J.P. van (2002). De Piketmonitor: Een onderzoek naar de werking van het 'Protocol rechtsbijstand strafpiket Rotterdam'. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Beijerse, J. uit (1994). NJCM-Commentaar op het rapport 'Recht in vorm' van de Commissie Herijking Wetboek van strafvordering (Commisie Moons). Leiden: NJCM.
 • Beijerse, J. uit (2016). Haalbaarheidsonderzoek naar geweld in de justitiële jeugdinrichtingen. In Rapport Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (pp. 251-337). Den Haag.
 • Beijerse, J. uit (2013). Commentaar op de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. In Marielle Bruning, Paul Vlaardingerbroek & Ton Liefaard (Eds.), SDU-commentaar jeugdrecht (pp. 1268-1377). Den Haag: SDU.
 • Beijerse, J. uit (2008). Hoofdstuk 11, Vrijheidsbenemende sancties: achtergrond, uitgangspunten en ontwikkelingen. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke Rechtshandhaving. Aspecten en actoren voor het academisch onderwijs belicht. (2e druk) (pp. 277-307). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Beijerse, J. uit (2008). Politie en jeugdstrafrecht. In A.Ph. van Wijk & E.J.A. Bervoets (Eds.), Politie en Jeugd. Inleiding voor de praktijk (Politieacademie Onderzoeksreeks, 20) (pp. 347-364). Apeldoorn: Elsevier Overheid 2007.
 • Beijerse, J. uit (2005). Hoofdstuk 16. Politie en jeugdstrafrecht. In A.Ph. van Wijk e.a. (Ed.), Politie en jeugd. Inleiding voor de praktijk (pp. 261-279). Den Haag: Elsevier Overheid.
 • Beijerse, J. uit (2002). Hoofdstuk 39 Reclassering. In G.J.M. Corstens, D.R. Doorenbos, N. Keijzer & A.M. van Woensel (Eds.), Handboek Strafzaken (pp. 1-23). Deventer: Kluwer.
 • Beijerse, J. uit (2000). Reclassering. In G.J.M. Corstens, D.R. Doorenbos, N. Keijzer & E.Ph.R. Sutorius (Eds.), Vademecum Strafzaken (Supplement, 114) (pp. [78]-5-[78]-50). Deventer: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit (1998). Reclassering. In G.J.M. Corstens, D.R. Doorenbos, N. Keijzer & E.Ph.R. Sutorius (Eds.), Vademecum Strafzaken (pp. 1-50). Deventer: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit (1998). De voortdurende noodzaak van kritische rechtshulp. Leemtes vullen is niet voldoende. In Martin van den Broeke & Erik.Eldor Koudijs (Eds.), Observaties van de rechtshulp, beschouwigen over de voortdurende noodzaak van laagdrempelige juridische hulpverlening (pp. 9-21). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Beijerse, J. uit & Swaaningen, R. van (1995). Publieke geloofwaardigheid: een gevaarlijk beleidsargument in een rechtsstaat. Het beleid rond alternatieve sancties als voorbeeld. In R.J. Blad (Ed.), 'Met recht op de vlucht' (SI-EUR reeks, 9) (pp. 1-10). Arnhem: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit (1994). Het strafrecht (hoofdstuk 3) en Alternatieve Sancties (hoofdstuk 4). In H. Galesloot (Ed.), Een gevoel van onveiligheid. Discussienota over kleine criminaliteit en preventie (pp. 35-56). Amsterdam: Groen Links.
 • Fijnaut, C.J.C.F., Moerland, H. & Beijerse, J. uit (1992). Bestrijding van criminaliteit en bestuurlijk - sociale vernieuwing. In M. Dees, A.A. v.d. Most-de Ridder & C.J.A. v.d. Broek (Eds.), Krijgen de gemeenten de criminaliteit klein? (pp. 47-54) Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
 • Holtmaat, R. & Beijerse, J. uit (Eds.). (1999). Eeuwige kwesties. Honderd jaar vrouw en recht in Nederland. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Beijerse, J. uit (Ed.). (1993). Straf alternatief. Symposium over 'anders afdoen'. Arnhem: Gouda Quint.
 • Beijerse, J. uit (Ed.). (1990). Studiedag 'De rol van de reclassering tijdens het vooronderzoek'. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Stichting Reclassering.
 • Beijerse, J. uit (2001). Court procedures and execution of judgements. Overview of the desk research on Estonia. (Extern rapport, Phare project, no 1). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Beijerse, J. uit (1998). NJCM-commentaar op het wetsvoorstel bijzondere opsporingsbevoegdheden. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: EUR.
 • Beijerse, J. uit & Vogel, J. (1992). Voorlichtingsrapportage en straftoemeting. (Extern rapport). Rotterdam: EUR.
 • Beijerse, J. uit (Ed.). (2013). Wetgeving Jeugdrecht 2013/2014. Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Beijerse, J. uit (Ed.). (2012). Wetgeving Jeugdrecht 2012/2013 (tweede druk) (Boom Jurisprudentie en Documentatie). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
 • Beijerse, J. uit (Ed.). (2011). Wetgeving Jeugdrecht 2011/2012. Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Beijerse, J. uit, Logtenberg, K. & Rietbergen, M. (Eds.). (2010). Zorg om de jeugdzorg. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Beijerse, J. uit (2016, februari 11). Elektronische controle als alternatief voor de gevangenisstraf: rechterljke creativiteit of legaliteit? Universiteit Utrecht, Electronic monitoring in Europe: Key findings from the Netherlands.
 • Beijerse, J. uit (2016, maart 09). Moderator. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lezing Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur.
 • Beijerse, J. uit (2016, mei 31). Organisatie en voorzitterschap. Erasmus Universiteit Rotterdam, Alunnisymposium Professioneel omgaan met mediagevoelige strafzaken.
 • Beijerse, J. uit (2015, mei 07). Jeugdstrafrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, gastlezing ELSA.
 • Beijerse, J. uit (2016, maart 01). Strafrechtelijke jeugdsancties. Erasmus Universiteit Rotterdam, gastcollege studenten pedagogiek.
 • Beijerse, J. uit (2016, september 01). Experiences with the new Dutch law and policy on young adult offenders. Lillestrom Noorwegen, International seminar of CEP on 'Working with young adult offenders'.
 • Beijerse, J. uit (2016, maart 01). Inleiding bij film 'Schemer' over zaak Maja Bradaric. Erasmus Univerisiteit Rotterdam, Right Movie Night Erasmus SG.
 • Beijerse, J. uit (2016, oktober 31). Grenzen in de aanpak van jeugdcriminaliteit met straf- en bestuursrecht. Rotterdam, 'Stok achter de deur'-café georganiseerd door gemeente Rotterdam.
 • Beijerse, J. uit (2016, september 23). The approach of young adult offenders in the juvenile justice system in The Netherlands and Germany in theory and practice. Münster, Duitsland, 16th Annual Conference of the European Society of Criminology.
 • Beijerse, J. uit (2016, mei 27). De EU-richtlijn procedurele waarborgen minderjarige verdachten. Erasmus Universiteit Rotterdam, Landelijke strafrechtsdag "De invloed van de Europese Unie op het strafrecht'.
 • Beijerse, J. uit (2016, april 21). Actualiteitencursus Adolescentenstrafrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Academic Learning & Networking.
 • Beijerse, J. uit (2015, juni 02). Voorzitter en organisator. Erasmus Universiteit Rotterdam, Symposium 'De feiten achter het misdaadnieuws'.
 • Beijerse, J. uit (2015, juli 23). Jeugdigen in politiecellen: resultaten expertmeeting. Rechtbank Rotterdam, Bijeenkomst Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam.
 • Beijerse, J. uit (2015, april 24). Jeugdigen in politiecellen: tussen wetgeving en praktijk. Erasmus Universiteit Rotterdam, Expertmeeting 'Jeugdigen in politiecellen'.
 • Beijerse, J. uit (2015, mei 20). De berechting van jeugdstrafzaken. Den Haag, gastles R.O.C. Mondriaan commerciele economie.
 • Beijerse, J. uit (2015, april 07). 'Hoofdlijnen thematische wetsevaluatie gesloten jeugdzorg en jeugdstrafrecht'. Tweede Kamer vaste commissie VWS Den Haag, Technische briefing 'Thematische wetsevaluatie Gedwongen Zorg'.
 • Beijerse, J. uit (2015, oktober 05). De rechtspositie in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdhulp. rechtbank Amsterdam, Lezing Studiedag Team Jeugd rrechtbank Amsterdam.
 • Beijerse, J. uit (2015, oktober 09). Gedwongen zorg bij jeugdigen en volwassenen. Rechtbank Utrecht, Presentatie onderzoeksrapport voor Expertgroep Jeugdrechters.
 • Beijerse, J. uit (2014, juni 10). The Dutch young offenders law of 2014. Stockholm, Sweden, The Stockholm Criminology Symposium.
 • Beijerse, J. uit (2014, maart 24). Adolescentenstrafrecht. 's Hertogenbosch, Cursus raadsheren Hof 's Hertogenbosch.
 • Beijerse, J. uit (2014, september 11). Children's rights in juvenile justice: the Netherlands. Prague, Czech Republic, 14th Annual conference of the European Society of Criminology.
 • Beijerse, J. uit (2014, februari 25). De afdoening van jeugdstrafzaken. Erasmus Universiteit Rotterdam, gastcollege studenten pedagogiek.
 • Beijerse, J. uit (2014, oktober 21). Strafrechtelijke jeugdsancties. Utrecht Law College, gastcollege honoursprogramma module jeugdrecht.
 • Beijerse, J. uit (2013, september 05). Developments in Youth Penalties in the Netherlands. Boedapest, Hongarije, 13th annual conference of the European Society of Criminology.
 • Beijerse, J. uit (2012, november 26). Adolescentenstrafrecht. Zeist, Rapporteursdag NIFP.
 • Beijerse, J. uit (2012, oktober 11). Lezing 'Kinderrechten en (rechterlijke) creativiteit in jeugdstrafzaken'. Vrije Universiteit Amsterdam, Symposium Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind.
 • Beijerse, J. uit (2012, juni 20). Lezing 'Jeugdstrafrecht in Curaçao'. Universiteit van de Nederlandse Antillen te Willemstad, Curaçao, Symposium 'Het nieuwe sanctierecht in Curaçao'.
 • Beijerse, J. uit (2012, februari 09). Deelname debat 'Het nut van (strenger) straffen van risicojongeren'. Nieuwegein, Landelijke Studiedag Jeugdcriminaliteit.
 • Beijerse, J. uit (2015). Expertmeeting 'Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming'. Expertmeeting Modernisering Strafvordering: Ministerie Veiligheid en Justitie Den Haag (2015, januari 23 - 2015, januari 23).
 • Beijerse, J. uit (2014). Beklagrecht justitiele jeugdinrichtingen. Expertbijeenkomst: Kinderombudsman Den Haag (2014, oktober 21 - 2014, oktober 21).
 • Beijerse, J. uit (2013). Organsatie en presentatie studiemiddag. 'De meerwaarde van een apart jeugdstrafrecht. Ervaringen en best practices': Rotterdam, Erasmus University (2013, december 06).
 • Beijerse, J. uit (2013). Organisatie congres. 'Wat ik ervan vind, de stem van het kind': Rotterdam, Erasmus University (2013, mei 31).
 • Beijerse, J. uit (2012). Voorzitter Studiemiddag 'Opsluiting van jeugdigen en hun recht op behandeling'. georganiseerd door het NJCM: Universiteit Leiden (2012, mei 31).
 • Beijerse, J. uit (periode: 2016 t/m 2020). Member of European Council for Juvenile JusticePosition at: International Juvenile Justice Observatory (IJJO) Brussels.
 • Beijerse, J. uit (periode: 2009 t/m 2015). Lid van de Commissie van Toezicht - Justitële jeugdinrichting De Hartelborgt.
 • Beijerse, J. uit (periode: 2006 t/m 2015). Member of the Editorial BoardPosition at: Youth Justice. An international journal.
 • Beijerse, J. uit (periode: 2002 t/m 2015). rechter plvPosition at: Rechtbank Rotterdam.
 • Beijerse, J. uit (periode: 2003 t/m 2013). Redactielid - Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging.
 • Beijerse, J. uit (tablets voor gevangenen) (2016, Apr 19). Dit is de dag. [radio-uitzending]. In actualiteiten. Den Haag: NPO radio 1.
 • Beijerse, J. uit (2013, Januari 17). De kwestie: speciaal strafrecht voor adolescenten lijkt overbodig. Erasmus Magazine, pp. 6-7.
 • Beijerse, J. uit (1998, December 04). Op verdenking gevangen gezet. Het voorarrest tussen beginselen en praktische behoeften. EUR (230 pag.) (Nijmegen: Ars Aequi Libri). Prom./coprom.: Prof.Dr. C.J.C.F. Fijnaut & Prof.Mr. C.P.M. Cleiren.

Inleiding strafrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.4
Year 2017-2018
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs, bachelor 1 Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs

Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 4
Year 2017-2018
Year level master Rechtsgeleerdheid / Strafrecht, master Criminologie

Inleiding strafrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.4
Year 2017-2018
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid, bachelor 1 Bachelor Fiscaal recht, bachelor 1 Bachelor Criminologie

Inleiding strafrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.4
Year 2016-2017
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 4
Year 2016-2017
Year level master Rechtsgeleerdheid / Strafrecht, master Criminologie

Inleiding strafrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.4
Year 2016-2017
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid, bachelor 1 Bachelor Fiscaal recht, bachelor 1 Bachelor Criminologie

Associate Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Criminal Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam