prof.dr. M.J.W. van Twist

Full Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
M 5-16
Telephone
+31 10 4081299
Email
vantwist@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • W. Dicke, M. Steen, P.M. Karre & M.J.W. van Twist (2011). Private investeringen in het publieke domein. Openbaar Bestuur, Oktober (2011), 18-22.
    • R. van Rijn & M.J.W. van Twist (2009). Schuiven bij verantwoording. Overheidsmanagement, juni 2009 (6), 28-30.
    • M.J.W. van Twist & R. Peeters (2009). Leiderschap van de kleine beweging, focus op de marges. Tijdschrift voor Management Development, 24-27.
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karre (2009). Kwaliteit door verbinding in de publieke sector. Sigma, april 2009 (2), 34-39.
    • M.J.W. van Twist (2009). Zegeningen van zelfbedrog. Cobouw: dagblad voor de bouw, 15 januari, 9-9.
    • M.B. Kort, E.H. Klijn, J. Edelenbos & M.J.W. van Twist (2008). Liever een gevarieerd dan een intensief netwerk. Rooilijn, 41 (1), 44-51.
    • M.J.W. van Twist (2007). Garanties voor de toekomst…. Staatscourant, 3.
    • K. Putters & M.J.W. van Twist (2007). Bijdragen aan beleid of tegenspel bieden? Modaliteiten voor een vernieuwd adviesstelsel. Bestuurswetenschappen, 61 (2), 11-19.
    • M. de Wal, M.J.W. van Twist & D. Schmidt (2007). Een bejubeld of verguist middenveld. VM : vaktijdschrift voor professionals van verenigingen, branche- en beroepsorganisaties, 2007 (6), 25-27.
    • M.J.W. van Twist (2007). Besparen in commissie. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2007). Een dagje zonder u. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2007). Geen nieuws is goed nieuws. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2007). Vol verwachting. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2007). Gedeeld eigendom van uitvoeringsorganisaties. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2006). Valkuil der versimpeling. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2006). Volharding in verandering. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2006). Van benchmark naar beleving. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2006). Weg met de publieke manager. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2006). Van last- en naar lustbeleving. Staatscourant, 5.
    • M.J.W. van Twist (2006). Administratieve lusten…. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2006). Administratieve laster? Staatscourant, 7.
    • M.J.W. van Twist (2006). Regel rust rond toezicht! Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2005). Rijksdienst: reorganisatie via recombinatie. Staatscourant, 5.
    • M.J.W. van Twist (2005). Pratend hoofd. Staatscourant, 5.
    • M.J.W. van Twist (2005). Veranderzin en de vlucht naar voren. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2005). Workarounds’ in de Randstad. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2005). Roep om leiderschap als collectief zelfbedrog. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2005). Innovatiereanimatie bij ‘ja maar’- zeggers. Staatscourant, 5.
    • M.J.W. van Twist (2005). Raden van Toezicht: de contramal van de codes. Staatscourant, 5.
    • M.J.W. van Twist (2004). Management van verwachtingen. Staatscourant, 4.
    • M.J.W. van Twist (2004). De geschiedenis herhaalt zich? Staatscourant, 4.
    • M.J.W. van Twist (2004). Een stilzwijgende samenzwering? Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2004). Het buitenland als bondgenoot. Staatscourant, 5.
    • M.J.W. van Twist (2004). Difficulteren als kernkwalititeit. Staatscourant, 4.
    • M.J.W. van Twist (2004). Bestuurlijke alliantievorming. Staatscourant, 5.
    • M.J.W. van Twist (2003). Beleidsproductie en bureaucratiebestrijding: stuurmanskunst. Staatscourant, 4.
    • M.J.W. van Twist (2003). Moderniseer de overheid, begin bij de burger. Staatscourant, 4.
    • M.J.W. van Twist (2003). De bijwerkingen van bureaucratiebestrijding. Staatscourant, 5.
    • M.J.W. van Twist (2003). Leren leven met verborgen agenda’s. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2003). Raden van toezicht: nu nog onbekend, straks onbemind? Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2003). De dictatuur van de heldere lijn. Staatscourant, 4.
    • M.J.W. van Twist (2002). Bouwfraude en blikvernauwing. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2002). Marktwerking en de keerzijde van kiezen. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2002). Verkeer, vervoer en verdienen aan vastgoed. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2002). Professionalisering, commercialisering, bureaucratisering. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2002). Vechten tegen windmolens. Staatscourant, 3.
    • R.J. in 't Veld, M.J.W. van Twist & M.A. Luursema (2002). Corporate governance in de not-for-profitsector. Bedrijfskunde, 74 (2).
    • M.J.W. van Twist (2001). Vraaggerichte zorg: grote verhalen, klein leed. Staatscourant, 3.
    • E.F. ten Heuvelhof & M.J.W. van Twist (2001). Competition Engineering door ontbinding van de incumbent. Privatisering. Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, 8 (2), 4-7.
    • M.J.W. van Twist & E.F. ten Heuvelhof (2001). De ramp na de ramp door aansprakelijkheid voor toezicht; procesmanagement als perspectief. Nederlands Juristenblad (NJB), 76 (34), 1666-1669.
    • M.J.W. van Twist (2001). Weer discussie departementale herindeling. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2001). Kannie, ganie, magnie, moenie. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2001). Frequenties moeten verhandelbaar worden. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2001). Antwoorden genoeg, nu de goede vragen. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2001). Meldpunt ter bestrijding van verkokering. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2001). De paradox van concurrentiebevordering. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist (2001). De tempo-paradox van PPS. Staatscourant, 3.
    • M.J.W. van Twist, M.B. Kort, E.F. ten Heuvelhof, M. Kuit & H. Stout (2000). De regulator aan zet. Concurrentieverstoring in nutssectoren als strategisch spel met techniek als inzet. Privatisering. Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, 7 (5), 13-17.
    • E.F. ten Heuvelhof & M.J.W. van Twist (2000). Verontwaardiging sponsoring Vitesse door NUON misplaatst. Binnenlands Bestuur, 34-35.
    • M.J.W. van Twist & E.F. ten Heuvelhof (2000). Lastig als je geen keus hebt: Over de toekomst van het kabelbedrijf. Binnenlands Bestuur, 21 (28-29), 14-16.
    • M.J.W. van Twist & E.F. ten Heuvelhof (2000). Over nieuwe markten en de veranderde rol van de overheid in de nutssectoren. Economisch-Statistische Berichten, 85 (4261), 28-32.
    • M.J.W. van Twist & J. Edelenbos (1997). Goeroes van het openbaar bestuur. Michael Jensen: Kwellende vraag: doet hij wat ik wil. Binnenlands Bestuur, 18 (26), 34-35.
    • M.J.W. van Twist & J. Edelenbos (1997). Goeroes van het openbaar bestuur. Henry Mintzberg: De manager of ‘Een sprookje ontzenuwd’. Binnenlands Bestuur, 18 (20), 34-35.
    • M.J.W. van Twist & J. Edelenbos (1997). William Niskanen: Overheidsdienaren missen de tucht van de markt. Binnenlands Bestuur, 18 (18), 32-33.
    • M.J.W. van Twist & J. Edelenbos (1997). Graham Allison: 'Bureaupolitiek’ liep gierend uit de hand. Binnenlands Bestuur, 18 (16), 36-37.
    • M.J.W. van Twist & J. Edelenbos (1997). Goeroes van het openbaar bestuur. John Kingdon: Op het juiste moment toeslaan. Binnenlands Bestuur, 18 (13), 46-47.
    • M.J.W. van Twist & J. Edelenbos (1997). Goeroes van het openbaar bestuur. Michael Lipsky: De bureaucraat van de straat maakt het echte beleid. Probleem? Oplossen van beneden naar boven. Binnenlands Bestuur, 18 (11), 32-33.
    • M.J.W. van Twist, J. Edelenbos & C.E. Lindblom (1997). Voortmodderen in besluitvorming. Binnenlands Bestuur, 18 (7), 36-37.
    • M.J.W. van Twist, J. Edelenbos & M. Edelman (1997). De macht van het woord. Binnenlands Bestuur, 18 (5), 34-35.
    • M.J.W. van Twist, J. Edelenbos & M. Crozier (1997). De vicieuze cirkel van de bureaucratie. Binnenlands Bestuur, 18 (3), 24-25.
    • M.J.W. van Twist & J. Edelenbos (1997). Goeroes van het openbaar bestuur. Irving Janis: Blunderende besluitvorming door groepsdenken. Verkeerde koers? Volhouden maar! Binnenlands Bestuur, 18 (24), 58-59.
    • M.J.W. van Twist (1997). De Twist-these. Bmi-Magazine. Bestuurs- en Management Informatie, 9 (1), 7.
    • M.J.W. van Twist & J. Edelenbos (1997). Goeroes van het openbaar bestuur. Frits Scharpf: De valkuilen van het netwerken. Binnenlands Bestuur, 18 (22), 32-33.
    • M.J.W. van Twist & J. Edelenbos (1997). Goeroes van het openbaar bestuur. Aaron B. Wildavsky: Stratego voor accountants. Binnenlands Bestuur, 18 (9), 38-39.
    • G.J.D. de Vries & M.J.W. van Twist (1996). Betrokkenheid politiek bedreiging voor gemeentelijke rekenkamer. B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 14-17.
    • M.J.W. van Twist & G.J.D. de Vries (1996). De gemeentelijke rekenkamer: kansen en bedreigingen. B&G (Bank voor Ned. Gemeenten).
    • M.J.W. van Twist (1996). De kretologiemixer. Bmi-Magazine. Bestuurs- en Management Informatie, 8 (7), 15.
    • M.J.W. van Twist (1996). U zult gehoorzamen! Bmi-Magazine. Bestuurs- en Management Informatie, 8 (5), 13.
    • M.J.W. van Twist (1996). De angst voor afstand. Bmi-Magazine. Bestuurs- en Management Informatie, 8 (3), 3.
    • M.J.W. van Twist (1996). Wie dit leest is gek. Bmi-Magazine. Bestuurs- en Management Informatie, 8 (7), 13.
    • M.J.W. van Twist (1995). Leve het Blauwdruk-denken. Bmi-Magazine. Bestuurs- en Management Informatie, 7 (April), 13.
    • M.J.W. van Twist (1995). Meten is vergeten. Bmi-Magazine. Bestuurs- en Management Informatie, 7 (November), 29.
    • M.J.W. van Twist (1995). Kritisch kijken naar kwaliteit. Bmi-Magazine. Bestuurs- en Management Informatie, 7 (December), 12.
    • M.J.W. van Twist (1995). Politiek pervers proces-gepeins. Bmi-Magazine. Bestuurs- en Management Informatie, 7 (Juli), 12.
    • M.J.W. van Twist (1995). Kruiperige klantvriendelijkheid. Bmi-Magazine. Bestuurs- en Management Informatie, 7 (September), 12.
    • M.J.W. van Twist & L. Schaap (1992). Bestuurskunde na 1945: de opkomst van Twente. Binnenlands Bestuur. Management, 1992 (4), 80-85.
    • M.J.W. van Twist & L. Schaap (1992). De aartsvaders van de Nederlandse bestuurskunde. Binnenlands Bestuur. Management, 1992 (3), 6-13.
    • L. Schaap & M.J.W. van Twist (1992). Tien jaar Nationale Ombudsman. Het kritisch geweten van de overheid jubileert. Binnenlands Bestuur. Management, 1992 (1), 45-47.
    • M.J.W. van Twist & L. Schaap (1992). Bestuurskunde na 1945: Amsterdam, Heerlen, Tilburg en Delft. Binnenlands Bestuur. Management, 1992 (7-8), 60-63.
    • M.J.W. van Twist & L. Schaap (1992). Bestuurskunde na 1945: De as Rotterdam-Leiden-Delft. Binnenlands Bestuur. Management, 1992 (5), 54-59.
    • L. Schaap & M.J.W. van Twist (1991). Functioneel bestuur heeft toekomst in nieuw Europa. Binnenlands Bestuur. Management, 1991 (2).
    • L. Schaap & M.J.W. van Twist (1991). Civil Service, Vonhoff krijgt ook nu zijn zin weer niet. Binnenlands Bestuur. Management, 1991 (4).
    • L. Schaap & M.J.W. van Twist (1991). Politie als bedrijf heeft nog een lange weg te gaan. Binnenlands Bestuur. Management, 1991 (5).
    • M.J.W. van Twist & L. Schaap (1991). De bureaucratie kiest haar eigen bestuursinstrumenten. Binnenlands Bestuur. Management, 1991 (7).
    • M.J.W. van Twist, L. Schaap & L. Cachet (1991). Reorganisatie politie verloopt volgens meesterplan. Binnenlands Bestuur. Management, 1991 (5).
    • L. Schaap & M.J.W. van Twist (1991). Reflexief recht mist nog praktische vertaling. Binnenlands Bestuur. Management, 1991 (7).
    • M.J.W. van Twist & L. Schaap (1991). Ridderkerk wacht spannende tijden. Binnenlands Bestuur. Management, 1991 (5).
    • E.F. ten Heuvelhof & M.J.W. van Twist (2001). Minister Netelenbos moet falen van VS niet belonen. NRC Handelsblad, 7-7.
    • E.F. ten Heuvelhof & M.J.W. van Twist (2001). Opsplitsing van NS in huidige situatie enige optie. NRC Handelsblad, 7-7.
    • J. Schram, M.J.W. van Twist & M.A. van der Steen (2018). Een blik van buiten: hoe burgers betrokken (kunnen) zijn bij controle en verantwoording. Den Haag: NSOB
    • M. Schulz, N. Chin-A-Fat, M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen & D. Bressers (2017). Volhouden en doorgaan: escalatie van commitment in het openbaar bestuur. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, I. de Jong, M.A. van der Steen & M. Schulz (2017). Self-as-tool: het vermogen vakkundig jezelf te zijn in politiek-ambtelijke verhoudingen. Den Haag: NSOB
    • M. Schulz, J. Scherpenisse, M.A. van der Steen & M.J.W. van Twist (2016). Systematisch maatwerk: Green Deals als vorm van strategische netwerksturing. Den Haag: NSOB
    • M.A. van der Steen, M. Schulz, N. Chin-A-Fat & M.J.W. van Twist (2016). De som en de delen: in gesprek over systeemverantwoordelijkheid. Den Haag: NSOB
    • J. Schram, M.A. van der Steen, M.J.W. van Twist & T. van Yperen (2016). Vormgeven aan verantwoording: publieke verantwoording in de Jeugdhulp, een handboek voor praktische houvast. Den Haag: NSOB
    • M. Cramers & M.J.W. van Twist (2014). Willen weten hoe het 'echt' zit, een nadere beschouwing van de Visitatiecommissie wijkenbeleid. Den Haag: NSOB
    • J. Scherpenisse, N. Chin-A-Fat, M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2014). Woningcorporaties onder de loep: reflecties op het debat. Den Haag: NSOB
    • J. Scherpenisse, M.J.W. van Twist & M. van der Steen (2014). Buitenlangs en binnendoor: het Openbaar Ministerie en de netwerkaanpak van criminaliteit. Den Haag: NSOB
    • P. Terlouw & M.J.W. van Twist (2014). Hoe ruikt verandering? Het verstaan van veranderaars. Den Haag: Boom/Lemma
    • M.J.W. van Twist, J.M. Schram, D. Bressers & M. van der Steen (2014). Investeren in netwerken: (N)iets doen is hard werken. Den Haag: Platform 31
    • M. van der Steen, N. Chin-A-Fat, M.J.W. van Twist & J. Scherpenisse (2014). A multi-level strategy as the key to succes; an evaluation of the Interdepartmental Programme BioBased Economy. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, N. Chin-A-Fat, M.J.W. van Twist & J. Scherpenisse (2014). Naar een ge(s)laagde strategie: een evaluatie van het interdepartementale beleidsprogramma Bio-based Economy. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, M.J.W. van Twist, N. Chin-A-Fat & J.M. Schram (2014). Van voortgang boeken naar bestemming kiezen. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, M. Steen & A. Wendt (2014). Gewoon, in Amsterdam-West: een zoektocht naar het bijzondere van alledaagse participatiepraktijken. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, M.J.W. van Twist, N. Chin-A-Fat & T. Kwakkelstein (2013). Pop-up public value: Public governance in the context of civic self-organisation. Den Haag: NSOB
    • N. Chin-A-Fat, J. Scherpenisse, M. van der Steen, M.J.W. van Twist & M. Schulz (2013). Amarantis. Het verhaal achter een vertraagde val. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, J. Scherpenisse, M.J.W. van Twist, E. Ovaa & W. van den Boogaard (2013). Early Warning, Timely Strategy; an analysis of the early warning system at Rijkswaterstaat in The Netherlands. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, E.H. Klijn & M. van der Steen (2013). Over hijgerigheid en lange adem. Een verkenning van de relatie tussen toezicht en media Webpublicatie nr. 67. Den Haag: WRR
    • M.J.W. van Twist, J. Scherpenisse, N. Chin-A-Fat & M. van der Steen (2013). Ibn Ghaldoun: het verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, J. de Hoog, A.R. Wendt & M.J.W. van Twist (2013). Omgaan met het onbekende: een reflectie op de voorbereiding op de drie decentralisaties. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, M. Schulz, M. van der Steen & J. Ferket (2013). De deltacommissaris: een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, M.J.W. van Twist, N. Chin-A-Fat & T. Kwakkelstein (2013). Pop-up publieke waarde: overheidssturing in de context van maat-schappelijke zelforganisatie. Den Haag: NSOB
    • M. Steen, J. van der Spek, P.M. Karre, E. Wiemer, R. Peeters, H. Tseng, P. Frissen & M.J.W. van Twist (2011). Niets te zien: een essay over de ambtelijke voorbereiding van de kabinetsformatie. Den Haag: Lemma
    • A.P. Deventer, M. Steen, J.A. Bruijn, M.J.W. van Twist, E.F. ten Heuvelhof & K.E. Heynes (2011). Governing the transition to e-mobility: small steps towards a giant leap. The Hague: Netherlands School of Public Administration
    • M.A. van der Steen, M.J.W. van Twist, R. Peeters & M. de Vries (2009). Strategiseren in de schaduw van de macht. Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen, M. van der Vlis & R. Demkes (2009). Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling. Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020. Den Haag: NSOB
    • G.R. Teisman, M.J.W. van Twist, J.M. Schulz & D.S. Puma (2006). Stagnatie of Transitie; evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in de Randstad. Utrecht: Berenschot
    • D. Bressers, M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2015). Gestuurde zelfsturing: decentralisaties en participatie in het sociaal domein. Den Haag: NSOB
    • I. De Jong, E. Cartens, M.J.W. van Twist, M. van der Steen, J. Scherpenisse & J. Schram (2015). Permanentie van tijdelijkheid: strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, J. Scherpenisse, M. Schulz & M.J.W. van Twist (2015). Disciplinerende kaders en professionele ruimte in het toezicht: naar een strategisch gesprek. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, N. Chin-A-Fat, J. Scherpenisse & M. van der Steen (2015). In cirkels sturen? Reflecties over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Den Haag: NSOB
    • A. Frankowski, M. van der Steen, A. Meijer & M.J.W. van Twist (2015). De publieke waarde(n) van open data. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, I. De Jong & M. Swinkels (2015). Spraakmakend Leiderschap: de linguïstische vingerafdruk van gemeentesecretarissen. Den Haag: IKPOB
    • N. Chin-A-Fat, I. De Jong, M.J.W. van Twist, M. van der Steen, D. Bressers & J. Scherpenisse (2015). Fast-track institution building: the founding of AMS. The Hague: NSOB
    • A. Verloop, M.J.W. van Twist & M. van der Steen (2015). Speels (be)sturen: de toepassing van gamification in het openbaar bestuur. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, M.J.W. van Twist & J. Scherpenisse (2015). Sedimentatie in sturing: systeem brengen in netwerkend werken. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, N. Chin-A-Fat, M.J.W. van Twist, J. Scherpenisse & F. Mertens (2015). Verbindingen tussen instelling en stelsel in het onderwijstoezicht. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, R.W.A. de Korte & A. Nuijten (2015). Consulting & Auditing: about complementary competencies based on conflicting types of logic. Rotterdam: IIA Netherlands
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, R.W.A. de Korte & A. Nuijten (2015). Learning by doing: Government participation in an energetic society. The Hague: NSOB/PBL
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, R.W.A. de Korte & A. Nuijten (2015). Advisering en Auditing: over complementaire competenties op basis van botsenda logica's. Rotterdam: Erasmus School of Accounting & Assurance
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, J. van der Knaap & S. Franssen (2015). Binnenstebuiten, achterstevoren, ondersteboven; op zoek naar een nieuw normaal in organiseren voor gemeenten. Den Haag: VGS
   • J. Scherpenisse, M.J.W. van Twist, M. van der Steen & N. Chin-A-Fat (2014). Gezonde en gemene cycli: complexiteit-theorie in de toezichtpraktijk. In F. Mertens, J. Scherpenisse & M. van der Steen (Eds.), Reflecties op de ontwikkeling en professionalisering van het toezicht: 10 jaar leeratelier toezicht en naleving (pp. 11-28). Den Haag: NSOB
   • A. Nuijten & M.J.W. van Twist (2014). Informatieveiligheid: aandacht voor de dagelijkse dingen. In Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening Inspiratie Informatieveiligheid (pp. 173-198)
   • A. Nuijten, M.J.W. van Twist & G. Sarens (2014). IT-Complexiteit op de agenda van deauditor van de toekomst. In A. Nuijten & M.J.W. van Twist (Eds.), IT-complexiteit en beheersing, Op zoek naar woorden voorbij bestaande kaders (pp. 127-152). Rotterdam: Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA)
   • M.J.W. van Twist & M. van der Steen (2014). Strakke schakels, kwetsbare ketens: naar uitgebalanceerde samenwerking rond informatieveiligheid. In Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening Inspiratie Informatieveiligheid (pp. 135-158)
   • P.M. Karre, J. Alford, M. Steen & M.J.W. van Twist (2012). Whole of Government in Theory and Practice: an Exploratory Account of how Australian and Dutch Governments Deal with Wicked Problems in an Integrated Way. In H.J.M. Fenger & V.J.J.M. Bekkers (Eds.), Beyond Fragmentation and Interconnectivity. IOS Press
   • M.J.W. van Twist, W.J. Verheul & M.M.A.C. van Ostaijen (2009). De publiek-private dialoog: over grensoverschrijdende allianties. In S. Franke & G.J. Hospers (Eds.), De levende stad. Over de hedendaagse betekenis van Jane Jacobs (pp. 171-184). Nijmegen: SUN
   • E.F. ten Heuvelhof & M.J.W. van Twist (2002). Anticiperen op aansprakelijkheid bij rampen. In B.V. Berenschot (Ed.), Verkenning, Verbreding & Verdieping, jaarboek 2001 (jaarboek 2001) (pp. 27-32). Den Haag: Berenschot Procesmanagement BV
   • E.F. ten Heuvelhof & M.J.W. van Twist (2002). Opsplitsing van de monopolist op het spoor. In B.V. Berenschot (Ed.), Verkenning, Verbreding & Verdieping, jaarboek 2001 (jaarboek 2001) (pp. 61-66). Den Haag: Berenschot Procesmanagement B.V.
   • E.F. ten Heuvelhof & M.J.W. van Twist (2001). Nieuwe markten en de rol van de overheid. In E.F. ten Heuvelhof (Ed.), Producten, projecten en Processen, jaarboek 2000 (pp. 25-29). Den Haag: Berenschot Procesmanagement BV
    • A. van Daal, P. Misdorp & M.J.W. van Twist (Ed.). (2012). Van waarheidsvinding naar publieke waarde, Een essay over de veranderende betekenis van onderzoek voor het strategisch vermogen van decentrale overheden. Den Haag: NSOB
    • J.R. de Hoog, M.J.W. van Twist, A. Meijer, M. van der Steen & J. Scherpenisse (Ed.). (2012). Open data, open gevolgen. Den Haag: NSOB
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (Ed.). (2012). Stresstest, Scenariodenken & Strategisch gesprek; Naar schokbestendige gemeenten. Den Haag: NSOB
    • M. Steen, R. Peeters, M. Schulz & M.J.W. van Twist (Ed.). (2012). Bestuurs-ondersteuning tussen voorhoede en achtervang. Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie. Den Haag: NSOB/IKPOB
    • J. van der Spek, M.J.W. van Twist & M. Steen (Ed.). (2012). Verhullende onthullingen. Over schijn en zijn in het bestuur. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, P.M. Karre & S. Cels (Ed.). (2010). Beleidsdruk: een beschouwing. Den Haag: NSOB
    • M.A. van der Steen, J. van der Spek & M.J.W. van Twist (Ed.). (2010). Figureren in het verhaal van de ander. Over gezagsdragers in beeld. Den Haag: NSOB
    • M.A. van der Steen & M.J.W. van Twist (Ed.). (2010). Veranderende vernieuwing: op weg naar vloeibaar bestuur. Den Haag: NSOB
    • R. Peeters, M.A. van der Steen & M.J.W. van Twist (Ed.). (2010). De logica van het ongepaste. Over de professionaliteit van wijkmanagers in een onvolkomen organisatie. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, N. Chin-A-Fat, J. Scherpenisse & M. Steen (Ed.). (2014). 'Ja, maar...': reflecties op de participatiesamenleving. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, N. Chin-A-Fat, J. Scherpenisse & M. van der Steen (Ed.). (2014). Ja, maar...: reflecties op de participatiesamenleving. Den Haag: Boom/Lemma
    • A. Nuijten & M.J.W. van Twist (Ed.). (2014). IT-complexiteit en beheersing, Op zoek naar woorden voorbij bestaande kaders. Rotterdam: Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA)
    • P. van der Knaap, A. Korsten, C.J.A.M. Termeer & M.J.W. van Twist (Ed.). (2004). Trajectmanagement. Beschouwingen over beleidsdynamiek en verandering. Utrecht: Lemma
    • M.J.W. van Twist & W. Veeneman (Ed.). (1999). Op weg naar de markt. Over de mogelijkheden van marktwerking in infrastructuurgebonden sectoren. Utrecht: Lemma
    • M.J.W. van Twist, R. Bagchus & F.O.M. Verhaak (Ed.). (1996). Kerndepartementen op afstand? Een vergelijkend onderzoek naar departementale veranderingsprocessen binnen de Nederlandse rijksdienst. Delft: Eburon
    • O. van Heffen & M.J.W. van Twist (Ed.). (1993). Beleid en wetenschap. Hedendaagse bestuurskundige beschouwingen. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink
    • M.J.W. van Twist & R.J. in 't Veld (Ed.). (1993). Over kerndepartementen, een vergelijkend onderzoek naar departementale veranderingsprocessen in Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen en Denemarken. Den Haag: VUGA Uitgeverij B.V.
   • M.J.W. van Twist, E.F. ten Heuvelhof, M.B. Kort, M. Olde Wolbers, C.F. van den Berg & N.E.W. Bressers (2011). Tussenevaluatie PKB Ruimte voor de Rivier. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/ Berenschot
   • H. Geerlings, M.J.W. van Twist, M.B. Kort & J.M. Schulz (2010). Een bestuurskundige reactie op de rapportage Achterlandcongestie en de rol van short-sea en binnenvaart. Rotterdan: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen & F. Roosma (2010). Alleviating administrative pain. Learning from complaints and problem reports. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 4 pp.
   • P. Karré, M.J.W. van Twist & M.A. van der Steen (2010). Programme ministries, Nederlandse casestudies voor het internationale onderzoeksprogramma `A New Synthesis of Public Administration. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 15 pp.
   • M.J.W. van Twist, M.B. Kort & M. Onderlinden (2010). Bezinning op het stelsel van omgevingsrecht, Van berusting of benutting naar bestrijding van zelfgeconstrueerde complexiteit. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie Infrastructuur en Milieu, 18 pp.
   • M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen & F. Roosma (2010). Administratieve pijnbestrijding. Leren van klachten en meldingen. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 36 pp.
   • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, P.M. Karré, R. Peeters & M.M.A.C. van Ostaijen (2009). Vernieuwende Verandering. Continuïteit en discontinuïteit van vernieuwing van de Rijksdienst. (Extern rapport). Den Haag: NSOB
   • J.M. Schulz, N. Kastelein, M.A.R. van Roost, J.L. van Krieken, S. Rietman, B.R. Dunning, M.J.W. van Twist & E.F. ten Heuvelhof (2009). Een spel van grenzen. Onderzoek naar het management van vier complexe projecten in de gemeente Enschede. (Extern rapport). [s.l.]: Berenschot
   • M.J.W. van Twist, O.A.W.T. van de Riet, M.B. Kort, E.F. ten Heuvelhof & W. Veeneman (2008). Inventarisatie van lastige kwesties, belangen, partijen en dilemma's en een voorlopige aanzet voor een conceptueel model. (Extern rapport). Delft: TPM Faculty of Technology, Policy and Management
   • S. Appold, D. Baker, T. Donnet, P. Kimmet, O.A./W.T. van de Rioet, M.J.W. van Twist, W.M. Dicke, W. Veeneman & E.F. ten Heuvelhof (2008). Internationale vergelijking. (Extern rapport). Delft: TPM Sect. Transport Policy & Logistical Organization
   • H. Wesseling & M.J.W. van Twist (2006). Innoveren en besturen. (Extern rapport). [S.l.]: Management en Consulting
   • M.J.W. van Twist, E.F. ten Heuvelhof, N. Kastelein & M.J.C.M. Hertogh (2003). N201. Van eenvoudige wegomlegging tot bestuurlijke gordiaanse knoop. (Extern rapport). [S.l.]: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof, H.H.M. Verheul, M.B. Kort & M.J.W. van Twist (2000). Bestuurlijk opereren van de glastuinbouwsector bij nieuwe locaties. (Extern rapport). Den Haag: NRLO
   • E.F. ten Heuvelhof, M. Kuit & M.J.W. van Twist (2000). Spanningen omtrent water; Inventarisatie van (verwachte) politiek-bestuurlijke en organisatorische knelpunten in de watersector in relatie tot andere beleidsterreinen. (Extern rapport). Utrecht: Berenschot
   • M. Kuit, M.B. Kort, H.D. Stout, M.J.W. van Twist, E.F. ten Heuvelhof & M.P.C. Weijnen (1999). Vergelijking nutssectoren. (Extern rapport). Delft: TU Delft/Interfacultair Onderzoekscentrum Ontwerp en Management van Infrastructuren
   • E.F. ten Heuvelhof & M.J.W. van Twist (1998). ECT: mogelijkheden voor sturing en ontwerp in landelijke gebieden. (Extern rapport, ontwikkelingen in wetenschap en technologie, no 98/12.). Den Haag: NRLO
    • M. van der Steen, M.J.W. van Twist, N. Chin-A-Fat & J.M. Schram (2014, maart 12). Strategisch improviseren om decentralisaties te realiseren. Binnenlands Bestuur
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2012, februari 28). Het kantoor, Lustrumcolumn 14. VNG magazine
    • M.J.W. van Twist (2012, oktober 1). Tussen staat en straat: over toezicht en medialogica. Kenniscahier Inspectie voor de Gezondheidszorg.
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2012, januari 6). Het wapen van de stad, Lustrumcolumn 10. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2012, januari 20). Het straatmeubilair, Lustrumcolumn 11. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2012, februari 3). De verkiezing, Lustrumcolumn 12. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2012, februari 17). Het portret, Lustrumcolumn 13. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2012, maart 16). De volksvertegenwoordiger, Lustrumcolumn 15. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2012, maart 30). De wethouder, Lustrumcolumn 16. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2012, april 13). De grafiek, Lustrumcolumn 17. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2012, april 27). De vergadering, Lustrumcolumn 18. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2012, mei 11). De plechtigheid, Lustrumcolumn 19. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2012, mei 25). De functionaris, Lustrumcolumn 20. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2012, juni 8). Lokaal bestuur in beeld, Slotcolumn Lustrum. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2011, september 23). Architectuur van Bestuur, Lustrumcolumn 3. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2011, september 9). De burger en de balie, Lustrumcolumn 2. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2011, augustus 16). Bekleed met gezag, Lustrumcolumn 1. VNG magazine
    • W. Dicke, M. Steen & M.J.W. van Twist (2011, juni 25). Privaat geld in energienetwerk doet de zeggenschap vervagen. Financieel Dagblad
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2011, oktober 21). Publieke diensten, Lustrumcolumn 5. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2011, oktober 7). Raadzalen, Lustrumcolumn 4. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2011, december 16). Stad in kaart, Lustrumcolumn 9. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2011, november 4). Rampen en crises, Lustrumcolumn 6. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2011, november 18). Aktes en stempels, Lustrumcolumn 7. VNG magazine
    • M. Steen & M.J.W. van Twist (2011, december 2). Overheidsparticipatie, Lustrumcolumn 8. VNG Magazine
    • M.J.W. van Twist (2009, maart 18). Rotterdam durft!? Staatscourant, pp. 4-4.
    • M.J.W. van Twist (2009, juni 3). Verlangen naar vroeger. Staatscourant, pp. 4-4.
    • M.J.W. van Twist (2007, november 8). Tragiek van goede bedoelingen. Cobouw, pp. 9.
    • M.J.W. van Twist (2007, oktober 9). Burgerforum: alternatief voor de deskundigencommissie. Staatscourant, pp. 3.
    • M.J.W. van Twist & G. van Velzen (2007, september 15). Private woondomeinen lastig voor de overheid. Cobouw, pp. 3.
    • Th.W.A. Camps & M.J.W. van Twist (2004, augustus 11). Sneller bouwen kan via onorthodoxe financiering. NRC Handelsblad, pp. 7.
    • M.J.W. van Twist & T.H.J. Joustra (2004, november 22). Rapport Kohnstamm slaat de plank mis. Het Financieel Dagblad
    • M.J.W. van Twist & B. van Mil (2003, januari 22). Vroeger was het niet beter met het spoor. Trouw
    • R.J. in 't Veld & M.J.W. van Twist (2013, september 23). Geef projectminister de ruimte. NRC Handelsblad
    • M.J.W. van Twist (2009, februari 12). Pupillenvoetbal. Cobouw, pp. 13-13.
    • M.J.W. van Twist (2007, december 6). De regelreflex voorbij. Cobouw, pp. 9.
   • M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2015). Weerbaar of Wendbaar zijn? Strategische opties in de voorbereiding op de drie decentralisaties. In Vol. 41. Beleid en Maatschappij (pp. 58-64)
   • M.J.W. van Twist (2011). Marktwerking en de rol van de overheid. In Het Eigene van de overheid (pp. 101-128). Den Haag: CAOP
   • M.J.W. van Twist, N. Kastelein & A. Dijkzeul (2004). Alternative infrastructures. In Innovations in Infrastructures, Conference papers
   • M.J.W. van Twist, M.J.G. van Eeten, B.J.F.A. Staffhorst & A. Dijkzeul (2004). Robust and resilient infrastructures. In Innovations in Infrastructures, Conference papers
   • J.A. de Bruijn, M.J.W. van Twist & H.H.M. Verheul (1996). Complexity Requires Complexity. Creating Fits between Technology and Public Decision Making in Large Projects. In Technical Expertise and Public Decisions. Proceedings of the 1996 International Symposium on Technology and Society. (pp. 214-224). New Jersey: Princeton
   • M.J.W. van Twist (2011). De bestuurlijke leider, Over de onzichtbare hand van de leider.
    • E.J. van der Torre, M.J.W. van Twist & M. van der Steen (2013). Public Sector Strategizing In Times Of Crises. IRSPM conference: Prague (2013, april 10 - 2013, april 12).
    • M.B. Kort & M.J.W. van Twist (2013). Unforeseen achievements: a richer perspective on evaluating performance of PPPs. PPP Conference Antwerp: Antwerp (2013, november 6 - 2013, november 7).
    • E.H. Klijn, J. Edelenbos, M.B. Kort & M.J.W. van Twist (2007). Managing complex systems: Co-evolving project and process management. British Academy of Management conference: Coventry (2007, september 11 - 2007, september 13).
    • E.H. Klijn, J. Edelenbos, M.J.W. van Twist & M.B. Kort (2007). Facing Management Dilemmas: an analysis of managerial choices in 18 complex environmental projects. BAM conference 2007, Track Interorganisational Relations: Warwick (2007, september 11 - 2007, september 13).
    • J. Edelenbos, E.H. Klijn, M.B. Kort & M.J.W. van Twist (2007). Project versus process management in public private partnership, An inquiry on the relation between management style and outcomes. ERAM conference ¿Current Management thinking: drawing from social science and humanities to address contemporary challenges¿: Paris (2007, mei 16 - 2007, mei 19).
    • E.H. Klijn, J. Edelenbos & M.J.W. van Twist (2005). Dilemmas of managers in governance networks; an analysis of Managers in 18 Complex Decision-making Processes. 9th International Research Symposium on Public Management (IRSPM IX): Milaan (2005, april 6 - 2005, april 8).
    • E.F. ten Heuvelhof & M.J.W. van Twist (2000). Over maakbaarheid en marktwerkingsbeleid. EZ conferentie: Den Haag (2000, oktober 20).
    • E.F. ten Heuvelhof, M.J.W. van Twist, M. Kort, M. Kuit & H.D. Stout (2000). The regulator's turn. Disruption of competition in utility sectors as a strategic game with technology as state. 19th Annual Conference Competitive Challenge in Network Industries, Advanced Workshop in Regulation and Competition: Center for Research in Regulated Industries, Rutgers University, New Jersey, USA (2000, mei 24 - 2000, mei 26).
    • M.J.W. van Twist, E.F. ten Heuvelhof & M. Kuit (2000). Strategic behavior of incumbents and entrants in the liberalization of public utility industries.
 • Algemene Rekenkamer

  Start Date
  Jun/2004
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Lidmaatschap College
  Specialty
  Bestuurs- en beleidsadvisering

  Commissie Basisregistratie Persoonsgegev

  Start Date
  Dec/2017
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Commissielid
  Specialty
  Bestuurs- en beleidsadvisering

  ESAA

  Start Date
  Jan/2012
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  buitengewoon lid
  Specialty
  Bestuurs- en beleidsadvisering

  Hertie School

  Start Date
  Jan/2012
  End Date
  Is current
  Place
  BERLIN
  Description
  Adjunct Faculty
  Specialty
  Bestuurs- en beleidsadvisering

  Inspectie voor de volksgezondheid

  Start Date
  May/2014
  End Date
  Is current
  Place
  UTRECHT
  Description
  Raad van advies
  Specialty
  Bestuurs- en beleidsadvisering

  NSOB (Ned. School voor Openbaar Bestuur)

  Start Date
  Jul/2004
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  besturen, onderwijs geven, onderzoeken
  Specialty
  Bestuurs- en beleidsadvisering

  Planbureau voor de Leefomgeving PBL

  Start Date
  Jan/2016
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Lid Begeleidingscollege
  Specialty
  Bestuurs- en beleidsadvisering

  ROM-D Regionale ontwikkelingsmaatschappij drechtst

  Start Date
  Jun/2011
  End Date
  Is current
  Place
  DORDRECHT
  Description
  Voorzitter RvC
  Specialty
  Bestuurs- en beleidsadvisering

  Ziekenhuis Rijnstate

  Start Date
  Jan/2014
  End Date
  Is current
  Place
  ARNHEM
  Description
  VZ Raad van toezicht
  Specialty
  Bestuurs- en beleidsadvisering
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081299

  (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  BV (IHS, RISBO, DRIFT, etc.)
  Department
  AFGELEID: BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN/STICHTINGEN
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081299

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam