Associate Professor

mr. (Maarten) M.A. Verbrugh

Erasmus School of Law

Corporate and Financial Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L7-

T:+31 10 4081664, +31 10 4081610

E: verbrugh@law.eur.nl

Lex Mercatoria

 • Verbrugh, M.A. & Koster, H. (2014). De Europese Stichting (FE): het voorstel voor een FE-Statuut. Ondernemingsrecht, 2014 (58), 279-287.
 • Verbrugh, M.A. (2014). Van de NV naar de BV naar de NV? Ars Aequi, 63 (4), 263-271.
 • Verbrugh, M.A. (2014). Grensoverschrijdende omzetting na de arresten Cartesio en Vale. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 512-523.
 • Verbrugh, M.A. (2013). Grensoverschrijdende omzetting na het Vale-arrest en de positie van werknemers. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2013 (1), 23-31.
 • Schutte-Veenstra, J.N. & Verbrugh, M.A. (2012). Openbare raadpleging over de toekomst van het Europese vennootschapsrecht; een kritische bespreking. Ondernemingsrecht, 2012 (136), 736-745.
 • Jong, B.J. de & Verbrugh, M.A. (2011). De toekomst van het Europese ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2011 (10/11), 376-385.
 • Verbrugh, M.A. (2011). Wijziging van Boek 2 BW ter uitvoering van Richtlijn 2009/109/EG inzake (grensoverschrijdende) juridische fusies en splitsingen. Ondernemingsrecht, 2011 (6), 217-222.
 • Verbrugh, M.A. (2011). Naar een Europese BV? Het voorstel voor een SPE-Verordening nader bezien in het licht van de SE en enkele recente Europese ontwikkelingen. Ars Aequi, 2011 (12), 871-878.
 • Schutte-Veenstra, J.N. & Verbrugh, M.A. (2011). De SE: pro's en con's. Ondernemingsrecht, 2011 (1), 23-27.
 • Verbrugh, M.A. (2010). Het Belgische antwoord op de Engelse 'limited': de Starter-bvba. Ondernemingsrecht, 2010 (4), 193-199.
 • Verbrugh, M.A. (2010). Versoepeling van de fusie- en splitsingsprocedure in etappes. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2010 (4), 107-115.
 • Verbrugh, M.A. (2009). De wettelijke rol van de accountant bij (grensoverschrijdende) juridische fusie en juridische splitsing. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2009 (1/2), 4-11.
 • Verbrugh, M.A. (2009). Cartesio: baanbrekend of wegbereidend? SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 2009 (11), 419-428.
 • Timmerman, L. & Verbrugh, M.A. (2009). Het Nederlands enquĂȘterecht in een internationaliserend vennootschapsrecht. Ondernemingsrecht, 2009 (3), 146-155.
 • Verbrugh, M.A. (2008). De Herziening van het GmbH-recht in een concurrerende omgeving. Het wetsvoorstel MoMiG. Ondernemingsrecht, 2008 (10/11), 401-406.
 • Verbrugh, M.A. (2008). Concurrentie van vennootschapssystemen in Europa. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 2008 (7/8), 267-277.
 • Kroeze, M.J. & Verbrugh, M.A. (2007). Rechterlijke bemiddeling bij Stork is OK. Nederlands Juristenblad (NJB), 2007, 434-441.
 • Verbrugh, M.A. (2007). Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2007 (4), 114-121.
 • Verbrugh, M.A. (2007). Modernisering van het ondernemingsrecht in Zuid-Afrika. Ondernemingsrecht, 2007 (17), 647-651.
 • Verbrugh, M.A. (2006). De gevolgen van een 403-verklaring voor schuldeisers bij juridische fusie en juridische splitsing. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2006 (2), 49-55.
 • Verbrugh, M.A. (2003). Juridische fusie en splitsing als herstructureringsinstrument. Onderneming en Financiering, 2003 (56), 44-49.
 • Kroeze, M.J., Beckman, H. & Verbrugh, M.A. (2015). Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel 1. De Rechtspersoon. Deventer: Kluwer.
 • Verbrugh, M.A. (2017). Klachtplicht en bestuurdersaansprakelijkheid. In De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' : opstellen voor Prof. mr. M.J. Kroeze, vanwege zijn toetreden als raadsheer tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 september 2016. Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. & Verbrugh, M.A. (2016). Over bestuur, beleidsvrijheid en vier mogelijke begrenzers daarvan (primair bezien vanuit het BV-recht). In M. van Olffen (Ed.), Handboek notarieel ondernemingsrecht (OO&R) (pp. 45-90). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Verbrugh, M.A. & Schutte-Veenstra, J.N. (2013). The European Private Company and Capital Protection. In H. Hirte & Ch. Teichmann (Eds.), The European Private Company - Societas Privata Europaea (SPE) (pp. 263-292). Berlin/Boston: De Gruyter.
 • Verbrugh, M.A. (2012). Vriendschappelijk belang. In M.H. Claringbould & e.a. (Eds.), Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar handelsrecht aan de EUR (pp. 525-541). Deventer: Kluwer.
 • Verbrugh, M.A. (2011). Cartesio en het perspectief op concurrentie tussen rechtstelsels. In J.B.S. Hijnk & M.A. Verbrugh (Eds.), Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na cartesio. Deventer: Kluwer.
 • Verbrugh, M.A. (2010). Bescherming van minderheidsaandeelhouders bij grensoverschrijdende juridische fusie. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 101-124). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Assink, B.F. & Verbrugh, M.A. (2012). Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak; Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad (2001-2010) (Ondernemingsrechtelijk deel). Tijdschrift voor Privaatrecht, 2012 (2), 871-1008.
 • Verbrugh, M.A. (2012). Goede bedoelingen en onbedoelde gevolgen (Column). Ondernemingsrecht, 2012 (9), 347-348.
 • Verbrugh, M.A. (2011). Ondernemerschap en ondernemingsrecht. Fiat Justitia (EUR), 2011 (2), 40-43.
 • Kroeze, M.J. & Verbrugh, M.A. (2011). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2011 (15), 979-987.
 • Assink, B.F., Kroeze, M.J. & Verbrugh, M.A. (2010). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (15), 998-1007.
 • Verbrugh, M.A. (2010). Verslag van het Van der Heijden-congres 'Geschillen in de vennootschap'. Ondernemingsrecht, 2010 (13), 537-544.
 • Verbrugh, M.A. (2009). Abolitionism and company law. Ondernemingsrecht, 2009 (13), 558-559.
 • Verbrugh, M.A. (2008). Wijziging van Boek 2 BW in verband met de implementatie van de Richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen. Ondernemingsrecht, 2008 (12), 432-434.
 • Verbrugh, M.A. (2006). Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' over 'De vereenvoudigde BV'. Ondernemingsrecht, 2006 (17), 617-622.
 • Wezeman, J.B., Bras, A.D.M., Klaassen, A.G.H., Reumers, M.L.H. & Verbrugh, M.A. (2002). Report EUR on the contributions to the Consultation Document of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Verbrugh, M.A. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, April 18), Ondernemingsrecht 2015-17, (Verbodenverklaring en ontbinding Vereniging Martijn een feit). p.106-111.
 • Verbrugh, M.A. (2013). Noot bij: Rechtbank Assen. (2012, Juni 27), Ondernemingsrecht 2013-1, HA RK 11-230, (Vereniging Martijn). p.41-44.
 • Verbrugh, M.A. & Assink, B.F. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, Oktober 14), Ondernemingsrecht 2012-5, LJN BR0119, (Van Welie/M.E. Beheer)..
 • Verbrugh, M.A. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, December 17), Ondernemingsrecht 2011-41, (Van Nieuwburg e.a. tegen TMF Nederland B.V., TMF (B.V.I.) Limited en TMF Management (BVI) Limited). p.207-2010.
 • Verbrugh, M.A. (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, Mei 15), JOR 2009-218, (Stichting Rijnland Ziekenhuis)..
 • Hijink, J.B.S. & Verbrugh, M.A. (Eds.). (2011). Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio. Deventer: Kluwer.
 • Smeele, F.G.M. & Verbrugh, M.A. (Eds.). (2010). 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (RIPL, 3). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Verbrugh, M.A. (2016). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen (diss. Utrecht]. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2016(1), 38-41.
 • Verbrugh, M.A. (2010, oktober 07). Cartesio en het perspectief op concurrentie tussen rechtstelsels. onbekend, Symposium: 'Europees Ondernemingsrecht; grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio'.

Associate Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Corporate and Financial Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam