Full Professor

prof.mr. (Martijn) M.W. Scheltema

Erasmus School of Law

Civil Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L7-002

T:+31 10 4081628, +31 70 5153908

E: m.scheltema@law.eur.nl

Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking

 • Scheltema, M.W. (2016). Regulering door middel van het privaatrecht. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 31 (6), 410-424.
 • Scheltema, M.W. (2016). Balancing Public and Private Regulation. Utrecht law review, 12 (1), 16-31.
 • Scheltema, M.W. (2014). Bestuursrecht van de toekomst en 'ontstatelijking': nieuwe perspectieven? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 29 (8), 242-247.
 • Scheltema, M.W. (2014). An assessment of the effectiveness of international private regulation in the corporate social responsibility arena, a legal perspective. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 21 (3), 390-412.
 • Scheltema, M.W. (2014). Assessing effectiveness of international private regulation in the CSR arena. Richmond Journal on Global Law and Business, 13 (2), 265-373.
 • Scheltema, M.W. (2014). The Need for an integrated comparison of the effectiveness of international sustainable forestry, coffee and cocoa initiatives. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 35 (3), 134-157.
 • Scheltema, M.W. (2013). Assessing the Effectiveness of Remedy Outcomes of Non-judicial Grievance Mechanisms. Dovenschmidt Quaterly, 2013 (4), 190-197.
 • Scheltema, M.W. (2013). De invloed van bestuursrechtelijke normen op het privaatrecht. Maandblad voor vermogensrecht, 2013 (7/8), 186-192.
 • Scheltema, M.W. (2012). Wat kan het privaatrecht leren van het bestuursrecht? Vervagende grenzen tussen bestuurs- en privaatrecht. Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2012 (2), 139-149.
 • Scheltema, M.W. (2012). Helpt arbitrage bij geschillenbeslechting op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdschrift voor Arbitrage, 2012, 189-194.
 • Scheltema, M.W. (2011). Het wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de geldschuldenregeling in de Awb. Overheid en aansprakelijkheid, 2011 (3), 120-127.
 • Scheltema, M.W. (2011). Bestuur en Privaatrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 2011 (9), 290-293.
 • Scheltema, M.W. (2011). Het wetsvoorstel schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid). Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 200-205.
 • Scheltema, M.W. (2011). Het wetsvoorstel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en rechtsmachtverdeling bij onrechtmatige daad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid). Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 205-208.
 • Scheltema, M.W. (2011). Relativiteit in het DCFR (Themanummer DCFR). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2011 (7), 344-345.
 • Scheltema, M.W. (2016). Nakoming (Monografieen Nieuw BW, B32a). Deventer: Kluwer.
 • Scheltema, M.W. (2015). Bestuursrechtelijke geldschulden (Mastermonografieen Staats- en Bestuursrecht). Deventer: Kluwer.
 • Scheltema, M.W. & Scheltema, M. (2013). Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht. Deventer: Kluwer.
 • Scheltema, M.W. (2012). Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar? Den Haag: Boom Juridische Uitgevers/Eleven International Publishing.
 • Scheltema, M.W. & Neuteboom-Klink, M. (2016). Formele rechtskracht anno 2015. In Rechtsvorming door de Hoge Raad (pp. 307-320). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Scheltema, M.W. (2016). Transnationale private regulering in het bestuursrecht. In Hybride Bestuursrecht (Preadvies Vereniging voor Bestuursrecht) (pp. 89-177). Den Haag: Boom.
 • Scheltema, M.W. & Bottini, G. (2015). Future Outlook: Bridging Gaps between Environment and International Investment Law or Juxtaposing Different Topics? In Y. Levashova (Ed.), Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment (pp. 467-482). Den Haag: Eleven.
 • Scheltema, M.W. (2015). De rol van de burgerlijke rechter bij bestuursrechtelijke geldschulden; slechts een bijrol? In R.J.N. Schlossels (Ed.), De burgerlijke rechter in het publiekrecht (pp. 319-337). Deventer: Kluwer.
 • Scheltema, M.W. (2014). Assessing Effectiveness of Private Regulation in the CSR Arena. In Gedragscodes in inernationaal, Europees en privaatrechtellijk perspectief, Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving (Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 • Scheltema, M.W. (2013). Aansprakelijkheid van de overheid voor informatieverstrekking, revisited. In P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. van der Wiel (Eds.), Middelen voor Meijer, Liber amicorum mr. R.S. Meijer (pp. 259-269). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Scheltema, M.W. (2013). Aansprakelijkheid van de overheid voor informatieverstrekking. In P.J.M. Von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. Van der Wiel (Eds.), Middelen voor Meijer, Meijer-bundel (pp. 259-269). Den Haag: Boom.
 • Scheltema, M.W. (2012). Does CSR Need More (Effective) Private Regulation in the Future? In S. Muller & et al (Eds.), The Law of the Future and the Future of Law II (pp. 389-400). The Hague: Torkel Opsahl.
 • Scheltema, M.W. (2012). Is het onteigeningsrecht klaar voor klimaatverandering? In E.W.J. de Groot & R.D. Harteman (Eds.), Bijzonder geschikt voor het werk; H.J.M. van Mierlobundel (pp. 103-111). Den Haag: IBR.
 • Scheltema, M.W. & Langbroek, H.J.S.M. (2016). Contracten met de overheid. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Scheltema, M.W. (2015). [Bespreking van het boek De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd]. Ondernemingsrecht, 2015(101), 510-513.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Description advocaat
Additional information Privaatrecht
Place DEN HAAG
Start date 10/2014
End date 12/9999

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Civil Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam